Woon-werkverkeer naar vervoerwijzen, persoonskenmerken en regionaal

Woon-werkverkeer naar vervoerwijzen, persoonskenmerken en regionaal

Vervoerwijzen Algemene kenmerken Perioden Doordeweekse werkdagen (absoluut) Woon-werkreizigers (x 1000) Woon-werkafstand (km) Woon-werkreisduur (minuten)
Vervoerwijzen totaal Nederland 2003 210 5.184 17,6 27
Vervoerwijzen totaal Stedelijkheid:Zeer sterk stedelijk 2003 210 1.011 15,7 30
Vervoerwijzen totaal Stedelijkheid:Sterk stedelijk 2003 210 1.476 17,6 28
Vervoerwijzen totaal Stedelijkheid:Matig stedelijk 2003 210 1.037 16,9 26
Vervoerwijzen totaal Stedelijkheid:Weinig stedelijk 2003 210 1.022 18,9 26
Vervoerwijzen totaal Stedelijkheid:Niet stedelijk 2003 210 638 19,3 25
Bestuurder auto totaal Nederland 2003 210 2.791 21,9 28
Bestuurder auto totaal Stedelijkheid:Zeer sterk stedelijk 2003 210 387 21,4 30
Bestuurder auto totaal Stedelijkheid:Sterk stedelijk 2003 210 753 21,5 29
Bestuurder auto totaal Stedelijkheid:Matig stedelijk 2003 210 588 21,5 28
Bestuurder auto totaal Stedelijkheid:Weinig stedelijk 2003 210 638 22,7 28
Bestuurder auto totaal Stedelijkheid:Niet stedelijk 2003 210 424 22,2 26
Passagier auto totaal Nederland 2003 210 285 25,3 32
Passagier auto totaal Stedelijkheid:Zeer sterk stedelijk 2003 210 49 22,2 33
Passagier auto totaal Stedelijkheid:Sterk stedelijk 2003 210 80 24,5 32
Passagier auto totaal Stedelijkheid:Matig stedelijk 2003 210 50 24,0 31
Passagier auto totaal Stedelijkheid:Weinig stedelijk 2003 210 66 26,9 33
Passagier auto totaal Stedelijkheid:Niet stedelijk 2003 210 40 29,3 34
Openbaar vervoer totaal Nederland 2003 210 504 29,1 53
Openbaar vervoer totaal Stedelijkheid:Zeer sterk stedelijk 2003 210 218 22,0 47
Openbaar vervoer totaal Stedelijkheid:Sterk stedelijk 2003 210 165 34,5 57
Openbaar vervoer totaal Stedelijkheid:Matig stedelijk 2003 210 66 33,5 58
Openbaar vervoer totaal Stedelijkheid:Weinig stedelijk 2003 210 38 38,3 61
Openbaar vervoer totaal Stedelijkheid:Niet stedelijk 2003 210 17 29,7 54
Brom-/snorfiets Nederland 2003 210 83 8,4 20
Brom-/snorfiets Stedelijkheid:Zeer sterk stedelijk 2003 210 18 11,4 27
Brom-/snorfiets Stedelijkheid:Sterk stedelijk 2003 210 30 7,6 18
Brom-/snorfiets Stedelijkheid:Matig stedelijk 2003 210 12 6,6 18
Brom-/snorfiets Stedelijkheid:Weinig stedelijk 2003 210 13 7,9 17
Brom-/snorfiets Stedelijkheid:Niet stedelijk 2003 210 11 8,0 18
Fiets Nederland 2003 210 1.270 4,1 16
Fiets Stedelijkheid:Zeer sterk stedelijk 2003 210 282 4,7 19
Fiets Stedelijkheid:Sterk stedelijk 2003 210 374 4,0 16
Fiets Stedelijkheid:Matig stedelijk 2003 210 281 3,8 15
Fiets Stedelijkheid:Weinig stedelijk 2003 210 219 3,7 14
Fiets Stedelijkheid:Niet stedelijk 2003 210 114 4,0 14
Lopen Nederland 2003 210 173 0,8 10
Lopen Stedelijkheid:Zeer sterk stedelijk 2003 210 47 1,0 12
Lopen Stedelijkheid:Sterk stedelijk 2003 210 53 0,9 11
Lopen Stedelijkheid:Matig stedelijk 2003 210 28 0,9 8
Lopen Stedelijkheid:Weinig stedelijk 2003 210 27 0,6 7
Lopen Stedelijkheid:Niet stedelijk 2003 210 18 0,5 6
Overige vervoerwijzen Nederland 2003 210 78 27,4 39
Overige vervoerwijzen Stedelijkheid:Zeer sterk stedelijk 2003 210 10 15,1 30
Overige vervoerwijzen Stedelijkheid:Sterk stedelijk 2003 210 21 19,7 31
Overige vervoerwijzen Stedelijkheid:Matig stedelijk 2003 210 14 24,9 44
Overige vervoerwijzen Stedelijkheid:Weinig stedelijk 2003 210 20 30,3 38
Overige vervoerwijzen Stedelijkheid:Niet stedelijk 2003 210 14 45,7 51
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u informatie over de mate waarin de Nederlandse
bevolking deelneemt aan het woon-werkverkeer naar vervoerwijze,
persoonskenmerken en regio (landsdeel en provincie). De deelname aan het
woon-werkverkeer is uitgedrukt in:

- De gemiddelde woon-werkafstand op een gemiddelde doordeweekse
werkdag.

- De gemiddelde woon-werkreisduur op een gemiddelde doordeweekse
werkdag.

De mobiliteitsgegevens voor de jaren 1985-2003 zijn verkregen uit de door
het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) jaarlijks uitgevoerde enquête
Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG). Sinds 2004 zijn de mobiliteitsgegevens
afkomstig uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) van Dienst Verkeer
en Scheepvaart (DVS), een onderdeel van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1985.

Status van de cijfers
Cijfers op basis van OVG/MON zijn altijd definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 20-03-2012.

Toelichting onderwerpen

Doordeweekse werkdagen
Het aantal doodeweekse werkdagen, exclusief feestdagen en de maanden juli
en augustus.
Woon-werkreizigers
Het aantal woon-werkreizigers op een gemiddelde doordeweekse werkdag.
Woon-werkafstand
De gemiddelde woon-werkafstand op een gemiddelde doordeweekse
werkdag.
Woon-werkreisduur
De gemiddelde woon-werkreisduur op een gemiddelde doordeweekse
werkdag.