Personenautobedrijven; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999


Personenautobedrijven (SBI 50104)
Handel in en reparatie van personenauto's (excl. import van nieuwe).
Handelsbemiddeling, detailhandel en algemene reparatie en onderhoud van
personenauto's.
Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.
In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Personenautobedrijven; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekeningBedrijven (x 100) Winst- en verliesrekeningBedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetTotaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetVerleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetHandelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenTotaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenKostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenPersoneelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenOverige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenInventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAutokosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAndere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekeningSaldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekeningBruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningOperationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningWinstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekeningInvesteringsquote (%) Winst- en verliesrekeningNetto-omzet per fte (1 000 euro) Winst- en verliesrekeningLoonkosten per fte (1 000 euro) OmzetspecificatieNetto-omzet (mln euro) OmzetspecificatieHandel inNieuwe personenauto's (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inNieuwe vrachtauto's (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inNieuwe aanhangwagens en opleggers (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inGebruikte personenauto's (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inGebruikte vrachtauto's (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inGebruikte aanhangwagens en opleggers (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inAccessoires en onderdelen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inMotorbrandstoffen en olie (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inBanden (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inOverige handelsactiviteiten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenReparaties incl. gebruikte onderdelen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenVerhuur (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenOperational lease (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenUitbesteed werk (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenOverige dienstverlening (in % van de netto-omzet) PersoneelskostenOntvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenTotaal personeelskosten (mln euro) PersoneelskostenBruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenSociale lasten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenPensioenpremies (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenOverige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenBetaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOnroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenEnergiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenReparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenVerzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOverige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenTotaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOnderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOverige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenAutokostenTotaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAutokostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenBrandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenOverige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenTotaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenOverige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere kostenAccountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenKantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenCommunicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenBeheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenNog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personenTotaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personenWerknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenWerknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenOverig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenAantal vte (x 100) InvesteringenTotaal investeringen (mln euro) InvesteringenMateriële vaste activaTotaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaBedrijfsruimten (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaVervoermiddelen (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaComputers (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenTotaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 50104 1996 129,8 20.981 20.925 2.840 18.080 56 20.420 86,6 7,0 1,0 5,4 1.098 318 58 98 233 391 561 -196 365 15,5 1,8 1,7 2,1 310,0 25,6 20.925 40,0 1,4 0,0 32,7 0,2 0,0 6,1 4,9 0,3 0,8 11,0 0,5 0,8 0,8 0,5 0,7 1.425 84,4 7,3 3,6 0,4 0,7 4,3 1.098 318 58,8 2,8 18,3 11,3 2,7 6,2 58 6,9 42,6 50,5 98 22,1 22,1 66,1 233 65,1 9,5 25,5 391 15,1 8,7 13,2 4,9 11,4 16,9 6,0 23,8 734 83,5 16,0 0,5 675 443 99,3 21,0 55,2 2,0 12,1 8,9 0,7
Totaal SBI 50104 1997 132,2 22.358 22.299 3.213 19.084 59 21.746 86,9 6,8 1,1 5,2 1.130 343 60 104 247 375 612 -178 434 15,2 1,9 1,9 2,4 327,7 26,0 22.299 40,0 1,6 0,0 33,4 0,2 - 5,0 4,4 0,4 0,6 12,1 0,4 0,8 0,7 0,3 0,9 1.484 84,3 7,3 3,8 0,4 0,8 4,2 1.130 343 58,5 2,9 18,2 11,5 2,6 6,3 60 7,3 39,5 53,3 104 20,6 20,6 68,9 247 64,6 8,9 26,6 375 16,4 10,0 13,7 1,2 12,4 17,0 6,2 23,1 735 84,7 14,9 0,4 680 542 99,0 17,2 52,0 1,9 12,7 15,1 1,0
Totaal SBI 50104 1998 129,6 24.683 24.602 3.287 21.314 81 24.039 87,0 6,8 1,1 5,1 1.228 362 65 111 269 421 644 -136 508 15,0 1,8 2,1 2,1 . . 24.602 42,2 1,2 0,0 32,6 0,2 0,0 5,4 4,1 0,3 0,7 11,2 0,4 0,8 0,6 0,3 1,2 1.631 81,7 9,8 4,4 0,5 0,4 4,3 1.228 362 . . . . . . 65 . . . 111 . . . 269 . . . 421 . . . . . . . . 727 84,2 15,5 0,3 669 518 95,6 16,5 47,6 2,1 15,0 14,3 4,4
Totaal SBI 50104 1999 125,9 27.355 27.279 3.482 23.797 76 26.560 87,5 6,4 1,1 5,0 1.319 405 73 121 294 425 795 -166 629 14,8 2,1 2,3 2,3 . . 27.279 43,7 1,3 0,0 32,4 0,2 0,0 5,4 3,1 0,3 0,7 10,7 0,0 0,2 0,6 0,7 1,0 1.711 80,1 10,8 4,4 0,5 0,7 4,4 1.319 405 . . . . . . 73 . . . 121 . . . 294 . . . 425 . . . . . . . . 772 81,6 17,8 0,6 711 623 99,4 10,1 62,5 3,8 12,2 10,8 0,6
Tot 250 000 euro 1996 56,7 589 584 171 414 5 515 77,3 5,8 3,2 13,7 70 25 3 8 9 25 74 -7 67 31,9 11,3 11,4 2,5 81,4 14,9 584 4,1 0,0 0,0 54,4 1,4 - 6,3 1,3 0,4 2,9 26,5 0,4 0,0 1,5 0,7 0,6 30 84,8 7,7 4,4 0,9 0,2 2,5 70 25 61,3 3,5 18,9 7,6 3,6 5,0 3 7,5 43,5 49,0 8 30,6 30,6 43,2 9 82,0 3,9 14,1 25 27,4 7,1 15,8 1,2 12,7 3,1 2,1 30,5 77 32,8 66,8 0,4 72 14 99,9 23,3 16,0 3,3 25,6 31,8 0,1
Tot 250 000 euro 1997 54,0 526 521 166 355 5 464 76,6 6,5 3,0 13,9 65 23 4 8 8 22 62 -7 55 31,8 10,6 10,4 2,6 79,1 15,2 521 4,9 - 0,0 54,6 0,1 - 6,0 1,2 0,5 0,8 30,1 0,4 0,0 0,9 0,4 2,0 30 87,7 6,4 4,4 0,1 0,0 3,3 65 23 61,4 2,8 19,5 8,1 3,3 4,9 4 6,3 45,4 48,3 8 31,9 31,9 37,9 8 85,5 3,9 10,5 22 29,2 7,9 16,2 4,4 13,4 2,1 0,6 26,1 69 34,0 65,1 0,9 66 14 95,8 24,4 22,8 1,6 35,5 11,6 4,2
Tot 250 000 euro 1998 56,1 589 584 200 384 5 515 77,5 5,4 2,9 14,2 73 26 5 9 8 25 73 -6 67 31,6 11,3 11,4 4,5 . . 584 2,8 0,0 0,1 55,6 0,1 - 5,0 0,6 0,2 1,4 32,8 0,2 0,0 0,5 0,7 1,5 28 84,5 9,7 3,9 0,4 - 3,0 73 26 . . . . . . 5 . . . 9 . . . 8 . . . 25 . . . . . . . . 77 25,2 74,1 0,8 73 26 99,6 52,0 7,5 1,4 13,9 24,9 0,4
Tot 250 000 euro 1999 54,7 768 761 260 500 7 674 78,0 4,7 3,1 14,1 95 35 6 13 11 30 94 -9 85 30,9 11,2 11,1 2,7 . . 761 4,2 0,1 0,1 55,9 0,1 - 3,7 0,6 0,1 1,0 33,2 0,0 0,0 0,0 0,3 1,2 32 82,5 8,1 4,6 2,0 0,2 3,9 95 35 . . . . . . 6 . . . 13 . . . 11 . . . 30 . . . . . . . . 99 27,3 71,8 0,9 95 21 100,0 16,7 34,3 3,4 24,4 21,2 -
250 000 tot 500 000 euro 1996 16,5 621 616 146 470 5 574 79,2 9,5 2,0 9,3 53 17 2 6 9 19 48 -7 41 26,3 6,7 6,6 1,9 151,4 21,7 616 9,6 - 0,1 53,5 - - 5,6 5,2 0,3 2,2 21,7 0,1 0,2 1,2 0,5 1,1 54 81,6 7,3 8,0 0,4 0,4 3,5 53 17 49,9 4,9 22,8 11,7 4,5 6,2 2 11,2 49,2 39,6 6 23,1 23,1 50,7 9 78,3 10,1 11,5 19 22,1 8,6 13,4 1,7 13,2 10,1 2,8 28,1 48 68,1 30,8 1,1 41 12 100,0 13,3 8,0 3,0 29,6 46,0 -
250 000 tot 500 000 euro 1997 20,2 721 716 190 526 5 654 79,3 8,4 2,3 10,0 66 20 2 7 12 25 66 -9 57 27,6 8,3 8,0 1,5 138,8 17,6 716 8,0 0,2 0,1 58,7 0,0 - 3,9 1,1 0,5 1,0 25,2 0,2 0,0 0,8 0,4 1,5 55 83,5 9,1 3,0 0,3 0,3 5,2 66 20 55,0 3,4 20,8 10,5 3,8 6,4 2 4,1 57,0 38,9 7 24,1 24,1 54,7 12 79,5 6,9 13,6 25 21,7 7,4 13,4 2,7 12,4 9,9 2,2 30,2 54 63,3 36,1 0,6 52 11 99,3 19,1 16,1 3,0 34,5 26,6 0,7
250 000 tot 500 000 euro 1998 16,0 569 566 165 401 3 516 79,6 7,7 2,1 10,6 55 19 2 6 8 20 53 -7 46 27,4 8,2 8,0 3,6 . . 566 7,3 1,1 0,0 57,1 0,5 - 2,3 2,0 0,4 0,2 27,8 0,4 - 0,8 0,2 1,5 40 80,6 12,1 3,9 - 0,0 4,8 55 19 . . . . . . 2 . . . 6 . . . 8 . . . 20 . . . . . . . . 41 62,3 37,7 - 38 20 85,5 11,6 9,2 1,0 43,1 20,6 14,5
250 000 tot 500 000 euro 1999 16,9 727 723 181 542 4 649 82,3 5,3 2,3 10,1 66 22 4 7 11 22 78 -6 72 26,2 9,8 10,0 2,7 . . 723 5,8 1,4 - 60,1 0,6 - 3,8 1,1 0,1 2,0 24,4 0,1 0,0 - 1,1 2,4 34 82,9 11,8 2,4 - 1,3 4,0 66 22 . . . . . . 4 . . . 7 . . . 11 . . . 22 . . . . . . . . 39 44,3 54,9 0,8 37 19 99,7 12,6 19,7 1,4 19,3 46,8 0,3
500 000 tot 1 500 000 euro 1996 26,8 2.535 2.527 420 2.107 8 2.403 84,9 7,3 1,3 6,5 155 39 10 17 31 59 132 -28 104 19,2 4,0 4,1 1,6 231,0 23,4 2.527 21,2 0,0 0,0 48,5 0,0 - 7,7 4,3 0,2 1,4 13,6 0,3 0,0 1,0 1,7 0,9 176 83,7 7,6 2,8 0,4 1,9 4,4 155 39 50,1 4,2 23,7 14,3 2,5 5,2 10 8,2 49,6 42,2 17 32,8 32,8 52,3 31 81,0 7,6 11,4 59 21,6 9,1 17,0 5,6 9,7 7,8 1,9 27,4 121 70,8 28,2 1,0 109 41 99,9 38,3 19,8 3,2 25,5 13,1 0,1
500 000 tot 1 500 000 euro 1997 26,5 2.286 2.277 441 1.836 9 2.157 85,0 6,9 1,5 6,6 141 37 9 17 28 50 129 -24 105 19,5 4,5 4,6 2,8 238,5 23,4 2.277 18,9 0,1 0,0 49,8 0,0 - 4,9 4,3 1,5 1,1 17,4 0,3 0,0 0,7 0,9 1,5 149 84,8 9,0 3,3 0,7 0,2 3,5 141 37 45,6 5,3 24,8 14,7 3,6 6,0 9 8,4 42,2 49,3 17 30,4 30,4 47,1 28 78,8 10,0 11,1 50 20,7 10,2 15,9 2,3 10,4 13,1 2,1 25,4 107 70,7 29,3 - 95 64 99,7 23,2 8,7 3,1 24,6 40,2 0,3
500 000 tot 1 500 000 euro 1998 27,5 2.411 2.403 432 1.971 8 2.282 84,0 7,4 1,5 7,1 161 43 9 19 31 59 129 5 134 20,2 4,4 5,6 2,2 . . 2.403 18,6 0,0 0,0 52,5 0,0 - 5,4 4,1 0,9 0,5 16,1 0,3 0,0 0,7 0,8 1,8 170 82,9 10,2 4,7 0,5 0,2 3,2 161 43 . . . . . . 9 . . . 19 . . . 31 . . . 59 . . . . . . . . 110 71,8 28,1 0,1 98 52 96,5 33,1 10,0 2,4 30,7 20,3 3,5
500 000 tot 1 500 000 euro 1999 26,0 2.721 2.715 438 2.277 6 2.570 85,1 7,0 1,5 6,5 167 50 8 20 33 55 152 4 156 19,5 4,8 5,7 1,8 . . 2.715 19,4 0,8 - 52,3 0,7 - 4,8 4,2 0,8 0,7 14,8 0,0 0,1 0,0 0,8 1,4 180 80,9 11,5 5,1 0,2 0,1 3,6 167 50 . . . . . . 8 . . . 20 . . . 33 . . . 55 . . . . . . . . 118 71,2 28,3 0,4 109 48 99,4 20,4 29,0 4,9 28,6 16,4 0,6
1 500 000 euro en meer 1996 29,8 17.236 17.197 2.104 15.089 39 16.928 87,4 6,9 0,9 4,8 819 238 43 67 183 288 308 -155 153 14,0 0,9 0,9 2,2 379,5 26,7 17.197 45,1 1,6 0,0 28,9 0,2 0,0 5,8 5,1 0,4 0,6 9,7 0,5 0,9 0,7 0,3 0,7 1.165 84,7 7,3 3,5 0,4 0,5 4,4 819 238 60,5 2,4 17,1 11,1 2,5 6,4 43 6,3 40,6 53,1 67 18,2 18,2 74,0 183 60,8 10,0 29,1 288 12,3 8,8 12,2 5,3 11,5 20,4 7,4 22,1 487 96,2 3,4 0,4 453 376 99,2 19,3 62,2 1,8 9,5 6,3 0,8
1 500 000 euro en meer 1997 31,5 18.825 18.784 2.416 16.367 41 18.471 87,7 6,8 0,9 4,6 858 264 46 71 200 278 354 -137 217 13,8 1,1 1,2 2,4 401,8 27,5 18.784 44,8 1,9 0,0 29,8 0,2 - 5,0 4,6 0,3 0,5 10,5 0,4 1,0 0,7 0,3 0,8 1.249 84,2 7,0 3,9 0,4 1,0 4,3 858 264 60,4 2,5 17,0 11,4 2,4 6,4 46 7,3 37,7 55,0 71 16,5 16,5 79,4 200 60,9 9,0 30,1 278 14,1 10,4 13,1 0,6 12,6 19,5 7,8 21,8 505 96,9 2,7 0,4 468 454 98,9 16,1 59,9 1,7 9,9 11,4 1,1
1 500 000 euro en meer 1998 29,9 21.114 21.048 2.489 18.559 66 20.726 87,8 6,7 1,0 4,5 939 275 49 77 221 317 389 -128 261 13,6 1,1 1,2 2,0 . . 21.048 47,0 1,4 0,0 29,0 0,2 0,0 5,5 4,2 0,3 0,7 9,5 0,4 0,9 0,6 0,3 1,1 1.394 81,5 9,7 4,4 0,5 0,5 4,5 939 275 . . . . . . 49 . . . 77 . . . 221 . . . 317 . . . . . . . . 499 97,8 1,9 0,3 460 419 95,7 12,5 56,7 2,1 11,8 12,6 4,3
1 500 000 euro en meer 1999 28,3 23.139 23.081 2.602 20.478 58 22.668 88,2 6,5 0,9 4,4 991 297 55 82 239 318 471 -156 315 13,3 1,3 1,4 2,3 . . 23.081 49,0 1,4 0,0 28,4 0,2 0,0 5,6 3,1 0,3 0,7 9,1 0,0 0,2 0,7 0,6 0,9 1.465 79,9 10,8 4,3 0,5 0,8 4,5 991 297 . . . . . . 55 . . . 82 . . . 239 . . . 318 . . . . . . . . 516 97,1 2,3 0,6 470 534 99,3 8,8 68,1 3,8 10,0 8,6 0,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens