Verkopen motorvoertuigen; type, merk, nieuw en tweedehands, 1997-2015

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de verkopen van motorvoertuigen. De informatie over het aantal nieuw verkochte voertuigen is afkomstig van RDC - Centraal Bureau Mobiliteit Informatie en betreft personenauto's naar merk, bedrijfsvoertuigen naar type en motorfietsen naar cilinderinhoud. Daarnaast is over de periode 1998 t/m 2004 informatie opgenomen over het aantal verkopen van tweedehands voertuigen. Deze gegevens zijn afkomstig van de RDW (Dienst Wegverkeer).

Vanwege een veranderende aanlevering van klasse cilinderinhoud van motorfietsen zijn de cijfers van januari tot en met oktober 2013 gebaseerd op de verkoopcijfers per 15 november 2013. Vanaf november 2013 wordt daarom van motorfietsen alleen een maandtotaal gepubliceerd, zonder verdeling naar cilinderinhoudsklasse.

Gegevens beschikbaar van 1997 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
De verkoopcijfers van maart 2014 tot en met december 2015 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Doordat het CBS de datareeks eerder afsluit dan de berichtgever RDC - CBMI, kan het voorkomen dat totaalcijfers afwijken.

Wijzigingen per 23 februari 2016
Geen, deze tabel is stopgezet.

De indeling naar voertuigtype in de oude tabel was niet meer gelijk aan de indeling zoals de berichtgever RDC – CBMI die hanteert.
Daarnaast mag het CBS contractueel niet meer naar merk publiceren.

Vanwege een correctie in het bronbestand door de registerhouder, zijn de cijfers over de eerste twee maanden van 2014 betreffende het aantal nieuwverkopen van personenauto's gewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door Nieuw en tweedehands verkochte motorvoertuigen; voertuigsoort. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Nieuwverkopen
Personenauto naar merk
Verkopen van nieuwe personenauto's naar merk (Bron: RDC - CBMI)

Personenauto
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).
Totaal personenauto's
Bedrijfsvoertuigen
Verkopen van nieuwe bedrijfsvoertuigen, ingedeeld naar type
(en laadvermogenklasse). Bron: RDC - CBMI.
Bedrijfsvoertuigen zijn te onderscheiden in de volgende categorieën:

Bestelauto
Een bedrijfsvoertuig, ingericht voor het vervoer van goederen, waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum massa) ten hoogste 3500 kg bedraagt.
Bestelwagens ontworpen en voornamelijk gebruikt voor goederenvervoer, pick-ups en kleine vrachtwagens met een brutogewicht van niet meer dan 3500 kg vallen hieronder.

Vrachtauto
Een niet-geleed zwaar wegvoertuig waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum massa) meer dan 3500 kg bedraagt, uitsluitend of voornamelijk ontworpen voor het vervoer van goederen.

Trekker
Motorvoertuig voor het wegverkeer, uitsluitend of hoofdzakelijk ontworpen voor het trekken van andere wegvoertuigen zonder eigen krachtbron (hoofdzakelijk opleggers).
Landbouwtrekkers vallen hier niet onder.

Speciaal voertuig
Motorvoertuig voor het wegverkeer ontworpen voor andere doeleinden dan personen- of goederenvervoer. Hieronder vallen bedrijfsauto voor bijzondere doeleinden zoals brandweerauto's, reinigingsauto's, takelwagens enz.
Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.

Bus
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg met meer dan negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).
Er zijn twee soorten bussen:
- touringcarbussen
- lijndienstbussen.
Totaal bedrijfsvoertuigen
Bestelauto
Een bedrijfsvoertuig, ingericht voor het vervoer van goederen, waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum massa) ten hoogste 3500 kg bedraagt.
Bestelwagens ontworpen en voornamelijk gebruikt voor goederenvervoer, pick-ups en kleine vrachtwagens met een brutogewicht van niet meer dan 3500 kg vallen hieronder.
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger)
Een niet-geleed zwaar wegvoertuig waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum massa) meer dan 3500 kg bedraagt, uitsluitend of voornamelijk ontworpen voor het vervoer van goederen.
Trekker voor oplegger
Motorvoertuig voor het wegverkeer, uitsluitend of hoofdzakelijk ontworpen voor het trekken van andere wegvoertuigen zonder eigen krachtbron (hoofdzakelijk opleggers).

Landbouwtrekkers vallen hier niet onder.
Bus
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg met meer dan negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).
Er zijn twee soorten bussen:
- touringcarbussen
- lijndienstbussen.
Speciaal voertuig
Motorvoertuig voor het wegverkeer ontworpen voor andere doeleinden dan personen- of goederenvervoer. Hieronder vallen bedrijfsauto voor bijzondere doeleinden zoals brandweerauto's, reinigingsauto's, takelwagens enz.
Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.
Motorfietsen naar cilinderinhoud
Verkopen van nieuwe motorfietsen, ingedeeld naar cilinderinhoud.
Bron: RDC - CBMI.

Motorfiets
Voertuig voor het wegverkeer op twee, drie of vier wielen met een onbeladen gewicht van maximaal 400 kg. Dergelijke motorvoertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50 cm³ vallen hieronder, alsook motorvoertuigen met een cilinderinhoud van minder dan 50 cm³ die niet aan de definitie van bromfiets beantwoorden.
Totaal motorfietsen