Werkgelegenheid, arbeidsduur en lonen van werknemers


Om een statistische beschrijving van de arbeidsmarkt te kunnen geven,
heeft het CBS een geïntegreerd stelsel van gegevens over arbeid
ontwikkeld, de arbeidsrekeningen. De publicatie die u nu heeft geopend
bevat arbeidsmarktgegevens uit deze arbeidsrekeningen, zoals gegevens
over werkzame personen en werknemers, banen en het arbeidsvolume. Deze
gedetailleerde gegevens zijn ook te vinden in de tabellen over arbeid in
de papieren publicatie Nationale rekeningen. In toelichting 9.9 van deze
papieren publicatie vindt men meer informatie over de onderwerpen die
betrekking hebben op arbeid.

Deze tabel is stopgezet. Gegevens zijn beschikbaar vanaf
2001 tot en met 2010.
2001 eerste kwartaal tot en met 2011 eerste kwartaal.

Reden stopzetting:
De tabellen van de Nationale rekeningen, te vinden onder macro-economie,
worden opnieuw gestructureerd. De tabellen zijn in een nieuwe
mappenstructuur geplaatst. Een aantal tabellen wordt in de tweede helft van
2011 herzien. Sommige tabellen gaan één op één over in een nieuwe tabel,
andere worden opgesplitst, weer andere (deels) samengevoegd met andere
tabellen. Doelstelling van de herstructurering is om de vindbaarheid van de
cijfers te verhogen. De herstructurering valt samen met de herziening van
de bedrijfsindeling die in de tabellen van de nationale rekeningen wordt
gebruikt. De Nationale rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93
naar de SBI 2008.

Werkgelegenheid, arbeidsduur en lonen van werknemers

Economische activiteit Geslacht Dienstverband/arbeidsrelatie Perioden Gemiddeld aantal banen (x 1 000) Arbeidsjaren (x 1 000) LoonsommenLoonkostenTotaal loonkosten (x mld euro)
To_taal e_co_no_mi_sche ac_ti_vi_tei_ten To_taal man_nen en vrou_wen To_taal dienst_ver_band/ar_beids_re_la_tie 2005 7.497 5.682,5 254,6
To_taal e_co_no_mi_sche ac_ti_vi_tei_ten To_taal man_nen en vrou_wen To_taal dienst_ver_band/ar_beids_re_la_tie 2010, 1e kwartaal* 7.732 5.797,8 68,9
To_taal e_co_no_mi_sche ac_ti_vi_tei_ten To_taal man_nen en vrou_wen To_taal dienst_ver_band/ar_beids_re_la_tie 2010, 2e kwartaal* 7.862 5.905,8 86,8
To_taal e_co_no_mi_sche ac_ti_vi_tei_ten To_taal man_nen en vrou_wen To_taal dienst_ver_band/ar_beids_re_la_tie 2010, 3e kwartaal* 7.869 5.899,0 67,7
To_taal e_co_no_mi_sche ac_ti_vi_tei_ten To_taal man_nen en vrou_wen To_taal dienst_ver_band/ar_beids_re_la_tie 2010, 4e kwartaal* 7.895 5.914,6 76,2
To_taal e_co_no_mi_sche ac_ti_vi_tei_ten To_taal man_nen en vrou_wen To_taal dienst_ver_band/ar_beids_re_la_tie 2010* 7.840 5.879,7 299,6
To_taal e_co_no_mi_sche ac_ti_vi_tei_ten To_taal man_nen en vrou_wen To_taal dienst_ver_band/ar_beids_re_la_tie 2011, 1e kwartaal* 7.773 5.813,5 .
Industrie To_taal man_nen en vrou_wen To_taal dienst_ver_band/ar_beids_re_la_tie 2005 900 806,3 37,0
Industrie To_taal man_nen en vrou_wen To_taal dienst_ver_band/ar_beids_re_la_tie 2010, 1e kwartaal* 855 758,5 9,4
Industrie To_taal man_nen en vrou_wen To_taal dienst_ver_band/ar_beids_re_la_tie 2010, 2e kwartaal* 856 762,3 11,7
Industrie To_taal man_nen en vrou_wen To_taal dienst_ver_band/ar_beids_re_la_tie 2010, 3e kwartaal* 853 757,9 8,9
Industrie To_taal man_nen en vrou_wen To_taal dienst_ver_band/ar_beids_re_la_tie 2010, 4e kwartaal* 853 760,6 9,8
Industrie To_taal man_nen en vrou_wen To_taal dienst_ver_band/ar_beids_re_la_tie 2010* 854 759,8 39,9
Industrie To_taal man_nen en vrou_wen To_taal dienst_ver_band/ar_beids_re_la_tie 2011, 1e kwartaal* . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens