Geld - en kapitaalmarkt; 1900 - 2002

Bewerk tabel

Binnenlandse liquiditeitenmassa, rentestanden en rendementen, goud en
deviezen, aandelen en obligaties, consumptief krediet, spaargelden,
hypotheken op onroerende goederen.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1900
Frequentie: stopgezet

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Geld - en kapitaalmarkt; 1900 - 2002

Perioden Binnenlandse liquiditeitenmassaTotaal binnenlandse liquiditeiten (mln euro) Binnenlandse liquiditeitenmassaGeldhoeveelheidTotaal geldhoeveelheid (mln euro) GeldhoeveelheidChartaal geldTotaal chartaal geld (mln euro) GeldhoeveelheidChartaal geldBankbiljetten (mln euro) GeldhoeveelheidChartaal geldMunten en muntbiljetten (mln euro) Binnenlandse liquiditeitenmassaGeldhoeveelheidGiraal geld (mln euro) Binnenlandse liquiditeitenmassaSecundaire liquiditeiten (mln euro) Binnenlandse liquiditeitenmassaHouderschapLagere overheid (mln euro) Binnenlandse liquiditeitenmassaHouderschapFondsen (mln euro) Binnenlandse liquiditeitenmassaHouderschapGezinnen en bedrijven (mln euro) Rentestanden en rendementenWisseldisconto Nederlandsche Bank (%) Rentestanden en rendementenVoorschotrente DNB ultimo jaarstand (%) Rentestanden en rendementenPromesse disconto DNB ultimo jaarstand (%) Rentestanden en rendementenAIBOR1 maandsgemiddelde (%) Rentestanden en rendementenAIBOR3 maandsgemiddelde (%) Rentestanden en rendementenAIBOR6 maandsgemiddelde (%) Rentestanden en rendementenAIBOR12 maandsgemiddelde (%) Rentestanden en rendementenCreditrente bij banken ultimo decemberGewone spaarrekeningen (%) Rentestanden en rendementenCreditrente bij banken ultimo decemberGewone rekening courant (%) Creditrente bij banken ultimo decemberTermijnspaarrekening met opzegtermijn3 maanden (%) Creditrente bij banken ultimo decemberTermijnspaarrekening met opzegtermijn2 jaar (%) Creditrente bij banken ultimo decemberTermijnspaarrekening met opzegtermijn4 jaar (%) Creditrente bij banken ultimo decemberTermijnspaarrekening met opzegtermijn5 jaar (%) Rentestanden en rendementenCreditrente Girorekening (%) Rentestanden en rendementenDaggeldleningen ongedekt (gemiddelde) (%) Rentestanden en rendementenRendement eeuwigdurende staatsleningen (%) Rentestanden en rendementenDebetvoorschotrente effecten ultimo dec. (%) Rentestanden en rendementenRente 3 maand Euro deposito's (%) Rentestanden en rendementenHeffings- en invorderingsrente belasting (%) Rentestanden en rendementen3 maand schatkistpapier ultimo jaarstand (%) Rentestanden en rendementenKasgeldlening a/d lagere overheid (%) Rentestanden en rendementenKapitaalmarktrente (%) Goud en deviezenTotaal goud en deviezen (mln euro) Goud en deviezenNetto officiële goud- en deviezenreserveTotaal goud en netto deviezenbezit (mln euro) Goud en deviezenNetto officiële goud- en deviezenreserveGoud (mln euro) Goud en deviezenNetto officiële goud- en deviezenreserveNetto deviezenbezit (mln euro) Goud en deviezenNetto buitenlands actief van de banken (mln euro) AandelenOmzetten op de Amsterdamse effectenbeursAandelen (mln euro) AandelenOmzetten op de Amsterdamse effectenbeursObligaties (mln euro) AandelenCBS-koersindex aandelenInternationale concerns (Utimo 1983=100) AandelenCBS-koersindex aandelenLokale ondernemingen (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-koersindexAlgemeen (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-koersindexAlgemeen exclusief Koninklijke Olie (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-koersindexInternationale concerns (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-koersindexLokale fondsen (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-koersindexFinanciële instellingen (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-koersindexNiet-financiële instellingen (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-koersindexConsumentengoederen industrie (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-koersindexKapitaalgoederen industrie (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-koersindexBasisindustrie (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-koersindexBouwnijverheid en installatiebedrijven (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-koersindexTransport opslag en communicatie (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-koersindexNiet financiële dienstverlening (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-koersindexHandel (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-koersindexBanken en overige financiële dienstverl. (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-koersindexVerzekeringsinstellingen (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-HerbeleggingsindexAlgemeen (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-HerbeleggingsindexAlgemeen excl Koninklijke Olie (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-HerbeleggingsindexInternationale concerns (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-HerbeleggingsindexLokale fondsen (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-HerbeleggingsindexFinanciële instellingen (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-HerbeleggingsindexNiet-financiële instellingen (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-HerbeleggingsindexConsumentengoederen industrie (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-HerbeleggingsindexKapitaalgoederen industrie (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-HerbeleggingsindexBasisindustrie (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-HerbeleggingsindexBouwnijverheid en installatiebedrijven (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-HerbeleggingsindexTransport opslag en communicatie (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-HerbeleggingsindexNiet financiële dienstverlening (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-HerbeleggingsindexHandel (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-HerbeleggingsindexBanken en overige financiële dienstverl. (Ultimo 1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesCBS-HerbeleggingsindexVerzekeringsinstellingen (Ultimo 1983=100) AandelenKoerswaarde van aandelenTotale koerswaarde van aandelen (mln euro) AandelenKoerswaarde van aandelenInternationale concerns (mln euro) AandelenKoerswaarde van aandelenLokale ondernemingen (mln euro) Koers- en herbeleggingsindicesKoersindexStaatsleningen 3-5 jaar (1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesKoersindexStaatsleningen 5-8 jaar (1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesKoersindexStaatsleningen 8-10 jaar (1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesHerbeleggingsindexObligaties algemeen (1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesHerbeleggingsindexStaatsleningen algemeen (1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesHerbeleggingsindexStaatsleningen vaste looptijd (1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesHerbeleggingsindexStaatsleningen 0-3 jaar (1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesHerbeleggingsindexStaatsleningen 3-5 jaar (1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesHerbeleggingsindexStaatsleningen 5-8 jaar (1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesHerbeleggingsindexStaatsleningen >= 8 jaar (1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesHerbeleggingsindexGewone obligaties t.l.v. fin. instelling (1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesHerbeleggingsindexAchtergestelde obligaties fin. instel. (1983=100) Koers- en herbeleggingsindicesHerbeleggingsindexGewone obligaties t.l.v. supernat. inst. (1983=100) ObligatiesRendementen staatsleningenEeuwigdurende (%) ObligatiesRendementen staatsleningenAlgemeen (%) ObligatiesRendementen staatsleningen2-3 jaar (%) ObligatiesRendementen staatsleningen3-4 jaar (%) ObligatiesRendementen staatsleningen3-5 jaar (%) ObligatiesRendementen staatsleningen3-8 jaar (%) ObligatiesRendementen staatsleningen4-5 jaar (%) ObligatiesRendementen staatsleningen5-6 jaar (%) ObligatiesRendementen staatsleningen5-8 jaar (%) ObligatiesRendementen staatsleningen6-7 jaar (%) ObligatiesRendementen staatsleningen7-8 jaar (%) ObligatiesRendementen staatsleningen8-9 jaar (%) ObligatiesRendementen staatsleningen9-10 jaar (%) ObligatiesRendementen staatsleningen5 Langstlopende (%) ObligatiesRendementen overige obligatiesObligaties t.l.v. algemene banken (%) ObligatiesRendementen overige obligatiesKapitaalobligaties (%) ObligatiesRendementen overige obligatiesPand- en bankbriefleningen (%) ObligatiesRendementen overige obligatiesObl. t.l.v. Supra-nationale instellingen (%) Aandelen en obligatiesOpenbare emissies Nederl. kapitaalmarktTotaal openbare emissies (mln euro) Aandelen en obligatiesOpenbare emissies Nederl. kapitaalmarktRijk (mln euro) Openbare emissies Nederl. kapitaalmarktOverige openbare emissiesAandelen (mln euro) Openbare emissies Nederl. kapitaalmarktOverige openbare emissiesObligaties (mln euro) Consumptief kredietVerstrektTotaal verstrekt krediet (mln euro) VerstrektGeldkredietTotaal geldkrediet (mln euro) VerstrektGeldkredietGeldleningen (mln euro) VerstrektGeldkredietBetaalzegelkrediet (mln euro) VerstrektGeldkredietPandkrediet (mln euro) VerstrektGeldkredietDoorlopend geldkrediet (mln euro) VerstrektGeldkredietOverig geldkrediet (mln euro) Consumptief kredietVerstrektFinancieringskrediet (mln euro) Consumptief kredietVerstrektGoederenkrediet (mln euro) Consumptief kredietUitstaand (mln euro) SpaargeldenStortingen (mln euro) SpaargeldenTerugbetalingen (mln euro) SpaargeldenSpaarverschil (mln euro) SpaargeldenBijgeschreven rente (mln euro) SpaargeldenBesparingen (mln euro) SpaargeldenSpaartegoed totaal (mln euro) SpaargeldenGewone spaarrekeningen (mln euro) SpaargeldenDeposito's met spaargeld behandeling (mln euro) Nieuwe inschrijvingenTotaal nieuwe inschrijvingenGemiddelde rentevoet (%) Nieuwe inschrijvingenTotaal nieuwe inschrijvingenAantal (x 1000) Nieuwe inschrijvingenTotaal nieuwe inschrijvingenBedrag (mln euro) Nieuwe inschrijvingenWoonhuizen, combi. woonhuis/bedrijfspandGemiddelde rentevoet (%) Nieuwe inschrijvingenWoonhuizen, combi. woonhuis/bedrijfspandAantal (x 1 000) Nieuwe inschrijvingenWoonhuizen, combi. woonhuis/bedrijfspandBedrag (mln euro) Hypotheken op onroerende goederenOpenstaande inschrijvingen (31 december)Aantal (x 1 000) Hypotheken op onroerende goederenOpenstaande inschrijvingen (31 december)Bedrag (mln euro)
1900 . 150 120 101 . 30 . . . . 3,50 . . . . . . . . . . . . . . 3,17 . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 25 1 1 2 76 . . . 35 86 . . . 353 661
1910 . 221 146 128 . 76 . . . . 4,00 . . . . . . . . . . . . . . 3,34 . . . . . . . . 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 61 2 4 6 138 . . 4,48 46 105 . . . 440 964
1920 . 1.115 508 477 . 607 . . . . 4,50 . . . . . . . . . . . . . . 5,73 . . . . 3,85 . . . 289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522,00 . 206 316 . . . . . . . . . . 172 168 3 9 12 330 . . 5,73 96 445 . . . 508 1.595
1930 . 879 406 390 . 473 . . . . 3,00 . . . . . . . . . . . . . . 3,81 . . . . 2,06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133,00 . 9 124 . . . . . . . . . . 283 248 34 10 44 583 . . 5,20 88 414 . . . 711 2.740
1940 . 1.359 769 723 . 589 . . . . 3,00 . . . . . . . . . . . . . . 3,98 . . . . 1,76 . . . 533 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,00 104 1 0 . . . . . . . . . . 219 350 -132 18 -113 655 . . 4,38 42 138 . . . 737 2.684
1950 4.514 3.086 1.368 1.287 80 1.718 1.428 . . . 3,00 3,50 . . . . . . . . . . . . . 3,12 . . . . 1,41 . 598 663 533 130 -65 162 273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 149,00 91 26 33 26 26 12 11 2 . . . . . 632 692 -61 40 -21 1.921 . . 3,74 80 481 . . . 544 2.552
1960 7.354 5.129 2.308 2.162 147 2.821 2.224 168 388 6.797 3,50 3,25 4,00 . . . . 3,25 . . . . . . 1,68 4,38 . . . 2,18 2,58 4,46 4.128 3.195 2.490 705 933 452 416 . . 49,7 74,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.957 8.758 4.199 . . . . . . . . . . . . . 4,38 . . . . . . . . . . . . 4,46 . . . . 980,00 425 77 478 65 65 46 17 3 . . . . . 2.118 1.738 380 138 518 4.921 . . 4,83 112 1.289 . . . 801 6.320
1970 17.451 11.776 4.516 4.227 288 7.260 5.675 324 1.339 16.008 6,00 7,00 7,00 . . . . 4,66 . . . . . . 6,28 7,06 . . . 6,15 7,96 8,01 5.565 5.279 2.921 2.358 286 4.769 1.929 . . 55,8 56,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.209 13.824 5.385 . . . . . . . . . . . . . 7,06 . . . . . . . . . . . . 8,01 . . . . 1.516,00 495 19 1.001 814 471 403 12 5 50 . 344 . 1.022 9.856 8.917 938 654 1.593 15.861 . . 8,01 178 5.700 7,92 142 3.144 1.249 26.022
1980 48.476 29.761 9.981 9.419 562 19.780 18.714 796 2.614 45.065 8,00 9,00 9,50 10,49 10,69 . . 5,00 1,40 5,96 8,94 9,49 . . 10,13 7,11 12,00 10,61 . 10,13 10,70 10,21 12.746 15.812 4.652 11.160 -3.066 9.113 12.847 62,5 61,7 62,2 51,0 62,5 61,7 76,8 47,4 42,8 35,7 26,0 84,9 60,5 41,9 50,3 98,2 57,5 50,5 42,1 50,4 50,7 61,5 40,2 35,4 29,7 23,3 70,3 51,3 33,4 43,1 77,6 46,9 23.915 16.011 7.904 . . . . . . . . . . . . . 7,11 10,11 . . 9,98 . . . 10,13 . . . . 10,21 10,47 . 11,11 . 6.544,00 3.351 160 3.033 3.704 3.357 1.734 - 22 1.601 . 347 . 5.690 25.616 23.335 2.281 2.224 4.505 52.189 40.093 12.096 10,15 268 26.937 10,13 230 17.118 2.253 131.306
1990 175.675 56.239 16.551 15.425 1.126 39.688 119.436 1.769 7.991 166.079 7,25 8,00 8,50 8,51 8,68 8,85 9,03 2,50 0,80 3,15 7,70 8,30 8,50 0,55 8,28 4,81 12,00 8,64 . . 8,63 8,93 47.454 24.928 11.288 13.640 22.526 66.426 84.995 172,5 165,3 168,3 156,9 172,5 165,3 114,9 214,3 255,0 67,6 141,7 180,5 119,4 320,6 316,4 94,1 133,8 229,6 203,1 245,0 212,9 158,8 264,1 320,8 88,7 187,0 235,7 156,6 378,9 396,9 138,6 176,6 87.829 47.748 40.081 97,7 98,4 97,5 161,1 160,4 159,5 166,3 159,9 157,4 154,7 160,4 172,0 167,3 4,81 9,01 9,13 9,08 9,04 9,01 9,00 9,01 8,99 8,98 8,98 8,96 8,94 8,93 9,11 9,27 9,15 9,15 18.140,00 16.136 1.273 731 4.901 4.242 1.887 - 44 2.311 . 659 . 7.143 43.557 40.023 3.534 2.522 6.056 81.032 60.918 20.115 8,72 247 30.405 8,78 202 16.030 3.041 230.956
2000 . . . . . . . . . . . 0,75 . 4,24 4,40 4,55 4,79 . . . . . . . 4,12 5,90 . . 3,63 . . . . . . . . 1.468.143 539.677 859,7 954,4 897,0 909,4 859,7 954,4 1.200,6 842,5 1.074,5 677,4 500,2 382,1 351,2 1.588,7 1.307,9 638,4 1.634,5 1.688,0 1.573,1 1.735,8 1.653,9 2.464,9 1.330,9 1.811,7 1.018,3 933,4 738,3 592,0 2.411,5 2.087,0 1.480,1 3.130,2 651.926 246.168 405.757 114,3 123,1 127,8 356,2 358,9 356,7 313,9 338,6 371,5 387,5 338,5 412,2 . 5,90 5,34 4,99 5,06 5,12 5,23 5,17 5,24 5,30 5,31 5,36 5,37 5,41 5,52 5,74 5,94 5,76 . 87.601,00 15.046 25.202 47.353 . . . . . 10.063 . . . 15.244 84.413 83.568 845 3.057 3.901 134.245 105.402 28.843 5,88 557 106.580 5,88 527 82.118 . .
2001 . . . . . . . . . . . 0,75 . 4,33 4,26 4,16 4,08 . . . . . . . 4,38 5,64 . . 4,38 . . . . . . . . . . 761,3 698,0 708,0 697,0 761,3 698,0 861,0 628,6 932,8 571,2 461,3 436,3 214,4 1.076,0 1.171,9 490,9 1.149,9 1.363,6 1.233,6 1.570,9 1.239,2 1.825,6 1.009,2 1.603,5 868,0 887,8 878,9 364,7 1.657,0 1.914,0 1.191,8 2.266,2 546.308 216.918 329.390 115,9 124,2 127,5 377,6 378,0 375,6 330,9 358,2 391,7 406,4 363,5 444,0 . 5,64 4,80 4,18 4,37 4,44 4,60 4,50 4,59 4,70 4,73 4,79 4,90 4,94 5,17 5,08 5,32 5,09 . 95.962,00 19.810 6.139 70.013 . . . . . 10.884 . . . 15.981 121.289 105.968 15.321 3.268 18.589 152.887 128.441 24.446 5,79 527 121.834 5,79 499 86.723 . .
2002 . . . . . . . . . . . . . 3,31 3,32 3,35 3,49 . . . . . . . 3,28 5,46 . . 3,30 . . . . . . . . . . 538,1 430,8 462,1 438,2 538,1 430,8 496,2 414,4 786,2 289,0 333,4 321,8 184,2 701,2 479,4 418,1 592,9 916,0 797,2 1.140,4 788,2 1.096,2 678,2 1.380,0 443,6 661,5 678,8 316,1 1.099,2 808,4 1.066,0 1.214,3 358.026 152.159 205.867 121,1 130,9 135,6 410,3 411,3 408,7 348,2 389,6 435,5 457,8 392,0 486,9 . 5,46 4,65 3,93 4,14 4,23 4,45 4,33 4,47 4,60 4,59 4,73 4,82 4,88 4,99 4,88 5,16 4,91 . . . . . . . . . . 11.661 . . . 16.437 91.283 82.206 9.077 3.500 12.577 167.766 143.162 24.604 5,33 543 124.357 5,33 520 96.033 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens