Verkopen; industriële producten naar productgroep, 1993-2007

Verkopen; industriële producten naar productgroep, 1993-2007

Productgroepen Perioden Verkoopwaarde (mln euro)
13 Metaalertsen 2005 totaal x
13 Metaalertsen 2006 totaal x
13 Metaalertsen 2007 totaal x
14 Andere delfstoffen 2005 totaal 581
14 Andere delfstoffen 2006 totaal 640
14 Andere delfstoffen 2007 totaal 677
15 Voedingsmiddelen en dranken 2005 totaal 35.978
15 Voedingsmiddelen en dranken 2006 totaal 38.054
15 Voedingsmiddelen en dranken 2007 totaal 41.671
16 Tabaksproducten 2005 totaal 3.331
16 Tabaksproducten 2006 totaal 3.084
16 Tabaksproducten 2007 totaal x
17 Textiel 2005 totaal 2.026
17 Textiel 2006 totaal 2.097
17 Textiel 2007 totaal 2.127
18 Kleding; bont 2005 totaal 211
18 Kleding; bont 2006 totaal 204
18 Kleding; bont 2007 totaal x
19 Leder en lederwaren 2005 totaal x
19 Leder en lederwaren 2006 totaal x
19 Leder en lederwaren 2007 totaal 137
20 Hout en producten van hout en kurk.. 2005 totaal 1.670
20 Hout en producten van hout en kurk.. 2006 totaal 1.776
20 Hout en producten van hout en kurk.. 2007 totaal 2.023
21 Pulp, papier en kartonwaren 2005 totaal 5.200
21 Pulp, papier en kartonwaren 2006 totaal 5.281
21 Pulp, papier en kartonwaren 2007 totaal 5.435
22 Drukwerk en opgenomen media 2005 totaal 9.430
22 Drukwerk en opgenomen media 2006 totaal 9.397
22 Drukwerk en opgenomen media 2007 totaal 9.844
24 Chemische producten en synthetische.. 2005 totaal 36.106
24 Chemische producten en synthetische.. 2006 totaal 40.119
24 Chemische producten en synthetische.. 2007 totaal 43.806
25 Producten van rubber of kunststof 2005 totaal 5.441
25 Producten van rubber of kunststof 2006 totaal 5.574
25 Producten van rubber of kunststof 2007 totaal 5.907
26 Overige niet-metaalhoudende.. 2005 totaal 4.603
26 Overige niet-metaalhoudende.. 2006 totaal 4.762
26 Overige niet-metaalhoudende.. 2007 totaal 5.173
27 Metalen in primaire vorm en.. 2005 totaal 6.318
27 Metalen in primaire vorm en.. 2006 totaal 7.298
27 Metalen in primaire vorm en.. 2007 totaal 8.165
28 Producten van metaal, excl... 2005 totaal 10.491
28 Producten van metaal, excl... 2006 totaal 11.273
28 Producten van metaal, excl... 2007 totaal 12.599
29 Machines, apparaten en werktuigen,.. 2005 totaal 13.829
29 Machines, apparaten en werktuigen,.. 2006 totaal 16.141
29 Machines, apparaten en werktuigen,.. 2007 totaal 18.106
30 Kantoormachines en computers 2005 totaal 906
30 Kantoormachines en computers 2006 totaal 815
30 Kantoormachines en computers 2007 totaal 588
31 Elektrische machines en apparaten,.. 2005 totaal 2.817
31 Elektrische machines en apparaten,.. 2006 totaal 3.081
31 Elektrische machines en apparaten,.. 2007 totaal 3.438
32 Radio-, televisie- en.. 2005 totaal 1.021
32 Radio-, televisie- en.. 2006 totaal 1.126
32 Radio-, televisie- en.. 2007 totaal 1.155
33 Medische apparatuur en.. 2005 totaal 3.456
33 Medische apparatuur en.. 2006 totaal 3.611
33 Medische apparatuur en.. 2007 totaal 4.031
34 Motorvoertuigen, aanhangwagens en.. 2005 totaal 7.491
34 Motorvoertuigen, aanhangwagens en.. 2006 totaal 8.003
34 Motorvoertuigen, aanhangwagens en.. 2007 totaal 9.205
35 Overige transportmiddelen (incl... 2005 totaal 4.733
35 Overige transportmiddelen (incl... 2006 totaal 4.062
35 Overige transportmiddelen (incl... 2007 totaal 5.730
36 Meubelen; overige goederen en.. 2005 totaal 2.485
36 Meubelen; overige goederen en.. 2006 totaal 2.548
36 Meubelen; overige goederen en.. 2007 totaal 2.693
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat verkoopgegevens van de industriële productie,
uitgesplitst naar productgroepen op basis van de PRODCOM-typering
("PRODuction COMmunautaire", een lijst van href="http://www.cbs.nl/NR/exeres/6051A1A6-3E9C-4655-8402-16151059E322"
>industriële producten vastgesteld door de Europese Unie).
Met ingang van 2009 is de indeling van de PRODCOM aangepast. Het CBS is
daarom per statistiekjaar 2008 naar de nieuwe indeling overgestapt. Op de
website van Eurostat zijn diverse schakeltabellen href=http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/relations/index.cfm?TargetUrl=LST_R
EL
> beschikbaar.

De productiegegevens zijn uitgedrukt in waardebedragen en op onderdelen is
de afzet ook in hoeveelheden beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993
Frequentie: STOPGEZET

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijziging per 18 juni 2010:
Door nagekomen informatie van berichtgevers zijn enkele uitkomsten over de
periode 2006-2007 in geringe mate bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers meer, de tabel is stopgezet per 1 juli 2009.
Cijfers op basis van de nieuwe ProdCom-codelijst 2008 zijn te vinden in de
StatLinepublicatie href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80111ned&D1=a&
D2=40,71,224,249,304,337,421-423,465,1092,1138,1282,1294,1430,1496,1746,204
1,2375,2396&D3=l&HDR=T&STB=G1,G2"
>Verkopen; industriële producten".

Toelichting onderwerpen

Verkoopwaarde
Verkoopwaarde industriële producten van industriële bedrijven met 20 of
meer werknemers.
De verkoopwaarde in een bepaalde periode (kwartaal, jaar) is de waarde van
producten vermeld op de (eind)facturen. De verkoopwaarde is exclusief BTW
en de aan afnemers in rekening gebrachte accijnzen, verbruiksbelastingen,
BPM (voor auto's) en statiegelden. De waarde is niet verminderd met
kortingen en bonussen. Ook is zij niet verhoogd met exportrestituties,
exploitatiesubsidies, monetair compenserende bedragen en bedragen voor
vracht, verzekeringen e.d. welke door derden in rekening zijn gebracht.
De waarde wordt weergegeven in euros van het betreffende jaar; er vindt
dus geen correctie plaats voor inflatie.
De gegevens worden verkregen door enquêtering bij industriële bedrijven
met 20 of meer werknemers en worden verzameld ingevolge de Verordening
(EEG) Nr. 3924/91 van de Raad van 19 december 1991. De landelijke
statistische bureaus zijn verplicht om aan EUROSTAT (het Bureau voor de
Statistiek van de Europese Gemeenschappen) gegevens te verstrekken over
zowel de verkopen van zelfvervaardigde producten als over de door de
industrie geleverde diensten. De verordening gebiedt het gebruik van een
EU-productindeling, de PRODCOM.