Personenautobedrijven; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Personenautobedrijven; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekening Bedrijven (x 100) Winst- en verliesrekening Bedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekening Netto-omzet Totaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekening Netto-omzet Verleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekening Netto-omzet Handelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Kostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Personeelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Afschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Autokosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Verkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Andere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekening Saldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekening Resultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekening Bruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekening Operationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekening Winstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekening Investeringsquote (%) Winst- en verliesrekening Netto-omzet per fte (1 000 euro) Winst- en verliesrekening Loonkosten per fte (1 000 euro) Omzetspecificatie Netto-omzet (mln euro) Omzetspecificatie Handel in Nieuwe personenauto's (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Handel in Nieuwe vrachtauto's (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Handel in Nieuwe aanhangwagens en opleggers (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Handel in Gebruikte personenauto's (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Handel in Gebruikte vrachtauto's (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Handel in Gebruikte aanhangwagens en opleggers (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Handel in Accessoires en onderdelen (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Handel in Motorbrandstoffen en olie (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Handel in Banden (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Handel in Overige handelsactiviteiten (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Verleende diensten Reparaties incl. gebruikte onderdelen (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Verleende diensten Verhuur (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Verleende diensten Operational lease (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Verleende diensten Uitbesteed werk (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Verleende diensten Overige dienstverlening (in % van de netto-omzet) Personeelskosten Ontvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Totaal personeelskosten (mln euro) Personeelskosten Bruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Sociale lasten (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Pensioenpremies (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Kosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Kosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Overige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Betaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Onroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Energiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Reparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Verzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Overige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Totaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Betaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Onderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Overige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Totaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Autokosten Betaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Brandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Overige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Totaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Reis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Overige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Totaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Andere kosten Accountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Kantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Communicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Beheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Nog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personen Totaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personen Werknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Werknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Overig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Aantal vte (x 100) Investeringen Totaal investeringen (mln euro) Investeringen Materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Bedrijfsruimten (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Vervoermiddelen (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Computers (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Overige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa (in % van de investeringen) Investeringen Totaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 50104 1996 129,8 20.981 20.925 2.840 18.080 56 20.420 86,6 7,0 1,0 5,4 1.098 318 58 98 233 391 561 -196 365 15,5 1,8 1,7 2,1 310,0 25,6 20.925 40,0 1,4 0,0 32,7 0,2 0,0 6,1 4,9 0,3 0,8 11,0 0,5 0,8 0,8 0,5 0,7 1.425 84,4 7,3 3,6 0,4 0,7 4,3 1.098 318 58,8 2,8 18,3 11,3 2,7 6,2 58 6,9 42,6 50,5 98 22,1 22,1 66,1 233 65,1 9,5 25,5 391 15,1 8,7 13,2 4,9 11,4 16,9 6,0 23,8 734 83,5 16,0 0,5 675 443 99,3 21,0 55,2 2,0 12,1 8,9 0,7
Totaal SBI 50104 1997 132,2 22.358 22.299 3.213 19.084 59 21.746 86,9 6,8 1,1 5,2 1.130 343 60 104 247 375 612 -178 434 15,2 1,9 1,9 2,4 327,7 26,0 22.299 40,0 1,6 0,0 33,4 0,2 - 5,0 4,4 0,4 0,6 12,1 0,4 0,8 0,7 0,3 0,9 1.484 84,3 7,3 3,8 0,4 0,8 4,2 1.130 343 58,5 2,9 18,2 11,5 2,6 6,3 60 7,3 39,5 53,3 104 20,6 20,6 68,9 247 64,6 8,9 26,6 375 16,4 10,0 13,7 1,2 12,4 17,0 6,2 23,1 735 84,7 14,9 0,4 680 542 99,0 17,2 52,0 1,9 12,7 15,1 1,0
Totaal SBI 50104 1998 129,6 24.683 24.602 3.287 21.314 81 24.039 87,0 6,8 1,1 5,1 1.228 362 65 111 269 421 644 -136 508 15,0 1,8 2,1 2,1 . . 24.602 42,2 1,2 0,0 32,6 0,2 0,0 5,4 4,1 0,3 0,7 11,2 0,4 0,8 0,6 0,3 1,2 1.631 81,7 9,8 4,4 0,5 0,4 4,3 1.228 362 . . . . . . 65 . . . 111 . . . 269 . . . 421 . . . . . . . . 727 84,2 15,5 0,3 669 518 95,6 16,5 47,6 2,1 15,0 14,3 4,4
Totaal SBI 50104 1999 125,9 27.355 27.279 3.482 23.797 76 26.560 87,5 6,4 1,1 5,0 1.319 405 73 121 294 425 795 -166 629 14,8 2,1 2,3 2,3 . . 27.279 43,7 1,3 0,0 32,4 0,2 0,0 5,4 3,1 0,3 0,7 10,7 0,0 0,2 0,6 0,7 1,0 1.711 80,1 10,8 4,4 0,5 0,7 4,4 1.319 405 . . . . . . 73 . . . 121 . . . 294 . . . 425 . . . . . . . . 772 81,6 17,8 0,6 711 623 99,4 10,1 62,5 3,8 12,2 10,8 0,6
Tot 250 000 euro 1996 56,7 589 584 171 414 5 515 77,3 5,8 3,2 13,7 70 25 3 8 9 25 74 -7 67 31,9 11,3 11,4 2,5 81,4 14,9 584 4,1 0,0 0,0 54,4 1,4 - 6,3 1,3 0,4 2,9 26,5 0,4 0,0 1,5 0,7 0,6 30 84,8 7,7 4,4 0,9 0,2 2,5 70 25 61,3 3,5 18,9 7,6 3,6 5,0 3 7,5 43,5 49,0 8 30,6 30,6 43,2 9 82,0 3,9 14,1 25 27,4 7,1 15,8 1,2 12,7 3,1 2,1 30,5 77 32,8 66,8 0,4 72 14 99,9 23,3 16,0 3,3 25,6 31,8 0,1
Tot 250 000 euro 1997 54,0 526 521 166 355 5 464 76,6 6,5 3,0 13,9 65 23 4 8 8 22 62 -7 55 31,8 10,6 10,4 2,6 79,1 15,2 521 4,9 - 0,0 54,6 0,1 - 6,0 1,2 0,5 0,8 30,1 0,4 0,0 0,9 0,4 2,0 30 87,7 6,4 4,4 0,1 0,0 3,3 65 23 61,4 2,8 19,5 8,1 3,3 4,9 4 6,3 45,4 48,3 8 31,9 31,9 37,9 8 85,5 3,9 10,5 22 29,2 7,9 16,2 4,4 13,4 2,1 0,6 26,1 69 34,0 65,1 0,9 66 14 95,8 24,4 22,8 1,6 35,5 11,6 4,2
Tot 250 000 euro 1998 56,1 589 584 200 384 5 515 77,5 5,4 2,9 14,2 73 26 5 9 8 25 73 -6 67 31,6 11,3 11,4 4,5 . . 584 2,8 0,0 0,1 55,6 0,1 - 5,0 0,6 0,2 1,4 32,8 0,2 0,0 0,5 0,7 1,5 28 84,5 9,7 3,9 0,4 - 3,0 73 26 . . . . . . 5 . . . 9 . . . 8 . . . 25 . . . . . . . . 77 25,2 74,1 0,8 73 26 99,6 52,0 7,5 1,4 13,9 24,9 0,4
Tot 250 000 euro 1999 54,7 768 761 260 500 7 674 78,0 4,7 3,1 14,1 95 35 6 13 11 30 94 -9 85 30,9 11,2 11,1 2,7 . . 761 4,2 0,1 0,1 55,9 0,1 - 3,7 0,6 0,1 1,0 33,2 0,0 0,0 0,0 0,3 1,2 32 82,5 8,1 4,6 2,0 0,2 3,9 95 35 . . . . . . 6 . . . 13 . . . 11 . . . 30 . . . . . . . . 99 27,3 71,8 0,9 95 21 100,0 16,7 34,3 3,4 24,4 21,2 -
250 000 tot 500 000 euro 1996 16,5 621 616 146 470 5 574 79,2 9,5 2,0 9,3 53 17 2 6 9 19 48 -7 41 26,3 6,7 6,6 1,9 151,4 21,7 616 9,6 - 0,1 53,5 - - 5,6 5,2 0,3 2,2 21,7 0,1 0,2 1,2 0,5 1,1 54 81,6 7,3 8,0 0,4 0,4 3,5 53 17 49,9 4,9 22,8 11,7 4,5 6,2 2 11,2 49,2 39,6 6 23,1 23,1 50,7 9 78,3 10,1 11,5 19 22,1 8,6 13,4 1,7 13,2 10,1 2,8 28,1 48 68,1 30,8 1,1 41 12 100,0 13,3 8,0 3,0 29,6 46,0 -
250 000 tot 500 000 euro 1997 20,2 721 716 190 526 5 654 79,3 8,4 2,3 10,0 66 20 2 7 12 25 66 -9 57 27,6 8,3 8,0 1,5 138,8 17,6 716 8,0 0,2 0,1 58,7 0,0 - 3,9 1,1 0,5 1,0 25,2 0,2 0,0 0,8 0,4 1,5 55 83,5 9,1 3,0 0,3 0,3 5,2 66 20 55,0 3,4 20,8 10,5 3,8 6,4 2 4,1 57,0 38,9 7 24,1 24,1 54,7 12 79,5 6,9 13,6 25 21,7 7,4 13,4 2,7 12,4 9,9 2,2 30,2 54 63,3 36,1 0,6 52 11 99,3 19,1 16,1 3,0 34,5 26,6 0,7
250 000 tot 500 000 euro 1998 16,0 569 566 165 401 3 516 79,6 7,7 2,1 10,6 55 19 2 6 8 20 53 -7 46 27,4 8,2 8,0 3,6 . . 566 7,3 1,1 0,0 57,1 0,5 - 2,3 2,0 0,4 0,2 27,8 0,4 - 0,8 0,2 1,5 40 80,6 12,1 3,9 - 0,0 4,8 55 19 . . . . . . 2 . . . 6 . . . 8 . . . 20 . . . . . . . . 41 62,3 37,7 - 38 20 85,5 11,6 9,2 1,0 43,1 20,6 14,5
250 000 tot 500 000 euro 1999 16,9 727 723 181 542 4 649 82,3 5,3 2,3 10,1 66 22 4 7 11 22 78 -6 72 26,2 9,8 10,0 2,7 . . 723 5,8 1,4 - 60,1 0,6 - 3,8 1,1 0,1 2,0 24,4 0,1 0,0 - 1,1 2,4 34 82,9 11,8 2,4 - 1,3 4,0 66 22 . . . . . . 4 . . . 7 . . . 11 . . . 22 . . . . . . . . 39 44,3 54,9 0,8 37 19 99,7 12,6 19,7 1,4 19,3 46,8 0,3
500 000 tot 1 500 000 euro 1996 26,8 2.535 2.527 420 2.107 8 2.403 84,9 7,3 1,3 6,5 155 39 10 17 31 59 132 -28 104 19,2 4,0 4,1 1,6 231,0 23,4 2.527 21,2 0,0 0,0 48,5 0,0 - 7,7 4,3 0,2 1,4 13,6 0,3 0,0 1,0 1,7 0,9 176 83,7 7,6 2,8 0,4 1,9 4,4 155 39 50,1 4,2 23,7 14,3 2,5 5,2 10 8,2 49,6 42,2 17 32,8 32,8 52,3 31 81,0 7,6 11,4 59 21,6 9,1 17,0 5,6 9,7 7,8 1,9 27,4 121 70,8 28,2 1,0 109 41 99,9 38,3 19,8 3,2 25,5 13,1 0,1
500 000 tot 1 500 000 euro 1997 26,5 2.286 2.277 441 1.836 9 2.157 85,0 6,9 1,5 6,6 141 37 9 17 28 50 129 -24 105 19,5 4,5 4,6 2,8 238,5 23,4 2.277 18,9 0,1 0,0 49,8 0,0 - 4,9 4,3 1,5 1,1 17,4 0,3 0,0 0,7 0,9 1,5 149 84,8 9,0 3,3 0,7 0,2 3,5 141 37 45,6 5,3 24,8 14,7 3,6 6,0 9 8,4 42,2 49,3 17 30,4 30,4 47,1 28 78,8 10,0 11,1 50 20,7 10,2 15,9 2,3 10,4 13,1 2,1 25,4 107 70,7 29,3 - 95 64 99,7 23,2 8,7 3,1 24,6 40,2 0,3
500 000 tot 1 500 000 euro 1998 27,5 2.411 2.403 432 1.971 8 2.282 84,0 7,4 1,5 7,1 161 43 9 19 31 59 129 5 134 20,2 4,4 5,6 2,2 . . 2.403 18,6 0,0 0,0 52,5 0,0 - 5,4 4,1 0,9 0,5 16,1 0,3 0,0 0,7 0,8 1,8 170 82,9 10,2 4,7 0,5 0,2 3,2 161 43 . . . . . . 9 . . . 19 . . . 31 . . . 59 . . . . . . . . 110 71,8 28,1 0,1 98 52 96,5 33,1 10,0 2,4 30,7 20,3 3,5
500 000 tot 1 500 000 euro 1999 26,0 2.721 2.715 438 2.277 6 2.570 85,1 7,0 1,5 6,5 167 50 8 20 33 55 152 4 156 19,5 4,8 5,7 1,8 . . 2.715 19,4 0,8 - 52,3 0,7 - 4,8 4,2 0,8 0,7 14,8 0,0 0,1 0,0 0,8 1,4 180 80,9 11,5 5,1 0,2 0,1 3,6 167 50 . . . . . . 8 . . . 20 . . . 33 . . . 55 . . . . . . . . 118 71,2 28,3 0,4 109 48 99,4 20,4 29,0 4,9 28,6 16,4 0,6
1 500 000 euro en meer 1996 29,8 17.236 17.197 2.104 15.089 39 16.928 87,4 6,9 0,9 4,8 819 238 43 67 183 288 308 -155 153 14,0 0,9 0,9 2,2 379,5 26,7 17.197 45,1 1,6 0,0 28,9 0,2 0,0 5,8 5,1 0,4 0,6 9,7 0,5 0,9 0,7 0,3 0,7 1.165 84,7 7,3 3,5 0,4 0,5 4,4 819 238 60,5 2,4 17,1 11,1 2,5 6,4 43 6,3 40,6 53,1 67 18,2 18,2 74,0 183 60,8 10,0 29,1 288 12,3 8,8 12,2 5,3 11,5 20,4 7,4 22,1 487 96,2 3,4 0,4 453 376 99,2 19,3 62,2 1,8 9,5 6,3 0,8
1 500 000 euro en meer 1997 31,5 18.825 18.784 2.416 16.367 41 18.471 87,7 6,8 0,9 4,6 858 264 46 71 200 278 354 -137 217 13,8 1,1 1,2 2,4 401,8 27,5 18.784 44,8 1,9 0,0 29,8 0,2 - 5,0 4,6 0,3 0,5 10,5 0,4 1,0 0,7 0,3 0,8 1.249 84,2 7,0 3,9 0,4 1,0 4,3 858 264 60,4 2,5 17,0 11,4 2,4 6,4 46 7,3 37,7 55,0 71 16,5 16,5 79,4 200 60,9 9,0 30,1 278 14,1 10,4 13,1 0,6 12,6 19,5 7,8 21,8 505 96,9 2,7 0,4 468 454 98,9 16,1 59,9 1,7 9,9 11,4 1,1
1 500 000 euro en meer 1998 29,9 21.114 21.048 2.489 18.559 66 20.726 87,8 6,7 1,0 4,5 939 275 49 77 221 317 389 -128 261 13,6 1,1 1,2 2,0 . . 21.048 47,0 1,4 0,0 29,0 0,2 0,0 5,5 4,2 0,3 0,7 9,5 0,4 0,9 0,6 0,3 1,1 1.394 81,5 9,7 4,4 0,5 0,5 4,5 939 275 . . . . . . 49 . . . 77 . . . 221 . . . 317 . . . . . . . . 499 97,8 1,9 0,3 460 419 95,7 12,5 56,7 2,1 11,8 12,6 4,3
1 500 000 euro en meer 1999 28,3 23.139 23.081 2.602 20.478 58 22.668 88,2 6,5 0,9 4,4 991 297 55 82 239 318 471 -156 315 13,3 1,3 1,4 2,3 . . 23.081 49,0 1,4 0,0 28,4 0,2 0,0 5,6 3,1 0,3 0,7 9,1 0,0 0,2 0,7 0,6 0,9 1.465 79,9 10,8 4,3 0,5 0,8 4,5 991 297 . . . . . . 55 . . . 82 . . . 239 . . . 318 . . . . . . . . 516 97,1 2,3 0,6 470 534 99,3 8,8 68,1 3,8 10,0 8,6 0,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Personenautobedrijven (SBI 50104)
Handel in en reparatie van personenauto's (excl. import van nieuwe).
Handelsbemiddeling, detailhandel en algemene reparatie en onderhoud van
personenauto's.
Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.
In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Winst- en verliesrekening
Bedrijven
Een bedrijf wordt gekenmerkt door een zekere mate van zelfstandigheid ten
aanzien van de beslissingen over het productieproces en door het afzetten
van zijn producten op de markt. Een bedrijf kan meer dan één vestiging
omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. Bij grotere eenheden
komt het andersom voor, dat er verschillende onderdelen te onderscheiden
zijn die ten aanzien van de productie zelfstandig opereren. Deze onder-
delen vormen dan op grond van de CBS definitie even zoveel bedrijven.
Bij het berekenen van het bedrijfsvolume wordt rekening gehouden met het
aantal maanden dat het bedrijf economisch actief is geweest. Een bedrijf
dat bijvoorbeeld slechts 4 maanden actief was, wordt als eenderde bedrijf
geteld.
Bedrijfsopbrengsten
Totale bedrijfsopbrengst =
Netto-omzet +
wijzigingen in onderhanden werk +
Geactiveerde productie voor eigen bedrijf +
Subsidies en restituties +
uitkeringen van verzekeringen (bedrijfsschade)+
Ontvangen huren onroerende goederen +
Niet eerder genoemde opbrengsten
Netto-omzet
Totaal netto-omzet
Verleende diensten
Handelsgoederen
Overige opbrengsten
Bedrijfslasten
Totaal bedrijfslasten
Kostprijs van de omzet
Grond- en hulpstoffen.
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfslasten
Overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
Huisvestingskosten
Inventaris- en machinekosten
Autokosten
Verkoopkosten
Andere kosten
Bedrijfsresultaat
Saldo financiële resultaten
Saldo financiële resultaten uit gewone en buitengewone
bedrijfsuitoefening.
Resultaat voor belastingen
Bruto winstmarge
De netto-omzet minus de som van de kosten van grond- en hulpstoffen,
inkopen van handelsgoederen en kosten uitbesteed werk als percentage van
de netto-omzet.
Operationele winstmarge
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen als percentage
van de bedrijfsopbrengsten.
Winstmarge voor belastingen
Het resultaat voor belastingen als percentage van de bedrijfsopbrengsten.
Investeringsquote
De investeringen als percentage van de bedrijfsopbrengsten.
Netto-omzet per fte
Loonkosten per fte
Omzetspecificatie
Netto-omzet
Handel in
Nieuwe personenauto's
Nieuwe vrachtauto's
Nieuwe aanhangwagens en opleggers
Gebruikte personenauto's
Gebruikte vrachtauto's
Gebruikte aanhangwagens en opleggers
Accessoires en onderdelen
Motorbrandstoffen en olie
Banden
Overige handelsactiviteiten
Verleende diensten
Reparaties incl. gebruikte onderdelen
Verhuur
Operational lease
Uitbesteed werk
Overige dienstverlening
Personeelskosten
Ontvangsten voor uitleen en subsidie
Ontvangsten voor uitleen en loonsubsidie.
Incl. subsidies ter handhaving van de werkgelegenheid.
Totaal personeelskosten
Personeelskosten minus de personeelsopbrengsten.
Bruto lonen en salarissen
Bruto loon en salarissen gedurende het boekjaar, inclusief:
overhevelingstoeslag, extra beloningen en uitkeringen, overwerkgelden,
gratificaties, tantiemes, vakantiegeld, vergoedingen in natura en
uitkeringen uit hoofde van ontslagregelingen, minus ontvangen ziektegelden
van bedrijfsverenigingen en verzekeringsmaatschappijen, wachtgeld en extra
loonheffing op spaarloon.
Sociale lasten
Alle ten laste van het bedrijf komende premies ZW, ZWF en WW. Als het
bedrijf op grond van de CAO het zgn. WAO-gat voor haar rekening neemt,
zijn de kosten daarvan opgenomen evenals de betalingen ingevolg de
Malus-regeling.
Pensioenpremies
De ten laste van het bedrijf komende bedragen voor pensioen- en
spaarregelingen ten behoeve van de oudedagsvoorziening. Hier zijn ook alle
uitgaven/suppleties in het kader van de VUT/EVT-regelingen opgenomen.
Kosten uitzendkrachten
Kosten ingeleend personeel
Overige personeelskosten
Hieronder vallen o.m. reiskostenvergoedingen voor woon- werkverkeer,
kantinekosten, bedrijfscursussen, bijdrage spaarloonregeling,
personeelsadvertenties, bedrijfskleding, jubilea, wervingskosten,
arbodienst e.d..
Overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
Huisvestingskosten
Totaal huisvestingskosten
Betaalde huren, pachten e.d. van leasing
Betaalde huren, pachten en kosten van leasing.
Onroerende zaakbelasting, milieuheffing
Inclusief zuiveringslasten en PBO.
Energiekosten
Reparatie- en onderhoudskosten
Verzekeringen
Opstal, brand, glas e.d. inclusief assurantiebelasting.
Overige huisvestingskosten
Bewaking, schoonmaak, water e.d..
Inventaris- en machinekosten
Inclusief de huur of lease en het onderhoud van computer(rand)apparatuur.
Totaal inventaris- en machinekosten
Betaalde huren en kosten van oper. lease
Onderhoudskosten
Overige inventaris- en machinekosten
Inclusief aanwijsbare energiekosten.
Autokosten
Totaal autokosten
Betaalde huren en kosten van oper. lease
Betaalde huren en kosten van operational lease.
Brandstof
Overige autokosten
Verkoopkosten
Totaal verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Reis-, verblijfs- en representatiekosten
Overige verkoopkosten
Inclusief beurs- en kredietverzekeringskosten.
Andere kosten
Totaal andere kosten
Accountants- en adviesdiensten
Kantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur
Overige verzekeringen
Exclusief verzekeringen t.b.v. huisvesting, beurs- en
kredietverzekeringskosten.
Overige kostprijsverhogende belastingen
Exclusief onroerend zaakbelasting en milieuheffing.
Communicatiekosten
Beheerskosten
Overige automatiseringskosten
Exclusief de huur of lease en het onderhoud van computer(rand)apparatuur.
Nog niet eerder genoemde bedrijfskosten
Werkzame personen
Totaal aantal werkzame personen
Werknemers op de loonlijst
Werknemers niet op loonlijst
Eigenaren, gezinsleden, firmanten.
Overig personeel
Ingeleend personeel van andere ondernemingen.
Aantal vte
Aantal werkzame personen herleid tot fte's.
Investeringen
Hieronder wordt verstaan de waarde van goederen, die in het boekjaar ter
beschikking komen en meer dan een produktiegang meegaan en een minimale
levensduur hebben van een jaar. Groot onderhoud van gebouwen of machines
wordt ook tot de investeringen gerekend. Investeringen in gebruikte
investeringsgoederen worden opgenomen voor de aanschafprijs. Investeringen
in voorraden en deelnemingen in andere bedrijven vallen niet onder het
investeringsbegrip.
Totaal investeringen
Materiële vaste activa
Totaal materiële vaste activa
Bedrijfsruimten
Vervoermiddelen
Computers
Overige machines, apparaten e.d.
Overige materiële vaste activa
Totaal immateriële vaste activa