Aandelen en obligaties; totaal rendement Euronext Amsterdam, 2000 - 2003

Aandelen en obligaties; totaal rendement Euronext Amsterdam, 2000 - 2003

Perioden Totaal rendement voor aandelen CBS-herbeleggingsindex Algemeen (1983=100) Totaal rendement voor aandelen CBS-herbeleggingsindex Bedrijfstakken Consumentengoederenindustrie (1983=100) Totaal rendement voor aandelen CBS-herbeleggingsindex Bedrijfstakken Kapitaalgoederenindustrie (1983=100) Totaal rendement voor aandelen CBS-herbeleggingsindex Bedrijfstakken Basisgoederenindustrie (1983=100) Totaal rendement voor aandelen CBS-herbeleggingsindex Bedrijfstakken Bouwnijverheid en installatie (1983=100) Totaal rendement voor aandelen CBS-herbeleggingsindex Bedrijfstakken Transport-, opslag en communicatie (1983=100) Totaal rendement voor aandelen CBS-herbeleggingsindex Bedrijfstakken Niet-financiële dienstverlening (1983=100) Totaal rendement voor aandelen CBS-herbeleggingsindex Bedrijfstakken Handel (1983=100) Totaal rendement voor aandelen CBS-herbeleggingsindex Bedrijfstakken Banken/financiële dienstverlening (1983=100) Totaal rendement voor aandelen CBS-herbeleggingsindex Bedrijfstakken Verzekeraars (1983=100) Totaal rendement voor aandelen Herbeleggingsindex-IT MIT (1993=100) Totaal rendement voor aandelen Herbeleggingsindex-IT MITS (1993=100) Totaal rendement voor aandelen Herbeleggingsindex niet-AEX fondsen (1993=100) Totaal rendement voor aandelen Herbeleggingsindex beleggingsinst. Algemeen (1993=100) Totaal rendement voor aandelen Herbeleggingsindex beleggingsinst. Aandelenfondsen Aandelenfondsen totaal (1993=100) Totaal rendement voor aandelen Herbeleggingsindex beleggingsinst. Aandelenfondsen Beleggingen in Nederland (1993=100) Totaal rendement voor aandelen Herbeleggingsindex beleggingsinst. Aandelenfondsen Beleggingen in Europa (1993=100) Totaal rendement voor aandelen Herbeleggingsindex beleggingsinst. Aandelenfondsen Beleggingen in het Verre-Oosten (1993=100) Totaal rendement voor aandelen Herbeleggingsindex beleggingsinst. Aandelenfondsen Beleggingen wereldwijd (1993=100) Totaal rendement voor aandelen Herbeleggingsindex beleggingsinst. Aandelenfondsen Beleggingen in Noord-Amerika (1993=100) Totaal rendement voor aandelen Herbeleggingsindex beleggingsinst. Obligatiefondsen Totaal obligatiefondsen (1993=100) Totaal rendement voor aandelen Herbeleggingsindex beleggingsinst. Obligatiefondsen Dividend obligatiefondsen (1993=100) Totaal rendement voor aandelen Herbeleggingsindex beleggingsinst. Obligatiefondsen Fictief-rendement obligatiefondsen (1993=100) Totaal rendement voor aandelen Herbeleggingsindex beleggingsinst. Geldmarktfondsen (1993=100) Totaal rendement voor aandelen Herbeleggingsindex beleggingsinst. Gemengde Fondsen (1993=100) Totaal rendement voor aandelen Herbeleggingsindex vastgoedfondsen Vastgoedfondsen algemeen (1993=100) Totaal rendement voor aandelen Herbeleggingsindex vastgoedfondsen Vastgoedfondsen directe belegging Totaal directe vastgoed belegging (1993=100) Totaal rendement voor aandelen Herbeleggingsindex vastgoedfondsen Vastgoedfondsen directe belegging Directe vastgoedbelegging in Nederland (1993=100) Totaal rendement voor aandelen Herbeleggingsindex vastgoedfondsen Vastgoedfondsen directe belegging Directe vastgoedbelegging wereldwijd (1993=100) Totaal rendement voor aandelen Herbeleggingsindex vastgoedfondsen Vastgoedfondsen indirecte belegging (1993=100) Totaal rendement voor obligaties Algemeen (Ultimo 1983=100) Totaal rendement voor obligaties Herbeleggingsindex staatsobligaties Totaal staatsobligaties (Ultimo 1983=100) Totaal rendement voor obligaties Herbeleggingsindex staatsobligaties Vaste looptijd (Ultimo 1983=100) Totaal rendement voor obligaties Herbeleggingsindex staatsobligaties Resterende looptijd 0 tot 3 jaar (Ultimo 1983=100) Totaal rendement voor obligaties Herbeleggingsindex staatsobligaties Resterende looptijd 3 tot 5 jaar (Ultimo 1983=100) Totaal rendement voor obligaties Herbeleggingsindex staatsobligaties Resterende looptijd 5 tot 8 jaar (Ultimo 1983=100) Totaal rendement voor obligaties Herbeleggingsindex staatsobligaties Resterende looptijd Meer dan 8 jaar (Ultimo 1983=100) Totaal rendement voor obligaties Financiële instellingen Gewone obligaties (Ultimo 1983=100) Totaal rendement voor obligaties Financiële instellingen Kapitaal obligaties (Ultimo 1983=100)
2000 april 20,9 -5,1 128,7 16,4 -4,3 98,9 15,9 -20,1 3,3 -5,5 122,7 94,8 46,8 29,5 48,3 24,3 55,6 50,4 52,6 27,9 2,6 -0,7 7,7 1,9 14,0 -0,9 -2,5 4,5 -5,3 10,0 -1,9 -1,85 -1,85 1,41 -1,24 -3,26 -4,76 -2,08 -1,41
2000 mei 23,8 -2,6 115,1 13,4 1,9 57,7 9,9 -7,2 19,2 10,4 86,5 59,0 39,2 26,7 43,8 30,0 53,5 36,6 46,2 24,8 2,4 -0,8 7,0 1,9 15,5 3,1 2,8 0,9 3,6 5,2 -1,1 -0,73 -0,73 1,22 -0,89 -2,15 -1,25 -1,82 -1,25
2000 juni 24,3 -3,4 100,7 11,8 1,1 62,4 10,0 -5,7 26,0 20,0 72,3 37,8 37,5 24,0 37,6 30,3 46,4 23,5 39,1 18,5 3,3 0,8 7,0 2,1 15,4 7,6 7,4 9,6 6,5 8,9 1,1 1,35 1,35 2,06 1,16 0,54 1,83 0,35 1,07
2000 juli 24,9 -6,1 98,1 14,6 11,7 47,1 20,4 -3,9 29,4 31,7 69,3 41,9 41,0 27,0 42,0 33,2 54,4 19,6 43,9 24,9 5,0 1,8 9,6 2,2 18,6 15,6 15,2 11,7 17,7 18,3 2,3 2,55 2,55 2,28 1,86 1,99 4,61 1,45 2,49
2000 augustus 25,6 0,8 110,4 14,8 13,9 29,6 17,9 -1,4 27,7 25,0 65,5 37,6 43,8 31,9 49,1 33,1 54,9 23,0 53,4 36,7 6,0 4,4 9,0 4,5 19,6 17,5 16,7 11,2 19,0 23,1 2,5 2,72 2,72 2,35 1,80 1,99 5,15 2,05 2,99
2000 september 26,3 8,2 90,8 17,9 36,1 13,5 15,5 3,9 32,2 27,1 46,7 18,0 39,3 30,6 46,7 31,9 51,0 16,5 51,0 41,3 7,2 5,1 11,4 4,6 19,8 19,7 18,3 9,4 22,2 28,2 3,7 3,92 3,92 2,87 2,95 3,76 6,49 3,21 4,14
2000 oktober 24,0 12,3 73,9 28,8 37,1 -3,0 18,2 14,4 27,3 26,8 31,1 10,2 36,3 25,7 36,8 30,7 45,0 9,0 38,7 28,6 9,3 6,1 15,2 4,8 18,9 21,8 20,3 10,0 24,8 31,3 4,3 4,51 4,51 3,40 3,84 4,65 6,63 3,93 4,98
2000 november 11,5 34,4 13,0 27,5 40,0 -34,6 -10,3 14,2 7,4 26,1 -19,5 -38,1 6,5 7,6 8,4 15,8 17,1 -9,0 7,0 7,2 7,6 6,0 10,7 5,0 12,5 21,9 21,2 11,8 25,2 25,7 5,1 5,31 5,31 3,77 4,44 5,56 8,25 4,67 5,85
2000 december -2,1 29,8 2,4 15,8 31,7 -60,4 -23,2 11,8 4,9 17,0 -40,6 -50,3 -11,1 -2,8 -6,7 0,7 1,5 -23,4 -8,4 -4,7 6,9 6,7 8,2 5,2 6,0 15,5 14,2 7,0 17,5 23,5 6,6 6,97 6,97 4,48 6,05 7,64 10,96 6,08 7,07
2001 januari 8,4 28,3 1,7 28,3 33,5 -47,1 -19,9 28,1 42,1 35,9 -30,3 -39,6 -1,6 0,5 -2,6 8,4 1,4 -21,8 -3,9 1,6 9,0 9,8 9,6 5,4 9,0 22,9 22,6 13,1 26,6 22,0 8,0 8,08 8,06 4,93 7,11 9,25 12,56 8,07 9,17
2001 februari -8,2 27,6 -28,7 32,5 34,5 -68,3 -39,7 32,6 18,6 28,8 -57,3 -62,3 -27,2 -11,9 -19,8 -7,8 -17,1 -28,1 -22,3 -9,8 9,4 10,4 9,9 5,5 2,5 27,5 26,8 12,2 33,3 29,8 7,8 7,86 7,88 4,94 6,96 9,11 11,94 7,96 8,92
2001 maart -13,6 16,0 -28,5 9,2 31,1 -69,4 -34,9 21,5 -3,9 9,2 -57,3 -59,9 -27,1 -17,9 -27,4 -13,5 -24,1 -32,9 -30,3 -21,9 8,3 9,0 8,1 5,7 -2,7 21,7 21,8 2,9 31,0 18,9 7,1 7,01 7,00 5,15 6,74 8,16 9,05 7,56 8,43
2001 april -8,1 16,5 -30,3 9,3 55,9 -61,4 -27,8 20,7 7,4 16,5 -52,3 -53,8 -22,4 -14,4 -22,3 -7,3 -19,5 -29,1 -25,3 -19,0 5,8 7,9 3,2 5,9 -1,6 18,0 18,5 4,6 24,9 12,3 6,4 6,23 6,22 4,98 6,16 7,22 7,42 7,17 7,86
2001 mei -7,2 16,4 -29,3 26,4 52,4 -59,4 -20,5 9,5 -0,1 5,9 -49,4 -46,4 -13,5 -8,2 -14,4 -7,5 -14,8 -16,5 -16,0 -8,3 7,9 8,8 7,3 6,1 0,6 19,0 18,4 11,5 21,1 20,8 6,2 5,68 5,69 5,63 6,46 6,69 4,59 7,50 8,34
2001 juni -11,6 21,5 -35,3 17,3 51,8 -68,1 -27,7 6,1 -7,1 3,6 -56,1 -54,3 -21,2 -11,5 -18,9 -12,7 -19,3 -23,0 -20,1 -9,2 8,8 9,1 9,0 6,2 -1,5 11,8 10,9 1,4 14,5 16,0 6,5 6,00 5,99 5,61 6,62 7,09 5,38 7,93 8,91
2001 juli -14,9 16,5 -34,4 7,7 45,9 -68,3 -34,3 0,1 -17,0 -4,9 -56,5 -59,9 -27,0 -15,8 -24,1 -15,8 -25,1 -26,7 -25,8 -14,5 7,6 8,8 6,6 6,1 -4,6 4,1 3,3 0,2 4,3 8,2 7,5 7,05 7,05 6,02 7,69 8,52 7,00 8,63 9,64
2001 augustus -21,9 8,8 -45,2 3,6 33,9 -70,2 -39,9 -8,5 -21,8 -11,1 -62,5 -67,0 -33,2 -25,3 -35,7 -22,3 -32,8 -34,5 -39,3 -30,5 5,6 6,7 4,0 4,1 -8,9 3,6 3,4 -0,3 4,5 2,9 8,3 7,90 7,91 6,31 8,68 9,86 8,20 9,66 10,92
2001 september -30,0 -7,0 -56,6 -3,9 20,0 -68,6 -43,5 -16,2 -27,2 -23,2 -68,2 -71,9 -39,9 -29,8 -41,2 -31,2 -38,5 -38,5 -44,0 -35,0 4,8 5,4 4,0 3,9 -13,0 3,0 4,1 1,2 5,0 -5,6 8,0 7,89 7,90 6,53 8,82 9,67 7,90 9,64 10,40
2001 oktober -30,7 -12,7 -44,5 -9,5 18,7 -63,7 -43,7 -17,7 -33,3 -32,4 -60,5 -66,6 -38,6 -26,2 -37,1 -31,3 -35,3 -33,7 -39,1 -31,9 5,9 7,5 3,6 4,2 -10,4 3,0 4,0 4,1 3,9 -5,2 9,7 9,66 9,65 6,85 9,84 11,61 12,26 10,93 11,91
2001 november -23,7 -16,8 -19,6 -1,4 20,0 -49,0 -30,1 -14,4 -19,4 -29,5 -38,1 -47,9 -27,8 -17,8 -25,8 -25,5 -25,2 -23,8 -26,8 -19,1 4,9 6,3 2,7 4,0 -7,2 4,5 5,2 2,8 5,8 -1,5 8,2 7,78 7,77 6,20 8,06 8,87 9,09 9,48 10,09
2001 december -19,2 -11,5 -14,8 -4,9 19,0 -38,4 -31,3 -8,3 -19,5 -27,6 -31,9 -46,4 -23,5 -14,2 -20,8 -21,5 -22,7 -15,3 -21,4 -11,2 4,6 5,5 3,3 4,0 -5,6 10,4 11,6 6,4 13,1 1,1 6,0 5,31 5,30 5,42 5,80 5,45 4,88 7,40 7,71
2002 januari -20,8 -3,1 -23,6 2,6 19,7 -51,1 -32,4 -14,0 -22,2 -27,3 -42,4 -52,2 -27,5 -16,7 -23,8 -22,0 -24,5 -16,3 -25,3 -13,8 2,9 3,6 2,1 3,8 -6,8 7,3 8,1 2,8 9,5 2,4 5,5 5,15 5,18 4,91 5,14 5,05 5,74 6,16 6,53
2002 februari -16,4 -0,5 -12,0 3,4 29,0 -43,6 -25,4 -23,5 -11,1 -26,2 -32,7 -43,4 -22,5 -11,8 -17,2 -18,9 -18,7 -11,9 -17,5 -6,0 2,5 2,9 1,8 3,6 -4,6 8,3 9,2 4,0 10,4 2,4 5,3 4,82 4,83 4,89 5,20 4,82 4,56 5,98 6,60
2002 maart -4,7 1,8 11,1 17,3 32,5 -30,2 -14,5 -13,4 10,0 -14,4 -11,9 -26,3 -11,7 -5,0 -7,1 -7,8 -9,1 -1,3 -7,3 0,8 1,1 1,7 0,1 3,5 -1,4 15,9 16,8 10,7 18,4 8,5 3,7 3,18 3,17 4,08 3,45 2,66 2,20 4,46 4,72
2002 april -13,1 5,4 -0,7 11,0 20,9 -43,3 -19,2 -16,6 1,2 -23,6 -23,2 -36,4 -10,6 -12,2 -17,6 -15,1 -18,1 -1,1 -19,6 -12,5 2,5 2,4 2,8 3,6 -5,3 16,1 16,9 9,3 18,8 9,8 5,5 5,05 5,05 4,87 5,31 5,12 5,20 5,78 6,69
2002 mei -16,3 -1,6 -4,7 2,8 11,7 -42,2 -24,1 -30,4 -5,1 -23,0 -24,7 -44,7 -18,9 -16,8 -23,5 -19,1 -22,8 -9,2 -26,0 -20,3 0,8 1,6 -0,1 3,4 -7,7 16,4 17,9 8,2 20,4 5,3 5,6 5,36 5,33 4,43 5,06 5,42 6,75 5,98 6,88
2002 juni -18,8 -10,0 -16,2 -3,4 11,4 -26,1 -26,4 -36,5 -13,6 -31,4 -25,6 -47,4 -17,2 -20,9 -29,3 -23,6 -26,5 -14,9 -32,7 -29,1 -0,6 0,6 -1,9 3,3 -10,9 9,6 11,1 5,7 12,3 -1,0 6,2 6,06 6,07 4,66 5,66 6,22 8,28 6,18 7,08
2002 juli -31,7 -15,9 -30,9 -12,6 -2,2 -23,0 -34,0 -44,6 -24,6 -44,4 -32,5 -49,5 -23,2 -22,4 -32,2 -32,4 -30,5 -11,4 -34,6 -32,9 0,0 0,6 -0,8 3,2 -12,4 9,7 11,3 7,8 11,9 -1,7 6,1 6,00 6,02 4,82 6,06 6,46 7,17 6,15 6,33
2002 augustus -27,2 -12,4 -33,7 -11,4 -10,6 3,6 -28,1 -41,1 -13,9 -41,4 -26,1 -45,9 -23,6 -17,0 -25,9 -28,2 -26,8 -7,4 -26,9 -22,6 1,5 1,7 1,2 3,2 -9,2 10,6 12,4 11,1 12,3 -1,4 6,4 6,38 6,37 4,76 6,08 6,77 8,70 6,14 6,58
2002 september -31,7 -7,3 -32,8 -11,9 -19,4 3,1 -28,8 -52,8 -34,3 -54,0 -22,7 -47,6 -25,2 -16,5 -27,7 -32,3 -28,2 -2,8 -29,0 -24,9 3,1 3,9 2,1 3,2 -7,1 10,4 11,7 13,3 10,6 1,5 7,7 7,48 7,48 4,75 6,77 8,57 11,47 6,84 7,89
2002 oktober -23,5 2,6 -29,9 -18,5 -17,5 1,2 -23,2 -52,2 -8,2 -38,0 -19,6 -42,2 -23,4 -16,2 -25,0 -25,5 -25,4 -7,8 -26,6 -21,7 -0,6 0,4 -2,0 2,9 -8,6 17,8 20,4 15,8 20,9 1,7 5,2 4,77 4,78 4,27 5,24 5,28 4,97 4,92 4,81
2002 november -23,3 -10,7 -28,4 -22,5 -21,8 -0,7 -24,5 -52,4 -1,2 -35,3 -21,9 -41,2 -22,3 -16,8 -26,1 -23,8 -25,4 -11,9 -28,2 -26,7 1,3 1,8 0,6 3,1 -8,6 19,9 23,1 17,6 23,3 0,7 6,0 5,84 5,85 4,54 6,18 6,92 6,90 5,78 6,28
2002 december -32,8 -13,9 -48,9 -25,5 -22,8 -13,3 -33,7 -57,8 -10,6 -46,4 -39,6 -50,8 -27,9 -22,5 -35,1 -33,3 -33,3 -22,4 -37,3 -35,8 2,9 3,4 2,1 3,1 -11,2 13,3 16,0 10,1 16,3 -3,3 8,7 8,81 8,81 5,23 8,77 11,18 12,65 7,84 9,66
2003 januari -37,7 -23,0 -51,3 -36,9 -34,4 -10,5 -40,7 -56,5 -25,2 -49,6 -39,2 -54,3 -32,4 -24,3 -38,4 -39,1 -38,0 -28,1 -40,0 -38,4 3,5 4,2 2,1 3,1 -12,7 8,7 11,7 6,7 11,8 -8,6 9,3 9,35 9,32 5,59 9,63 12,14 12,91 9,08 10,54
2003 februari -42,6 -27,4 -52,6 -47,7 -45,8 -12,2 -47,1 -77,8 -24,5 -53,3 -40,1 -57,0 -37,3 -24,7 -39,2 -43,7 -40,2 -30,2 -39,8 -38,2 4,0 5,0 2,3 3,3 -13,8 5,7 8,3 3,7 8,3 -10,3 10,0 10,26 10,24 5,87 10,42 13,50 14,76 9,67 10,92
2003 maart -48,5 -25,1 -61,4 -52,3 -39,5 -15,8 -50,1 -81,4 -36,4 -64,5 -49,8 -64,2 -39,8 -27,0 -42,3 -48,4 -43,8 -37,3 -42,2 -39,2 4,7 5,4 3,4 3,2 -14,8 1,0 3,9 -0,4 3,7 -15,3 10,6 10,99 11,00 6,15 11,10 14,47 16,09 10,03 11,74
2003 april -40,4 -27,4 -52,7 -43,7 -38,1 -7,6 -39,6 -75,4 -28,4 -49,6 -39,4 -47,7 -32,4 -20,4 -33,6 -40,3 -33,5 -36,6 -33,1 -30,1 4,9 5,7 3,4 2,9 -10,3 4,3 8,0 3,4 7,8 -15,6 9,8 9,93 9,94 5,63 10,00 13,08 14,37 9,40 11,18
2003 mei -37,8 -30,8 -48,7 -42,0 -32,9 1,5 -36,5 -62,9 -16,8 -50,1 -33,9 -31,9 -24,4 -17,8 -30,9 -37,7 -29,3 -35,1 -30,6 -29,0 6,9 7,6 5,2 2,7 -8,5 4,5 8,2 7,5 6,9 -14,6 11,8 12,11 12,13 6,31 11,60 15,70 18,37 11,17 13,90
2003 juni -29,5 -28,5 -39,4 -34,7 -27,9 5,2 -25,2 -55,4 -4,9 -40,1 -22,5 -15,0 -14,3 -8,8 -18,7 -28,2 -18,4 -21,7 -17,4 -15,1 7,9 8,5 6,6 2,4 -1,5 11,9 15,1 13,9 14,2 -6,3 10,5 10,39 10,37 5,85 10,22 13,52 14,89 10,32 12,54
2003 juli -11,1 -15,4 -16,3 -17,5 -13,4 15,0 -6,0 -45,9 21,1 -12,4 -3,1 21,0 1,7 -1,6 -7,1 -11,2 -7,0 -11,9 -6,5 -4,3 6,7 7,4 5,4 2,1 2,0 13,6 16,0 9,0 16,5 -0,1 8,3 7,94 7,93 4,89 7,84 10,10 11,24 8,46 10,72
2003 augustus -7,4 -13,2 16,0 -10,9 -2,7 9,5 -3,5 -37,7 0,5 -14,7 18,9 58,0 16,4 1,0 -1,8 -6,9 -0,2 1,8 -1,8 -3,2 5,2 5,9 4,0 1,7 2,6 14,2 15,5 8,1 16,5 5,2 6,7 6,38 6,39 4,19 6,29 7,89 8,76 6,94 9,00
2003 september 6,6 -11,5 41,2 -6,1 11,6 22,3 1,7 -17,5 46,8 14,8 39,3 87,4 36,8 6,2 7,6 8,5 11,6 7,9 6,4 1,2 4,5 5,5 2,4 2,0 5,4 21,4 23,3 10,2 26,0 9,6 6,4 6,05 6,03 4,19 6,13 7,19 8,01 6,51 9,15
2003 oktober -0,1 -16,9 34,2 -1,4 16,3 18,4 -0,2 -25,7 25,2 -1,4 30,1 87,1 41,0 4,4 4,1 2,4 9,9 15,4 2,2 -2,5 4,9 5,6 3,4 1,3 4,7 13,2 13,2 5,7 14,4 12,3 5,8 5,28 5,29 3,57 4,88 6,15 7,64 5,94 8,85
2003 november -4,3 -7,8 14,6 -1,4 22,8 9,2 -1,5 -33,5 10,0 -9,7 14,3 62,2 39,0 0,5 -1,7 -2,1 4,5 5,1 -3,9 -5,8 3,4 4,0 2,0 1,0 2,4 12,5 12,5 10,4 12,8 11,4 5,0 4,46 4,46 3,33 4,36 5,13 5,85 5,20 7,61
2003 december -1,2 -6,4 13,2 2,5 29,9 6,7 -3,1 -33,2 11,3 -6,4 11,0 61,7 40,3 1,1 -1,0 -0,4 6,2 7,0 -3,6 -6,2 3,8 4,9 1,6 1,6 3,4 13,8 13,5 10,3 14,0 14,5 6,0 5,64 5,63 3,91 5,46 6,68 7,71 6,11 8,90
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Totaal (12 maandelijks) rendement van aandelen, naar sectoren,
bedrijfsklassen en beleggingsmaatschappijen. Totaal rendement van
obligaties; naar emittent en looptijd.

Gegevens beschikbaar vanaf: april 2000
Frequentie: Stopgezet.

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Totaal rendement voor aandelen
Het totaal rendement geeft de procentuele aanwas weer van de herbeleg-
gingsindex over de periode t1-t2. Dit totale rendement is opgebouwd uit
twee componenten, namelijk het koersrendement en het dividendrendement.
CBS-herbeleggingsindex
Het totaal rendement op aandelen geeft de waardeontwikkeling weer
van de aandelen van alle op de Amsterdamse effectenbeurs genoteerde
Nederlandse ondernemingen exclusief beleggingsfondsen en vastgoedfondsen,
waarbij het uitgekeerde dividend in de portefeuille wordt herbelegd.
Algemeen
Bedrijfstakken
Van de bedrijfstak delfstoffenwinning wordt geen index bepaald,
omdat deze bedrijfstak alleen bestaat uit Koninklijke Olie.
Consumentengoederenindustrie
Ondernemingen, die zich geheel of in belangrijke mate bezighouden met de
productie van consumentengoederen.
Bijvoorbeeld ondernemingen die voedingsmiddelen, textiel, kleding,
farmaceutische artikelen, zeep- en wasmiddelen, rijwielen e.d. produceren.
Kapitaalgoederenindustrie
Ondernemingen, die zich geheel of in belangrijke mate bezighouden met de
productie van kapitaalgoederen.
Bijvoorbeeld ondernemingen die machines ten behoeve van niet-consumptieve
doeleinden, elektronische installaties, vrachtwagens e.d. produceren.
Basisgoederenindustrie
Ondernemingen, die zich geheel of in belangrijke mate bezighouden met de
productie van halffabrikaten.
Bijvoorbeeld ondernemingen die chemische grondstoffen, papierproducten,
metaal, bouwmaterialen e.d. produceren.
Bouwnijverheid en installatie
Ondernemingen, die zich geheel of in belangrijke mate bezighouden met
bouw en installatie.
Bijvoorbeeld aannemersbedrijven grond-, water-, wegenbouw, baggerbe-
drijven, centrale verwarmingsinstallatie-bedrijven e.d.
Transport-, opslag en communicatie
Ondernemingen, die zich geheel of in belangrijke mate bezighouden met
vervoer en aanverwante activiteiten.
Bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen, zeevaart en binnenvaartbedrijven,
kabelnetbedrijven, postbedrijven, reisorganisaties e.d.
Niet-financiële dienstverlening
Ondernemingen, die zich geheel of in belangrijke mate bezighouden met
niet-financiële dienstverlening.
Bijvoorbeeld uitgeverijen, softwarebureaus, adviesbureaus,
uitzendbureaus, hotels, restaurants, vakantiecentra e.d.
Handel
Ondernemingen, die zich geheel of in belangrijke mate bezighouden met
detail- en groothandelsactiviteiten.
Banken/financiële dienstverlening
Ondernemingen die zich geheel of in belangrijke mate bezighouden met
financiële activiteiten anders dan verzekeren.
Bijvoorbeeld algemene banken, commissionairs, participatie-maatschappijen
e.d.
Verzekeraars
Ondernemingen, die zich geheel of in belangrijke mate bezighouden met
het verzekeren.
Herbeleggingsindex-IT
Totaal rendement van ondernemingen op de Amsterdamse effectenbeurs
op het gebied van informatietechnologie. Reeks is in het verleden gestart
op verzoek van Wesselius Effectenbank. De index wordt volgens de be-
staande CBS-methodiek berekend.
MIT
MIT staat voor Micro-elektronica, Informatietechnologie en
Telecommunicatie. Dit zijn ondernemingen op de Amsterdamse effectenbeurs
op het gebied van informatietechnologie, van software tot hardware.
MITS
MITS staat voor Micro-elektronica, Informatietechnologie en
Telecommunicatie Small. Het betreft hier ondernemingen op de Amsterdamse
effectenbeurs op het gebied van informatietechnologie, exclusief KPN en
Philips. De MITS-index is geïntroduceerd vanwege het grote gewicht van KPN
en Philips in de algemene MIT-index.
Herbeleggingsindex niet-AEX fondsen
Totaal rendement van alle fondsen die niet in de AEX zitten. De in samen-
werking met de Nationale Investeringsbank berekende herbeleggingsindex
van alle op de Amsterdamse effectenbeurs genoteerde aandelen in kleine
en middelgrote ondernemingen is basis voor de berekening van totaal ren-
dement.
Herbeleggingsindex beleggingsinst.
Totaal rendement van alle waargenomen Nederlandse beleggingsinstelling-
en, exclusief vastgoedfondsen. In samenwerking met onderzoeksbureau
Money-View berekent het CBS dagelijks indexcijfers van alle op de Amster-
damse effectenbeurs genoteerde beleggingsinstellingen. Naast een alge-
meen indexcijfer bestaan er deelindices voor aandelenfondsen, obligatie-
fondsen, geldmarktfondsen en gemengde fondsen. De index wordt volgens
de bestaande CBS-methodiek berekend.
Algemeen
Aandelenfondsen
Beleggingsinstellingen die in aandelen beleggen van Nederlandse
ondernemingen, Europese ondernemingen, ondernemingen uit het Verre Oosten,
uit Noord-Amerika en beleggingsinstellingen die wereldwijd.
Aandelenfondsen totaal
Beleggingen in Nederland
Beleggingsinstellingen die in aandelen beleggen van Nederlandse
ondernemingen.
Beleggingen in Europa
Beleggingsinstellingen die in aandelen beleggen van Europese
ondernemingen.
Beleggingen in het Verre-Oosten
Beleggingsinstellingen die in aandelen beleggen van ondernemingen uit
het Verre-Oosten.
Beleggingen wereldwijd
Beleggingsinstellingen die een wereldwijd gespreid beleggingsbeleid
in aandelen kennen.
Beleggingen in Noord-Amerika
Beleggingsinstellingen die in aandelen beleggen van ondernemingen uit
Noord-Amerika.
Obligatiefondsen
Beleggingsinstellingen die in obligaties beleggen. Obligatiefondsen worden
onderscheiden naar hun fiscale status.
Totaal obligatiefondsen
Dividend obligatiefondsen
Fiscale beleggingsinstellingen die in obligaties beleggen.
Een fiscale beleggingsinstelling moet aan een aantal voorwaarden voldoen,
waaronder de verplichting alle fiscale winst aan de aandeelhouders uit te
keren in de vorm van dividend.
Fictief-rendement obligatiefondsen
Nederlandse beleggingsinstellingen die in het buitenland zijn gevestigd
en in obligaties beleggen.
Vóór de herziening van het belastingstelsel in 2001 moest de
Nederlandse belegger van een fictief-rendement obligatiefonds een
bepaald percentage van de intrinsieke waarde van zijn belegging
als inkomen aan de Nederlandse fiscus opgeven.
Geldmarktfondsen
Beleggingsinstellingen die in geldmarktpapier beleggen zoals deposito's,
commercial paper, daggeld en obligaties met een looptijd korter dan een
jaar.
Gemengde Fondsen
Beleggingsinstellingen die beleggen in een combinatie van aandelen,
obligaties, geldmarktpapier en vastgoed.
Herbeleggingsindex vastgoedfondsen
In samenwerking met de Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde
(SBV) berekent het CBS dagelijks indexcijfers van alle op de Amsterdamse
effectenbeurs genoteerde Nederlandse ondernemingen die in vastgoed
beleggen. Naast een algemeen indexcijfer bestaan er deelindices voor
ondernemingen die direct in vastgoed beleggen en voor ondernemingen
die beleggen in aandelen van vastgoedfondsen.
Vastgoedfondsen algemeen
Vastgoedfondsen directe belegging
Totaal rendement van alle waargenomen vastgoedfondsen die rechtstreeks in
vastgoed beleggen. Binnen deze categorie wordt onderscheid gemaakt in
vastgoedfondsen die binnen Nederland beleggen en vastgoedfondsen die
wereldwijd beleggen.
Totaal directe vastgoed belegging
Directe vastgoedbelegging in Nederland
Directe vastgoedbelegging wereldwijd
Vastgoedfondsen indirecte belegging
Totaal rendement van alle waargenomen vastgoedfondsen die in
aandelen van andere vastgoedmaatschappijen beleggen.
Totaal rendement voor obligaties
Naast een totaal rendement voor alle waargenomen obligaties worden
rendementen berekend voor staatsleningen en voor obligaties ten laste van
financiële instellingen. Het totaal rendement voor obligaties geeft de
procentuele aanwas weer van de herbeleggingsindex voor obligaties.
De herbeleggingsindex wordt berekend over een fictieve obligatieporte-
feuille die voortdurend marktconform is samengesteld en waarin alle
rentebetalingen en aflossingen marktconform worden herbelegd.
Een obligatieportefeuille wordt marktconform genoemd indien,
gerekend naar de koerswaarde, het relatieve belang van elke obligatie in
deze portefeuille gelijk is aan de fractie van die obligatie op de totale
markt. In de berekening van de herbeleggingsindex worden in principe
alle Euro-obligaties opgenomen van Nederlandse emittenten
die op de Amsterdamse effectenbeurs zijn genoteerd met een uitstaand
bedrag groter dan 25 miljoen Euro. Op grond van praktische overwegingen
zijn obligaties met afwijkende rente- c.q. aflossingschema's buiten de
waarneming gehouden.
Algemeen
Herbeleggingsindex staatsobligaties
Totaal rendement voor staatsobligaties. De populatie is sinds maart 1997
identiek aan de populatie van de groep staatsleningen met een vaste
looptijd.
Totaal staatsobligaties
Voor 1997 zijn hier de staatsobligaties met vervroegde of verlengbare
looptijd opgenomen. De populatie is sinds maart 1997 identiek aan de
populatie van de groep staatsleningen met een vaste looptijd.
Vaste looptijd
Totaal rendement van alle waargenomen staatsobligaties met een vaste
looptijd. Vervroegde of verlengbare obligaties, die in het verleden door
de Nederlandse staat werden geëmitteerd, blijven buiten de berekening.
De populatie is sinds maart 1997 identiek aan de populatie van de groep
staatsleningen totaal.
Resterende looptijd
Totaal rendement van alle waargenomen staatsobligaties met een vaste,
looptijd, ingedeeld naar 4 looptijdgroepen.
0 tot 3 jaar
3 tot 5 jaar
5 tot 8 jaar
Meer dan 8 jaar
Financiële instellingen
Totaal rendement van alle waargenomen obligaties ten laste van financiële
instellingen.
Gewone obligaties
Niet achtergestelde obligaties ten laste van financiële instellingen.
Kapitaal obligaties
Achtergestelde obligaties ten laste van financiële instellingen.