(Speciaal) basisonderwijs; culturele minderheden 1991-2014

(Speciaal) basisonderwijs; culturele minderheden 1991-2014

Geslacht Onderwijssoorten Perioden Totaal leerlingen (aantal) Leerlingen naar leeftijd 4 jaar of jonger (aantal) Leerlingen naar leeftijd 5 jaar (aantal) Leerlingen naar leeftijd 6 jaar (aantal) Leerlingen naar leeftijd 7 jaar (aantal) Leerlingen naar leeftijd 8 jaar (aantal) Leerlingen naar leeftijd 9 jaar (aantal) Leerlingen naar leeftijd 10 jaar (aantal) Leerlingen naar leeftijd 11 jaar (aantal) Leerlingen naar leeftijd 12 jaar (aantal) Leerlingen naar leeftijd 13 jaar (aantal) Leerlingen naar leeftijd 14 jaar of ouder (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal primair onderwijs 1991/'92 1.463.191 138.461 184.457 178.747 175.567 171.208 172.113 178.472 177.598 73.770 11.892 906
Totaal mannen en vrouwen Totaal primair onderwijs 1995/'96 1.534.553 147.835 195.958 189.403 186.625 187.131 186.346 180.466 174.045 73.821 12.061 862
Totaal mannen en vrouwen Totaal primair onderwijs 2000/'01 1.598.106 141.695 191.656 194.165 194.826 197.043 199.302 198.380 188.117 80.202 12.115 605
Totaal mannen en vrouwen Totaal primair onderwijs 2005/'06 1.597.777 150.239 201.484 199.044 194.988 191.970 188.325 189.398 187.675 82.106 12.105 443
Totaal mannen en vrouwen Totaal primair onderwijs 2010/'11 1.577.750 136.750 183.764 189.670 195.776 196.056 197.290 200.549 193.338 79.581 4.926 50
Totaal mannen en vrouwen Totaal primair onderwijs 2014/'15* 1.494.424 135.155 182.332 182.521 179.067 181.928 183.066 188.510 191.526 66.581 3.695 43
Totaal mannen en vrouwen Basisonderwijs 1991/'92 1.407.760 138.131 183.614 176.635 171.243 164.638 163.160 167.899 166.711 65.062 9.829 838
Totaal mannen en vrouwen Basisonderwijs 1995/'96 1.477.052 147.502 194.934 187.028 182.051 179.856 176.751 169.577 163.097 65.235 10.202 819
Totaal mannen en vrouwen Basisonderwijs 2000/'01 1.546.548 141.462 190.802 192.065 190.862 190.825 190.840 188.323 177.837 72.064 10.880 588
Totaal mannen en vrouwen Basisonderwijs 2005/'06 1.549.459 149.982 200.614 197.176 191.518 186.695 180.785 180.221 177.295 73.719 11.021 433
Totaal mannen en vrouwen Basisonderwijs 2010/'11 1.534.929 136.507 182.856 187.928 192.678 191.493 190.751 192.105 184.237 72.300 4.029 45
Totaal mannen en vrouwen Basisonderwijs 2014/'15* 1.457.578 134.799 181.302 180.686 176.302 177.765 177.519 181.831 183.792 60.463 3.079 40
Totaal mannen en vrouwen Speciaal basisonderwijs 1991/'92 55.431 330 843 2.112 4.324 6.570 8.953 10.573 10.887 8.708 2.063 68
Totaal mannen en vrouwen Speciaal basisonderwijs 1995/'96 57.501 333 1.024 2.375 4.574 7.275 9.595 10.889 10.948 8.586 1.859 43
Totaal mannen en vrouwen Speciaal basisonderwijs 2000/'01 51.558 233 854 2.100 3.964 6.218 8.462 10.057 10.280 8.138 1.235 17
Totaal mannen en vrouwen Speciaal basisonderwijs 2005/'06 48.318 257 870 1.868 3.470 5.275 7.540 9.177 10.380 8.387 1.084 10
Totaal mannen en vrouwen Speciaal basisonderwijs 2010/'11 42.821 243 908 1.742 3.098 4.563 6.539 8.444 9.101 7.281 897 5
Totaal mannen en vrouwen Speciaal basisonderwijs 2014/'15* 36.846 356 1.030 1.835 2.765 4.163 5.547 6.679 7.734 6.118 616 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens van leerlingen per onderwijssoort en leeftijd, culturele minderheden en achterstandsleerlingen in het (speciaal) basisonderwijs.

Gegevens beschikbaar van schooljaar 1991/'92 tot en met schooljaar 2014/'15.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 3 maart 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal leerlingen
Totaal aantal leerlingen in het primair onderwijs (inclusief geslacht onbekend en/of leeftijd onbekend). Onder primair onderwijs wordt verstaan: het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs zoals opgenomen in de Wet Primair Onderwijs.
Leerlingen naar leeftijd
Aantal leerlingen in het primair onderwijs gesplitst naar leeftijd. De teldatum van het aantal leerlingen in het basisonderwijs is 1 oktober.
De leeftijd van de leerlingen in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs is de leeftijd van de leerlingen op 31 december van het betreffende schooljaar.
4 jaar of jonger
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar
13 jaar
14 jaar of ouder