Voor demontage vrijgekomen voertuigen naar brandstofsoort; 1996 - 1999

Voor demontage vrijgekomen voertuigen naar brandstofsoort; 1996 - 1999

Voertuigtype Perioden Voor demontage vrijgekomen voertuigen (aantal) Brandstofsoort Benzine (aantal) Brandstofsoort Diesel (aantal) Brandstofsoort LPG (aantal) Brandstofsoort Overige (aantal)
Totaal voertuigtype 1996 266.691 219.956 28.809 17.923 3
Totaal voertuigtype 1997 273.030 226.037 30.658 16.335 0
Totaal voertuigtype 1998 260.207 217.550 27.653 15.003 1
Totaal voertuigtype 1999 285.941 238.178 31.138 16.625 0
Personenauto's 1996 253.357 215.196 21.136 17.022 3
Personenauto's 1997 259.116 221.097 22.499 15.520 0
Personenauto's 1998 247.078 212.687 20.159 14.232 0
Personenauto's 1999 270.865 232.990 22.073 15.802 0
Bedrijfsauto's totaal 1996 13.334 4.760 7.673 901 0
Bedrijfsauto's totaal 1997 13.914 4.940 8.159 815 0
Bedrijfsauto's totaal 1998 13.129 4.863 7.494 771 1
Bedrijfsauto's totaal 1999 15.076 5.188 9.065 823 0
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Binnen het stelsel van de afvalstoffenstatistieken doet het CBS onderzoek
naar voertuigwrakken. Doel van het onderzoek is te komen tot een cijfer van
het totaal aantal voertuigen dat in Nederland voor demontage wordt
aangeboden.
Deze tabel verschaft informatie over de voor demontage vrijgekomen
voertuigen naar brandstofsoort. De voertuigen worden onderscheiden per
voertuigcategorie personenauto's en bedrijfsauto's. Bedrijfsauto's
zijn naar voertuigtype verbijzonderd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel is stopgezet.
---
Vanaf 2008 zijn de definities voor het bepalen van de voertuigsoort in het
motorvoertuigenpark aangescherpt. Om de cijfers volgtijdelijk
vergelijkbaar te maken zijn de jaren 2000 tot en met 2007 gereviseerd.
Het gevolg van de revisie is dat een beperkt aantal voertuigen hierdoor
tot een andere voertuigsoort behoren dan vóór de revisie en dat sommige
"onbekende" voertuigen nu wel bekend zijn.
Een deel van de beschikbare informatie kon niet worden gereviseerd en is
daarom niet volledig vergelijkbaar met gegevens van de jaren 2000 en
later, het betreft de jaren 1996-1999.
Deze tabel is daarom stopgezet, voor de cijfers vanaf 2000 wordt
verwezen naar
href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80358ned"
>Motorvoertuigen; sloop van voertuigen naar brandstofsoort.

Toelichting onderwerpen

Voor demontage vrijgekomen voertuigen
De uit Nederland afkomstige voor demontage bestemde voertuigen die door
Nederlandse autodemontagebedrijven ontmanteld worden (dus exclusief de
import van voertuigen voor demontage).
Nagenoeg alle voertuigwrakken (zie hieronder voor de definitie) worden
tegenwoordig gedemonteerd (oude term: gesloopt). De nog bruikbare
onderdelen worden als tweedehands onderdelen verkocht. Niet-bruikbare
stromen worden aan de recyclebranche ter verdere verwerking aangeboden.
Definitie autowrakken:
De Wet Milieubeheer (1994), afkomstig van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) omschrijft
autowrakken als motorrijtuigen op meer dan twee wielen die rijtechnisch in
onvoldoende staat van onderhoud en in verwaarloosde toestand verkeren.
Verder worden hieronder verstaan omvangrijke samenstellende delen van
motorvoertuigen op meer dan twee wielen (zoals motorblokken). Naast deze
twee technische criteria is het van belang dat of het kentekenbewijs of de
kentekenplaat ontbreekt.
Brandstofsoort
In de tabel worden de brandstofsoorten benzine, diesel en LPG (Liquefied
Petroleum Gas; vertaling: vloeibaar gemaakt gas) weergegeven.
Voertuigen die door elektriciteit worden aangedreven of waar het
aangaande brandstofsoort mengvormen betreft (hybride) zijn vanwege hun
geringe aantal (nog) niet afzonderlijk in de tabel opgenomen. Zij maken
wel deel uit van het totaal aantal voor demontage vrijgekomen voertuigen.
Benzine
Diesel
LPG
LPG staat voor Liquefied Petroleum Gas. (vertaling: vloeibaar gemaakt gas)
Overige
Voertuigen die rijden op elektriciteit of waterstof. Ook zijn hierin de
zogenaamde hybride-voertuigen opgenomen. Dit zijn voertuigen waarvan de
motor wordt aangedreven door een combinatie van brandstoffen,
bijvoorbeeld elektriciteit en benzine). Ook vallen hieronder de voertuigen
waarvan de gebruikte brandstof onbekend is.