Bouw; toegevoegde waarde (SBI 1993), index 2000=100 en mutaties;1995-2011

Bouw; toegevoegde waarde (SBI 1993), index 2000=100 en mutaties;1995-2011

Perioden Volumemutaties (%) Volume-indexcijfers (2000 = 100)
2006 januari 0,9 84,3
2006 februari 2,8 97,7
2006 maart 7,4 102,6
2006 1e kwartaal 3,8 94,9
2006 april -7,0 83,6
2006 mei 8,4 113,4
2006 juni -3,0 109,3
2006 2e kwartaal -0,3 102,1
2006 juli 0,4 76,8
2006 augustus 6,0 62,6
2006 september 3,8 119,2
2006 3e kwartaal 3,3 86,2
2006 oktober 3,9 109,3
2006 november 3,4 119,3
2006 december 1,4 70,0
2006 4e kwartaal 3,1 99,5
2006 2,4 95,7
2007 januari 9,3 92,2
2007 februari 8,9 106,5
2007 maart 6,9 109,7
2007 1e kwartaal 8,3 102,8
2007 april 9,4 91,5
2007 mei 3,4 117,3
2007 juni 8,6 118,7
2007 2e kwartaal 6,9 109,1
2007 juli 5,8 81,2
2007 augustus 11,3 69,6
2007 september -0,1 119,1
2007 3e kwartaal 4,4 90,0
2007 oktober 7,3 117,2
2007 november 3,1 122,9
2007 december -3,3 67,7
2007 4e kwartaal 3,1 102,6
2007 5,7 101,1
2008 januari** 11,8 103,1
2008 februari** 12,5 119,7
2008 maart** -3,2 106,1
2008 1e kwartaal** 6,7 109,6
2008 april** 16,2 106,3
2008 mei** 2,6 120,4
2008 juni** 3,7 123,1
2008 2e kwartaal** 6,8 116,6
2008 juli** 0,5 81,6
2008 augustus** 4,3 72,6
2008 september** 8,5 129,2
2008 3e kwartaal** 5,0 94,5
2008 oktober** 4,9 123,0
2008 november** -5,6 116,1
2008 december** 3,4 70,0
2008 4e kwartaal** 0,4 103,0
2008** 4,8 105,9
2009 januari* 0,4 103,5
2009 februari* -1,8 117,5
2009 maart* 7,9 114,5
2009 1e kwartaal* 2,0 111,8
2009 april* -3,8 102,2
2009 mei* -3,0 116,7
2009 juni* -6,2 115,4
2009 2e kwartaal* -4,4 111,4
2009 juli* 9,2 89,1
2009 augustus* -18,6 59,1
2009 september* -7,2 119,9
2009 3e kwartaal* -5,4 89,4
2009 oktober* -9,5 111,4
2009 november* -7,7 107,1
2009 december* -13,0 60,9
2009 4e kwartaal* -9,6 93,1
2009* -4,2 101,4
2010 januari* -16,6 86,3
2010 februari* -21,1 92,7
2010 maart* -12,3 100,4
2010 1e kwartaal* -16,7 93,2
2010 april* -10,4 91,5
2010 mei* -12,9 101,7
2010 juni* -6,4 108,0
2010 2e kwartaal* -9,9 100,4
2010 juli* -8,3 81,7
2010 augustus* -5,5 55,9
2010 september* -9,6 108,3
2010 3e kwartaal* -8,3 81,9
2010 oktober* -8,8 101,6
2010 november* -1,9 105,1
2010 december* -8,1 56,0
2010 4e kwartaal* -6,0 87,6
2010* -10,5 90,8
2011 januari* 10,6 95,5
2011 februari* 15,8 107,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de toegevoegde waarde van de bouwnijverheid.
Dit is een productie-indicator voor de bouwnijverheid. Deze indicator
beoogt de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde (href="http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?ConceptID
=98">basisprijzen
) in
de bedrijfstak bouwnijverheid volgens de Standaard Bedrijfs Indeling 1993
(SBI. 45) weer te geven. De cijfers zijn aangepast aan de Nationale
rekeningen 2009 en de Kwartaalrekeningen.
De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen.
De volumemutaties zijn mutaties ten opzichte van dezelfde periode
voorgaand jaar. De volume-indexcijfers hebben als basis 2000 = 100.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers sluiten aan op de cijfers over de toegevoegde waarde in de
Kwartaalrekeningen en de Nationale (jaar-)rekeningen. Hierdoor hebben de
cijfers geruime tijd een voorlopig karakter. De aansluiting op de Nationale
jaarrekeningen betreft achtereenvolgens de Voorlopige, Nader Voorlopige en
Definitieve raming. Voor de kwartaalcijfers betreft het aansluiting bij de
uitkomsten van zowel de eerste ('flash') raming van de Kwartaalrekeningen,
6 weken na afloop van een verslagkwartaal en van de tweede ('reguliere')
raming, die circa 3 maanden na afloop van een verslagkwartaal gepubliceerd
wordt. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw
maandcijfer aan de reeks wordt toegevoegd. Meer informatie over de
Nationale rekeningen vindt u in StatLine onder het Thema Macro-economie en
daarbinnen onder het onderwerp Nationale rekeningen.

Wijzigingen per 23 juni 2011:
De tabel volgens de SBI 1993 is stopgezet. De toegevoegde waarde van de
bouwnijverheid wordt in het vervolg volgens de SBI 2008 weergegeven.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Volumemutaties
Productie-indicator voor de bouwnijverheid.
Volumemutaties t.o.v. zelfde periode vorig jaar.
Volume-indexcijfers
Productie-indicator voor de bouwnijverheid.
Volume-indexcijfers op basis 2000 = 100.