Computerbranche; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Computerbranche; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekening Bedrijven (x 100) Winst- en verliesrekening Bedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekening Netto-omzet Totaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekening Netto-omzet Verleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekening Netto-omzet Handelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekening Totaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Kostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Personeelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Afschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Autokosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Verkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Andere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekening Saldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekening Resultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekening Bruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekening Operationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekening Winstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekening Investeringsquote (%) Winst- en verliesrekening Loonkosten per fte (1 000 euro) Omzetspecificatie Netto-omzet (mln euro) Omzetspecificatie Omzet verleende diensten Totaal verleende diensten (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Omzet verleende diensten Advisering en auditing (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Omzet verleende diensten Detachering (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Omzet verleende diensten Ontwikkelen van informatiesystemen (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Omzet verleende diensten Opleiding en training (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Omzet verleende diensten Systeem integratie (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Omzet verleende diensten Ass. bij ontwikkeling informatiesystemen (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Omzet verleende diensten Ass. bij invoering informatiesystemen (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Omzet verleende diensten Beheer en exploitatie van systemen (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Omzet verleende diensten Databank activiteiten (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Omzet verleende diensten Gegevensverwerking (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Omzet verleende diensten Reparatie en onderhouds(kontrakten) (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Omzet verleende diensten Overige dienstverlening (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Handelsomzet Totaal handel (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Handelsomzet Handel in software (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Handelsomzet Handel in hardware (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Handelsomzet Overige handelsactiviteiten (in % van de netto-omzet) Personeelskosten Ontvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Totaal personeelskosten (mln euro) Personeelskosten Bruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Sociale lasten (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Pensioenpremies (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Kosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Kosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Overige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Betaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Onroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Energiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Reparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Verzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Overige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Totaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Betaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Onderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Overige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Totaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Autokosten Betaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Brandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Overige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Totaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Reis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Overige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Totaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Andere kosten Accountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Kantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Communicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Beheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Nog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personen Totaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personen Werknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Werknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Overig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Aantal vte (x 100) Investeringen Totaal investeringen (mln euro) Investeringen Materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Bedrijfsruimten (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Vervoermiddelen (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Computers (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Overige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa (in % van de investeringen) Investeringen Totaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 72 1996 102,0 6.031 5.931 5.033 898 100 5.391 22,7 50,1 4,6 22,6 1.221 180 150 278 179 435 640 -57 583 79,4 10,1 9,7 5,0 41,8 5.931 84,9 7,0 25,2 24,5 2,2 1,1 1,9 1,4 6,1 1,5 6,0 6,0 2,0 15,1 3,9 9,8 1,4 0,3 2.699 74,5 4,4 3,4 2,0 7,6 8,5 1.221 180 65,2 0,7 7,0 7,5 1,4 18,2 150 46,1 33,3 20,7 278 74,1 11,6 14,3 179 40,6 38,4 21,1 435 14,8 11,6 2,3 0,2 17,0 28,2 7,2 18,6 768 81,4 13,3 5,4 729 303 83,4 4,8 7,3 52,8 7,1 11,4 16,6
Totaal SBI 72 1997 118,5 7.796 7.659 6.525 1.134 137 6.956 25,0 49,4 4,0 21,6 1.502 205 161 328 238 569 840 -32 808 77,3 10,6 10,4 4,6 45,6 7.659 85,2 5,9 27,6 22,8 2,2 1,9 1,7 2,5 6,5 1,4 4,0 5,7 2,9 14,8 3,3 11,0 0,5 0,2 3.435 73,0 4,5 3,0 2,2 8,2 9,2 1.502 205 67,3 0,7 6,8 6,8 1,6 16,5 161 43,3 34,4 21,1 328 74,5 12,2 13,1 238 37,9 41,8 20,2 569 18,1 11,2 1,6 0,1 15,6 21,7 12,1 18,6 886 83,6 9,9 6,4 822 357 76,0 4,4 7,0 49,3 4,7 10,5 24,0
Totaal SBI 72 1998 122,6 9.645 9.556 8.207 1.349 89 8.744 24,9 49,1 3,8 22,1 1.936 262 206 392 341 736 901 9 910 77,2 9,4 9,4 4,1 . 9.556 85,9 6,7 28,3 22,2 2,0 2,0 2,2 3,1 6,2 1,8 3,6 5,2 2,6 14,1 3,4 10,1 0,5 0,2 4.294 69,8 7,5 3,1 2,1 9,0 8,7 1.936 262 . . . . . . 206 . . . 392 . . . 341 . . . 736 . . . . . . . . 1.060 86,0 8,7 5,3 965 392 87,5 6,8 4,6 46,8 9,5 19,8 12,5
Totaal SBI 72 1999 134,1 11.292 11.165 9.822 1.344 127 9.981 22,1 51,8 3,8 22,3 2.226 313 215 526 355 818 1.310 30 1.340 80,3 11,6 11,9 . . 11.165 88,0 8,3 25,7 20,1 1,8 4,3 2,8 3,2 7,9 1,6 3,4 5,6 3,2 12,0 3,2 8,1 0,7 0,5 5.172 69,7 7,3 2,8 2,0 10,0 8,8 2.226 313 . . . . . . 215 . . . 526 . . . 355 . . . 818 . . . . . . . . 1.177 85,3 9,5 5,2 1.073 . . . . . . . .
Tot 100 000 euro 1996 69,2 253 249 222 27 4 174 25,1 24,7 13,0 37,3 65 8 5 13 10 28 79 1 80 82,5 31,8 31,7 9,0 24,5 249 89,1 20,2 11,3 31,2 3,9 1,2 1,7 4,1 4,4 1,6 1,2 4,4 3,9 10,9 1,7 8,7 0,6 0,6 43 75,8 2,4 7,3 0,9 10,8 3,4 65 8 85,3 0,3 3,3 2,1 0,6 8,4 5 6,4 33,9 59,7 13 36,5 20,9 42,6 10 37,0 51,7 11,3 28 23,2 19,9 1,7 0,5 16,7 7,5 8,6 22,0 96 27,0 71,1 1,8 86 23 94,7 2,8 26,4 51,5 4,5 9,5 5,3
Tot 100 000 euro 1997 75,9 222 221 193 28 1 140 30,2 21,5 10,3 37,9 53 6 4 10 7 26 81 6 87 80,8 39,4 39,2 5,7 15,9 221 87,3 20,5 11,0 28,3 5,3 1,1 1,5 1,4 4,3 2,1 2,1 5,0 4,8 12,7 1,7 10,5 0,5 0,5 30 77,3 4,0 3,7 1,0 10,7 3,7 53 6 87,7 0,2 2,8 0,4 1,4 7,4 4 11,5 32,9 55,6 10 32,7 18,1 49,2 7 38,3 46,9 14,7 26 27,1 17,2 1,0 0,2 15,5 9,2 3,2 26,6 80 26,0 73,1 0,8 76 13 96,8 1,0 31,0 48,5 1,3 15,0 3,2
Tot 100 000 euro 1998 74,0 238 236 206 30 2 157 29,1 25,6 10,1 35,2 55 7 3 12 7 25 82 2 84 80,7 35,5 35,3 4,5 . 236 87,3 23,1 9,8 24,1 4,0 2,0 2,6 2,6 4,7 4,1 1,6 4,7 4,2 12,7 2,3 9,9 0,5 0,6 40 78,5 5,3 4,9 0,5 8,2 3,3 55 7 . . . . . . 3 . . . 12 . . . 7 . . . 25 . . . . . . . . 114 47,4 52,2 0,5 110 11 93,5 3,2 28,1 48,1 7,2 6,9 6,5
Tot 100 000 euro 1999 81,9 316 314 281 33 2 208 27,8 26,3 9,7 36,1 75 10 5 13 13 34 107 43 150 81,5 31,6 47,5 . . 314 89,6 23,1 7,9 35,4 3,6 1,5 2,6 1,7 4,9 1,3 1,2 3,3 3,3 10,4 1,7 8,3 0,4 0,6 55 76,5 5,8 2,2 1,1 10,9 4,1 75 10 . . . . . . 5 . . . 13 . . . 13 . . . 34 . . . . . . . . 103 28,5 70,0 1,5 95 . . . . . . . .
100 000 tot 250 000 euro 1996 16,4 261 258 215 43 3 192 28,8 34,9 7,3 28,9 55 6 2 10 9 28 70 -1 69 78,6 26,8 26,5 6,3 32,3 258 83,4 17,8 9,7 31,3 3,2 0,9 1,1 2,8 5,3 1,5 0,9 3,2 5,7 16,6 2,3 13,7 0,7 1,2 67 76,2 4,2 5,4 0,6 9,9 4,8 55 6 76,8 0,7 7,7 5,2 2,7 6,8 2 16,4 32,8 50,8 10 38,7 19,3 42,0 9 37,8 42,8 19,4 28 18,1 18,3 4,3 0,1 13,8 16,9 5,6 23,0 42 56,6 39,3 4,2 37 17 89,8 3,3 27,9 44,2 3,8 10,6 10,2
100 000 tot 250 000 euro 1997 22,4 293 290 251 39 3 246 25,9 39,3 7,1 27,7 68 8 5 12 9 35 46 7 53 78,0 18,0 18,1 4,9 33,5 290 86,5 15,0 15,1 30,0 3,6 2,0 3,0 4,9 5,4 0,5 2,5 1,9 2,6 13,5 2,9 9,8 0,8 0,8 97 80,9 4,6 4,0 0,6 5,7 5,0 68 8 84,3 0,3 4,7 4,0 0,9 5,9 5 8,6 21,9 69,4 12 44,6 18,9 36,5 9 30,5 49,3 20,3 35 25,0 12,1 1,8 0,0 10,9 21,4 5,1 23,7 49 65,7 31,2 3,1 44 14 92,4 7,4 29,3 38,7 4,8 12,2 7,6
100 000 tot 250 000 euro 1998 24,3 346 343 294 49 3 255 29,9 34,6 6,3 29,2 74 9 4 13 9 40 91 -1 90 77,7 26,1 25,9 4,4 . 343 85,8 22,2 12,6 28,7 4,2 0,4 3,0 3,4 5,1 0,2 1,0 2,1 2,8 14,2 3,0 10,9 0,2 1,2 88 77,3 5,7 5,0 0,6 6,8 5,8 74 9 . . . . . . 4 . . . 13 . . . 9 . . . 40 . . . . . . . . 43 55,2 41,9 3,0 38 15 82,0 8,1 14,0 39,5 9,1 11,2 18,0
100 000 tot 250 000 euro 1999 26,1 462 456 397 59 6 334 29,3 38,1 6,3 26,4 88 12 4 17 12 44 128 3 131 78,5 27,8 28,4 . . 456 87,1 23,7 12,4 26,9 3,4 1,3 1,4 2,7 6,4 0,6 0,6 4,0 3,8 12,9 2,2 10,2 0,5 1,5 127 75,4 5,1 4,3 2,2 8,5 6,0 88 12 . . . . . . 4 . . . 17 . . . 12 . . . 44 . . . . . . . . 58 52,2 42,5 5,4 45 . . . . . . . .
250 000 euro en meer 1996 16,5 5.516 5.424 4.596 828 92 5.025 22,4 51,5 4,2 21,9 1.101 165 142 255 160 379 491 -57 434 79,3 8,4 7,9 4,8 42,6 5.424 84,7 5,8 26,6 23,8 2,1 1,1 2,0 1,2 6,2 1,5 6,5 6,2 1,8 15,3 4,1 9,7 1,5 0,3 2.589 74,4 4,4 3,3 2,0 7,5 8,7 1.101 165 63,8 0,7 7,2 7,9 1,4 19,1 142 48,0 33,2 18,7 255 77,4 10,8 11,8 160 40,9 37,3 21,8 379 13,9 10,5 2,2 0,1 17,3 30,6 7,3 18,0 630 91,3 2,7 6,0 607 264 82,0 5,0 4,4 53,4 7,5 11,6 18,0
250 000 euro en meer 1997 20,1 7.282 7.148 6.081 1.067 134 6.570 24,9 50,4 3,7 21,0 1.380 190 153 306 223 509 712 -43 669 77,1 9,4 9,2 4,5 46,9 7.148 85,1 5,0 28,7 22,3 2,1 1,9 1,7 2,4 6,6 1,4 4,1 5,8 2,9 14,9 3,4 11,1 0,5 0,2 3.309 72,8 4,5 3,0 2,2 8,3 9,4 1.380 190 65,9 0,7 7,0 7,1 1,6 17,3 153 45,2 34,8 18,7 306 77,2 11,7 10,9 223 38,2 41,3 20,4 509 17,2 10,9 1,6 0,1 16,0 22,4 13,1 17,9 757 90,9 1,9 7,2 701 330 74,5 4,5 5,1 49,8 4,8 10,3 25,5
250 000 euro en meer 1998 24,3 9.060 8.977 7.707 1.270 83 8.332 24,7 50,0 3,7 21,7 1.806 245 199 367 325 670 728 9 737 77,1 8,1 8,1 4,0 . 8.977 85,8 5,7 29,4 21,9 1,8 2,1 2,2 3,1 6,3 1,8 3,7 5,3 2,6 14,2 3,5 10,1 0,5 0,2 4.166 69,5 7,5 3,1 2,1 9,1 8,8 1.806 245 . . . . . . 199 . . . 367 . . . 325 . . . 670 . . . . . . . . 903 92,4 1,6 6,0 816 366 87,5 6,8 3,6 47,0 9,6 20,5 12,5
250 000 euro en meer 1999 26,0 10.514 10.395 9.143 1.252 119 9.439 21,7 52,9 3,6 21,9 2.063 291 206 496 330 741 1.075 -16 1.059 80,3 10,3 10,1 . . 10.395 88,0 7,2 26,9 19,4 1,7 4,5 2,9 3,3 8,1 1,7 3,5 5,7 3,2 12,0 3,3 8,1 0,7 0,5 4.990 69,5 7,4 2,7 2,0 10,0 8,9 2.063 291 . . . . . . 206 . . . 496 . . . 330 . . . 741 . . . . . . . . 1.017 93,0 1,5 5,6 932 . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Computerbranche (SBI 72)
Adviesbureaus op het gebied van automatisering en systeemhuizen.
Systeemontwikkelings-, systeemanalyse- en programmeerdiensten.
Databanken, onderhoud en reparatie van computers en kantoormachines.
Overige dienstverlening op het gebied van automatisering.
Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.

In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Winst- en verliesrekening
Bedrijven
Een bedrijf wordt gekenmerkt door een zekere mate van zelfstandigheid ten
aanzien van de beslissingen over het productieproces en door het afzetten
van zijn producten op de markt. Een bedrijf kan meer dan één vestiging
omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. Bij grotere eenheden
komt het andersom voor, dat er verschillende onderdelen te onderscheiden
zijn die ten aanzien van de productie zelfstandig opereren. Deze onder-
delen vormen dan op grond van de CBS definitie even zoveel bedrijven.
Bij het berekenen van het bedrijfsvolume wordt rekening gehouden met het
aantal maanden dat het bedrijf economisch actief is geweest. Een bedrijf
dat bijvoorbeeld slechts 4 maanden actief was, wordt als eenderde bedrijf
geteld.
Bedrijfsopbrengsten
Totale bedrijfsopbrengst =
Netto-omzet +
wijzigingen in onderhanden werk +
Geactiveerde productie voor eigen bedrijf +
Subsidies en restituties +
uitkeringen van verzekeringen (bedrijfsschade)+
Ontvangen huren onroerende goederen +
Niet eerder genoemde opbrengsten
Netto-omzet
Totaal netto-omzet
Verleende diensten
Handelsgoederen
Overige opbrengsten
Totaal bedrijfslasten
Bedrijfslasten
Kostprijs van de omzet
Grond- en hulpstoffen.
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfslasten
Overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
Huisvestingskosten
Inventaris- en machinekosten
Autokosten
Verkoopkosten
Andere kosten
Bedrijfsresultaat
Saldo financiële resultaten
Saldo financiële resultaten uit gewone en buitengewone
bedrijfsuitoefening.
Resultaat voor belastingen
Bruto winstmarge
De netto-omzet minus de som van de kosten van grond- en hulpstoffen,
inkopen van handelsgoederen en kosten uitbesteed werk als percentage van
de netto-omzet.
Operationele winstmarge
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen als percentage
van de bedrijfsopbrengsten.
Winstmarge voor belastingen
Het resultaat voor belastingen als percentage van de bedrijfsopbrengsten.
Investeringsquote
De investeringen als percentage van de bedrijfsopbrengsten.
Loonkosten per fte
Omzetspecificatie
Netto-omzet
Omzet verleende diensten
Totaal verleende diensten
Advisering en auditing
Een verzameling van taken gericht op de ontwikkeling, de exploratie en
het beheer van de informatievoorziening doelmatig en doelgericht te
laten verlopen, door te lichten en te controleren.
Detachering
Ter beschikking stellen van kennis waarbij datgene wat tot stand komt in
nauwe samenwerking met de opdrachtgever geschiedt. Het gedetacheerde
personeel blijft verantwoording schuldig aan het computerservicebedrijf.
Ontwikkelen van informatiesystemen
Een verzameling van taken die erop gericht is een informatiesysteem te
ontwikkelen (incl. software-ontwikkeling).
Opleiding en training
Systeem integratie
Het realiseren van een systeem waarbij een aantal elementen wordt
geintegreerd tot een samenhangend en werkend geheel, waarbij de
verantwoordelijkheid voor het totale geintegreerde systeem door één
instantie wordt genomen.
Ass. bij ontwikkeling informatiesystemen
Assistentie bij ontwikkeling van informatiesystemen.
Ass. bij invoering informatiesystemen
Assistentie bij invoering van informatiesystemen; een verzameling van
taken die erop gericht is een (nieuwe) informatievoorziening in een
organisatie in te voeren.
Beheer en exploitatie van systemen
Een verzameling van taken die erop gericht is een bestaande informatie-
voorziening actief te houden.
Databank activiteiten
Gegevensverwerking
Reparatie en onderhouds(kontrakten)
Aan computer en kantoormachines.
Overige dienstverlening
Handelsomzet
Totaal handel
Handel in software
Handel in hardware
Overige handelsactiviteiten
Personeelskosten
Ontvangsten voor uitleen en subsidie
Ontvangsten voor uitleen en loonsubsidie.
Incl. subsidies ter handhaving van de werkgelegenheid.
Totaal personeelskosten
Personeelskosten minus de personeelsopbrengsten.
Bruto lonen en salarissen
Bruto loon en salarissen gedurende het boekjaar, inclusief:
overhevelingstoeslag, extra beloningen en uitkeringen, overwerkgelden,
gratificaties, tantiemes, vakantiegeld, vergoedingen in natura en
uitkeringen uit hoofde van ontslagregelingen, minus ontvangen ziektegelden
van bedrijfsverenigingen en verzekeringsmaatschappijen, wachtgeld en extra
loonheffing op spaarloon.
Sociale lasten
Alle ten laste van het bedrijf komende premies ZW, ZWF en WW. Als het
bedrijf op grond van de CAO het zgn. WAO-gat voor haar rekening neemt,
zijn de kosten daarvan opgenomen evenals de betalingen ingevolg de
Malus-regeling.
Pensioenpremies
De ten laste van het bedrijf komende bedragen voor pensioen- en
spaarregelingen ten behoeve van de oudedagsvoorziening. Hier zijn ook alle
uitgaven/suppleties in het kader van de VUT/EVT-regelingen opgenomen.
Kosten uitzendkrachten
Kosten ingeleend personeel
Overige personeelskosten
Hieronder vallen o.m. reiskostenvergoedingen voor woon- werkverkeer,
kantinekosten, bedrijfscursussen, bijdrage spaarloonregeling,
personeelsadvertenties, bedrijfskleding, jubilea, wervingskosten,
arbodienst e.d..
Overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
Huisvestingskosten
Totaal huisvestingskosten
Betaalde huren, pachten e.d. van leasing
Betaalde huren, pachten en kosten van leasing.
Onroerende zaakbelasting, milieuheffing
Inclusief zuiveringslasten en PBO.
Energiekosten
Reparatie- en onderhoudskosten
Verzekeringen
Opstal, brand, glas e.d. inclusief assurantiebelasting.
Overige huisvestingskosten
Bewaking, schoonmaak, water e.d..
Inventaris- en machinekosten
Inclusief de huur of lease en het onderhoud van computer(rand)apparatuur.
Totaal inventaris- en machinekosten
Betaalde huren en kosten van oper. lease
Onderhoudskosten
Overige inventaris- en machinekosten
Inclusief aanwijsbare energiekosten.
Autokosten
Totaal autokosten
Betaalde huren en kosten van oper. lease
Betaalde huren en kosten van operational lease.
Brandstof
Overige autokosten
Verkoopkosten
Totaal verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Reis-, verblijfs- en representatiekosten
Overige verkoopkosten
Inclusief beurs- en kredietverzekeringskosten.
Andere kosten
Totaal andere kosten
Accountants- en adviesdiensten
Kantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur
Overige verzekeringen
Exclusief verzekeringen t.b.v. huisvesting, beurs- en
kredietverzekeringskosten.
Overige kostprijsverhogende belastingen
Exclusief onroerend zaakbelasting en milieuheffing.
Communicatiekosten
Beheerskosten
Overige automatiseringskosten
Exclusief de huur of lease en het onderhoud van computer(rand)apparatuur.
Nog niet eerder genoemde bedrijfskosten
Werkzame personen
Totaal aantal werkzame personen
Werknemers op de loonlijst
Werknemers niet op loonlijst
Eigenaren, gezinsleden, firmanten.
Overig personeel
Ingeleend personeel van andere ondernemingen.
Aantal vte
Aantal werkzame personen herleid tot fte's.
Investeringen
Hieronder wordt verstaan de waarde van goederen, die in het boekjaar ter
beschikking komen en meer dan een produktiegang meegaan en een minimale
levensduur hebben van een jaar. Groot onderhoud van gebouwen of machines
wordt ook tot de investeringen gerekend. Investeringen in gebruikte
investeringsgoederen worden opgenomen voor de aanschafprijs. Investeringen
in voorraden en deelnemingen in andere bedrijven vallen niet onder het
investeringsbegrip.
Totaal investeringen
Materiële vaste activa
Totaal materiële vaste activa
Bedrijfsruimten
Vervoermiddelen
Computers
Overige machines, apparaten e.d.
Overige materiële vaste activa
Totaal immateriële vaste activa