Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; vanaf 1900

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; vanaf 1900

Perioden Leefstijl Gebruik anticonceptiepil (%)
2022 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont de grote variëteit aan langlopende reeksen op het gebied van gezondheid, leefstijl en gezondheidszorg. Cijfers over geboorte en sterfte, enkele doodsoorzaken en het optreden van bepaalde infectieziekten zijn beschikbaar vanaf 1900. Andere reeksen starten op een later tijdstip.
Naast de ervaren gezondheid bevat de tabel onder meer cijfers over infectieziekten, ziekenhuisopnamen naar diagnose, levensverwachting, leefstijlfactoren als roken, alcohol en overgewicht, en doodsoorzaken. Ook diverse aspecten van de gezondheidszorg zoals het aantal beroepsbeoefenaren, het aantal beschikbare ziekenhuisbedden, de gemiddelde verpleegduur en de uitgaven aan zorg staan in de tabel.
Veel onderwerpen staan ook, in meer detail, in andere StatLine-tabellen, maar soms met een kortere looptijd. Gegevens over meldingsplichtige infectieziekten en Aids/hiv zijn niet in andere tabellen opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1900

Status van de cijfers:
De meeste cijfers zijn definitief.
Het laatst toegevoegde jaar is voorlopig voor:
- diagnoses bij ziekenhuisopname;
- kwantitatieve gegevens van ziekenhuizen
- beroepen in de gezondheidszorg.
2019 en 2020 nader voorlopig, 2021 voorlopig voor:
- uitgaven aan zorg.
Alle jaren zijn voorlopig voor:
- meldingsplichtige infectieziekten, hiv, aids.


Wijzigingen per 20 december 2022:
- Aanvulling met de beschikbare meest recente cijfers.

Wijzigingen per 14 juli 2022:
- Vervanging van de reeks volume-indexcijfers voor uitgaven zorg met referentiejaar 2010 voor een nieuwe reeks met referentiejaar 2015.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2023 verschijnen de op dat moment beschikbare meest recente cijfers.

Toelichting onderwerpen

Leefstijl
Enkele factoren die de gezondheid kunnen beïnvloeden: roken, alcoholgebruik, het hebben van overgewicht en gebruik van de anticonceptiepil.
Gebruik anticonceptiepil
Percentage vrouwen van 16 tot 50 jaar dat de anticonceptiepil gebruikt.
Voor de verslagjaren 2017-2019: percentage van de seksueel actieve vrouwen van 16 tot 50 jaar dat de anticonceptiepil gebruikt. De percentages van 2017-2019 zijn daarom niet vergelijkbaar met eerdere jaren. De percentages vanaf 2020 zijn vergelijkbaar met de percentages van 2016 en eerdere jaren.
Vrouwen zijn seksueel actief als ze in de afgelopen 12 maanden seks hebben gehad.