Spijsverstrekkers; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999


Spijsverstrekkers (SBI 55302/303)
Verstrekken van al dan niet zelf bereide kleine eetwaren voor directe
consumptie ter plekke met daarnaast afzonderlijkverstrekken van dranken
voor directe consumptie ter plekke. Afhaalrestaurants, fastfood-
restaurants, exploitatie van automatieken voor snacks en andere kleine
eetwaren.

Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.

In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Spijsverstrekkers; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekeningBedrijven (x 100) Winst- en verliesrekeningBedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetTotaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetVerleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetHandelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningTotaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenKostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenPersoneelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenOverige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenInventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAutokosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAndere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekeningSaldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekeningBruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningOperationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningWinstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekeningInvesteringsquote (%) OmzetspecificatieNetto-omzet (mln euro) OmzetspecificatieTotaal handel (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieTotaal verleende diensten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDrankenTotaal dranken (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDrankenGedistilleerd (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDrankenBier alcoholhoudend (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDrankenBier alcoholvrij/arm (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDrankenZwak alcoholische dranken (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDrankenKoffie en thee (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDrankenOverige niet alcoholische dranken (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieKeuken (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieIJs en sorbets (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieLogies (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerhuur zalen en banen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOverige horeca activiteiten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOverige dienstverlening (in % van de netto-omzet) PersoneelskostenOntvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenTotaal personeelskosten (mln euro) PersoneelskostenBruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenSociale lasten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenPensioenpremies (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenOverige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenBetaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOnroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenEnergiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenReparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenVerzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOverige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenTotaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOnderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOverige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenAutokostenTotaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAutokostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenBrandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenOverige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenTotaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenOverige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere kostenAccountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenKantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenCommunicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenBeheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenNog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personenTotaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personenWerknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenWerknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenOverig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenAantal vte (x 100) InvesteringenTotaal investeringen (mln euro) InvesteringenMateriële vaste activaTotaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaBedrijfsruimten (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaVervoermiddelen (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaComputers (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenTotaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 55302,55303 1996 107,7 1.707 1.655 1.622 32 52 1.421 44,6 18,9 7,7 28,8 409 207 23 21 64 95 286 -28 258 61,7 14,8 15,1 2,9 1.655 2,0 98,0 17,5 1,1 4,4 0,3 0,9 3,5 7,4 70,1 5,0 0,4 0,1 4,9 0,1 1,3 269 86,5 10,0 1,2 0,5 0,1 3,0 409 207 58,9 2,0 21,3 7,2 2,7 7,9 23 12,4 52,9 34,7 21 30,4 25,0 44,6 64 42,8 5,6 51,6 95 32,7 6,5 10,2 0,3 7,4 7,3 1,8 33,8 569 74,9 24,5 0,6 335 50 90,5 16,5 14,5 0,6 35,7 23,1 9,5
Totaal SBI 55302,55303 1997 109,7 1.833 1.785 1.767 18 48 1.522 44,1 19,4 7,6 29,0 442 217 27 22 71 105 311 -26 285 62,4 15,2 15,5 2,2 1.785 1,0 99,0 17,6 0,9 4,4 0,3 0,8 3,8 7,5 71,2 5,1 0,2 0,1 4,7 0,0 1,2 295 85,9 9,8 1,3 0,9 0,4 3,1 442 217 58,6 1,9 21,8 7,1 2,4 8,3 27 14,2 61,1 24,7 22 36,1 22,2 41,8 71 38,8 6,5 54,7 105 30,1 7,3 10,5 1,1 6,9 9,3 0,9 33,8 612 73,2 26,1 0,7 331 40 93,1 8,0 9,9 0,8 36,0 38,3 6,9
Totaal SBI 55302,55303 1998 106,8 1.877 1.821 1.807 14 56 1.577 43,8 19,9 7,5 28,9 455 232 24 20 73 106 300 -33 267 62,1 14,1 14,2 3,8 1.821 0,8 99,2 17,5 0,8 4,1 0,2 0,7 4,2 7,5 72,5 4,6 0,1 0,1 4,4 0,1 1,0 314 82,6 12,5 1,3 1,2 0,2 3,2 455 232 . . . . . . 24 . . . 20 . . . 73 . . . 106 . . . . . . . . 601 74,5 24,6 0,9 340 71 96,6 15,3 18,1 1,5 49,3 12,3 3,4
Totaal SBI 55302,55303 1999 107,9 2.040 1.980 1.964 15 60 1.712 43,6 20,3 7,4 28,6 490 258 28 23 75 106 328 -24 304 62,3 14,3 14,9 10,9 1.980 0,8 99,2 18,3 0,8 4,2 0,1 0,7 4,4 8,0 70,9 5,2 0,1 0,1 4,4 0,3 1,3 348 82,1 13,5 1,4 0,7 0,2 3,3 490 258 . . . . . . 28 . . . 23 . . . 75 . . . 106 . . . . . . . . 658 75,6 23,6 0,8 355 222 97,9 35,0 9,4 0,4 29,9 23,1 2,1
Tot 250 000 euro 1996 94,0 908 898 889 8 10 720 50,0 12,6 7,7 29,7 214 109 12 13 27 54 188 -10 178 59,9 19,2 19,6 3,1 898 0,9 99,1 14,7 1,1 4,8 0,3 0,8 2,3 5,3 72,4 5,6 0,5 0,1 5,8 0,0 1,4 91 86,3 10,7 0,7 0,4 0,1 3,2 214 109 56,5 2,2 25,2 7,4 3,0 5,6 12 13,2 50,1 36,7 13 30,0 24,2 45,8 27 27,6 4,4 68,0 54 38,0 7,0 10,6 0,2 8,2 1,4 0,9 33,7 304 60,4 39,3 0,3 190 28 99,2 18,6 19,3 0,4 35,7 25,2 0,8
Tot 250 000 euro 1997 96,0 981 973 965 7 8 776 50,2 12,4 7,8 29,5 229 115 15 14 28 57 205 -11 194 60,0 19,4 19,7 2,0 973 0,8 99,2 14,8 1,0 5,0 0,2 0,7 2,6 5,4 72,7 5,4 0,3 0,1 5,9 0,0 1,2 96 85,3 10,1 0,7 0,8 0,5 3,7 229 115 55,9 2,1 25,8 6,4 2,7 7,2 15 18,7 51,8 29,4 14 36,4 23,1 40,5 28 28,9 5,5 65,6 57 36,4 7,0 11,7 0,7 7,9 2,3 0,5 33,5 329 56,9 42,6 0,5 189 20 93,3 8,7 16,8 0,9 43,7 23,3 6,7
Tot 250 000 euro 1998 92,7 964 955 952 3 9 766 50,3 12,1 7,9 29,7 228 117 11 12 28 59 198 -13 185 59,6 19,0 19,2 4,2 955 0,3 99,7 14,2 0,9 4,8 0,2 0,7 2,6 5,0 74,3 5,1 0,2 0,1 5,7 0,0 1,2 93 83,5 12,5 0,9 1,2 0,2 2,8 228 117 . . . . . . 11 . . . 12 . . . 28 . . . 59 . . . . . . . . 318 58,3 40,8 0,8 187 41 94,6 10,7 22,4 1,6 47,9 12,0 5,4
Tot 250 000 euro 1999 92,9 1.026 1.014 1.012 2 12 808 50,4 12,3 7,8 29,6 239 127 13 14 29 56 218 -12 206 59,9 19,8 20,1 11,4 1.014 0,2 99,8 14,2 0,9 4,5 0,1 0,7 2,9 5,0 74,3 5,6 0,2 0,1 5,2 0,2 1,6 99 83,3 13,4 1,0 0,6 0,1 3,2 239 127 . . . . . . 13 . . . 14 . . . 29 . . . 56 . . . . . . . . 335 58,8 40,4 0,8 197 117 99,4 38,4 11,2 0,1 33,3 16,5 0,6
250 000 tot 750 000 euro 1996 12,0 437 428 415 13 9 376 44,3 23,8 7,1 24,8 93 49 6 5 12 21 61 -9 52 61,0 12,1 11,9 3,0 428 3,1 96,9 18,4 1,4 5,5 0,5 1,4 3,3 6,3 68,1 4,7 0,5 0,0 5,2 0,0 1,8 89 88,1 9,7 1,1 0,3 0,0 2,6 93 49 57,1 2,1 22,7 8,9 3,0 6,0 6 16,5 52,8 30,8 5 24,4 29,1 46,5 12 28,9 4,7 66,4 21 32,5 5,8 12,9 0,1 7,9 10,6 1,3 28,9 141 86,6 13,0 0,4 81 13 88,2 21,3 11,6 1,0 41,6 12,7 11,8
250 000 tot 750 000 euro 1997 12,2 456 452 444 8 4 391 42,9 26,1 6,5 24,5 96 44 6 5 15 25 65 -6 59 62,9 13,0 13,0 2,8 452 1,9 98,1 17,2 1,1 5,3 0,4 1,1 3,4 5,9 71,5 5,4 0,0 0,0 3,9 0,0 1,9 102 87,4 9,6 1,1 1,0 0,4 2,4 96 44 54,8 1,9 26,3 7,4 3,1 6,4 6 11,9 72,0 16,1 5 30,0 24,2 45,7 15 19,4 4,4 76,2 25 30,1 8,4 11,5 2,2 6,0 16,9 0,4 24,5 155 87,9 11,6 0,5 76 13 99,3 9,1 1,3 0,4 32,0 56,5 0,7
250 000 tot 750 000 euro 1998 12,2 455 452 442 10 3 395 43,4 26,5 6,1 24,0 95 46 6 5 14 24 60 -9 51 62,1 11,8 11,2 3,7 452 2,2 97,8 18,2 1,2 5,1 0,3 1,1 4,5 6,0 71,7 4,4 0,0 0,0 3,4 0,0 1,4 105 84,5 12,1 1,2 0,9 0,2 2,5 95 46 . . . . . . 6 . . . 5 . . . 14 . . . 24 . . . . . . . . 142 88,0 11,6 0,4 74 17 99,4 30,4 16,0 1,7 46,2 5,1 0,6
250 000 tot 750 000 euro 1999 13,1 521 517 514 3 4 449 43,0 25,9 6,2 24,9 112 55 7 6 16 27 72 -3 69 62,6 11,8 13,2 13,8 517 0,5 99,5 19,6 1,2 5,7 0,3 1,2 4,3 6,8 69,1 5,5 0,0 0,1 4,9 0,4 1,6 116 83,5 13,6 1,1 0,4 0,0 3,1 112 55 . . . . . . 7 . . . 6 . . . 16 . . . 27 . . . . . . . . 174 88,4 10,9 0,7 82 72 100,0 43,5 8,4 0,6 27,1 20,3 0,0
750 000 tot 1 500 000 euro 1996 1,1 103 103 93 9 0 97 39,0 28,2 7,6 25,2 24 11 2 1 4 6 6 -1 5 63,2 4,6 4,9 1,6 103 9,2 90,8 22,8 1,4 5,2 0,3 1,4 5,4 9,0 61,6 4,0 0,0 0,1 1,8 0,6 1,3 27 83,7 10,8 2,8 0,7 0,0 3,2 24 11 60,6 2,9 16,7 6,8 1,4 11,6 2 5,1 43,9 51,0 1 15,7 28,7 55,6 4 50,8 4,9 44,3 6 22,9 7,4 8,1 0,6 4,4 18,7 1,8 36,2 37 96,0 3,8 0,2 18 2 86,5 15,0 12,1 2,1 28,0 29,4 13,5
750 000 tot 1 500 000 euro 1997 0,9 91 90 89 1 1 84 36,0 30,0 7,4 26,6 22 11 1 1 4 5 7 -2 5 66,5 5,9 5,9 2,0 90 0,7 99,3 25,6 1,6 5,9 0,4 1,7 6,5 9,5 65,0 5,2 - - 3,2 0,3 0,4 25 84,1 11,7 1,2 0,6 0,1 2,7 22 11 65,8 1,9 14,6 5,6 2,1 10,0 1 4,6 65,3 30,2 1 14,0 22,3 63,7 4 47,2 8,6 44,2 5 22,3 14,4 11,0 2,2 6,6 14,3 0,6 28,5 32 95,7 3,7 0,5 16 2 94,9 13,8 5,0 0,2 38,4 37,6 5,1
750 000 tot 1 500 000 euro 1998 1,1 115 114 114 1 1 105 35,9 28,0 7,7 28,4 30 15 2 1 6 6 10 -4 6 67,1 6,7 5,6 3,2 114 0,6 99,4 20,6 0,9 3,9 0,2 0,5 5,3 9,9 73,0 3,8 0,0 0,0 1,9 0,0 0,7 29 81,3 14,7 1,1 0,4 0,2 2,9 30 15 . . . . . . 2 . . . 1 . . . 6 . . . 6 . . . . . . . . 33 95,6 3,8 0,6 18 4 99,7 22,8 24,1 1,6 41,2 9,9 0,3
750 000 tot 1 500 000 euro 1999 1,0 109 108 108 1 1 106 34,4 30,6 7,4 27,6 29 14 2 1 5 7 3 0 3 66,3 3,3 2,8 4,7 108 0,7 99,3 23,1 0,7 6,1 0,1 0,8 5,4 10,1 70,1 5,0 - 0,1 1,0 0,1 1,1 33 80,1 13,7 2,9 0,2 0,3 3,9 29 14 . . . . . . 2 . . . 1 . . . 5 . . . 7 . . . . . . . . 39 98,1 1,3 0,6 20 5 82,0 28,4 14,2 2,6 27,9 8,9 18,0
1 500 000 euro en meer 1996 0,6 258 227 225 2 31 228 30,2 27,1 8,7 34,0 78 38 3 2 20 14 30 -7 23 69,6 8,0 8,9 3,0 227 0,7 99,3 24,7 0,0 0,2 0,0 0,0 7,5 16,9 69,0 3,7 0,1 0,0 1,9 - 0,3 62 85,6 9,1 1,5 0,9 0,2 3,1 78 38 67,5 1,3 9,4 4,4 1,7 15,7 3 6,4 67,9 25,8 2 53,8 18,9 27,3 20 69,7 7,7 22,5 14 17,3 5,3 5,3 0,7 4,8 19,7 6,2 40,7 87 98,0 0,3 1,8 47 8 63,1 1,2 2,7 0,5 27,0 31,8 36,9
1 500 000 euro en meer 1997 0,7 305 270 268 2 35 271 30,7 26,2 8,4 34,8 94 47 4 2 23 18 34 -8 26 69,2 7,5 8,7 1,9 270 0,7 99,3 25,7 0,0 0,2 0,1 0,0 7,8 17,5 67,7 3,8 0,0 0,0 2,1 - 0,7 71 85,0 8,8 2,3 1,3 0,1 3,2 94 47 67,0 1,3 9,5 8,9 1,0 12,2 4 4,6 76,2 19,3 2 53,8 11,2 35,0 23 62,3 8,7 29,0 18 12,1 4,3 5,1 0,7 5,0 20,1 3,0 49,7 96 98,1 0,2 1,7 51 6 77,3 0,8 7,7 1,9 18,0 49,0 22,7
1 500 000 euro en meer 1998 0,8 344 300 299 1 44 311 30,8 27,9 8,0 33,2 103 54 5 2 25 17 32 -8 24 68,0 5,7 7,1 2,8 300 0,2 99,8 26,0 0,0 0,3 0,1 0,1 8,6 16,9 67,4 3,5 0,0 0,0 2,3 0,5 0,3 87 80,0 12,1 1,8 1,8 0,2 4,4 103 54 . . . . . . 5 . . . 2 . . . 25 . . . 17 . . . . . . . . 108 98,1 0,3 1,7 61 10 98,7 5,3 1,4 1,0 64,0 26,9 1,3
1 500 000 euro en meer 1999 0,9 383 341 331 10 42 349 31,7 28,6 8,2 31,5 110 61 5 2 25 16 35 -9 26 67,6 6,3 6,8 7,4 341 2,8 97,2 27,1 0,0 0,3 0,0 0,0 8,7 17,9 63,8 3,5 0,0 0,0 2,2 0,7 0,6 100 80,0 13,4 1,7 1,2 0,6 3,6 110 61 . . . . . . 5 . . . 2 . . . 25 . . . 16 . . . . . . . . 110 98,5 0,2 1,2 56 28 88,9 1,3 3,3 0,6 23,6 60,2 11,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens