Beroep op rechtshulp en reden voor de gevraagde hulp, 1992-2004

Beroep op rechtshulp en reden voor de gevraagde hulp, 1992-2004

Perioden Beroep op rechtshulp Rechtshulp totaal (% bevolking 18 jaar en ouder) Beroep op rechtshulp Advocaat (% bevolking 18 jaar en ouder) Beroep op rechtshulp Bureau voor rechtshulp (% bevolking 18 jaar en ouder) Beroep op rechtshulp Semi-particuliere organisatie (% bevolking 18 jaar en ouder) Beroep op rechtshulp Notaris (% bevolking 18 jaar en ouder) Reden van beroep op rechtshulp Werk (% bevolking 18 jaar en ouder) Reden van beroep op rechtshulp Uitkering (% bevolking 18 jaar en ouder) Reden van beroep op rechtshulp Huurhuis (% bevolking 18 jaar en ouder) Reden van beroep op rechtshulp Eigen huis (% bevolking 18 jaar en ouder) Reden van beroep op rechtshulp Verbintenissen (% bevolking 18 jaar en ouder) Reden van beroep op rechtshulp Familiezaken (% bevolking 18 jaar en ouder) Reden van beroep op rechtshulp Ondervonden delicten (% bevolking 18 jaar en ouder) Reden van beroep op rechtshulp Overige redenen (% bevolking 18 jaar en ouder)
1993 26,1 5,9 6,4 8,6 13,9 3,1 1,2 2,5 6,5 2,8 6,9 0,3 7,4
1994 27,4 5,1 5,7 7,8 15,1 3,6 1,1 2,4 6,7 2,5 7,0 0,2 7,0
1995 26,7 6,0 4,9 6,4 17,2 3,7 0,9 1,7 8,4 1,6 6,9 0,1 7,6
1996 27,9 5,2 4,8 8,0 16,5 3,5 1,3 2,0 8,4 2,3 6,2 0,2 7,5
1997 29,1 5,5 5,2 8,4 17,0 3,4 1,4 2,1 9,1 2,4 5,9 0,1 8,6
1998 30,9 5,8 5,7 9,3 18,3 4,0 1,2 2,1 11,1 2,1 5,8 0,4 8,8
1999 32,9 5,9 5,9 9,5 20,8 3,9 1,2 2,1 12,7 2,5 6,2 0,3 9,0
2000 31,3 6,0 5,3 9,1 19,4 4,0 1,0 2,0 11,6 2,5 6,2 0,2 8,8
2001 29,2 5,9 5,3 9,0 16,9 4,0 1,0 1,7 9,9 2,2 6,0 0,3 8,5
2002 30,0 6,2 5,4 10,4 16,9 4,0 1,1 1,7 10,1 2,8 6,1 0,2 8,8
2003 31,0 6,3 5,4 10,6 17,6 4,4 1,1 1,3 10,9 2,5 6,1 0,2 9,2
2004 30,2 6,6 4,7 9,6 17,6 4,5 1,1 1,4 11,0 2,0 6,0 0,2 8,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gegevens beschikbaar voor de jaren 1992-2004

Frequentie: stopgezet per 1 januari 2005

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
tekstuele aanpassingen in titels, onderwerpen,
categorieën en toelichtingen

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De dataverzameling voor deze reeks is stopgezet per 1 januari 2005.

Toelichting onderwerpen

Beroep op rechtshulp
Rechtshulp totaal
Advocaat
Bureau voor rechtshulp
Inclusief juridische adviesbureaus en rechts- of wetswinkels.
Semi-particuliere organisatie
(Rechtskundige dienst van) vakbond, consumentenorganisatie,
huur(advies)commissie, rechtsbijstandsverzekering.
Notaris
Reden van beroep op rechtshulp
Werk
(Problemen rond) nieuwe baan, ontslag, pensioen, andere zaken in
werkkring.
Uitkering
(Problemen rond) bijstands-, eenmalige uitkering, uitkering krachtens
Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (RWW),
uitkering vanwege ziekte, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid.
Huurhuis
(Problemen rond) huurverhoging, huursubsidie.
Eigen huis
(Problemen rond) aanschaf nieuwe woning, hypotheek.
Verbintenissen
(Problemen rond) aanschaf duurzame goederen, auto-,
ziektekostenverzekeringen.
Familiezaken
(Problemen rond) (echt)scheiding, testament, erfenis.
Ondervonden delicten
(Problemen rond) eigen slachtofferschap van veel voorkomende
criminaliteit.
Overige redenen