Waterschapsbelastingen, opbrengsten, 1995 - 2008

Bewerk tabel

Korte beschrijving tabel:
Deze tabel bevat gegevens over de opbrengst van de waterschapsheffingen.
Waterschappen leggen deze heffingen op om hun werkzaamheden te bekostigen.
De belangrijkste waterschapstaken zijn waterkering (het tegengaan van
overstromingen), waterbeheersing (de zorg voor het juiste waterpeil voor
landbouw, natuur, bewoners) en de zorg voor de waterkwaliteit. Sommige
waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen. De cijfers worden verzameld
door de waterschappen met als eigen doel een begrotingsvergelijkend
onderzoek. Tot en met 2000 werden de cijfers verzameld doormiddel van een
CBS-enquête.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995 tot en met 2008.

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Op 18 februari 2009 is een correctie doorgevoerd. De opbrengsten van de
ingezetenenomslag en de verontreinigingsheffing voor huishoudens over 2007
en 2008 zijn gecorrigeerd. Van deze heffingen waren ten onrechte netto
opbrengsten opgenomen. Dat wil zeggen dat rekening is gehouden met
mogelijke minderopbrengsten door kwijtscheldingen. Alle overige bedragen
in de tabel betreffen het totaal van de opgelegde heffingen (de bruto
opbrengst). Bij de correcties over 2007 en 2008 zijn de kwijtgescholden
bedragen toegevoegd aan de netto opbrengsten van deze heffingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
De tabel is stopgezet. Cijfers over waterschapsheffingen vanaf 2009 zijn
te vinden in tabel Waterschappen; begroting, opbrengst heffingen 2009.
Zie ook paragraaf 3 van deze toelichting.

Waterschapsbelastingen, opbrengsten, 1995 - 2008

Regio's Perioden Aantal waterschappenTotaal aantal waterschappen (aantal) Opbrengst omslagheffing naar taakTotaal opbrengst omslagheffing (mln euro) Opbrengst omslagheffing naar taakWaterkeringszorgWaterkeringszorg totaal (mln euro) Opbrengst omslagheffing naar taakWaterbeheersingWaterbeheersing totaal (mln euro) Opbrengst omslagheffing naar taakBeheer wegenBeheer wegen totaal (mln euro) Opbrengst omslagheffing naar taakBeheer vaarwegenBeheer vaarwegen totaal (mln euro) Omslagheffing naar soortTotaal opbrengst omslag ongebouwd (mln euro) Opbrengst waterverontreinigingsheffingTotaal opbrengst verontreinigingsheffing (mln euro)
Nederland 1995 88 426 82 317 24 0 143 877
Nederland 2000 56 549 99 412 35 2 162 998
Nederland 2005 26 769 133 583 50 4 156 1.222
Nederland 2007 26 810 140 614 52 4 149 1.267
Nederland 2008 26 830 135 642 49 4 142 1.293
Noord-Nederland 1995 - 67 9 58 . . 34 60
Noord-Nederland 2000 - 82 13 69 0 . 39 86
Noord-Nederland 2005 - 104 8 97 . . 39 124
Noord-Nederland 2007 - 99 8 91 0 . 32 130
Noord-Nederland 2008 - 93 7 86 . . 28 132
Oost-Nederland 1995 - 103 15 87 . 0 44 161
Oost-Nederland 2000 - 133 18 114 0 0 52 231
Oost-Nederland 2005 - 203 34 161 7 0 58 309
Oost-Nederland 2007 - 210 34 169 6 0 60 317
Oost-Nederland 2008 - 220 35 180 6 0 56 323
West-Nederland 1995 - 190 53 110 24 0 41 294
West-Nederland 2000 - 247 60 148 35 2 45 440
West-Nederland 2005 - 341 80 215 42 4 41 518
West-Nederland 2007 - 382 87 245 45 4 40 543
West-Nederland 2008 - 392 83 261 43 4 40 557
Zuid-Nederland 1995 - 67 4 61 0 . 24 189
Zuid-Nederland 2000 - 86 7 79 0 . 26 207
Zuid-Nederland 2005 - 122 11 110 . . 19 241
Zuid-Nederland 2007 - 120 10 111 0 . 17 247
Zuid-Nederland 2008 - 125 10 115 . . 18 251
Bron: CBS.
Verklaring van tekens