Elektriciteit; productie en productiemiddelen

Elektriciteit; productie en productiemiddelen

Bedrijfsgroepen Warmtekrachtkoppeling (WKK) Typen installatie Perioden Inzet Fysieke eenheden Inzet totaal (TJ) Inzet Fysieke eenheden Inzet van aardgas (1 000 m3) Inzet Fysieke eenheden Inzet van stookolie (1 000 kg) Inzet Fysieke eenheden Inzet van steenkool (1 000 kg) Inzet Fysieke eenheden Inzet van overige brandstoffen (TJ) Productie Fysieke eenheden Productie totaal (TJ) Productie Fysieke eenheden Productie van elektriciteit (MWh) Productie Fysieke eenheden Productie van warmte (TJ) Opgesteld vermogen Elektrisch vermogen (megawatt) Opgesteld vermogen Thermisch vermogen (MJ/h)
Totaal centrale/decentrale productie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2000 898.064 15.887.395 360.033 8.650.888 169.703 544.265 90.180.577 219.615 20.782 60.423.880
Totaal centrale/decentrale productie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2005 983.898 17.715.753 285.894 8.247.598 204.387 583.571 100.768.710 220.804 21.978 61.748.556
Totaal centrale/decentrale productie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2010 1.076.104 20.987.038 12.220 7.874.980 215.902 656.960 118.139.044 231.660 26.608 68.001.611
Totaal centrale/decentrale productie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2019 905.519 17.400.252 18.550 5.876.467 207.375 611.679 121.350.446 174.818 37.139 60.930.134
Totaal centrale/decentrale productie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2020** 860.807 17.792.478 9.096 2.546.388 233.420 615.568 123.553.482 170.776 43.086 63.136.929
Totaal centrale/decentrale productie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2021** 839.431 14.640.454 11.974 4.879.018 254.272 611.920 122.131.911 172.245 47.252 64.582.738
Centrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2000 479.735 6.254.739 1.393 8.650.888 70.954 236.202 56.545.363 32.638 14.391 11.302.102
Centrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2005 592.663 8.815.767 16.718 8.247.598 105.874 292.292 69.237.110 43.038 14.662 12.828.682
Centrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2010 619.075 10.244.290 3.910 7.874.980 99.236 317.305 75.823.123 44.342 16.223 12.849.035
Centrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2019 545.055 10.155.646 12.530 5.876.467 76.462 290.422 74.735.323 21.375 18.322 11.124.865
Centrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2020** 498.214 10.486.820 3.713 2.546.388 102.282 269.840 69.619.815 19.209 18.324 10.071.466
Centrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2021** 470.763 7.295.280 6.262 4.879.018 118.324 242.927 62.447.688 18.115 16.952 11.888.856
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2000 418.329 9.632.656 358.640 98.749 308.063 33.635.214 186.976 6.391 49.121.778
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2005 391.235 8.899.986 269.176 98.513 291.280 31.531.600 177.766 7.316 48.919.874
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2010 457.029 10.742.748 8.310 116.666 339.655 42.315.921 187.318 10.385 55.152.576
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2019 360.463 7.244.605 6.020 130.914 321.257 46.615.124 153.443 18.817 49.805.269
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2020** 362.593 7.305.658 5.382 131.138 345.728 53.933.667 151.567 24.762 53.065.463
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2021** 368.668 7.345.175 5.712 135.949 368.993 59.684.223 154.130 30.300 52.693.882
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de productie van elektriciteit in Nederland, de daarvoor ingezette brandstoffen en andere energiedragers en het gebruik van installaties. Elektriciteit wordt verkregen door: omzetting van brandstoffen als aardgas, steenkool en stookolie; uit zonne- en windenergie en door de aanwending van waterkracht. Gegevens zijn er over de productie van elektriciteit, de warmte die daarbij vrijkomt, de inzet van brandstoffen, hernieuwbare energiedragers en het opgestelde vermogen, onderverdeeld naar warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK) en installaties die alleen elektriciteit produceren. Tenslotte wordt er onderscheid gemaakt tussen centrale en decentrale productie van elektriciteit en warmte, waarbij de decentrale productie wordt uitgesplitst naar bedrijfsgroep.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
Cijfers tot en met 2019 zijn definitief. Cijfers over 2020 en 2021 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 2 februari 2023:
Nader voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Februari 2023: definitieve cijfers over 2020
December 2023: definitieve cijfers over 2021, voorlopige cijfers over 2022.


Toelichting onderwerpen

Inzet
De ingezette hoeveelheid verschillende soorten brandstoffen en andere energiedragers bij de productie van elektriciteit en/of warmte.
Fysieke eenheden
Fysieke eenheden voor het meten van hoeveelheden energiedragers zijn kubieke meters, liters, kilogrammen, kilowatturen of veelvouden daarvan.
Inzet totaal
Dit is het totaal van de inzet van aardgas, steenkool, stookolie en overige brandstoffen bij de productie van elektriciteit en/of warmte.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Inzet van aardgas
De ingezette hoeveelheid aardgas bij de productie van elektriciteit en/of warmte.

Aardgas is gas van natuurlijke oorsprong dat vooral bestaat uit methaan. Het ontstaat bij hetzelfde proces dat tot de vorming van aardolie leidt. Voor vervoer over lange afstanden per schip wordt aardgas vloeibaar gemaakt.

1 miljoen m3 aardgas komt overeen met een hoeveelheid energie van ongeveer 31,65 TJ.
Inzet van stookolie
De ingezette hoeveelheid stookolie bij de productie van elektriciteit en/of warmte.

Stookolie is de olie die overblijft na destillatie in de raffinaderij.

1 TJ komt overeen met ruim 24 000 kg stookolie.
Inzet van steenkool
De ingezette hoeveelheid steenkool bij de productie van elektriciteit en/of warmte.

Steenkool is een fossiele brandstof die bestaat uit verkoolde plantenresten.

1 TJ komt overeen met ongeveer 40 000 kg kolen.
Inzet van overige brandstoffen
De ingezette hoeveelheid overige brandstoffen en andere energiedragers bij de productie van elektriciteit en/of warmte.

Voorbeelden zijn chemische en industriële gassen, biomassa, afval, hoogovengas, nucleair materiaal en stoom.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Productie
De hoeveelheid opgewekte elektriciteit en/of geproduceerde warmte (is stoom en/of warm water) uit de inzet van fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiedragers, kernenergie en overige energiedragers. Dit is inclusief het eigen elektriciteitsverbruik van de installaties.
Fysieke eenheden
Fysieke eenheden voor het meten van hoeveelheden energiedragers zijn kubieke meters, liters, kilogrammen, kilowatturen of veelvouden daarvan.
Productie totaal
Het totaal van de opgewekte elektriciteit plus de geproduceerde warmte. Dit is inclusief het eigen elektriciteitsverbruik van de installaties.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Productie van elektriciteit
De hoeveelheid opgewekte elektriciteit uit de inzet van fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiedragers, kernenergie en overige energiedragers. Dit is inclusief het eigen elektriciteitsverbruik van de installaties.
Productie van warmte
De hoeveelheid geproduceerde warmte uit de inzet van fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiedragers, kernenergie en overige energiedragers.
Opgesteld vermogen
De hoeveelheid elektriciteit en/of warmte die per tijdseenheid kan worden opgewekt bij normaal gebruik van alle in Nederland opgestelde (is beschikbare) elektriciteits- en warmteproductiemiddelen.
Elektrisch vermogen
De hoeveelheid elektriciteit die per tijdseenheid kan worden opgewekt bij normaal gebruik van alle beschikbare installaties die elektriciteit produceren. Dit is het bruto vermogen, dat wil zeggen dat er geen rekening wordt gehouden met eventueel eigen verbruik van de installaties.

De gebruikte eenheid is megawatt.
Thermisch vermogen
De hoeveelheid warmte die per tijdseenheid kan worden geproduceerd bij normaal gebruik van alle beschikbare installaties die warmte produceren voor nuttig gebruik.

De gebruikte eenheid is MJ/h is megawattuur.