Computerbranche; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Bewerk tabel

Computerbranche (SBI 72)
Adviesbureaus op het gebied van automatisering en systeemhuizen.
Systeemontwikkelings-, systeemanalyse- en programmeerdiensten.
Databanken, onderhoud en reparatie van computers en kantoormachines.
Overige dienstverlening op het gebied van automatisering.
Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.

In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Computerbranche; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekeningBedrijven (x 100) Winst- en verliesrekeningBedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetTotaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetVerleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetHandelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningTotaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenKostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenPersoneelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenOverige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenInventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAutokosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAndere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekeningSaldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekeningBruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningOperationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningWinstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekeningInvesteringsquote (%) Winst- en verliesrekeningLoonkosten per fte (1 000 euro) OmzetspecificatieNetto-omzet (mln euro) OmzetspecificatieOmzet verleende dienstenTotaal verleende diensten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOmzet verleende dienstenAdvisering en auditing (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOmzet verleende dienstenDetachering (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOmzet verleende dienstenOntwikkelen van informatiesystemen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOmzet verleende dienstenOpleiding en training (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOmzet verleende dienstenSysteem integratie (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOmzet verleende dienstenAss. bij ontwikkeling informatiesystemen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOmzet verleende dienstenAss. bij invoering informatiesystemen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOmzet verleende dienstenBeheer en exploitatie van systemen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOmzet verleende dienstenDatabank activiteiten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOmzet verleende dienstenGegevensverwerking (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOmzet verleende dienstenReparatie en onderhouds(kontrakten) (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOmzet verleende dienstenOverige dienstverlening (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandelsomzetTotaal handel (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandelsomzetHandel in software (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandelsomzetHandel in hardware (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandelsomzetOverige handelsactiviteiten (in % van de netto-omzet) PersoneelskostenOntvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenTotaal personeelskosten (mln euro) PersoneelskostenBruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenSociale lasten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenPensioenpremies (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenOverige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenBetaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOnroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenEnergiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenReparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenVerzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOverige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenTotaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOnderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOverige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenAutokostenTotaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAutokostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenBrandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenOverige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenTotaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenOverige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere kostenAccountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenKantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenCommunicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenBeheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenNog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personenTotaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personenWerknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenWerknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenOverig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenAantal vte (x 100) InvesteringenTotaal investeringen (mln euro) InvesteringenMateriële vaste activaTotaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaBedrijfsruimten (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaVervoermiddelen (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaComputers (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenTotaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 72 1996 102,0 6.031 5.931 5.033 898 100 5.391 22,7 50,1 4,6 22,6 1.221 180 150 278 179 435 640 -57 583 79,4 10,1 9,7 5,0 41,8 5.931 84,9 7,0 25,2 24,5 2,2 1,1 1,9 1,4 6,1 1,5 6,0 6,0 2,0 15,1 3,9 9,8 1,4 0,3 2.699 74,5 4,4 3,4 2,0 7,6 8,5 1.221 180 65,2 0,7 7,0 7,5 1,4 18,2 150 46,1 33,3 20,7 278 74,1 11,6 14,3 179 40,6 38,4 21,1 435 14,8 11,6 2,3 0,2 17,0 28,2 7,2 18,6 768 81,4 13,3 5,4 729 303 83,4 4,8 7,3 52,8 7,1 11,4 16,6
Totaal SBI 72 1997 118,5 7.796 7.659 6.525 1.134 137 6.956 25,0 49,4 4,0 21,6 1.502 205 161 328 238 569 840 -32 808 77,3 10,6 10,4 4,6 45,6 7.659 85,2 5,9 27,6 22,8 2,2 1,9 1,7 2,5 6,5 1,4 4,0 5,7 2,9 14,8 3,3 11,0 0,5 0,2 3.435 73,0 4,5 3,0 2,2 8,2 9,2 1.502 205 67,3 0,7 6,8 6,8 1,6 16,5 161 43,3 34,4 21,1 328 74,5 12,2 13,1 238 37,9 41,8 20,2 569 18,1 11,2 1,6 0,1 15,6 21,7 12,1 18,6 886 83,6 9,9 6,4 822 357 76,0 4,4 7,0 49,3 4,7 10,5 24,0
Totaal SBI 72 1998 122,6 9.645 9.556 8.207 1.349 89 8.744 24,9 49,1 3,8 22,1 1.936 262 206 392 341 736 901 9 910 77,2 9,4 9,4 4,1 . 9.556 85,9 6,7 28,3 22,2 2,0 2,0 2,2 3,1 6,2 1,8 3,6 5,2 2,6 14,1 3,4 10,1 0,5 0,2 4.294 69,8 7,5 3,1 2,1 9,0 8,7 1.936 262 . . . . . . 206 . . . 392 . . . 341 . . . 736 . . . . . . . . 1.060 86,0 8,7 5,3 965 392 87,5 6,8 4,6 46,8 9,5 19,8 12,5
Totaal SBI 72 1999 134,1 11.292 11.165 9.822 1.344 127 9.981 22,1 51,8 3,8 22,3 2.226 313 215 526 355 818 1.310 30 1.340 80,3 11,6 11,9 . . 11.165 88,0 8,3 25,7 20,1 1,8 4,3 2,8 3,2 7,9 1,6 3,4 5,6 3,2 12,0 3,2 8,1 0,7 0,5 5.172 69,7 7,3 2,8 2,0 10,0 8,8 2.226 313 . . . . . . 215 . . . 526 . . . 355 . . . 818 . . . . . . . . 1.177 85,3 9,5 5,2 1.073 . . . . . . . .
Tot 100 000 euro 1996 69,2 253 249 222 27 4 174 25,1 24,7 13,0 37,3 65 8 5 13 10 28 79 1 80 82,5 31,8 31,7 9,0 24,5 249 89,1 20,2 11,3 31,2 3,9 1,2 1,7 4,1 4,4 1,6 1,2 4,4 3,9 10,9 1,7 8,7 0,6 0,6 43 75,8 2,4 7,3 0,9 10,8 3,4 65 8 85,3 0,3 3,3 2,1 0,6 8,4 5 6,4 33,9 59,7 13 36,5 20,9 42,6 10 37,0 51,7 11,3 28 23,2 19,9 1,7 0,5 16,7 7,5 8,6 22,0 96 27,0 71,1 1,8 86 23 94,7 2,8 26,4 51,5 4,5 9,5 5,3
Tot 100 000 euro 1997 75,9 222 221 193 28 1 140 30,2 21,5 10,3 37,9 53 6 4 10 7 26 81 6 87 80,8 39,4 39,2 5,7 15,9 221 87,3 20,5 11,0 28,3 5,3 1,1 1,5 1,4 4,3 2,1 2,1 5,0 4,8 12,7 1,7 10,5 0,5 0,5 30 77,3 4,0 3,7 1,0 10,7 3,7 53 6 87,7 0,2 2,8 0,4 1,4 7,4 4 11,5 32,9 55,6 10 32,7 18,1 49,2 7 38,3 46,9 14,7 26 27,1 17,2 1,0 0,2 15,5 9,2 3,2 26,6 80 26,0 73,1 0,8 76 13 96,8 1,0 31,0 48,5 1,3 15,0 3,2
Tot 100 000 euro 1998 74,0 238 236 206 30 2 157 29,1 25,6 10,1 35,2 55 7 3 12 7 25 82 2 84 80,7 35,5 35,3 4,5 . 236 87,3 23,1 9,8 24,1 4,0 2,0 2,6 2,6 4,7 4,1 1,6 4,7 4,2 12,7 2,3 9,9 0,5 0,6 40 78,5 5,3 4,9 0,5 8,2 3,3 55 7 . . . . . . 3 . . . 12 . . . 7 . . . 25 . . . . . . . . 114 47,4 52,2 0,5 110 11 93,5 3,2 28,1 48,1 7,2 6,9 6,5
Tot 100 000 euro 1999 81,9 316 314 281 33 2 208 27,8 26,3 9,7 36,1 75 10 5 13 13 34 107 43 150 81,5 31,6 47,5 . . 314 89,6 23,1 7,9 35,4 3,6 1,5 2,6 1,7 4,9 1,3 1,2 3,3 3,3 10,4 1,7 8,3 0,4 0,6 55 76,5 5,8 2,2 1,1 10,9 4,1 75 10 . . . . . . 5 . . . 13 . . . 13 . . . 34 . . . . . . . . 103 28,5 70,0 1,5 95 . . . . . . . .
100 000 tot 250 000 euro 1996 16,4 261 258 215 43 3 192 28,8 34,9 7,3 28,9 55 6 2 10 9 28 70 -1 69 78,6 26,8 26,5 6,3 32,3 258 83,4 17,8 9,7 31,3 3,2 0,9 1,1 2,8 5,3 1,5 0,9 3,2 5,7 16,6 2,3 13,7 0,7 1,2 67 76,2 4,2 5,4 0,6 9,9 4,8 55 6 76,8 0,7 7,7 5,2 2,7 6,8 2 16,4 32,8 50,8 10 38,7 19,3 42,0 9 37,8 42,8 19,4 28 18,1 18,3 4,3 0,1 13,8 16,9 5,6 23,0 42 56,6 39,3 4,2 37 17 89,8 3,3 27,9 44,2 3,8 10,6 10,2
100 000 tot 250 000 euro 1997 22,4 293 290 251 39 3 246 25,9 39,3 7,1 27,7 68 8 5 12 9 35 46 7 53 78,0 18,0 18,1 4,9 33,5 290 86,5 15,0 15,1 30,0 3,6 2,0 3,0 4,9 5,4 0,5 2,5 1,9 2,6 13,5 2,9 9,8 0,8 0,8 97 80,9 4,6 4,0 0,6 5,7 5,0 68 8 84,3 0,3 4,7 4,0 0,9 5,9 5 8,6 21,9 69,4 12 44,6 18,9 36,5 9 30,5 49,3 20,3 35 25,0 12,1 1,8 0,0 10,9 21,4 5,1 23,7 49 65,7 31,2 3,1 44 14 92,4 7,4 29,3 38,7 4,8 12,2 7,6
100 000 tot 250 000 euro 1998 24,3 346 343 294 49 3 255 29,9 34,6 6,3 29,2 74 9 4 13 9 40 91 -1 90 77,7 26,1 25,9 4,4 . 343 85,8 22,2 12,6 28,7 4,2 0,4 3,0 3,4 5,1 0,2 1,0 2,1 2,8 14,2 3,0 10,9 0,2 1,2 88 77,3 5,7 5,0 0,6 6,8 5,8 74 9 . . . . . . 4 . . . 13 . . . 9 . . . 40 . . . . . . . . 43 55,2 41,9 3,0 38 15 82,0 8,1 14,0 39,5 9,1 11,2 18,0
100 000 tot 250 000 euro 1999 26,1 462 456 397 59 6 334 29,3 38,1 6,3 26,4 88 12 4 17 12 44 128 3 131 78,5 27,8 28,4 . . 456 87,1 23,7 12,4 26,9 3,4 1,3 1,4 2,7 6,4 0,6 0,6 4,0 3,8 12,9 2,2 10,2 0,5 1,5 127 75,4 5,1 4,3 2,2 8,5 6,0 88 12 . . . . . . 4 . . . 17 . . . 12 . . . 44 . . . . . . . . 58 52,2 42,5 5,4 45 . . . . . . . .
250 000 euro en meer 1996 16,5 5.516 5.424 4.596 828 92 5.025 22,4 51,5 4,2 21,9 1.101 165 142 255 160 379 491 -57 434 79,3 8,4 7,9 4,8 42,6 5.424 84,7 5,8 26,6 23,8 2,1 1,1 2,0 1,2 6,2 1,5 6,5 6,2 1,8 15,3 4,1 9,7 1,5 0,3 2.589 74,4 4,4 3,3 2,0 7,5 8,7 1.101 165 63,8 0,7 7,2 7,9 1,4 19,1 142 48,0 33,2 18,7 255 77,4 10,8 11,8 160 40,9 37,3 21,8 379 13,9 10,5 2,2 0,1 17,3 30,6 7,3 18,0 630 91,3 2,7 6,0 607 264 82,0 5,0 4,4 53,4 7,5 11,6 18,0
250 000 euro en meer 1997 20,1 7.282 7.148 6.081 1.067 134 6.570 24,9 50,4 3,7 21,0 1.380 190 153 306 223 509 712 -43 669 77,1 9,4 9,2 4,5 46,9 7.148 85,1 5,0 28,7 22,3 2,1 1,9 1,7 2,4 6,6 1,4 4,1 5,8 2,9 14,9 3,4 11,1 0,5 0,2 3.309 72,8 4,5 3,0 2,2 8,3 9,4 1.380 190 65,9 0,7 7,0 7,1 1,6 17,3 153 45,2 34,8 18,7 306 77,2 11,7 10,9 223 38,2 41,3 20,4 509 17,2 10,9 1,6 0,1 16,0 22,4 13,1 17,9 757 90,9 1,9 7,2 701 330 74,5 4,5 5,1 49,8 4,8 10,3 25,5
250 000 euro en meer 1998 24,3 9.060 8.977 7.707 1.270 83 8.332 24,7 50,0 3,7 21,7 1.806 245 199 367 325 670 728 9 737 77,1 8,1 8,1 4,0 . 8.977 85,8 5,7 29,4 21,9 1,8 2,1 2,2 3,1 6,3 1,8 3,7 5,3 2,6 14,2 3,5 10,1 0,5 0,2 4.166 69,5 7,5 3,1 2,1 9,1 8,8 1.806 245 . . . . . . 199 . . . 367 . . . 325 . . . 670 . . . . . . . . 903 92,4 1,6 6,0 816 366 87,5 6,8 3,6 47,0 9,6 20,5 12,5
250 000 euro en meer 1999 26,0 10.514 10.395 9.143 1.252 119 9.439 21,7 52,9 3,6 21,9 2.063 291 206 496 330 741 1.075 -16 1.059 80,3 10,3 10,1 . . 10.395 88,0 7,2 26,9 19,4 1,7 4,5 2,9 3,3 8,1 1,7 3,5 5,7 3,2 12,0 3,3 8,1 0,7 0,5 4.990 69,5 7,4 2,7 2,0 10,0 8,9 2.063 291 . . . . . . 206 . . . 496 . . . 330 . . . 741 . . . . . . . . 1.017 93,0 1,5 5,6 932 . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens