Aardolieproducten; balans, 1946 - mei 2009

Aardolieproducten; balans, 1946 - mei 2009

Aardolieproducten Perioden Beginvoorraad (1 000 kg) Winning (1 000 kg) Bruto productie Raffinaderijen (1 000 kg) Invoer / entrepotopslag (1 000 kg) Uitvoer / entrepotuitvoer (1 000 kg) Binnenlandse afleveringen (1 000 kg) Eindvoorraad (1 000 kg)
Aardolieproducten 2007 8.971.042 833.718 77.717.063 68.297.963 77.651.012 60.933.712 8.412.954
Aardolieproducten 2008 1e kwartaal* 8.412.954 - 20.387.933 17.084.950 19.334.418 14.330.355 8.939.474
Aardolieproducten 2008 mei* 8.745.757 - 7.340.884 5.934.110 6.859.477 5.045.496 8.910.456
Aardolieproducten 2008* 8.412.954 - 83.986.101 74.420.649 82.458.558 59.291.627 10.698.377
Aardolieproducten 2009 1e kwartaal* 10.698.377 - 21.381.200 18.650.856 22.532.868 14.906.769 9.974.007
Aardolieproducten 2009 mei* 10.617.951 - 7.191.507 7.481.313 8.314.686 5.021.897 10.936.815
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft het aanbod en gebruik van aardolieproducten weer in balansvorm. Aardolieproducten zijn onder andere benzine, diesel en stookolie. In de balans staat zowel het binnenlandse verkeer als het entrepotverkeer. Het verschil tussen deze twee is dat voor de goederen in het binnenlandse verkeer wel invoerrechten zijn betaald en voor de goederen in het entrepot niet.

De balans van de aardolieproducten bevat de volgende gegevens:
beginvoorraad (1), winning (2), bruto productie (3), invoer / entrepotopslag (4), uitvoer / entrepotuitvoer (5), bunkering (6), binnenlandse leveringen (7), het statistisch verschil (8) en de eindvoorraad (9).
De balanstelling is: (1 + 2 + 3 + 4) = (5 + 6 + 7 + 8 + 9).

Vanaf 1 januari 2007 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Winning is als onderwerp toegevoegd. Daarnaast is het aardolieproduct additieven opgenomen. Additieven zijn toevoegingen aan olieproducten om de eigenschappen bij verbranding te verbeteren. Van de petrochemische industrie wordt alleen de productie van energiedragers gepubliceerd. Dit zijn de aardolieproducten die inzetbaar zijn als bron van kracht of warmte.

Gegevens beschikbaar
Van 1944 t/m mei 2009, tot 2000 jaarlijks, vanaf januari 2000 maandelijks.

Status van de cijfers:
In de tabel opgenomen cijfers onder bruto productie door Petrochemie zijn voorlopige cijfers. Alle andere cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijziging per 22 oktober 2009
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Beginvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid aardolieproducten aan het begin van de verslagperiode.
Winning
Het beschikbaar maken voor gebruik door een handeling of bewerking van de bron van de energie. Energie wordt gewonnen als het voor het eerst beschikbaar komt op de energiemarkt, zoals bij het onttrekken van aardolie of aardgas op land of op zee.
Winning van aardolie en aardgas is inclusief de winning op het Nederlandse deel van de Noordzee. Bij overige grondstoffen is het inclusief de winning van afvaloliën.
In 2007 is winning van additieven gepubliceerd. Vanaf 2008 is dit net als voor 2007 als productie gerapporteerd.
Bruto productie
De totale hoeveelheid verkregen door verwerking van aardoliegrondstoffen in raffinaderijen of door menging bij opslagbedrijven (blending).
Raffinaderijen
Bedrijven die ruwe aardolie en andere grondstoffen omzetten in bruikbare fossiele brandstoffen en andere producten. Voorbeelden van brandstoffen zijn lpg, benzine, kerosine en gasolie. Andere producten zijn bijvoorbeeld smeerolie en asfalt.
De meest elementaire stap in de raffinaderij is het destilleren. Hierbij
wordt de aardolie verhit en door een kolom geleid. In dit proces slaan
diverse olieproducten neer. Boven uit de kolom komen restgassen, terwijl onder in de kolom de zware producten achterblijven. De productie in raffinaderijen omvat ook menging bij opslagbedrijven
(blending).
Invoer / entrepotopslag
Invoer betreft goederen die vanuit het buitenland rechtstreeks in het
binnenlandse verkeer zijn gebracht om verder te verwerken of te
verhandelen.
Entrepotopslag herkomst buitenland betreft goederen die vanuit het
buitenland rechtstreeks in het douane-entrepot zijn gebracht, met als
bestemming doorvoer.
Uitvoer / entrepotuitvoer
Uitvoer betreft goederen die vanuit het binnenland rechtstreeks naar het buitenland zijn gebracht.
Entrepotuitvoer betreft goederen die vanuit het douane-entrepot rechtstreeks naar het buitenland zijn gebracht. Deze goederen zijn
oorspronkelijk afkomstig uit het buitenland.
Binnenlandse afleveringen
Het verbruik van verwerkte aardolieproducten in raffinaderijen, de
petrochemische industrie en de afleveringen aan afnemers.
Eindvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid aardolieproducten aan het einde van de verslagperiode.