Elektriciteit; productie en productiemiddelen

Elektriciteit; productie en productiemiddelen

Bedrijfsgroepen Warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) Typen installatie Perioden Inzet brandstoffen Warmte-eenheden Totale inzet (TJ) Inzet brandstoffen Warmte-eenheden Aardgas inzet (TJ) Inzet brandstoffen Warmte-eenheden Stookolie inzet (TJ) Inzet brandstoffen Warmte-eenheden Steenkool inzet (TJ) Inzet brandstoffen Warmte-eenheden Overige brandstoffen inzet (TJ) Productie Warmte-eenheden Totale productie (TJ) Productie Warmte-eenheden Productie elektriciteit (TJ) Productie Warmte-eenheden Productie stoom/warm water (TJ)
Totaal centrale/decentrale productie Totaal WKK/andere installaties Totaal installaties 2000 898.064 502.836 14.765 210.759 169.703 544.265 324.650 219.615
Totaal centrale/decentrale productie Totaal WKK/andere installaties Totaal installaties 2005 983.898 560.704 11.744 207.063 204.387 583.571 362.767 220.804
Totaal centrale/decentrale productie Totaal WKK/andere installaties Totaal installaties 2010 1.076.104 664.240 522 195.440 215.902 656.960 425.301 231.660
Totaal centrale/decentrale productie Totaal WKK/andere installaties Totaal installaties 2018* 893.570 480.136 602 222.053 190.780 585.913 412.086 173.827
Totaal centrale/decentrale productie Totaal WKK/andere installaties Totaal installaties 2019* 903.621 548.826 788 146.631 207.375 610.012 435.822 174.191
Totaal centrale/decentrale productie Warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) Totaal installaties 2000 538.993 368.314 14.579 89.847 66.252 388.382 171.704 216.678
Totaal centrale/decentrale productie Warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) Totaal installaties 2005 597.499 415.502 11.428 84.058 86.510 420.490 200.208 220.282
Totaal centrale/decentrale productie Warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) Totaal installaties 2010 648.452 471.325 355 54.047 122.726 453.960 222.315 231.644
Totaal centrale/decentrale productie Warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) Totaal installaties 2018* 465.414 309.939 246 24.764 130.465 327.428 153.601 173.827
Totaal centrale/decentrale productie Warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) Totaal installaties 2019* 502.617 318.748 343 41.286 142.240 349.174 174.983 174.191
Totaal centrale/decentrale productie Andere installaties Totaal installaties 2000 359.071 134.522 186 120.912 103.451 155.883 152.946 2.937
Totaal centrale/decentrale productie Andere installaties Totaal installaties 2005 386.399 145.201 316 123.005 117.877 163.082 162.559 522
Totaal centrale/decentrale productie Andere installaties Totaal installaties 2010 427.651 192.914 167 141.393 93.177 203.001 202.985 15
Totaal centrale/decentrale productie Andere installaties Totaal installaties 2018* 428.156 170.197 355 197.289 60.315 258.485 258.485
Totaal centrale/decentrale productie Andere installaties Totaal installaties 2019* 401.004 230.079 445 105.345 65.135 260.838 260.838
Centrale elektriciteitsproductie Totaal WKK/andere installaties Totaal installaties 2000 479.735 197.962 59 210.759 70.954 236.202 203.563 32.638
Centrale elektriciteitsproductie Totaal WKK/andere installaties Totaal installaties 2005 592.663 279.019 707 207.063 105.874 292.292 249.254 43.038
Centrale elektriciteitsproductie Totaal WKK/andere installaties Totaal installaties 2010 619.075 324.232 167 195.440 99.236 317.305 272.963 44.342
Centrale elektriciteitsproductie Totaal WKK/andere installaties Totaal installaties 2018* 539.785 252.451 376 222.053 64.904 282.755 256.065 26.690
Centrale elektriciteitsproductie Totaal WKK/andere installaties Totaal installaties 2019* 545.055 321.426 536 146.631 76.462 290.422 269.047 21.375
Centrale elektriciteitsproductie Warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) Totaal installaties 2000 190.770 86.993 39 89.847 13.891 109.954 77.316 32.638
Centrale elektriciteitsproductie Warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) Totaal installaties 2005 249.808 138.230 391 84.058 27.129 148.776 105.738 43.038
Centrale elektriciteitsproductie Warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) Totaal installaties 2010 219.622 134.686 54.047 30.890 136.843 92.501 44.342
Centrale elektriciteitsproductie Warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) Totaal installaties 2018* 119.973 82.263 51 24.764 12.896 78.332 51.642 26.690
Centrale elektriciteitsproductie Warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) Totaal installaties 2019* 154.959 91.699 111 41.286 21.862 93.670 72.295 21.375
Centrale elektriciteitsproductie Andere installaties Totaal installaties 2000 288.964 110.970 20 120.912 57.063 126.247 126.247
Centrale elektriciteitsproductie Andere installaties Totaal installaties 2005 342.855 140.789 316 123.005 78.745 143.515 143.515
Centrale elektriciteitsproductie Andere installaties Totaal installaties 2010 399.452 189.546 167 141.393 68.346 180.462 180.462
Centrale elektriciteitsproductie Andere installaties Totaal installaties 2018* 419.811 170.188 326 197.289 52.008 204.423 204.423
Centrale elektriciteitsproductie Andere installaties Totaal installaties 2019* 390.097 229.727 426 105.345 54.599 196.752 196.752
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal WKK/andere installaties Totaal installaties 2000 418.329 304.874 14.706 98.749 308.063 121.087 186.976
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal WKK/andere installaties Totaal installaties 2005 391.235 281.685 11.037 98.513 291.280 113.514 177.766
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal WKK/andere installaties Totaal installaties 2010 457.029 340.008 355 116.666 339.655 152.337 187.318
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal WKK/andere installaties Totaal installaties 2018* 353.786 227.684 225 125.876 303.159 156.021 147.138
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal WKK/andere installaties Totaal installaties 2019* 358.566 227.400 252 130.914 319.590 166.774 152.816
Decentrale elektriciteitsproductie Warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) Totaal installaties 2000 348.223 281.321 14.540 52.361 278.427 94.388 184.039
Decentrale elektriciteitsproductie Warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) Totaal installaties 2005 347.691 277.272 11.037 59.381 271.714 94.470 177.244
Decentrale elektriciteitsproductie Warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) Totaal installaties 2010 428.830 336.640 355 91.836 317.117 129.815 187.302
Decentrale elektriciteitsproductie Warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) Totaal installaties 2018* 345.441 227.676 195 117.569 249.096 101.958 147.138
Decentrale elektriciteitsproductie Warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) Totaal installaties 2019* 347.658 227.048 232 120.378 255.504 102.689 152.816
Decentrale elektriciteitsproductie Andere installaties Totaal installaties 2000 70.106 23.552 166 46.388 29.635 26.698 2.937
Decentrale elektriciteitsproductie Andere installaties Totaal installaties 2005 43.544 4.412 39.132 19.566 19.044 522
Decentrale elektriciteitsproductie Andere installaties Totaal installaties 2010 28.199 3.368 24.830 22.538 22.523 15
Decentrale elektriciteitsproductie Andere installaties Totaal installaties 2018* 8.345 8 30 8.307 54.063 54.063
Decentrale elektriciteitsproductie Andere installaties Totaal installaties 2019* 10.907 352 19 10.536 64.086 64.086
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de productie van elektriciteit in Nederland, de daarvoor ingezette brandstoffen en het gebruik van installaties. Elektriciteit wordt verkregen door: omzetting van brandstoffen als aardgas, steenkool en stookolie; uit zonne- en windenergie en door de aanwending van waterkracht. Gegevens zijn er over de productie van elektriciteit, de warmte die daarbij vrijkomt, de inzet van brandstoffen, hernieuwbare energiedragers en het opgestelde vermogen, onderverdeeld naar warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK) en overige installaties. Tenslotte wordt er onderscheid gemaakt tussen centrale en decentrale productie van elektriciteit en warmte, waarbij de decentrale productie wordt uitgesplitst naar bedrijfsgroep.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
Cijfers tot en met 2014 zijn definitief. Cijfers over 2015-2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 5 maart 2021
De voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers 2015-2018: 2e kwartaal 2021.
Nader voorlopige cijfers over 2019: december.

Toelichting onderwerpen

Inzet brandstoffen
De verbruikte hoeveelheid brandstof bij de productie van elektriciteit en/of warmte.
Warmte-eenheden
De verbruikte hoeveelheid grondstoffen bij de productie van elektriciteit en uitgedrukt in warmte-eenheden.
Van de verschillende soorten energiedragers (bijvoorbeeld fossiele brandstoffen en nucleair materiaal) kan de energetische waarde worden uitgedrukt in Joule (J).
De volgende relaties bestaan tussen fysieke eenheden en warmte-eenheden:
1 terajoule (TJ = 1 000 miljard Joule) komt overeen met ongeveer 31 600
m3 aardgas.
1 TJ komt overeen met ruim 24 000 kg stookolie
1 TJ komt overeen met ongeveer 40 000 kg steenkool
1 TJ komt overeen met 277,8 MWh elektriciteit (1 Watt komt overeen
met 1 Joule per seconde).
Totale inzet
Het totale verbruik van de verschillende soorten brandstoffen en andere energiedragers, zoals aardgas en steenkool, bij de productie van elektriciteit en/of warmte.
Aardgas inzet
De verbruikte hoeveelheid aardgas bij de productie van elektriciteit en/of warmte. Aardgas is een gas van natuurlijke oorsprong dat vooral bestaat uit methaan. Het ontstaat bij hetzelfde proces dat tot de vorming van aardolie leidt. 1 TJ komt overeen met ongeveer 31 600 m3 aardgas.
Stookolie inzet
De verbruikte hoeveelheid stookolie bij de productie van elektriciteit en/of warmte. Stookolie is de olie die overblijft na destillatie in de raffinaderij. 1 TJ komt overeen met ruim 24 000 kg stookolie.
Steenkool inzet
De verbruikte hoeveelheid steenkool bij de productie van elektriciteit en/of warmte. Steenkool is een fossiele brandstof die bestaat uit verkoolde plantenresten. 1 TJ komt overeen met ongeveer 40 000 kg kolen.
Overige brandstoffen inzet
De verbruikte hoeveelheid overige grondstoffen bij de productie van elektriciteit en/of warmte. Voorbeelden zijn chemische en industriële gassen, biomassa, afval, hoogovengas, nucleair materiaal en stoom.
Productie
De opbrengst aan elektriciteit en/of warm water uit de inzet van fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiedragers, kernenergie en overige energiedragers, inclusief het eigen elektriciteitsverbruik van de installaties.
Warmte-eenheden
De verbruikte hoeveelheid grondstoffen bij de productie van elektriciteit en uitgedrukt in warmte-eenheden. Van de verschillende soorten energiedragers (bijvoorbeeld fossiele brandstoffen en nucleair materiaal) kan de energetische waarde worden uitgedrukt in Joule (J).
De volgende relaties bestaan tussen fysieke eenheden en warmte-eenheden:
1 terajoule (TJ = 1 000 miljard Joule) komt overeen met ongeveer 31 600
m3 aardgas.
1 TJ komt overeen met ruim 24 000 kg stookolie
1 TJ komt overeen met ongeveer 40 000 kg steenkool
1 TJ komt overeen met 277,8 MWh elektriciteit (1 Watt komt overeen
met 1 Joule per seconde).
Totale productie
De totale opbrengst aan elektriciteit en/of stoom/warm water uit de inzet van fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiedragers, kernenergie en overige energiedragers, inclusief het eigen elektriciteitsverbruik van de installaties.
Productie elektriciteit
De opbrengst aan elektriciteit uit de inzet van fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiedragers, kernenergie en overige energiedragers, inclusief het eigen elektriciteitsverbruik van de installaties.
Productie stoom/warm water
De opbrengst aan stoom en warm water uit de inzet van fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiedragers, kernenergie en overige energiedragers.