Mobiliteit; voertuigenbezit naar achtergrondkenmerken, 1985-2007

Mobiliteit; voertuigenbezit naar achtergrondkenmerken, 1985-2007

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Fietsbezitters (%) Brom-/snorfietsbezitters (%) Motorbezitters (%) Autobezitters (%) Rijbewijsbezitter motor (%) Rijbewijsbezitters auto (%)
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 1985 77,2 3,7 0,8 32,4 6,4 51,2
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 1986 79,5 4,0 0,9 32,5 6,2 51,8
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 1987 78,3 3,6 0,8 33,1 6,4 52,4
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 1988 79,6 3,6 1,0 34,0 6,3 54,0
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 1989 80,1 3,2 1,0 34,9 6,6 55,2
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 1990 80,4 3,4 1,1 35,5 6,7 56,0
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 1991 80,8 3,2 1,1 35,3 7,2 56,9
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 1992 81,9 3,1 1,7 35,5 7,2 57,3
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 1993 83,5 3,2 2,0 36,0 7,6 58,2
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 1994 83,0 3,5 2,0 36,7 7,9 59,2
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 1995 83,3 3,6 2,2 37,0 8,1 59,4
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 1996 83,6 3,6 2,3 37,6 8,3 59,9
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 1997 84,0 3,5 2,4 38,2 8,3 60,7
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 1998 83,9 3,5 2,6 39,1 8,3 61,2
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 1999 83,1 3,3 2,2 40,3 . 60,4
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2000 83,0 3,4 2,2 41,3 . 60,8
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2001 83,5 3,2 2,4 42,0 . 61,2
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2002 82,8 3,2 2,4 42,7 . 61,5
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2003 83,6 3,1 2,6 42,9 . 62,1
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2004 84,2 2,7 2,4 43,0 . 62,2
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2005 83,4 3,0 2,5 43,6 . 61,9
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2006 83,6 3,0 2,5 44,3 . 62,5
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2007 84,0 2,9 2,6 45,2 . 62,8
Mannen Totaal persoonskenmerken 1985 74,5 4,8 1,4 49,8 11,4 60,9
Mannen Totaal persoonskenmerken 1986 78,0 5,3 1,6 49,6 10,9 61,2
Mannen Totaal persoonskenmerken 1987 76,5 4,8 1,5 49,9 11,4 61,7
Mannen Totaal persoonskenmerken 1988 78,0 4,8 1,8 50,5 11,4 62,8
Mannen Totaal persoonskenmerken 1989 79,3 4,3 1,9 50,8 11,9 64,1
Mannen Totaal persoonskenmerken 1990 79,0 4,2 2,0 51,0 12,0 64,8
Mannen Totaal persoonskenmerken 1991 79,8 3,9 2,1 50,1 12,8 65,1
Mannen Totaal persoonskenmerken 1992 81,6 3,7 2,9 49,4 12,7 65,6
Mannen Totaal persoonskenmerken 1993 83,9 3,9 3,5 50,4 13,2 65,6
Mannen Totaal persoonskenmerken 1994 82,9 4,2 3,6 49,0 13,5 66,1
Mannen Totaal persoonskenmerken 1995 83,1 4,0 3,9 49,2 14,0 66,3
Mannen Totaal persoonskenmerken 1996 83,4 4,1 4,1 49,8 14,3 66,5
Mannen Totaal persoonskenmerken 1997 83,9 4,1 4,3 50,2 14,2 67,2
Mannen Totaal persoonskenmerken 1998 83,7 4,0 4,5 50,3 14,1 67,3
Mannen Totaal persoonskenmerken 1999 84,1 4,0 3,8 51,3 . 66,6
Mannen Totaal persoonskenmerken 2000 83,9 4,1 3,9 51,7 . 66,9
Mannen Totaal persoonskenmerken 2001 84,1 4,0 4,2 52,1 . 67,1
Mannen Totaal persoonskenmerken 2002 83,5 4,1 4,2 52,1 . 67,1
Mannen Totaal persoonskenmerken 2003 84,3 3,9 4,5 52,3 . 67,7
Mannen Totaal persoonskenmerken 2004 85,1 3,3 4,1 52,8 . 67,3
Mannen Totaal persoonskenmerken 2005 84,7 3,7 4,2 53,5 . 67,1
Mannen Totaal persoonskenmerken 2006 84,3 3,8 4,3 53,2 . 67,4
Mannen Totaal persoonskenmerken 2007 84,8 3,4 4,4 53,6 . 67,7
Vrouwen Totaal persoonskenmerken 1985 79,8 2,6 0,2 15,3 1,3 41,7
Vrouwen Totaal persoonskenmerken 1986 80,9 2,7 0,2 15,7 1,5 42,5
Vrouwen Totaal persoonskenmerken 1987 80,0 2,4 0,1 16,6 1,5 43,3
Vrouwen Totaal persoonskenmerken 1988 81,2 2,4 0,1 17,8 1,2 45,2
Vrouwen Totaal persoonskenmerken 1989 81,0 2,2 0,2 19,3 1,4 46,4
Vrouwen Totaal persoonskenmerken 1990 81,8 2,6 0,2 20,1 1,5 47,3
Vrouwen Totaal persoonskenmerken 1991 81,7 2,5 0,2 20,7 1,6 48,8
Vrouwen Totaal persoonskenmerken 1992 82,2 2,4 0,4 21,6 1,7 49,2
Vrouwen Totaal persoonskenmerken 1993 83,2 2,4 0,5 21,7 2,0 50,8
Vrouwen Totaal persoonskenmerken 1994 83,1 2,8 0,5 24,5 2,3 52,2
Vrouwen Totaal persoonskenmerken 1995 83,4 3,1 0,6 25,0 2,2 52,6
Vrouwen Totaal persoonskenmerken 1996 83,7 3,1 0,5 25,5 2,3 53,4
Vrouwen Totaal persoonskenmerken 1997 84,1 3,0 0,5 26,4 2,5 54,3
Vrouwen Totaal persoonskenmerken 1998 84,0 3,0 0,7 28,1 2,6 55,1
Vrouwen Totaal persoonskenmerken 1999 82,3 2,6 0,7 29,4 . 54,3
Vrouwen Totaal persoonskenmerken 2000 82,1 2,7 0,6 31,0 . 54,9
Vrouwen Totaal persoonskenmerken 2001 82,8 2,4 0,6 32,1 . 55,3
Vrouwen Totaal persoonskenmerken 2002 82,0 2,3 0,7 33,3 . 56,0
Vrouwen Totaal persoonskenmerken 2003 82,8 2,4 0,7 33,8 . 56,5
Vrouwen Totaal persoonskenmerken 2004 83,3 2,1 0,8 33,2 . 57,2
Vrouwen Totaal persoonskenmerken 2005 82,2 2,3 0,7 33,8 . 56,7
Vrouwen Totaal persoonskenmerken 2006 82,9 2,2 0,8 35,5 . 57,7
Vrouwen Totaal persoonskenmerken 2007 83,1 2,3 0,8 37,0 . 58,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u informatie over het voertuigenbezit van de
Nederlandse populatie naar geslacht en persoonskenmerken (o.a. jaarinkomen,
opleidingsniveau en leeftijdscategorie). Hierbij gaat het om aantallen
fietsbezitters, brom-/snorfietsbezitters, motorbezitters, autobezitters,
rijbewijsbezitters motor en rijbewijsbezitters auto.

De mobiliteitsgegevens voor de jaren 1985-2003 zijn verkregen uit de door
het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) jaarlijks uitgevoerde enquête
Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG). Sinds 2004 zijn de mobiliteitsgegevens
afkomstig uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) van Dienst Verkeer
en Scheepvaart (DVS), een onderdeel van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1985.

Status van de cijfers
Cijfers op basis van OVG/MON zijn altijd definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 20-03-2012.

Toelichting onderwerpen

Fietsbezitters
Aantal personen dat minimaal één fiets bezit. Alleen personen van 4 jaar
of ouder kunnen fietsbezitter zijn.
Brom-/snorfietsbezitters
Aantal personen dat minimaal één brom- of snorfiets bezit.
Motorbezitters
Aantal motortweewielers: afgeleid uit de statistiek van de
motorvoertuigenstand per 1 augustus van het betreffende jaar.
Autobezitters
Aantal personenauto's: afgeleid uit de statistiek van de
motorvoertuigenstand per 1 augustus van het betreffende jaar.
Rijbewijsbezitter motor
In het bezit van een rijbewijs voor een motor.
De vraag naar rijbewijsbezit motor is vervallen vanaf 1999.
Rijbewijsbezitters auto
In bezit van een rijbewijs voor een personenauto.