Kengetallen handelsbemiddeling naar SBI

Kengetallen handelsbemiddeling naar SBI

SBI '93 Periode Bedrijven (x 100) Werkzame personen (x 100) Bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bruto-winst (mln euro) Bedrijfslasten Bedrijfslasten totaal (% vd bedrijfsopbr) Bedrijfslasten Personeelskosten (% vd bedrijfsopbr) Bedrijfsresultaat (% vd bedrijfsopbr) Resultaat voor belasting (% vd bedrijfsopbr)
511 Totaal handelsbemiddeling 1997 54,6 155,9 1.185 1.130 74,0 34,4 26,0 25,9
511 Totaal handelsbemiddeling 1998 59,1 160,8 1.311 1.248 74,4 33,3 25,6 24,1
511 Totaal handelsbemiddeling 1999 61,7 193,1 1.550 1.497 73,5 33,2 26,5 30,9
511 Totaal handelsbemiddeling 0-10 wn 1997 53,6 103,9 588 575 68,4 28,5 31,6 31,4
511 Totaal handelsbemiddeling 0-10 wn 1998 58,1 112,3 712 702 69,5 28,5 30,5 29,5
511 Totaal handelsbemiddeling 0-10 wn 1999 60,6 135,9 797 789 67,8 28,5 32,2 32,4
511 Totaal handelsbemiddeling 10 en meer 1997 1,0 52,1 596 555 79,2 40,0 20,8 20,4
511 Totaal handelsbemiddeling 10 en meer 1998 1,0 48,4 599 547 80,1 39,1 19,9 17,7
511 Totaal handelsbemiddeling 10 en meer 1999 1,1 57,1 753 708 79,6 38,1 20,4 29,4
5111 Landbouwproducten, levende dieren 1997 4,9 12,2 82 78 76,7 32,1 23,4 20,7
5111 Landbouwproducten, levende dieren 1998 5,1 12,0 95 91 73,1 31,5 26,9 24,8
5111 Landbouwproducten, levende dieren 1999 5,6 14,1 100 96 66,5 28,2 33,5 35,0
5112 Brandstoffen, ertsen, metalen 1997 2,4 7,8 66 66 74,0 39,0 26,1 27,1
5112 Brandstoffen, ertsen, metalen 1998 2,8 7,6 69 68 75,0 39,9 25,0 26,0
5112 Brandstoffen, ertsen, metalen 1999 2,4 10,8 78 76 77,4 47,2 22,6 21,1
5113 Hout, vlakglas, sanitair en bouwmat 1997 2,8 9,2 79 75 67,6 33,4 32,8 28,2
5113 Hout, vlakglas, sanitair en bouwmat 1998 3,1 10,0 96 93 72,8 30,2 27,2 22,9
5113 Hout, vlakglas, sanitair en bouwmat 1999 3,0 8,4 77 77 77,5 28,8 22,5 23,0
5114 Machines, schepen en vliegtuigen 1997 8,1 36,1 354 329 71,9 36,5 28,1 27,7
5114 Machines, schepen en vliegtuigen 1998 9,0 36,9 397 356 74,2 34,8 25,8 25,1
5114 Machines, schepen en vliegtuigen 1999 9,8 49,5 565 534 69,1 32,0 30,9 28,9
5115 Meubels, hh artikelen en ijzerwaren 1997 6,7 15,2 106 101 73,8 27,6 26,2 28,9
5115 Meubels, hh artikelen en ijzerwaren 1998 7,3 16,0 114 109 70,3 28,2 29,7 29,5
5115 Meubels, hh artikelen en ijzerwaren 1999 7,9 22,1 146 144 74,0 35,8 26,0 27,6
5116 Kleding, textiel, schoeisel 1997 12,6 28,9 196 191 77,0 32,1 23,0 23,7
5116 Kleding, textiel, schoeisel 1998 12,9 29,1 186 183 76,9 33,9 23,1 21,4
5116 Kleding, textiel, schoeisel 1999 12,0 30,5 192 190 76,3 33,6 23,7 24,2
5117 Voedings- en genotmiddelen 1997 4,4 10,8 102 98 64,1 30,5 35,9 35,8
5117 Voedings- en genotmiddelen 1998 4,8 12,8 119 118 63,5 28,6 36,5 30,4
5117 Voedings- en genotmiddelen 1999 4,7 12,8 114 111 56,6 27,0 43,4 45,6
5118 Gespecialiseerd in overige goederen 1997 9,8 28,8 168 162 81,8 38,3 18,2 19,0
5118 Gespecialiseerd in overige goederen 1998 10,2 28,2 193 189 80,3 34,5 19,7 19,3
5118 Gespecialiseerd in overige goederen 1999 11,9 35,0 202 199 . 37,8 . .
5119 Niet gespecialiseerde handelsbem 1997 2,9 7,0 31 31 79,7 40,6 20,3 17,4
5119 Niet gespecialiseerde handelsbem 1998 3,9 8,1 42 42 84,3 39,1 15,7 14,8
5119 Niet gespecialiseerde handelsbem 1999 4,3 9,8 77 70 82,6 29,1 17,4 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Bedrijven, werkzame personen, bedrijfsopbrengsten in mln.euro,
Bruto - winst, Bedrijfslasten e.d. in procenten van de bedrijfsopbreng-
1997 - 1999.
Gewijzigd op 20 november 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Gemiddeld aantal bedrijven (ondernemingen) dat in het beschouwde jaar
economisch actief was. Een bedrijf (onderneming) kan meer dan een
vesdtiging hebben.
Werkzame personen
Het aantal werknemers op de eigen loonlijst + aantal medewerkende
eigenaren, firmanten en gezinsleden + aantal uitzendkrachten +
overig ingeleend personeel minus uitgeleend personeel
Bedrijfsopbrengsten
Brutowinst + overige bedrijfsopbrengsten (w.o. opbrengsten uit verhuur
onroerend goed, subsidies, ontvangen schade-uitkeringen, prive gebruik
auto e.d.)
Bruto-winst
Netto-omzet (provisies en commissies; omzet uit verkochte handels-
goederen) minus de inkoopwaarde van de verkochte handelsgoederen c.q.
de kostprijs van de omzet.
Bedrijfslasten
Bedrijfslasten totaal
Personeelskosten + overige bedrijfslasten (zoals afschrijvingen,
huisvestingskosten, inventaris- en machinekosten, autokosten,
verkoopkosten, algemene kosten e.d.)
Personeelskosten
Bruto lonen en salarissen (minus terugontvangen ziekengeld, + sociale
lasten en pensioenlasten (werkgeversaandeel) + kosten uitzendkrachten
en overige ingeleend personeel minus ontvangsten voor uitgeleend
personeel minus ontvangen loonsubsidies
Bedrijfsresultaat
Bedrijfsopbrengsten minus bedrijfslasten
Resultaat voor belasting
Bedrijfsresultaat minus financieel resultaat
minus buitengewoon resultaat