Provinciale financiën; ESR 95 transacties, 1999 - 2004

Bewerk tabel

Uitgaven en inkomsten van de provincies naar
economische categorieën. Economische categorieën zijn groeperingen van
economische transacties naar aard. De afbakening is gericht op een
statistische beschrijving van economische processen. Economische
categorieën worden weer gegroepeerd tot rekeningen. Dit alles volgens het
ESR - rekening stelsel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996
Frequentie: stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd conform de release
policy zoals beschreven in paragraaf 4 (beschrijving van het onderzoek).

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Provinciale financiën; ESR 95 transacties, 1999 - 2004

Perioden Lopende rekeningUitgaven lopende rekeningTotaal lopende rekening (mln euro) Lopende rekeningUitgaven lopende rekeningSaldo lopende rekening (overschot) (mln euro) Lopende rekeningUitgaven lopende rekeningSubtotaal uitgaven lopende rekening (mln euro) Lopende rekeningUitgaven lopende rekeningBeloning van werknemers (mln euro) Lopende rekeningUitgaven lopende rekeningVerbruik goederen en diensten (mln euro) Lopende rekeningUitgaven lopende rekeningOnderhoud g.w.w.-werken (mln euro) Lopende rekeningUitgaven lopende rekeningBetaalde indirecte belastingen (mln euro) Lopende rekeningUitgaven lopende rekeningAfschrijvingen (mln euro) Lopende rekeningUitgaven lopende rekeningBetaalde rente (mln euro) Lopende rekeningUitgaven lopende rekeningSubsidies (mln euro) Uitgaven lopende rekeningInkomensoverdrachtenAan overheidsinstellingen (mln euro) Uitgaven lopende rekeningInkomensoverdrachtenAan gezinnen (mln euro) Uitgaven lopende rekeningInkomensoverdrachtenAan overige instellingen/ondernemingen (mln euro) Lopende rekeningInkomsten lopende rekeningTotaal lopende rekening (mln euro) Lopende rekeningInkomsten lopende rekeningSubtotaal inkomsten lopende rekening (mln euro) Lopende rekeningInkomsten lopende rekeningVerkoop van goederen en diensten (mln euro) Lopende rekeningInkomsten lopende rekeningInvesteringen in eigen beheer (mln euro) Lopende rekeningInkomsten lopende rekeningOntvangen rente (mln euro) Lopende rekeningInkomsten lopende rekeningDividenden, pachten (mln euro) Lopende rekeningInkomsten lopende rekeningWinstafdracht eigen bedrijven (mln euro) Inkomsten lopende rekeningOpcenten motorrijtuigenbelastingPrivé-gebruik (mln euro) Inkomsten lopende rekeningOpcenten motorrijtuigenbelastingZakelijk gebruik (mln euro) Inkomsten lopende rekeningVerontreinigingsheffingVan gezinshuishoudingen (mln euro) Inkomsten lopende rekeningVerontreinigingsheffingVan bedrijven (mln euro) Lopende rekeningInkomsten lopende rekeningGrondwaterbelasting (mln euro) Lopende rekeningInkomsten lopende rekeningHeffing nazorg stortplaatsen (mln euro) Inkomsten lopende rekeningInkomensoverdrachtenVan overheidsinstellingen (mln euro) Inkomsten lopende rekeningInkomensoverdrachtenVan gezinnen (mln euro) Inkomsten lopende rekeningInkomensoverdrachtenVan overige instellingen/ondernemingen (mln euro) KapitaalrekeningUitgaven kapitaalrekeningTotaal kapitaalrekening (mln euro) KapitaalrekeningUitgaven kapitaalrekeningSaldo kapitaalrekening(overschot) (mln euro) KapitaalrekeningUitgaven kapitaalrekeningSaldo lopende en kapitaalrekening (mln euro) KapitaalrekeningUitgaven kapitaalrekeningSubtotaal kapitaalrekening (mln euro) Uitgaven kapitaalrekeningInvesteringenImmateriële vaste activa (mln euro) Uitgaven kapitaalrekeningInvesteringenGrond-, weg- en waterbouwkundige werken (mln euro) Uitgaven kapitaalrekeningInvesteringenBedrijfsruimten (mln euro) Uitgaven kapitaalrekeningInvesteringenVervoermiddelen (mln euro) Uitgaven kapitaalrekeningInvesteringenWoningen (mln euro) Uitgaven kapitaalrekeningInvesteringenOverige machines, apparaten en install. (mln euro) KapitaalrekeningUitgaven kapitaalrekeningAankoop grond (mln euro) Uitgaven kapitaalrekeningInvesteringsbijdragenAan overheidsinstellingen (mln euro) Uitgaven kapitaalrekeningInvesteringsbijdragenAan overige instellingen/ondernemingen (mln euro) Uitgaven kapitaalrekeningOverige kapitaaloverdrachtenAan overheidsinstellingen (mln euro) Uitgaven kapitaalrekeningOverige kapitaaloverdrachtenAan overige instellingen/ondernemingen (mln euro) KapitaalrekeningInkomsten kapitaalrekeningTotaal kapitaalrekening (mln euro) KapitaalrekeningInkomsten kapitaalrekeningSubtotaal inkomsten kapitaalrekening (mln euro) KapitaalrekeningInkomsten kapitaalrekeningVerkoop van investeringsgoederen (mln euro) KapitaalrekeningInkomsten kapitaalrekeningAfschrijvingen (mln euro) KapitaalrekeningInkomsten kapitaalrekeningVerkoop grond (mln euro) Inkomsten kapitaalrekeningInvesteringsbijdragenVan overheidsinstellingen (mln euro) Inkomsten kapitaalrekeningInvesteringsbijdragenVan overige instellingen/ondernemingen (mln euro) Inkomsten kapitaalrekeningOverige kapitaaloverdrachtenVan overheidsinstellingen (mln euro) Inkomsten kapitaalrekeningOverige kapitaaloverdrachtenVan overige instellingen/ondernemingen (mln euro) Financiële rekeningUitgaven financiële rekeningTotaal financiële rekening (mln euro) Financiële rekeningUitgaven financiële rekeningSaldo financiële rekening (mln euro) Financiële rekeningUitgaven financiële rekeningSubtotaal uitgaven financiële rekening (mln euro) Financiële rekeningUitgaven financiële rekeningAankoop langl. effecten, m.u.v. aandelen (mln euro) Financiële rekeningUitgaven financiële rekeningVerstrekte langlopende leningen (mln euro) Financiële rekeningUitgaven financiële rekeningDeelnemingen (mln euro) Financiële rekeningUitgaven financiële rekeningAflossing opgenomen langl. leningen (mln euro) Financiële rekeningUitgaven financiële rekeningContant geld en girale deposito's (mln euro) Financiële rekeningUitgaven financiële rekeningKasgeldleningen en termijndeposito's (mln euro) Financiële rekeningUitgaven financiële rekeningBeleggingen kortlopende effecten (mln euro) Financiële rekeningUitgaven financiële rekeningTransitorische activa, w.o. debiteuren (mln euro) Financiële rekeningInkomsten financiële rekeningTotaal financiële rekening (mln euro) Financiële rekeningInkomsten financiële rekeningSubtotaal inkomsten financiële rekening (mln euro) Financiële rekeningInkomsten financiële rekeningVerkoop langl. effecten m.u.v. aandelen (mln euro) Financiële rekeningInkomsten financiële rekeningAflossing verstrekte langl. leningen (mln euro) Financiële rekeningInkomsten financiële rekeningDeelnemingen (mln euro) Financiële rekeningInkomsten financiële rekeningOpgenomen langlopende leningen (mln euro) Financiële rekeningInkomsten financiële rekeningKortlopende effecten (mln euro) Financiële rekeningInkomsten financiële rekeningKortlopende leningen (mln euro) Financiële rekeningInkomsten financiële rekeningTransitorische passiva, w.o. crediteuren (mln euro)
1999 2.624 113 2.511 535 297 149 4 149 108 318 928 20 4 2.624 2.624 54 8 92 67 2 539 135 22 9 10 15 1.666 0 6 693 -126 -12 819 3 343 51 2 0 30 10 301 39 14 26 693 693 3 149 5 8 194 334 0 1.318 12 1.306 2 85 108 174 32 524 32 349 1.318 1.318 0 53 668 100 0 326 171
2000 2.762 184 2.578 542 332 161 4 212 95 353 859 16 4 2.762 2.762 67 10 125 113 0 571 143 - - 13 21 1.691 0 8 738 -80 104 818 4 393 21 2 0 26 15 273 28 20 36 738 738 110 212 4 45 35 332 0 576 -104 680 3 300 6 141 -41 389 -12 -107 576 576 0 92 614 18 0 -142 -5
2001 3.088 342 2.746 583 391 183 4 163 70 378 964 8 2 3.088 3.088 53 11 134 180 4 608 152 - - 14 26 1.897 0 9 836 -300 42 1.136 5 410 9 2 0 28 43 388 96 20 135 836 836 1 163 7 75 61 529 0 117 -42 159 0 60 14 198 -11 -125 -13 36 117 117 0 284 28 4 0 -221 22
2002 3.382 394 2.988 631 450 184 4 154 58 377 1.119 7 4 3.382 3.382 76 14 115 230 - 650 163 - - 13 35 2.076 0 10 694 -351 43 1.045 . 323 12 2 0 36 31 412 102 5 122 694 694 4 154 9 105 52 370 0 176 -43 219 38 277 12 122 -209 -99 5 73 176 176 27 164 2 16 0 -61 28
2003 3.644 355 3.289 689 471 261 5 211 61 510 941 137 3 3.644 3.644 75 14 110 248 - 701 175 - - 14 19 2.287 0 1 757 -233 122 990 . 398 12 14 0 37 15 372 41 25 76 757 757 5 211 3 137 104 278 19 658 -122 780 272 161 6 107 180 -52 -2 108 658 658 27 170 323 23 0 17 98
2004 3.951 435 3.516 720 853 . 7 200 44 519 1.006 160 7 3.951 3.951 123 26 105 230 - 776 193 - - 14 20 2.450 0 14 954 -219 216 1.173 . 526 14 - - 36 51 216 206 28 96 954 954 30 200 5 210 80 428 - 163 -216 379 355 157 2 54 -181 -28 7 13 163 163 - 156 6 9 - -27 19
Bron: CBS.
Verklaring van tekens