Aardolieproducten; balans, 1946 - mei 2009


De tabel geeft het aanbod en gebruik van aardolieproducten weer in balansvorm. Aardolieproducten zijn onder andere benzine, diesel en stookolie. In de balans staat zowel het binnenlandse verkeer als het entrepotverkeer. Het verschil tussen deze twee is dat voor de goederen in het binnenlandse verkeer wel invoerrechten zijn betaald en voor de goederen in het entrepot niet.

De balans van de aardolieproducten bevat de volgende gegevens:
beginvoorraad (1), winning (2), bruto productie (3), invoer / entrepotopslag (4), uitvoer / entrepotuitvoer (5), bunkering (6), binnenlandse leveringen (7), het statistisch verschil (8) en de eindvoorraad (9).
De balanstelling is: (1 + 2 + 3 + 4) = (5 + 6 + 7 + 8 + 9).

Vanaf 1 januari 2007 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Winning is als onderwerp toegevoegd. Daarnaast is het aardolieproduct additieven opgenomen. Additieven zijn toevoegingen aan olieproducten om de eigenschappen bij verbranding te verbeteren. Van de petrochemische industrie wordt alleen de productie van energiedragers gepubliceerd. Dit zijn de aardolieproducten die inzetbaar zijn als bron van kracht of warmte.

Gegevens beschikbaar
Van 1944 t/m mei 2009, tot 2000 jaarlijks, vanaf januari 2000 maandelijks.

Status van de cijfers:
In de tabel opgenomen cijfers onder bruto productie door Petrochemie zijn voorlopige cijfers. Alle andere cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijziging per 22 oktober 2009
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Aardolieproducten; balans, 1946 - mei 2009

Aardolieproducten Perioden Beginvoorraad (1 000 kg) Winning (1 000 kg) Bruto productieRaffinaderijen (1 000 kg) Invoer / entrepotopslag (1 000 kg) Uitvoer / entrepotuitvoer (1 000 kg) Binnenlandse afleveringen (1 000 kg) Eindvoorraad (1 000 kg)
Aardolieproducten 2007 8.971.042 833.718 77.717.063 68.297.963 77.651.012 60.933.712 8.412.954
Aardolieproducten 2008 1e kwartaal* 8.412.954 - 20.387.933 17.084.950 19.334.418 14.330.355 8.939.474
Aardolieproducten 2008 mei* 8.745.757 - 7.340.884 5.934.110 6.859.477 5.045.496 8.910.456
Aardolieproducten 2008* 8.412.954 - 83.986.101 74.420.649 82.458.558 59.291.627 10.698.377
Aardolieproducten 2009 1e kwartaal* 10.698.377 - 21.381.200 18.650.856 22.532.868 14.906.769 9.974.007
Aardolieproducten 2009 mei* 10.617.951 - 7.191.507 7.481.313 8.314.686 5.021.897 10.936.815
Bron: CBS.
Verklaring van tekens