Gemeenschappelijke regelingen; exploitatierekening, functie, 1998 - 2003

Gemeenschappelijke regelingen; exploitatierekening, functie, 1998 - 2003

Overheidsfuncties Perioden Lasten totaal (mln euro) Baten totaal (mln euro) Overdrachten van Rijk (mln euro) Overdrachten van gemeenten (mln euro) Inkomsten uit verkopen aan gemeenten (mln euro) Overige inkomsten (mln euro)
Alle functies tezamen 1998 5.363 5.363 2.328 613 416 2.006
Alle functies tezamen 1999 5.140 5.140 2.268 642 432 1.798
Alle functies tezamen 2000 5.867 5.867 2.447 867 294 2.259
Alle functies tezamen 2001 6.642 6.642 2.792 782 309 2.760
Alle functies tezamen 2002 7.024 7.024 2.973 744 329 2.977
Alle functies tezamen 2003 6.910 6.910 2.847 838 326 2.899
Algemeen bestuur 1998 863 838 9 27 12 768
Algemeen bestuur 1999 828 816 7 22 0 808
Algemeen bestuur 2000 900 894 8 28 0 858
Algemeen bestuur 2001 990 983 9 24 0 950
Algemeen bestuur 2002 1.129 1.115 6 26 0 1.082
Algemeen bestuur 2003 1.364 1.383 9 37 0 1.335
Bestuursorganen 1998 20 19 5 10 0 20
Bestuursorganen 1999 31 35 2 3 0 14
Bestuursorganen 2000 22 20 1 4 0 15
Bestuursorganen 2001 22 19 0 3 0 16
Bestuursorganen 2002 209 204 0 3 - 201
Bestuursorganen 2003 253 253 0 4 - 248
Bestuursondersteuning 1998 843 820 4 18 12 748
Bestuursondersteuning 1999 796 781 5 19 0 794
Bestuursondersteuning 2000 878 874 7 24 0 843
Bestuursondersteuning 2001 968 964 9 21 0 934
Bestuursondersteuning 2002 920 911 6 23 0 881
Bestuursondersteuning 2003 1.111 1.130 9 33 0 1.087
Openbare orde en veiligheid 1998 100 90 10 32 5 34
Openbare orde en veiligheid 1999 86 82 13 39 0 38
Openbare orde en veiligheid 2000 95 86 18 39 1 28
Openbare orde en veiligheid 2001 125 112 31 45 2 34
Openbare orde en veiligheid 2002 164 142 35 56 1 50
Openbare orde en veiligheid 2003 256 252 72 84 1 95
Politie 1998 0 0 0 0 0 0
Politie 1999 0 0 0 0 0 0
Politie 2000 0 0 0 0 0 0
Politie 2001 0 0 0 0 0 0
Politie 2002 1 0 0 - - 0
Politie 2003 1 0 0 0 - 0
Brandweer en rampenbestrijding 1998 99 89 10 32 5 34
Brandweer en rampenbestrijding 1999 84 81 13 39 0 37
Brandweer en rampenbestrijding 2000 94 85 18 39 1 27
Brandweer en rampenbestrijding 2001 124 111 31 45 2 33
Brandweer en rampenbestrijding 2002 161 140 35 56 1 48
Brandweer en rampenbestrijding 2003 253 250 72 84 1 93
Overige beschermende maatregelen 1998 0 1 0 0 0 0
Overige beschermende maatregelen 1999 1 1 0 0 0 0
Overige beschermende maatregelen 2000 1 1 0 0 0 1
Overige beschermende maatregelen 2001 1 1 0 0 0 1
Overige beschermende maatregelen 2002 2 2 0 0 - 2
Overige beschermende maatregelen 2003 2 2 0 0 - 2
Verkeer, vervoer en waterstaat 1998 920 915 753 7 15 32
Verkeer, vervoer en waterstaat 1999 810 807 838 6 0 70
Verkeer, vervoer en waterstaat 2000 1.206 1.202 922 41 0 237
Verkeer, vervoer en waterstaat 2001 1.233 1.210 1.086 22 0 101
Verkeer, vervoer en waterstaat 2002 1.333 1.252 1.109 10 - 133
Verkeer, vervoer en waterstaat 2003 1.225 1.205 910 86 - 210
Wegen, straten en pleinen 1998 32 35 27 4 0 7
Wegen, straten en pleinen 1999 37 38 24 5 0 6
Wegen, straten en pleinen 2000 267 268 137 5 0 125
Wegen, straten en pleinen 2001 296 288 233 7 0 48
Wegen, straten en pleinen 2002 250 175 107 7 - 60
Wegen, straten en pleinen 2003 230 168 99 61 - 9
Verkeersmaatregelen te land 1998 135 127 84 3 13 -5
Verkeersmaatregelen te land 1999 98 96 98 0 0 29
Verkeersmaatregelen te land 2000 73 71 17 0 0 54
Verkeersmaatregelen te land 2001 41 34 6 1 0 26
Verkeersmaatregelen te land 2002 62 58 35 0 - 23
Verkeersmaatregelen te land 2003 57 56 32 0 - 24
Openbaar vervoer 1998 722 722 642 0 0 10
Openbaar vervoer 1999 653 652 716 0 0 5
Openbaar vervoer 2000 854 852 768 36 0 47
Openbaar vervoer 2001 884 876 847 14 0 15
Openbaar vervoer 2002 1.021 1.019 966 3 - 50
Openbaar vervoer 2003 938 981 779 25 - 177
Havens en waterwegen 1998 30 30 0 0 0 20
Havens en waterwegen 1999 21 21 0 0 0 30
Havens en waterwegen 2000 11 11 0 0 0 11
Havens en waterwegen 2001 11 11 0 0 0 11
Havens en waterwegen 2002 0 0 - - - 0
Havens en waterwegen 2003 0 0 - - - 0
Overig verkeer, vervoer, waterstaat 1998 1 1 0 0 1 0
Overig verkeer, vervoer, waterstaat 1999 1 1 0 0 0 1
Overig verkeer, vervoer, waterstaat 2000 1 0 0 0 0 0
Overig verkeer, vervoer, waterstaat 2001 1 1 0 0 0 1
Overig verkeer, vervoer, waterstaat 2002 0 0 - 0 - 0
Overig verkeer, vervoer, waterstaat 2003 0 0 - 0 - 0
Economische zaken 1998 94 91 13 4 1 70
Economische zaken 1999 91 88 26 8 6 50
Economische zaken 2000 107 103 27 8 7 60
Economische zaken 2001 589 587 89 5 1 492
Economische zaken 2002 534 531 117 10 0 403
Economische zaken 2003 402 398 118 3 - 277
Handel en ambacht 1998 15 14 0 3 0 4
Handel en ambacht 1999 8 7 0 7 0 6
Handel en ambacht 2000 17 15 1 7 1 7
Handel en ambacht 2001 477 476 70 4 1 401
Handel en ambacht 2002 421 420 91 10 0 318
Handel en ambacht 2003 318 360 97 3 - 260
Industrie 1998 60 59 9 0 0 49
Industrie 1999 59 59 26 0 0 33
Industrie 2000 67 66 26 0 0 39
Industrie 2001 54 53 14 1 0 38
Industrie 2002 64 63 21 0 - 42
Industrie 2003 48 38 21 0 - 17
Nutsbedrijven 1998 18 18 0 0 1 16
Nutsbedrijven 1999 17 17 0 1 5 11
Nutsbedrijven 2000 19 19 0 1 6 11
Nutsbedrijven 2001 28 28 0 0 0 28
Nutsbedrijven 2002 31 31 - - - 31
Nutsbedrijven 2003 23 0 - - - 0
Agrarische zaken, jacht en visserij 1998 1 0 4 0 0 1
Agrarische zaken, jacht en visserij 1999 7 5 0 0 0 0
Agrarische zaken, jacht en visserij 2000 4 3 0 0 0 3
Agrarische zaken, jacht en visserij 2001 30 30 5 0 0 25
Agrarische zaken, jacht en visserij 2002 18 17 5 - - 12
Agrarische zaken, jacht en visserij 2003 13 0 - - - 0
Onderwijs 1998 156 157 117 11 0 20
Onderwijs 1999 149 149 118 20 0 18
Onderwijs 2000 167 167 131 18 0 18
Onderwijs 2001 203 204 149 26 0 28
Onderwijs 2002 204 204 158 24 9 14
Onderwijs 2003 179 177 152 10 8 7
Openbaar basisonderwijs 1998 11 11 4 2 0 0
Openbaar basisonderwijs 1999 7 7 5 5 0 0
Openbaar basisonderwijs 2000 12 12 5 6 0 1
Openbaar basisonderwijs 2001 23 23 7 6 0 10
Openbaar basisonderwijs 2002 14 14 5 5 - 4
Openbaar basisonderwijs 2003 12 12 9 - - 3
Openbaar (voortgezet) speciaal 1998 8 8 3 0 0 5
Openbaar (voortgezet) speciaal 1999 8 8 3 0 0 5
Openbaar (voortgezet) speciaal 2000 9 9 3 0 0 6
Openbaar (voortgezet) speciaal 2001 11 11 7 0 0 4
Openbaar (voortgezet) speciaal 2002 9 9 4 0 - 5
Openbaar (voortgezet) speciaal 2003 8 8 4 0 - 4
Openb. alg. voortg. en voorb. wet. ond. 1998 60 61 52 0 0 5
Openb. alg. voortg. en voorb. wet. ond. 1999 57 57 49 6 0 5
Openb. alg. voortg. en voorb. wet. ond. 2000 68 68 60 1 0 7
Openb. alg. voortg. en voorb. wet. ond. 2001 86 86 79 1 0 7
Openb. alg. voortg. en voorb. wet. ond. 2002 84 84 78 1 6 0
Openb. alg. voortg. en voorb. wet. ond. 2003 73 73 61 7 5 0
Overig onderwijs 1998 48 48 42 0 0 3
Overig onderwijs 1999 45 45 44 0 0 3
Overig onderwijs 2000 47 48 44 1 0 3
Overig onderwijs 2001 42 42 37 1 0 3
Overig onderwijs 2002 49 49 44 1 4 0
Overig onderwijs 2003 43 42 36 3 3 0
Gemeensch. baten/lasten onderwijs 1998 8 8 0 5 0 1
Gemeensch. baten/lasten onderwijs 1999 6 6 0 7 0 1
Gemeensch. baten/lasten onderwijs 2000 8 8 0 7 0 1
Gemeensch. baten/lasten onderwijs 2001 16 16 1 12 0 2
Gemeensch. baten/lasten onderwijs 2002 18 18 2 12 - 4
Gemeensch. baten/lasten onderwijs 2003 16 16 16 - - -
Volwasseneneducatie 1998 20 20 16 4 0 5
Volwasseneneducatie 1999 26 26 16 1 0 3
Volwasseneneducatie 2000 23 22 19 3 0 0
Volwasseneneducatie 2001 25 26 18 6 0 2
Volwasseneneducatie 2002 30 30 25 4 - 1
Volwasseneneducatie 2003 27 26 26 - - 0
Cultuur en recreatie 1998 99 98 2 45 4 50
Cultuur en recreatie 1999 101 101 2 47 4 44
Cultuur en recreatie 2000 109 109 2 51 1 54
Cultuur en recreatie 2001 115 111 2 53 1 55
Cultuur en recreatie 2002 114 113 4 57 0 51
Cultuur en recreatie 2003 111 110 7 56 0 46
Openbaar bibliotheekwerk 1998 10 10 0 2 0 6
Openbaar bibliotheekwerk 1999 8 9 0 2 0 8
Openbaar bibliotheekwerk 2000 8 8 0 1 0 7
Openbaar bibliotheekwerk 2001 8 8 0 1 0 7
Openbaar bibliotheekwerk 2002 10 10 1 2 - 7
Openbaar bibliotheekwerk 2003 10 9 2 2 - 5
Vormings- en ontwikkelingswerk 1998 32 32 0 20 2 10
Vormings- en ontwikkelingswerk 1999 32 32 0 21 3 7
Vormings- en ontwikkelingswerk 2000 34 35 0 23 1 11
Vormings- en ontwikkelingswerk 2001 29 29 0 18 1 10
Vormings- en ontwikkelingswerk 2002 27 27 - 17 - 10
Vormings- en ontwikkelingswerk 2003 26 29 - 17 - 12
Sport 1998 1 1 0 0 0 1
Sport 1999 1 1 0 0 0 1
Sport 2000 1 1 0 0 0 0
Sport 2001 1 0 0 0 0 0
Sport 2002 1 1 - 0 0 0
Sport 2003 1 0 - 0 0 0
Kunst 1998 1 1 0 0 0 0
Kunst 1999 0 1 0 0 0 0
Kunst 2000 0 0 0 0 0 0
Kunst 2001 1 1 0 1 0 0
Kunst 2002 1 1 - 1 - 0
Kunst 2003 1 4 - 1 - 3
Oudheidkunde/musea 1998 5 5 0 4 0 0
Oudheidkunde/musea 1999 5 5 0 5 0 0
Oudheidkunde/musea 2000 7 7 0 6 0 1
Oudheidkunde/musea 2001 14 12 1 9 0 2
Oudheidkunde/musea 2002 13 13 1 9 - 2
Oudheidkunde/musea 2003 13 16 2 9 - 5
Natuur, openbaar groen en recreatie 1998 50 49 2 18 1 32
Natuur, openbaar groen en recreatie 1999 54 54 2 18 1 27
Natuur, openbaar groen en recreatie 2000 59 58 2 21 0 35
Natuur, openbaar groen en recreatie 2001 62 61 1 24 0 36
Natuur, openbaar groen en recreatie 2002 62 61 2 27 0 32
Natuur, openbaar groen en recreatie 2003 60 52 3 27 0 21
Sociale voorz. maatschappelijke dienstv. 1998 1.916 1.901 1.075 44 241 336
Sociale voorz. maatschappelijke dienstv. 1999 1.700 1.696 1.155 55 271 419
Sociale voorz. maatschappelijke dienstv. 2000 1.927 1.918 1.215 62 241 401
Sociale voorz. maatschappelijke dienstv. 2001 2.071 2.068 1.317 83 212 457
Sociale voorz. maatschappelijke dienstv. 2002 2.219 2.206 1.443 111 254 398
Sociale voorz. maatschappelijke dienstv. 2003 2.123 2.119 1.421 109 244 345
Bijstandsverlening 1998 1 1 0 0 0 0
Bijstandsverlening 1999 1 1 0 1 0 0
Bijstandsverlening 2000 1 1 0 1 0 0
Bijstandsverlening 2001 5 5 0 4 0 1
Bijstandsverlening 2002 31 31 5 24 - 2
Bijstandsverlening 2003 30 25 5 20 - 0
Werkgelegenheid 1998 1.747 1.744 949 32 236 334
Werkgelegenheid 1999 1.551 1.550 1.027 38 267 413
Werkgelegenheid 2000 1.747 1.752 1.075 39 241 397
Werkgelegenheid 2001 1.872 1.872 1.152 57 211 453
Werkgelegenheid 2002 1.965 1.965 1.264 61 254 386
Werkgelegenheid 2003 1.920 1.944 1.310 60 244 330
Maatschappelijke begeleiding 1998 165 153 126 11 5 1
Maatschappelijke begeleiding 1999 146 144 127 16 5 5
Maatschappelijke begeleiding 2000 176 162 139 20 0 4
Maatschappelijke begeleiding 2001 192 189 164 21 1 3
Maatschappelijke begeleiding 2002 222 209 174 26 - 10
Maatschappelijke begeleiding 2003 172 140 105 29 - 6
Bejaardenoorden en overige tehuizen 1998 2 2 0 0 0 1
Bejaardenoorden en overige tehuizen 1999 1 1 0 1 0 1
Bejaardenoorden en overige tehuizen 2000 2 2 0 2 0 0
Bejaardenoorden en overige tehuizen 2001 1 1 0 1 0 0
Bejaardenoorden en overige tehuizen 2002 0 0 - 0 - 0
Bejaardenoorden en overige tehuizen 2003 0 8 - 0 - 8
Kinderdagopvang 1998 1 1 0 0 0 0
Kinderdagopvang 1999 0 0 1 0 0 0
Kinderdagopvang 2000 1 1 1 0 0 0
Kinderdagopvang 2001 1 1 1 0 0 0
Kinderdagopvang 2002 1 1 1 - - 0
Kinderdagopvang 2003 1 2 1 - - 1
Volksgezondheid en milieu 1998 806 804 17 377 153 309
Volksgezondheid en milieu 1999 856 855 18 334 129 324
Volksgezondheid en milieu 2000 888 880 30 469 43 340
Volksgezondheid en milieu 2001 943 923 22 444 91 365
Volksgezondheid en milieu 2002 914 892 24 379 64 426
Volksgezondheid en milieu 2003 989 987 108 357 70 452
Gezondheidszorg 1998 292 267 14 102 10 127
Gezondheidszorg 1999 265 253 10 108 3 146
Gezondheidszorg 2000 315 308 22 126 3 157
Gezondheidszorg 2001 349 325 14 149 13 148
Gezondheidszorg 2002 382 363 20 146 2 197
Gezondheidszorg 2003 404 410 90 138 2 180
Afvalverwijdering en -verwerking 1998 427 451 1 250 138 119
Afvalverwijdering en -verwerking 1999 493 506 1 193 120 138
Afvalverwijdering en -verwerking 2000 491 492 1 312 35 144
Afvalverwijdering en -verwerking 2001 487 492 1 260 71 160
Afvalverwijdering en -verwerking 2002 413 412 0 199 55 158
Afvalverwijdering en -verwerking 2003 443 442 0 187 61 194
Riolering en waterzuivering 1998 0 0 0 0 0 0
Riolering en waterzuivering 1999 0 0 0 0 0 0
Riolering en waterzuivering 2000 1 1 0 1 0 1
Riolering en waterzuivering 2001 1 1 0 1 0 0
Riolering en waterzuivering 2002 1 1 - 0 - 0
Riolering en waterzuivering 2003 1 1 - 0 - 1
Milieubeheer 1998 83 82 2 25 5 60
Milieubeheer 1999 95 93 7 32 6 37
Milieubeheer 2000 81 79 7 30 5 38
Milieubeheer 2001 105 104 7 34 7 56
Milieubeheer 2002 118 116 4 34 7 71
Milieubeheer 2003 141 134 18 32 7 77
Lijkbezorging 1998 3 3 0 0 0 2
Lijkbezorging 1999 2 2 0 0 0 3
Lijkbezorging 2000 0 0 0 0 0 0
Lijkbezorging 2001 1 1 0 0 0 1
Lijkbezorging 2002 0 0 - - - 0
Lijkbezorging 2003 - - - - - -
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 1998 378 347 269 64 1 128
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 1999 476 461 137 54 1 156
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2000 384 398 88 114 1 193
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2001 320 314 83 31 1 201
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2002 362 345 75 18 1 251
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2003 198 193 47 48 3 97
Ruimtelijke ordening 1998 39 26 109 46 0 1
Ruimtelijke ordening 1999 161 156 15 4 0 7
Ruimtelijke ordening 2000 86 104 3 99 0 1
Ruimtelijke ordening 2001 24 9 5 4 0 1
Ruimtelijke ordening 2002 31 12 7 2 - 3
Ruimtelijke ordening 2003 13 33 4 5 - 26
Woningexploitatie/woningbouw 1998 178 157 133 3 0 51
Woningexploitatie/woningbouw 1999 194 187 96 34 0 28
Woningexploitatie/woningbouw 2000 101 94 72 3 0 19
Woningexploitatie/woningbouw 2001 77 76 59 5 0 13
Woningexploitatie/woningbouw 2002 65 68 50 1 - 16
Woningexploitatie/woningbouw 2003 33 32 26 4 - 2
Overige volkshuisvesting 1998 18 17 9 3 1 6
Overige volkshuisvesting 1999 20 18 7 3 1 6
Overige volkshuisvesting 2000 15 14 5 2 1 6
Overige volkshuisvesting 2001 15 14 8 3 1 2
Overige volkshuisvesting 2002 10 8 2 3 1 3
Overige volkshuisvesting 2003 22 20 1 8 1 10
Bouwgrondexploitatie 1998 143 147 18 11 0 70
Bouwgrondexploitatie 1999 101 100 19 13 0 115
Bouwgrondexploitatie 2000 182 186 8 10 0 167
Bouwgrondexploitatie 2001 204 215 11 19 0 185
Bouwgrondexploitatie 2002 256 257 16 12 - 229
Bouwgrondexploitatie 2003 130 108 16 31 2 59
Financiering algemene dekkingsmiddelen 1998 30 123 3 32 0 50
Financiering algemene dekkingsmiddelen 1999 44 86 14 26 4 79
Financiering algemene dekkingsmiddelen 2000 83 107 3 36 0 68
Financiering algemene dekkingsmiddelen 2001 54 128 4 46 0 77
Financiering algemene dekkingsmiddelen 2002 52 224 1 53 - 170
Financiering algemene dekkingsmiddelen 2003 61 84 2 49 0 33
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Exploitatierekening (lasten, baten, overdrachten van Rijk en van
gemeenten, inkomsten uit verkopen en overige inkomsten naar hoofdfunctie
en functie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998
Frequentie: per jaar

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd conform de release
policy zoals beschreven in paragraaf 4 (beschrijving van het onderzoek).

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Lasten totaal
Alle uitgaven die gemeenschappelijke regelingen op de exploitatierekening
boeken. In het algemeen kan worden gesteld dat op de exploitatierekening
de jaarlijkse of althans periodiek terugkerende uitgaven worden
verantwoord. Hiertoe behoren ondermeer salarissen en sociale lasten,
exploitatiekosten van gebouwen, afschrijvingen op investeringen,
rentekosten.
Baten totaal
Alle inkomsten die gemeenschappelijke regelingen op de exploitatierekening
boeken. In het algemeen kan worden gesteld dat op de exploitatierekening
de jaarlijkse of althans periodiek terugkerende ontvangsten worden
verantwoord. Hiertoe behoren ondermeer de verkopen van goederen en
diensten, inkomsten uit bezittingen en ontvangen overdrachten van Rijk,
gemeenten en provincies.
Overdrachten van Rijk
Overdrachten zijn ontvangsten (betalingen) om niet, waar tegenover geen
direct aanwijsbare prestaties staan. Het gaat hier uitsluitend om de
ontvangen overdrachten van het Rijk die door de gemeenschappelijke
regelingen op de exploitatierekening worden geboekt. Dit zijn vooral
doeluitkeringen van het Rijk. Voor een gering gedeelte betreft het
vermogensoverdrachten van het Rijk (investeringsbijdragen, bijdragen in
vermogensverliezen).
Overdrachten van gemeenten
Overdrachten zijn ontvangsten (betalingen) om niet waartegenover geen
direct aanwijsbare prestaties staan.
Het gaat hier uitsluitend om de ontvangen overdrachten van de gemeenten
die door de gemeenschappelijke regelingen op de exploitatierekening worden
geboekt. Dit zijn vooral de bijdragen van gemeenten ter financiering van
het exploitatiekort van gemeenschappelijke regelingen. Voor een gering
gedeelte betreft het vermogensoverdrachten van de gemeenten
investeringsbijdragen, bijdragen in vermogensverliezen).
Inkomsten uit verkopen aan gemeenten
De verkopen aan gemeenten bestaan voornamelijk uit de vergoedingen voor
werkzaamheden die sociale werkvoorzieningschappen en gemeenschappelijke
reinigingsdiensten verrichten voor gemeenten.
De opbrengst van verkopen van goederen en diensten door gemeenschappelijke
regelingen aan gemeenten.
In tegenstelling tot de ontvangen overdrachten is bij verkopen sprake van
een direct aanwijsbare tegenprestatie.
Overige inkomsten
Tot de overige inkomsten behoren ondermeer; de beschikking over de
reserves, interne doorberekeningen en ontvangen lesgelden.