Onveiligheidsgevoelens naar achtergrondkenmerken, 1997-2004

Onveiligheidsgevoelens naar achtergrondkenmerken, 1997-2004

Alle persoonskenmerken Perioden Voelt zich wel eens onveilig (% van de bevolking) Onveilige plekken in de buurt (% van de bevolking) Aanpassing uitgaansgedrag (% van de bevolking)
Totaal achtergrondkenmerken 1997 . 24,1 15,6
Totaal achtergrondkenmerken 1998 . 22,7 15,4
Totaal achtergrondkenmerken 1999 21,9 31,8 18,3
Totaal achtergrondkenmerken 2000 20,8 29,9 15,5
Totaal achtergrondkenmerken 2001 22,5 30,4 14,9
Totaal achtergrondkenmerken 2002 25,4 30,6 14,3
Totaal achtergrondkenmerken 2003 23,7 29,7 14,5
Totaal achtergrondkenmerken 2004 21,8 29,6 12,3
Mannen 1997 . 12,0 8,2
Mannen 1998 . 11,7 9,5
Mannen 1999 16,6 15,3 10,3
Mannen 2000 15,7 14,9 8,8
Mannen 2001 17,3 15,0 8,6
Mannen 2002 19,9 16,5 7,1
Mannen 2003 18,3 15,8 8,9
Mannen 2004 16,7 15,9 7,5
Vrouwen 1997 . 36,0 22,7
Vrouwen 1998 . 33,6 21,2
Vrouwen 1999 27,0 47,9 26,0
Vrouwen 2000 25,8 44,6 22,0
Vrouwen 2001 27,6 45,5 21,1
Vrouwen 2002 30,9 44,5 21,3
Vrouwen 2003 29,0 43,5 20,1
Vrouwen 2004 26,8 43,1 17,0
Leeftijd: 0 tot 15 jaar 1997 . 46,2 20,4
Leeftijd: 0 tot 15 jaar 1998 . 40,4 15,2
Leeftijd: 0 tot 15 jaar 1999 20,9 55,2 15,6
Leeftijd: 0 tot 15 jaar 2000 22,8 44,6 16,5
Leeftijd: 0 tot 15 jaar 2001 24,7 54,8 12,9
Leeftijd: 0 tot 15 jaar 2002 26,0 48,8 12,6
Leeftijd: 0 tot 15 jaar 2003 26,0 50,2 15,0
Leeftijd: 0 tot 15 jaar 2004 21,6 51,0 10,8
Leeftijd: 15 tot 25 jaar 1997 . 25,2 13,4
Leeftijd: 15 tot 25 jaar 1998 . 24,7 14,4
Leeftijd: 15 tot 25 jaar 1999 27,6 35,9 15,4
Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2000 25,0 36,2 16,6
Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2001 27,7 34,2 16,3
Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2002 31,6 34,8 15,1
Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2003 29,7 35,1 15,4
Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2004 28,1 35,7 11,9
Leeftijd: 25 tot 45 jaar 1997 . 20,2 10,3
Leeftijd: 25 tot 45 jaar 1998 . 19,6 11,4
Leeftijd: 25 tot 45 jaar 1999 22,4 29,0 14,3
Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2000 21,3 26,3 11,4
Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2001 23,3 27,8 11,3
Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2002 26,3 29,3 11,1
Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2003 24,0 27,0 10,9
Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2004 22,6 26,9 9,3
Leeftijd: 45 tot 65 jaar 1997 . 21,1 13,6
Leeftijd: 45 tot 65 jaar 1998 . 19,9 13,0
Leeftijd: 45 tot 65 jaar 1999 19,6 28,5 16,3
Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2000 18,4 26,9 13,0
Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2001 19,7 25,7 13,4
Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2002 23,3 27,3 10,4
Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2003 21,6 25,6 13,1
Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2004 20,0 25,7 10,0
Leeftijd: 65 jaar of ouder 1997 . 32,8 33,7
Leeftijd: 65 jaar of ouder 1998 . 29,3 31,1
Leeftijd: 65 jaar of ouder 1999 19,7 34,2 35,5
Leeftijd: 65 jaar of ouder 2000 19,7 34,1 29,1
Leeftijd: 65 jaar of ouder 2001 20,8 35,0 26,5
Leeftijd: 65 jaar of ouder 2002 21,4 31,0 28,5
Leeftijd: 65 jaar of ouder 2003 21,0 34,0 25,3
Leeftijd: 65 jaar of ouder 2004 17,8 31,5 24,8
Stedelijkheid:Zeer sterk stedelijk 1997 . 32,7 20,8
Stedelijkheid:Zeer sterk stedelijk 1998 . 37,6 24,3
Stedelijkheid:Zeer sterk stedelijk 1999 30,1 46,0 24,2
Stedelijkheid:Zeer sterk stedelijk 2000 27,8 38,7 20,6
Stedelijkheid:Zeer sterk stedelijk 2001 31,0 42,7 19,9
Stedelijkheid:Zeer sterk stedelijk 2002 33,6 38,3 17,3
Stedelijkheid:Zeer sterk stedelijk 2003 29,8 41,5 19,0
Stedelijkheid:Zeer sterk stedelijk 2004 27,6 39,5 17,4
Stedelijkheid:Sterk stedelijk 1997 . 31,5 22,0
Stedelijkheid:Sterk stedelijk 1998 . 29,0 17,7
Stedelijkheid:Sterk stedelijk 1999 23,8 38,1 22,7
Stedelijkheid:Sterk stedelijk 2000 22,7 34,5 18,5
Stedelijkheid:Sterk stedelijk 2001 25,7 37,1 19,3
Stedelijkheid:Sterk stedelijk 2002 28,9 38,8 18,2
Stedelijkheid:Sterk stedelijk 2003 28,1 35,4 17,6
Stedelijkheid:Sterk stedelijk 2004 24,4 34,8 13,6
Stedelijkheid:Matig stedelijk 1997 . 26,2 13,9
Stedelijkheid:Matig stedelijk 1998 . 20,2 13,9
Stedelijkheid:Matig stedelijk 1999 21,4 29,6 17,0
Stedelijkheid:Matig stedelijk 2000 20,4 31,9 15,7
Stedelijkheid:Matig stedelijk 2001 21,5 28,9 13,8
Stedelijkheid:Matig stedelijk 2002 26,4 30,6 15,1
Stedelijkheid:Matig stedelijk 2003 23,6 28,7 14,5
Stedelijkheid:Matig stedelijk 2004 21,4 29,2 12,6
Stedelijkheid:Weinig stedelijk 1997 . 17,6 12,4
Stedelijkheid:Weinig stedelijk 1998 . 15,3 11,8
Stedelijkheid:Weinig stedelijk 1999 17,5 23,7 13,7
Stedelijkheid:Weinig stedelijk 2000 17,3 23,6 11,1
Stedelijkheid:Weinig stedelijk 2001 17,3 22,7 10,6
Stedelijkheid:Weinig stedelijk 2002 18,3 21,3 10,2
Stedelijkheid:Weinig stedelijk 2003 18,1 22,6 9,8
Stedelijkheid:Weinig stedelijk 2004 17,1 22,0 8,8
Stedelijkheid:Niet stedelijk 1997 . 10,9 7,3
Stedelijkheid:Niet stedelijk 1998 . 10,4 9,2
Stedelijkheid:Niet stedelijk 1999 15,4 18,8 12,2
Stedelijkheid:Niet stedelijk 2000 15,0 17,0 9,7
Stedelijkheid:Niet stedelijk 2001 15,9 17,1 9,2
Stedelijkheid:Niet stedelijk 2002 17,3 19,2 7,6
Stedelijkheid:Niet stedelijk 2003 16,0 15,9 10,1
Stedelijkheid:Niet stedelijk 2004 16,7 18,0 8,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gegevens beschikbaar voor de jaren 1997-2004

Frequentie: stopgezet per 1 januari 2005

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
tekstuele aanpassingen in titels, onderwerpen, categorieën en toelichtingen

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De dataverzameling voor deze reeks is stopgezet per 1 januari 2005.

Toelichting onderwerpen

Voelt zich wel eens onveilig
Vraag: Voelt u zich wel eens onveilig? Gesteld vanaf 1999
in POLS-basisvragenlijst.
Antwoordmogelijkheden: ja (vervolgvraag: Voelt u zich vaak, soms of
zelden onveilig?); nee.
Percentage "ja" is weergegeven.
Onveilige plekken in de buurt
Vraag: Zijn er in deze wijk of buurt plekken of straten waar u 's
avonds liever niet alleen zou komen? In 1997 en 1998 gesteld in
POLS-basisvragenlijst in andere context (wonen en woonomgeving);
vanaf 1999 gesteld in deelmodule REP;
in 2004 ook in deelmodule REM gesteld.
Antwoord 'ja' wordt als onveilig gerekend.
Aanpassing uitgaansgedrag
Vraag: Heeft u in de afgelopen jaren uw uitgaanspatroon gewijzigd
speciaal om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van een misdrijf?
In 2004 ook in deelmodule REM gesteld.
Antwoordmogelijkheden: ga daarom minder vaak uit; kom niet meer op
bepaalde plaatsen; ga 's avonds nooit meer alleen weg; ga 's avonds
niet meer uit (één of meer van deze antwoorden worden als 'onveilig'
geteld); nee.