Milieukosten van de landbouw, 1990-2007


Deze tabel beschrijft de kosten van maatregelen die de milieuverontreiniging door de landbouw bestrijden. Onder de milieukosten vallen de eigen kosten van de agrariër en de betaalde overdrachten/heffingen aan derden. De milieukosten bestaan voor een groot deel uit kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van milieu-investeringen.
De milieu-investeringen zijn ook weergegeven. De milieukosten zijn onderverdeeld naar milieucompartiment (onderdeel): water, lucht, bodem, afval, geluid en algemeen. Naast de milieukosten worden de ontvangen subsidies in kaart gebracht. Door bij de milieukosten de betaalde heffingen op te tellen en de ontvangen subsidies af te trekken, ontstaan de netto milieulasten.

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2007.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 7 oktober 2013
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Milieukosten van de landbouw, 1990-2007

Perioden Milieu-investeringenTotaal milieu-investeringen (mln euro) Milieu-investeringenTotaal compartiment water (mln euro) Milieu-investeringenCompartiment luchtTotaal compartiment lucht (mln euro) Milieu-investeringenCompartiment bodemTotaal compartiment bodem (mln euro) Milieu-investeringenTotaal compartiment afval (mln euro) Milieu-investeringenTotaal compartiment geluid (mln euro) Milieu-investeringenTotaal compartiment algemeen (mln euro) MilieukostenTotaal milieukosten exclusief adminis... (mln euro) MilieukostenAdministratieve lasten (mln euro) MilieukostenTotaal compartiment water (mln euro) MilieukostenCompartiment luchtTotaal compartiment lucht (mln euro) MilieukostenCompartiment bodemTotaal compartiment bodem (mln euro) MilieukostenTotaal compartiment afval (mln euro) MilieukostenTotaal compartiment geluid (mln euro) MilieukostenCompartiment algemeenTotaal compartiment algemeen (mln euro) SubsidiesTotaal subsidie (mln euro) Netto milieulasten (exclusief adminis... (mln euro) Netto milieulasten (inclusief adminis... (mln euro)
1996 62 15 18 28 - 1 0 248 . 15 32 181 17 2 0 21 256 .
1997 75 14 28 33 - 1 0 268 . 20 39 190 17 1 1 19 285 .
1998 45 10 11 22 0 1 - 303 158 20 60 196 18 1 9 31 292 450
1999 116 24 58 32 0 2 - 406 150 27 66 282 19 1 12 69 359 509
2000 146 13 95 35 1 3 - 495 148 30 72 363 20 1 9 99 420 568
2001 207 8 142 55 2 0 - 543 163 43 87 363 20 2 29 121 446 609
2002 273 4 186 82 1 0 - 632 163 48 113 421 38 2 11 164 511 674
2003 189 4 133 51 1 1 - 567 164 51 137 326 40 2 12 164 448 613
2004 187 8 148 30 1 1 - 525 128 54 148 273 40 2 8 154 418 546
2005 176 4 128 38 4 1 - 498 92 56 152 240 40 2 9 125 419 512
2006 443 2 349 80 12 0 - 662 83 56 215 338 42 1 10 142 568 650
2007 661 3 452 202 4 0 - 774 81 57 282 383 43 1 7 163 659 740
Bron: CBS.
Verklaring van tekens