Verkopen motorvoertuigen; type, merk, nieuw en tweedehands, 1997-2015

Verkopen motorvoertuigen; type, merk, nieuw en tweedehands, 1997-2015

Perioden Nieuwverkopen Personenauto naar merk Totaal personenauto's (aantal) Nieuwverkopen Bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsvoertuigen (aantal) Nieuwverkopen Bedrijfsvoertuigen Bestelauto (aantal) Nieuwverkopen Bedrijfsvoertuigen Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) (aantal) Nieuwverkopen Bedrijfsvoertuigen Trekker voor oplegger (aantal) Nieuwverkopen Bedrijfsvoertuigen Bus (aantal) Nieuwverkopen Bedrijfsvoertuigen Speciaal voertuig (aantal) Nieuwverkopen Motorfietsen naar cilinderinhoud Totaal motorfietsen (aantal)
2014* 387.568 62.778 51.760 3.005 7.010 669 334 10.328
2015 januari* 47.639 7.716 6.406 315 955 19 21 649
2015 februari* 33.421 5.774 4.574 322 827 18 33 602
2015 maart* 28.642 7.517 5.895 382 1.143 67 30 1.804
2015 1e kwartaal* 109.702 21.007 16.875 1.019 2.925 104 84 3.055
2015 april* 26.996 5.881 4.619 346 828 58 30 1.483
2015 mei* 27.757 5.912 4.805 356 713 17 21 1.412
2015 juni* 36.841 7.141 5.901 390 732 84 34 1.320
2015 2e kwartaal* 91.594 18.934 15.325 1.092 2.273 159 85 4.215
2015 juli* 33.821 5.502 4.323 386 713 27 53 1.155
2015 augustus* 30.858 4.489 3.689 218 554 2 26 950
2015 september* 35.033 6.050 4.808 341 868 13 20 833
2015 3e kwartaal* 99.712 16.041 12.820 945 2.135 42 99 2.938
2015 oktober* 38.824 5.779 4.496 317 929 9 28 636
2015 november* 40.359 5.774 4.781 319 625 5 44 311
2015 december* 69.159 4.283 3.410 272 553 25 23 196
2015 4e kwartaal* 148.342 15.836 12.687 908 2.107 39 95 1.143
2015* 449.350 71.818 57.707 3.964 9.440 344 363 11.351
Bron: RDC - CBMI
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de verkopen van motorvoertuigen. De informatie over het aantal nieuw verkochte voertuigen is afkomstig van RDC - Centraal Bureau Mobiliteit Informatie en betreft personenauto's naar merk, bedrijfsvoertuigen naar type en motorfietsen naar cilinderinhoud. Daarnaast is over de periode 1998 t/m 2004 informatie opgenomen over het aantal verkopen van tweedehands voertuigen. Deze gegevens zijn afkomstig van de RDW (Dienst Wegverkeer).

Vanwege een veranderende aanlevering van klasse cilinderinhoud van motorfietsen zijn de cijfers van januari tot en met oktober 2013 gebaseerd op de verkoopcijfers per 15 november 2013. Vanaf november 2013 wordt daarom van motorfietsen alleen een maandtotaal gepubliceerd, zonder verdeling naar cilinderinhoudsklasse.

Gegevens beschikbaar van 1997 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
De verkoopcijfers van maart 2014 tot en met december 2015 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Doordat het CBS de datareeks eerder afsluit dan de berichtgever RDC - CBMI, kan het voorkomen dat totaalcijfers afwijken.

Wijzigingen per 23 februari 2016
Geen, deze tabel is stopgezet.

De indeling naar voertuigtype in de oude tabel was niet meer gelijk aan de indeling zoals de berichtgever RDC – CBMI die hanteert.
Daarnaast mag het CBS contractueel niet meer naar merk publiceren.

Vanwege een correctie in het bronbestand door de registerhouder, zijn de cijfers over de eerste twee maanden van 2014 betreffende het aantal nieuwverkopen van personenauto's gewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door Nieuw en tweedehands verkochte motorvoertuigen; voertuigsoort. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Nieuwverkopen
Personenauto naar merk
Verkopen van nieuwe personenauto's naar merk (Bron: RDC - CBMI)

Personenauto
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).
Totaal personenauto's
Bedrijfsvoertuigen
Verkopen van nieuwe bedrijfsvoertuigen, ingedeeld naar type
(en laadvermogenklasse). Bron: RDC - CBMI.
Bedrijfsvoertuigen zijn te onderscheiden in de volgende categorieën:

Bestelauto
Een bedrijfsvoertuig, ingericht voor het vervoer van goederen, waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum massa) ten hoogste 3500 kg bedraagt.
Bestelwagens ontworpen en voornamelijk gebruikt voor goederenvervoer, pick-ups en kleine vrachtwagens met een brutogewicht van niet meer dan 3500 kg vallen hieronder.

Vrachtauto
Een niet-geleed zwaar wegvoertuig waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum massa) meer dan 3500 kg bedraagt, uitsluitend of voornamelijk ontworpen voor het vervoer van goederen.

Trekker
Motorvoertuig voor het wegverkeer, uitsluitend of hoofdzakelijk ontworpen voor het trekken van andere wegvoertuigen zonder eigen krachtbron (hoofdzakelijk opleggers).
Landbouwtrekkers vallen hier niet onder.

Speciaal voertuig
Motorvoertuig voor het wegverkeer ontworpen voor andere doeleinden dan personen- of goederenvervoer. Hieronder vallen bedrijfsauto voor bijzondere doeleinden zoals brandweerauto's, reinigingsauto's, takelwagens enz.
Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.

Bus
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg met meer dan negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).
Er zijn twee soorten bussen:
- touringcarbussen
- lijndienstbussen.
Totaal bedrijfsvoertuigen
Bestelauto
Een bedrijfsvoertuig, ingericht voor het vervoer van goederen, waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum massa) ten hoogste 3500 kg bedraagt.
Bestelwagens ontworpen en voornamelijk gebruikt voor goederenvervoer, pick-ups en kleine vrachtwagens met een brutogewicht van niet meer dan 3500 kg vallen hieronder.
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger)
Een niet-geleed zwaar wegvoertuig waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum massa) meer dan 3500 kg bedraagt, uitsluitend of voornamelijk ontworpen voor het vervoer van goederen.
Trekker voor oplegger
Motorvoertuig voor het wegverkeer, uitsluitend of hoofdzakelijk ontworpen voor het trekken van andere wegvoertuigen zonder eigen krachtbron (hoofdzakelijk opleggers).

Landbouwtrekkers vallen hier niet onder.
Bus
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg met meer dan negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).
Er zijn twee soorten bussen:
- touringcarbussen
- lijndienstbussen.
Speciaal voertuig
Motorvoertuig voor het wegverkeer ontworpen voor andere doeleinden dan personen- of goederenvervoer. Hieronder vallen bedrijfsauto voor bijzondere doeleinden zoals brandweerauto's, reinigingsauto's, takelwagens enz.
Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.
Motorfietsen naar cilinderinhoud
Verkopen van nieuwe motorfietsen, ingedeeld naar cilinderinhoud.
Bron: RDC - CBMI.

Motorfiets
Voertuig voor het wegverkeer op twee, drie of vier wielen met een onbeladen gewicht van maximaal 400 kg. Dergelijke motorvoertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50 cm³ vallen hieronder, alsook motorvoertuigen met een cilinderinhoud van minder dan 50 cm³ die niet aan de definitie van bromfiets beantwoorden.
Totaal motorfietsen