Uitval van voertuigen naar leeftijd; 1996 - 1999

Uitval van voertuigen naar leeftijd; 1996 - 1999

Bestemming Voertuigcategorie Perioden Leeftijd voertuig in jaren Jonger dan 1 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 1 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 2 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 3 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 4 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 5 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 6 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 7 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 8 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 9 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 10 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 11 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 12 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 13 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 14 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 15 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 16 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 17 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 18 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 19 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 20 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 21 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 22 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 23 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 24 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 25 jaar en ouder (aantal) Leeftijd voertuig in jaren Onbekend (aantal)
Uitval totaal Personenauto's 1996 3.598 2.274 2.946 3.459 5.545 6.533 9.553 13.443 17.015 24.618 33.276 38.294 47.753 52.104 41.300 26.931 18.148 14.034 7.427 3.675 1.467 842 420 332 192 250 20
Uitval totaal Personenauto's 1997 2.851 2.168 2.580 4.423 4.807 7.000 9.744 14.672 18.816 22.985 32.496 42.434 48.845 53.464 49.073 33.233 18.345 10.879 8.314 4.569 2.203 981 607 318 249 391 6
Uitval totaal Personenauto's 1998 2.783 1.618 2.260 3.491 4.575 4.472 6.548 9.480 14.253 18.789 23.672 33.792 46.880 50.716 47.675 37.860 22.643 11.102 6.330 5.062 2.890 1.512 655 403 219 582 14
Uitval totaal Personenauto's 1999 2.489 1.488 1.982 3.085 3.972 5.038 4.852 7.305 10.544 15.736 21.788 28.270 47.289 60.444 56.190 43.308 29.522 15.437 6.973 3.811 3.102 1.843 1.058 515 341 750 6
Uitval totaal Bedrijfsauto's 1996 548 590 800 2.257 3.178 3.177 3.410 3.500 3.675 5.212 5.312 4.359 3.217 2.042 1.593 1.321 1.167 1.004 698 488 294 187 149 104 70 200 -
Uitval totaal Bedrijfsauto's 1997 526 465 771 1.195 2.773 3.991 4.006 4.150 4.037 4.367 5.497 5.287 4.235 2.840 1.620 1.377 1.164 1.066 871 587 416 241 184 130 110 232 4
Uitval totaal Bedrijfsauto's 1998 552 525 661 962 1.442 2.572 3.972 3.667 3.958 3.806 3.792 4.632 4.810 3.515 2.071 1.311 1.005 845 728 605 420 260 167 91 84 202 3
Uitval totaal Bedrijfsauto's 1999 821 482 686 1.018 1.454 1.633 2.478 3.429 3.454 3.728 3.240 3.208 4.712 4.482 3.168 1.660 972 836 621 542 464 346 229 125 93 153 59
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Binnen het stelsel van de afvalstoffenstatistieken doet het CBS onderzoek
naar voertuigwrakken. Doel van het onderzoek is te komen tot een cijfer van
het totaal aantal voertuigen dat in Nederland voor demontage wordt
aangeboden.
Deze tabel verschaft informatie over de leeftijdsverdeling van de uitval
van de voertuigen per voertuigcategorie. De uitval bestaat uit de voor
demontage vrijgekomen voertuigen, de export van veelal tweedehands
voertuigen, alsmede die voertuigen die buiten de openbare
weg gebruikt worden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel is stopgezet.
---
Vanaf 2008 zijn de definities voor het bepalen van de voertuigsoort in het
motorvoertuigenpark aangescherpt. Om de cijfers volgtijdelijk
vergelijkbaar te maken zijn de jaren 2000 tot en met 2007 gereviseerd.
Het gevolg van de revisie is dat een beperkt aantal voertuigen hierdoor
tot een andere voertuigsoort behoren dan vóór de revisie en dat sommige
"onbekende" voertuigen nu wel bekend zijn.
Een deel van de beschikbare informatie kon niet worden gereviseerd en is
daarom niet volledig vergelijkbaar met gegevens van de jaren 2000 en
later, het betreft de jaren 1996-1999.
Deze tabel is daarom stopgezet, voor de cijfers vanaf 2000 wordt
verwezen naar
href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80357ned"
>Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval naar leeftijd auto.

Toelichting onderwerpen

Leeftijd voertuig in jaren
Jonger dan 1 jaar
1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
21 jaar
22 jaar
23 jaar
24 jaar
25 jaar en ouder
Onbekend