Elektriciteit; productie en productiemiddelen

Elektriciteit; productie en productiemiddelen

Bedrijfsgroepen Warmtekrachtkoppeling (WKK) Typen installatie Perioden Inzet Fysieke eenheden Inzet totaal (TJ) Inzet Fysieke eenheden Inzet van aardgas (1 000 m3) Inzet Fysieke eenheden Inzet van stookolie (1 000 kg) Inzet Fysieke eenheden Inzet van steenkool (1 000 kg) Inzet Fysieke eenheden Inzet van overige brandstoffen (TJ) Productie Fysieke eenheden Productie totaal (TJ) Productie Fysieke eenheden Productie van elektriciteit (MWh) Productie Fysieke eenheden Productie van warmte (TJ) Opgesteld vermogen Elektrisch vermogen (megawatt) Opgesteld vermogen Thermisch vermogen (MJ/h)
Totaal centrale/decentrale productie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2000 898.064 15.887.395 360.033 8.650.888 169.703 544.265 90.180.577 219.615 20.782 60.423.880
Totaal centrale/decentrale productie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2005 983.898 17.715.753 285.894 8.247.598 204.387 583.571 100.768.710 220.804 21.978 61.748.556
Totaal centrale/decentrale productie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2010 1.076.104 20.987.038 12.220 7.874.980 215.902 656.960 118.139.044 231.660 26.608 68.001.611
Totaal centrale/decentrale productie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2019 905.719 17.406.382 18.557 5.876.467 207.381 611.882 121.411.247 174.802 36.853 59.290.536
Totaal centrale/decentrale productie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2020 860.412 17.771.852 8.958 2.546.388 233.688 615.363 123.278.130 171.561 42.988 63.099.666
Totaal centrale/decentrale productie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2021 877.918 14.637.323 11.954 4.750.766 295.671 612.521 121.966.679 173.441 47.851 63.100.236
Totaal centrale/decentrale productie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2022** 819.478 12.395.699 9.528 4.855.978 306.304 593.107 121.728.093 154.886 53.800 63.390.107
Centrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2000 479.735 6.254.739 1.393 8.650.888 70.954 236.202 56.545.363 32.638 14.391 11.302.102
Centrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2005 592.663 8.815.767 16.718 8.247.598 105.874 292.292 69.237.110 43.038 14.662 12.828.682
Centrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2010 619.075 10.244.290 3.910 7.874.980 99.236 317.305 75.823.123 44.342 16.223 12.849.035
Centrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2019 545.055 10.155.646 12.530 5.876.467 76.462 290.422 74.735.323 21.375 17.759 11.124.865
Centrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2020 498.210 10.486.820 3.714 2.546.388 102.282 269.840 69.619.816 19.209 17.762 10.071.466
Centrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2021 467.916 7.295.281 6.262 4.750.766 118.288 242.897 62.447.730 18.085 17.762 10.071.468
Centrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2022** 434.236 6.427.156 4.550 4.855.978 110.179 222.113 56.999.205 16.916 17.762 10.071.468
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2000 418.329 9.632.656 358.640 98.749 308.063 33.635.214 186.976 6.391 49.121.778
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2005 391.235 8.899.986 269.176 98.513 291.280 31.531.600 177.766 7.316 48.919.874
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2010 457.029 10.742.748 8.310 116.666 339.655 42.315.921 187.318 10.385 55.152.576
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2019 360.663 7.250.736 6.027 130.919 321.460 46.675.924 153.427 19.094 48.165.671
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2020 362.202 7.285.033 5.244 131.406 345.522 53.658.314 152.352 25.226 53.028.200
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2021 410.002 7.342.041 5.692 177.383 369.625 59.518.949 155.356 30.089 53.028.768
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2022** 385.243 5.968.544 4.978 196.125 370.994 64.728.888 137.970 36.038 53.318.639
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de productie van elektriciteit in Nederland, de daarvoor ingezette brandstoffen en andere energiedragers en het gebruik van installaties. Elektriciteit wordt verkregen door: omzetting van brandstoffen als aardgas, steenkool en stookolie; uit zonne- en windenergie en door de aanwending van waterkracht. Gegevens zijn er over de productie van elektriciteit, de warmte die daarbij vrijkomt, de inzet van brandstoffen, hernieuwbare energiedragers en het opgestelde vermogen, onderverdeeld naar warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK) en installaties die alleen elektriciteit produceren. Tenslotte wordt er onderscheid gemaakt tussen centrale en decentrale productie van elektriciteit en warmte, waarbij de decentrale productie wordt uitgesplitst naar bedrijfsgroep.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
Cijfers tot en met 2021 zijn definitief. Cijfers over 2022 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 24 november 2023:
De cijfers over de jaren 2015-2020 zijn gereviseerd. Definitieve cijfers zijn toegevoegd over 2021, nader voorlopige cijfers zijn toegevoegd over 2022.
De revisies hebben betrekking op de invoering van een verbeterde analysemethode in 2022, welke is teruggelegd naar de voorgaande jaren. Verder zijn gegevens van een beperkt aantal bedrijven op basis van nieuwe inzichten gereviseerd. De aanpassingen zijn in het algemeen klein, de aanpassing van de totale productie en inzetten van de diverse energiedragers is in alle jaren kleiner dan 1 procent.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
November 2024: definitieve cijfers over 2022, voorlopige cijfers over 2023.

Toelichting onderwerpen

Inzet
De ingezette hoeveelheid verschillende soorten brandstoffen en andere energiedragers bij de productie van elektriciteit en/of warmte.
Fysieke eenheden
Fysieke eenheden voor het meten van hoeveelheden energiedragers zijn kubieke meters, liters, kilogrammen, kilowatturen of veelvouden daarvan.
Inzet totaal
Dit is het totaal van de inzet van aardgas, steenkool, stookolie en overige brandstoffen bij de productie van elektriciteit en/of warmte.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Inzet van aardgas
De ingezette hoeveelheid aardgas bij de productie van elektriciteit en/of warmte.

Aardgas is gas van natuurlijke oorsprong dat vooral bestaat uit methaan. Het ontstaat bij hetzelfde proces dat tot de vorming van aardolie leidt. Voor vervoer over lange afstanden per schip wordt aardgas vloeibaar gemaakt.

1 miljoen m3 aardgas komt overeen met een hoeveelheid energie van ongeveer 31,65 TJ.
Inzet van stookolie
De ingezette hoeveelheid stookolie bij de productie van elektriciteit en/of warmte.

Stookolie is de olie die overblijft na destillatie in de raffinaderij.

1 TJ komt overeen met ruim 24 000 kg stookolie.
Inzet van steenkool
De ingezette hoeveelheid steenkool bij de productie van elektriciteit en/of warmte.

Steenkool is een fossiele brandstof die bestaat uit verkoolde plantenresten.

1 TJ komt overeen met ongeveer 40 000 kg kolen.
Inzet van overige brandstoffen
De ingezette hoeveelheid overige brandstoffen en andere energiedragers bij de productie van elektriciteit en/of warmte.

Voorbeelden zijn chemische en industriële gassen, biomassa, afval, hoogovengas, nucleair materiaal en stoom.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Productie
De hoeveelheid opgewekte elektriciteit en/of geproduceerde warmte (is stoom en/of warm water) uit de inzet van fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiedragers, kernenergie en overige energiedragers. Dit is inclusief het eigen elektriciteitsverbruik van de installaties.
Fysieke eenheden
Fysieke eenheden voor het meten van hoeveelheden energiedragers zijn kubieke meters, liters, kilogrammen, kilowatturen of veelvouden daarvan.
Productie totaal
Het totaal van de opgewekte elektriciteit plus de geproduceerde warmte. Dit is inclusief het eigen elektriciteitsverbruik van de installaties.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Productie van elektriciteit
De hoeveelheid opgewekte elektriciteit uit de inzet van fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiedragers, kernenergie en overige energiedragers. Dit is inclusief het eigen elektriciteitsverbruik van de installaties.
Productie van warmte
De hoeveelheid geproduceerde warmte uit de inzet van fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiedragers, kernenergie en overige energiedragers.
Opgesteld vermogen
De hoeveelheid elektriciteit en/of warmte die per tijdseenheid kan worden opgewekt bij normaal gebruik van alle in Nederland opgestelde (is beschikbare) elektriciteits- en warmteproductiemiddelen.
Elektrisch vermogen
De hoeveelheid elektriciteit die per tijdseenheid kan worden opgewekt bij normaal gebruik van alle beschikbare installaties die elektriciteit produceren. Dit is het bruto vermogen, dat wil zeggen dat er geen rekening wordt gehouden met eventueel eigen verbruik van de installaties.

De gebruikte eenheid is megawatt.
Thermisch vermogen
De hoeveelheid warmte die per tijdseenheid kan worden geproduceerd bij normaal gebruik van alle beschikbare installaties die warmte produceren voor nuttig gebruik.

De gebruikte eenheid is MJ/h is megawattuur.