Geld - en kapitaalmarkt; 1900 - 2002

Geld - en kapitaalmarkt; 1900 - 2002

Perioden Binnenlandse liquiditeitenmassa Totaal binnenlandse liquiditeiten (mln euro) Binnenlandse liquiditeitenmassa Geldhoeveelheid Totaal geldhoeveelheid (mln euro) Binnenlandse liquiditeitenmassa Geldhoeveelheid Chartaal geld Totaal chartaal geld (mln euro) Binnenlandse liquiditeitenmassa Geldhoeveelheid Chartaal geld Bankbiljetten (mln euro) Binnenlandse liquiditeitenmassa Geldhoeveelheid Chartaal geld Munten en muntbiljetten (mln euro) Binnenlandse liquiditeitenmassa Geldhoeveelheid Giraal geld (mln euro) Binnenlandse liquiditeitenmassa Secundaire liquiditeiten (mln euro) Binnenlandse liquiditeitenmassa Houderschap Lagere overheid (mln euro) Binnenlandse liquiditeitenmassa Houderschap Fondsen (mln euro) Binnenlandse liquiditeitenmassa Houderschap Gezinnen en bedrijven (mln euro) Rentestanden en rendementen Wisseldisconto Nederlandsche Bank (%) Rentestanden en rendementen Voorschotrente DNB ultimo jaarstand (%) Rentestanden en rendementen Promesse disconto DNB ultimo jaarstand (%) Rentestanden en rendementen AIBOR 1 maandsgemiddelde (%) Rentestanden en rendementen AIBOR 3 maandsgemiddelde (%) Rentestanden en rendementen AIBOR 6 maandsgemiddelde (%) Rentestanden en rendementen AIBOR 12 maandsgemiddelde (%) Rentestanden en rendementen Creditrente bij banken ultimo december Gewone spaarrekeningen (%) Rentestanden en rendementen Creditrente bij banken ultimo december Gewone rekening courant (%) Rentestanden en rendementen Creditrente bij banken ultimo december Termijnspaarrekening met opzegtermijn 3 maanden (%) Rentestanden en rendementen Creditrente bij banken ultimo december Termijnspaarrekening met opzegtermijn 2 jaar (%) Rentestanden en rendementen Creditrente bij banken ultimo december Termijnspaarrekening met opzegtermijn 4 jaar (%) Rentestanden en rendementen Creditrente bij banken ultimo december Termijnspaarrekening met opzegtermijn 5 jaar (%) Rentestanden en rendementen Creditrente Girorekening (%) Rentestanden en rendementen Daggeldleningen ongedekt (gemiddelde) (%) Rentestanden en rendementen Rendement eeuwigdurende staatsleningen (%) Rentestanden en rendementen Debetvoorschotrente effecten ultimo dec. (%) Rentestanden en rendementen Rente 3 maand Euro deposito's (%) Rentestanden en rendementen Heffings- en invorderingsrente belasting (%) Rentestanden en rendementen 3 maand schatkistpapier ultimo jaarstand (%) Rentestanden en rendementen Kasgeldlening a/d lagere overheid (%) Rentestanden en rendementen Kapitaalmarktrente (%) Goud en deviezen Totaal goud en deviezen (mln euro) Goud en deviezen Netto officiële goud- en deviezenreserve Totaal goud en netto deviezenbezit (mln euro) Goud en deviezen Netto officiële goud- en deviezenreserve Goud (mln euro) Goud en deviezen Netto officiële goud- en deviezenreserve Netto deviezenbezit (mln euro) Goud en deviezen Netto buitenlands actief van de banken (mln euro) Aandelen en obligaties Aandelen Omzetten op de Amsterdamse effectenbeurs Aandelen (mln euro) Aandelen en obligaties Aandelen Omzetten op de Amsterdamse effectenbeurs Obligaties (mln euro) Aandelen en obligaties Aandelen CBS-koersindex aandelen Internationale concerns (Utimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen CBS-koersindex aandelen Lokale ondernemingen (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-koersindex Algemeen (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-koersindex Algemeen exclusief Koninklijke Olie (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-koersindex Internationale concerns (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-koersindex Lokale fondsen (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-koersindex Financiële instellingen (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-koersindex Niet-financiële instellingen (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-koersindex Consumentengoederen industrie (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-koersindex Kapitaalgoederen industrie (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-koersindex Basisindustrie (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-koersindex Bouwnijverheid en installatiebedrijven (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-koersindex Transport opslag en communicatie (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-koersindex Niet financiële dienstverlening (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-koersindex Handel (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-koersindex Banken en overige financiële dienstverl. (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-koersindex Verzekeringsinstellingen (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-Herbeleggingsindex Algemeen (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-Herbeleggingsindex Algemeen excl Koninklijke Olie (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-Herbeleggingsindex Internationale concerns (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-Herbeleggingsindex Lokale fondsen (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-Herbeleggingsindex Financiële instellingen (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-Herbeleggingsindex Niet-financiële instellingen (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-Herbeleggingsindex Consumentengoederen industrie (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-Herbeleggingsindex Kapitaalgoederen industrie (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-Herbeleggingsindex Basisindustrie (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-Herbeleggingsindex Bouwnijverheid en installatiebedrijven (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-Herbeleggingsindex Transport opslag en communicatie (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-Herbeleggingsindex Niet financiële dienstverlening (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-Herbeleggingsindex Handel (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-Herbeleggingsindex Banken en overige financiële dienstverl. (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koers- en herbeleggingsindices CBS-Herbeleggingsindex Verzekeringsinstellingen (Ultimo 1983=100) Aandelen en obligaties Aandelen Koerswaarde van aandelen Totale koerswaarde van aandelen (mln euro) Aandelen en obligaties Aandelen Koerswaarde van aandelen Internationale concerns (mln euro) Aandelen en obligaties Aandelen Koerswaarde van aandelen Lokale ondernemingen (mln euro) Aandelen en obligaties Obligaties Koers- en herbeleggingsindices Koersindex Staatsleningen 3-5 jaar (1983=100) Aandelen en obligaties Obligaties Koers- en herbeleggingsindices Koersindex Staatsleningen 5-8 jaar (1983=100) Aandelen en obligaties Obligaties Koers- en herbeleggingsindices Koersindex Staatsleningen 8-10 jaar (1983=100) Aandelen en obligaties Obligaties Koers- en herbeleggingsindices Herbeleggingsindex Obligaties algemeen (1983=100) Aandelen en obligaties Obligaties Koers- en herbeleggingsindices Herbeleggingsindex Staatsleningen algemeen (1983=100) Aandelen en obligaties Obligaties Koers- en herbeleggingsindices Herbeleggingsindex Staatsleningen vaste looptijd (1983=100) Aandelen en obligaties Obligaties Koers- en herbeleggingsindices Herbeleggingsindex Staatsleningen 0-3 jaar (1983=100) Aandelen en obligaties Obligaties Koers- en herbeleggingsindices Herbeleggingsindex Staatsleningen 3-5 jaar (1983=100) Aandelen en obligaties Obligaties Koers- en herbeleggingsindices Herbeleggingsindex Staatsleningen 5-8 jaar (1983=100) Aandelen en obligaties Obligaties Koers- en herbeleggingsindices Herbeleggingsindex Staatsleningen >= 8 jaar (1983=100) Aandelen en obligaties Obligaties Koers- en herbeleggingsindices Herbeleggingsindex Gewone obligaties t.l.v. fin. instelling (1983=100) Aandelen en obligaties Obligaties Koers- en herbeleggingsindices Herbeleggingsindex Achtergestelde obligaties fin. instel. (1983=100) Aandelen en obligaties Obligaties Koers- en herbeleggingsindices Herbeleggingsindex Gewone obligaties t.l.v. supernat. inst. (1983=100) Aandelen en obligaties Obligaties Rendementen staatsleningen Eeuwigdurende (%) Aandelen en obligaties Obligaties Rendementen staatsleningen Algemeen (%) Aandelen en obligaties Obligaties Rendementen staatsleningen 2-3 jaar (%) Aandelen en obligaties Obligaties Rendementen staatsleningen 3-4 jaar (%) Aandelen en obligaties Obligaties Rendementen staatsleningen 3-5 jaar (%) Aandelen en obligaties Obligaties Rendementen staatsleningen 3-8 jaar (%) Aandelen en obligaties Obligaties Rendementen staatsleningen 4-5 jaar (%) Aandelen en obligaties Obligaties Rendementen staatsleningen 5-6 jaar (%) Aandelen en obligaties Obligaties Rendementen staatsleningen 5-8 jaar (%) Aandelen en obligaties Obligaties Rendementen staatsleningen 6-7 jaar (%) Aandelen en obligaties Obligaties Rendementen staatsleningen 7-8 jaar (%) Aandelen en obligaties Obligaties Rendementen staatsleningen 8-9 jaar (%) Aandelen en obligaties Obligaties Rendementen staatsleningen 9-10 jaar (%) Aandelen en obligaties Obligaties Rendementen staatsleningen 5 Langstlopende (%) Aandelen en obligaties Obligaties Rendementen overige obligaties Obligaties t.l.v. algemene banken (%) Aandelen en obligaties Obligaties Rendementen overige obligaties Kapitaalobligaties (%) Aandelen en obligaties Obligaties Rendementen overige obligaties Pand- en bankbriefleningen (%) Aandelen en obligaties Obligaties Rendementen overige obligaties Obl. t.l.v. Supra-nationale instellingen (%) Aandelen en obligaties Openbare emissies Nederl. kapitaalmarkt Totaal openbare emissies (mln euro) Aandelen en obligaties Openbare emissies Nederl. kapitaalmarkt Rijk (mln euro) Aandelen en obligaties Openbare emissies Nederl. kapitaalmarkt Overige openbare emissies Aandelen (mln euro) Aandelen en obligaties Openbare emissies Nederl. kapitaalmarkt Overige openbare emissies Obligaties (mln euro) Consumptief krediet Verstrekt Totaal verstrekt krediet (mln euro) Consumptief krediet Verstrekt Geldkrediet Totaal geldkrediet (mln euro) Consumptief krediet Verstrekt Geldkrediet Geldleningen (mln euro) Consumptief krediet Verstrekt Geldkrediet Betaalzegelkrediet (mln euro) Consumptief krediet Verstrekt Geldkrediet Pandkrediet (mln euro) Consumptief krediet Verstrekt Geldkrediet Doorlopend geldkrediet (mln euro) Consumptief krediet Verstrekt Geldkrediet Overig geldkrediet (mln euro) Consumptief krediet Verstrekt Financieringskrediet (mln euro) Consumptief krediet Verstrekt Goederenkrediet (mln euro) Consumptief krediet Uitstaand (mln euro) Spaargelden Stortingen (mln euro) Spaargelden Terugbetalingen (mln euro) Spaargelden Spaarverschil (mln euro) Spaargelden Bijgeschreven rente (mln euro) Spaargelden Besparingen (mln euro) Spaargelden Spaartegoed totaal (mln euro) Spaargelden Gewone spaarrekeningen (mln euro) Spaargelden Deposito's met spaargeld behandeling (mln euro) Hypotheken op onroerende goederen Nieuwe inschrijvingen Totaal nieuwe inschrijvingen Gemiddelde rentevoet (%) Hypotheken op onroerende goederen Nieuwe inschrijvingen Totaal nieuwe inschrijvingen Aantal (x 1000) Hypotheken op onroerende goederen Nieuwe inschrijvingen Totaal nieuwe inschrijvingen Bedrag (mln euro) Hypotheken op onroerende goederen Nieuwe inschrijvingen Woonhuizen, combi. woonhuis/bedrijfspand Gemiddelde rentevoet (%) Hypotheken op onroerende goederen Nieuwe inschrijvingen Woonhuizen, combi. woonhuis/bedrijfspand Aantal (x 1 000) Hypotheken op onroerende goederen Nieuwe inschrijvingen Woonhuizen, combi. woonhuis/bedrijfspand Bedrag (mln euro) Hypotheken op onroerende goederen Openstaande inschrijvingen (31 december) Aantal (x 1 000) Hypotheken op onroerende goederen Openstaande inschrijvingen (31 december) Bedrag (mln euro)
1900 . 150 120 101 . 30 . . . . 3,50 . . . . . . . . . . . . . . 3,17 . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 25 1 1 2 76 . . . 35 86 . . . 353 661
1910 . 221 146 128 . 76 . . . . 4,00 . . . . . . . . . . . . . . 3,34 . . . . . . . . 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 61 2 4 6 138 . . 4,48 46 105 . . . 440 964
1920 . 1.115 508 477 . 607 . . . . 4,50 . . . . . . . . . . . . . . 5,73 . . . . 3,85 . . . 289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522,00 . 206 316 . . . . . . . . . . 172 168 3 9 12 330 . . 5,73 96 445 . . . 508 1.595
1930 . 879 406 390 . 473 . . . . 3,00 . . . . . . . . . . . . . . 3,81 . . . . 2,06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133,00 . 9 124 . . . . . . . . . . 283 248 34 10 44 583 . . 5,20 88 414 . . . 711 2.740
1940 . 1.359 769 723 . 589 . . . . 3,00 . . . . . . . . . . . . . . 3,98 . . . . 1,76 . . . 533 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,00 104 1 0 . . . . . . . . . . 219 350 -132 18 -113 655 . . 4,38 42 138 . . . 737 2.684
1950 4.514 3.086 1.368 1.287 80 1.718 1.428 . . . 3,00 3,50 . . . . . . . . . . . . . 3,12 . . . . 1,41 . 598 663 533 130 -65 162 273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 149,00 91 26 33 26 26 12 11 2 . . . . . 632 692 -61 40 -21 1.921 . . 3,74 80 481 . . . 544 2.552
1960 7.354 5.129 2.308 2.162 147 2.821 2.224 168 388 6.797 3,50 3,25 4,00 . . . . 3,25 . . . . . . 1,68 4,38 . . . 2,18 2,58 4,46 4.128 3.195 2.490 705 933 452 416 . . 49,7 74,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.957 8.758 4.199 . . . . . . . . . . . . . 4,38 . . . . . . . . . . . . 4,46 . . . . 980,00 425 77 478 65 65 46 17 3 . . . . . 2.118 1.738 380 138 518 4.921 . . 4,83 112 1.289 . . . 801 6.320
1970 17.451 11.776 4.516 4.227 288 7.260 5.675 324 1.339 16.008 6,00 7,00 7,00 . . . . 4,66 . . . . . . 6,28 7,06 . . . 6,15 7,96 8,01 5.565 5.279 2.921 2.358 286 4.769 1.929 . . 55,8 56,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.209 13.824 5.385 . . . . . . . . . . . . . 7,06 . . . . . . . . . . . . 8,01 . . . . 1.516,00 495 19 1.001 814 471 403 12 5 50 . 344 . 1.022 9.856 8.917 938 654 1.593 15.861 . . 8,01 178 5.700 7,92 142 3.144 1.249 26.022
1980 48.476 29.761 9.981 9.419 562 19.780 18.714 796 2.614 45.065 8,00 9,00 9,50 10,49 10,69 . . 5,00 1,40 5,96 8,94 9,49 . . 10,13 7,11 12,00 10,61 . 10,13 10,70 10,21 12.746 15.812 4.652 11.160 -3.066 9.113 12.847 62,5 61,7 62,2 51,0 62,5 61,7 76,8 47,4 42,8 35,7 26,0 84,9 60,5 41,9 50,3 98,2 57,5 50,5 42,1 50,4 50,7 61,5 40,2 35,4 29,7 23,3 70,3 51,3 33,4 43,1 77,6 46,9 23.915 16.011 7.904 . . . . . . . . . . . . . 7,11 10,11 . . 9,98 . . . 10,13 . . . . 10,21 10,47 . 11,11 . 6.544,00 3.351 160 3.033 3.704 3.357 1.734 - 22 1.601 . 347 . 5.690 25.616 23.335 2.281 2.224 4.505 52.189 40.093 12.096 10,15 268 26.937 10,13 230 17.118 2.253 131.306
1990 175.675 56.239 16.551 15.425 1.126 39.688 119.436 1.769 7.991 166.079 7,25 8,00 8,50 8,51 8,68 8,85 9,03 2,50 0,80 3,15 7,70 8,30 8,50 0,55 8,28 4,81 12,00 8,64 . . 8,63 8,93 47.454 24.928 11.288 13.640 22.526 66.426 84.995 172,5 165,3 168,3 156,9 172,5 165,3 114,9 214,3 255,0 67,6 141,7 180,5 119,4 320,6 316,4 94,1 133,8 229,6 203,1 245,0 212,9 158,8 264,1 320,8 88,7 187,0 235,7 156,6 378,9 396,9 138,6 176,6 87.829 47.748 40.081 97,7 98,4 97,5 161,1 160,4 159,5 166,3 159,9 157,4 154,7 160,4 172,0 167,3 4,81 9,01 9,13 9,08 9,04 9,01 9,00 9,01 8,99 8,98 8,98 8,96 8,94 8,93 9,11 9,27 9,15 9,15 18.140,00 16.136 1.273 731 4.901 4.242 1.887 - 44 2.311 . 659 . 7.143 43.557 40.023 3.534 2.522 6.056 81.032 60.918 20.115 8,72 247 30.405 8,78 202 16.030 3.041 230.956
2000 . . . . . . . . . . . 0,75 . 4,24 4,40 4,55 4,79 . . . . . . . 4,12 5,90 . . 3,63 . . . . . . . . 1.468.143 539.677 859,7 954,4 897,0 909,4 859,7 954,4 1.200,6 842,5 1.074,5 677,4 500,2 382,1 351,2 1.588,7 1.307,9 638,4 1.634,5 1.688,0 1.573,1 1.735,8 1.653,9 2.464,9 1.330,9 1.811,7 1.018,3 933,4 738,3 592,0 2.411,5 2.087,0 1.480,1 3.130,2 651.926 246.168 405.757 114,3 123,1 127,8 356,2 358,9 356,7 313,9 338,6 371,5 387,5 338,5 412,2 . 5,90 5,34 4,99 5,06 5,12 5,23 5,17 5,24 5,30 5,31 5,36 5,37 5,41 5,52 5,74 5,94 5,76 . 87.601,00 15.046 25.202 47.353 . . . . . 10.063 . . . 15.244 84.413 83.568 845 3.057 3.901 134.245 105.402 28.843 5,88 557 106.580 5,88 527 82.118 . .
2001 . . . . . . . . . . . 0,75 . 4,33 4,26 4,16 4,08 . . . . . . . 4,38 5,64 . . 4,38 . . . . . . . . . . 761,3 698,0 708,0 697,0 761,3 698,0 861,0 628,6 932,8 571,2 461,3 436,3 214,4 1.076,0 1.171,9 490,9 1.149,9 1.363,6 1.233,6 1.570,9 1.239,2 1.825,6 1.009,2 1.603,5 868,0 887,8 878,9 364,7 1.657,0 1.914,0 1.191,8 2.266,2 546.308 216.918 329.390 115,9 124,2 127,5 377,6 378,0 375,6 330,9 358,2 391,7 406,4 363,5 444,0 . 5,64 4,80 4,18 4,37 4,44 4,60 4,50 4,59 4,70 4,73 4,79 4,90 4,94 5,17 5,08 5,32 5,09 . 95.962,00 19.810 6.139 70.013 . . . . . 10.884 . . . 15.981 121.289 105.968 15.321 3.268 18.589 152.887 128.441 24.446 5,79 527 121.834 5,79 499 86.723 . .
2002 . . . . . . . . . . . . . 3,31 3,32 3,35 3,49 . . . . . . . 3,28 5,46 . . 3,30 . . . . . . . . . . 538,1 430,8 462,1 438,2 538,1 430,8 496,2 414,4 786,2 289,0 333,4 321,8 184,2 701,2 479,4 418,1 592,9 916,0 797,2 1.140,4 788,2 1.096,2 678,2 1.380,0 443,6 661,5 678,8 316,1 1.099,2 808,4 1.066,0 1.214,3 358.026 152.159 205.867 121,1 130,9 135,6 410,3 411,3 408,7 348,2 389,6 435,5 457,8 392,0 486,9 . 5,46 4,65 3,93 4,14 4,23 4,45 4,33 4,47 4,60 4,59 4,73 4,82 4,88 4,99 4,88 5,16 4,91 . . . . . . . . . . 11.661 . . . 16.437 91.283 82.206 9.077 3.500 12.577 167.766 143.162 24.604 5,33 543 124.357 5,33 520 96.033 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Binnenlandse liquiditeitenmassa, rentestanden en rendementen, goud en
deviezen, aandelen en obligaties, consumptief krediet, spaargelden,
hypotheken op onroerende goederen.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1900
Frequentie: stopgezet

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Binnenlandse liquiditeitenmassa
Onder liquiditeitenmassa wordt verstaan het totaal van de primaire en
secundaire liquiditeiten. De primaire liquiditeiten zijn het chartaal en
giraal geld tezamen voor zover niet in handen van geldscheppende
instellingen. Secundaire liquiditeiten zijn vorderingen op de
geldscheppende instellingen, voor zover in handen van andere houders dan
geldscheppende instellingen, die op vrij korte termijn zonder veel
kosten en zonder belangrijk koersverlies en massa kunnen worden omgezet
in geld of à pari in betaling gegeven ter voldoening van lopende
belastingaanslagen. Geldscheppende instellingen zijn De Nederlandse bank
en de banken.
Totaal binnenlandse liquiditeiten
Geldhoeveelheid
Totaal geldhoeveelheid
Chartaal geld
Totaal chartaal geld
Inclusief chartaal geld in handen van niet-ingezetenen; tot 1950
inclusief binnenlandse kas van banken.
Bankbiljetten
Inclusief chartaal geld in handen van niet-ingezetenen; tot 1950
inclusief binnenlandse kas van banken. Het boekjaar 1945 van De
Nederlandsche Bank werd afgesloten per 31 maart. Daardoor hebben tot
1945 de cijfers voor een bepaald jaar steeds betrekking op ultimo maart
van het volgende jaar.
Munten en muntbiljetten
Inclusief chartaal geld in handen van niet-ingezetenen; tot 1950
inclusief binnenlandse kas van banken.
Giraal geld
Vanaf 1946 exclusief deposito's bij algemene banken.
Secundaire liquiditeiten
Houderschap
Lagere overheid
Fondsen
Gezinnen en bedrijven
Rentestanden en rendementen
Wisseldisconto Nederlandsche Bank
Vanaf 1994 geen gegevens meer beschikbaar.
Voorschotrente DNB ultimo jaarstand
Promesse disconto DNB ultimo jaarstand
AIBOR
1 maandsgemiddelde
3 maandsgemiddelde
6 maandsgemiddelde
12 maandsgemiddelde
Creditrente bij banken ultimo december
Gewone spaarrekeningen
Gewone rekening courant
Termijnspaarrekening met opzegtermijn
3 maanden
Stopgezet per jan 1996
2 jaar
4 jaar
5 jaar
Creditrente Girorekening
Daggeldleningen ongedekt (gemiddelde)
Rendement eeuwigdurende staatsleningen
Tot 1915 alleen de 2% Nederlandse Werkelijke Schuld (NWS); daarna
inclusief 3% grootboekobligaties.
Debetvoorschotrente effecten ultimo dec.
Rente 3 maand Euro deposito's
Heffings- en invorderingsrente belasting
Heffings- en invorderingsrente bij belastingen
3 maand schatkistpapier ultimo jaarstand
Kasgeldlening a/d lagere overheid
Voor 1920-1943 particulier disconto; 1944-1957 marktdisconto driemaands
schatkistpromessen. Vanaf 1958 driemaands kasgeldleningen aan de lagere
overheid.
Kapitaalmarktrente
Tot 1984 gemiddeld effectief rendement van de nieuwste drie langlopende
staatsleningen. Vanaf 1984 het gemiddeld effectief rendement van de
vijf staatsleningen met de langste gemiddeld resterende looptijd.
Goud en deviezen
Totaal goud en deviezen
Netto officiële goud- en deviezenreserve
Totaal goud en netto deviezenbezit
Goud
Netto deviezenbezit
Netto buitenlands actief van de banken
Aandelen en obligaties
Aandelen
Omzetten op de Amsterdamse effectenbeurs
Aandelen
Gewone en preferente Nederlandse aandelen en obligaties; 1944: januari-
augustus, 1946: mei-december. De Vereniging voor de Effectenhandel heeft
in juni 1967 een verandering aangebracht in de administratie van de
omzetten. De transacties verricht door tussenpersonen, werden vanaf die
datum als zelfstandige transacties beschouwd. Voor 1967 nominale
omzetten; vanaf 1967 reële omzetten. Met ingang van 1983 exclusief de
transacties tussen hoeklieden in dezelfde hoek.
Met ingang van 1992 inclusief de transacties met buitenlandse huizen.
Obligaties
Gewone en preferente Nederlandse aandelen en obligaties; 1944: januari-
augustus, 1946: mei-december. De Vereniging voor de Effectenhandel heeft
in juni 1967 een verandering aangebracht in de administratie van de
omzetten. De transacties verricht door tussenpersonen, werden vanaf die
datum als zelfstandige transacties beschouwd. Voor 1967 nominale
omzetten; vanaf 1967 reële omzetten. Met ingang van 1983 exclusief de
transacties tussen hoeklieden in dezelfde hoek.
Met ingang van 1992 inclusief de transacties met buitenlandse huizen.
CBS-koersindex aandelen
De CBS-koersindex geeft de waardeontwikkeling weer van alle ter beurze
genoteerde Nederlandse gewone aandelen, waarbij de invloed van
veranderingen als gevolg van kapitaalmutaties is geëlimineerd.
Internationale concerns
Lokale ondernemingen
Koers- en herbeleggingsindices
CBS-koersindex
Algemeen
Algemeen exclusief Koninklijke Olie
Internationale concerns
Lokale fondsen
Financiële instellingen
Niet-financiële instellingen
Consumentengoederen industrie
Kapitaalgoederen industrie
Basisindustrie
Bouwnijverheid en installatiebedrijven
Transport opslag en communicatie
Niet financiële dienstverlening
Handel
Banken en overige financiële dienstverl.
Verzekeringsinstellingen
CBS-Herbeleggingsindex
Algemeen
Algemeen excl Koninklijke Olie
Internationale concerns
Lokale fondsen
Financiële instellingen
Niet-financiële instellingen
Consumentengoederen industrie
Kapitaalgoederen industrie
Basisindustrie
Bouwnijverheid en installatiebedrijven
Transport opslag en communicatie
Niet financiële dienstverlening
Handel
Banken en overige financiële dienstverl.
Verzekeringsinstellingen
Koerswaarde van aandelen
De waardering in euro's van aandelen of een pakket aandelen op de
beurs.
Totale koerswaarde van aandelen
Internationale concerns
Lokale ondernemingen
Obligaties
Koers- en herbeleggingsindices
Koersindex
Staatsleningen 3-5 jaar
Staatsleningen 5-8 jaar
Staatsleningen 8-10 jaar
Herbeleggingsindex
Obligaties algemeen
Staatsleningen algemeen
Staatsleningen vaste looptijd
Staatsleningen 0-3 jaar
Staatsleningen 3-5 jaar
Staatsleningen 5-8 jaar
Staatsleningen >= 8 jaar
Gewone obligaties t.l.v. fin. instelling
Achtergestelde obligaties fin. instel.
Gewone obligaties t.l.v. supernat. inst.
Rendementen staatsleningen
Eeuwigdurende
Openbare lening uitgegeven en gegarandeerd door de Nederlandse Staat die
niet wordt afgelost.
Algemeen
Gemiddeld effectief rendement van alle aflosbare staatsleningen.
2-3 jaar
Gemiddeld effectief rendement van alle aflosbare staatsleningen met een
resterende looptijd van 2-3 jaar.
3-4 jaar
Gemiddeld effectief rendement van alle aflosbare staatsleningen met een
resterende looptijd van 3-4 jaar.
3-5 jaar
Gemiddeld effectief rendement van alle aflosbare staatsleningen met een
resterende looptijd van 3-5 jaar.
3-8 jaar
Gemiddeld effectief rendement van alle aflosbare staatsleningen met een
resterende looptijd van 3-8 jaar.
4-5 jaar
Gemiddeld effectief rendement van alle aflosbare staatsleningen met een
resterende looptijd van 4-5 jaar.
5-6 jaar
Gemiddeld effectief rendement van alle aflosbare staatsleningen met een
resterende looptijd van 5-6 jaar.
5-8 jaar
Gemiddeld effectief rendement van alle aflosbare staatsleningen met een
resterende looptijd van 5-8 jaar.
6-7 jaar
Gemiddeld effectief rendement van alle aflosbare staatsleningen met een
resterende looptijd van 6-7 jaar.
7-8 jaar
Gemiddeld effectief rendement van alle aflosbare staatsleningen met een
resterende looptijd van 7-8 jaar.
8-9 jaar
Gemiddeld effectief rendement van alle aflosbare staatsleningen met een
resterende looptijd van 8-9 jaar.
9-10 jaar
Gemiddeld effectief rendement van alle aflosbare staatsleningen met een
resterende looptijd van 9-10 jaar.
5 Langstlopende
Gemiddeld effectief rendement van de 5 langstlopende staatsleningen
Cijfers voor 1984 rendement betreffen de 3 nieuwste langlopende
staatsleningen.
Rendementen overige obligaties
Obligaties t.l.v. algemene banken
Obligaties t.l.v. Algemene en Coöperatief georganiseerde banken.
Kapitaalobligaties
Kapitaalobligaties t.l.v. Algemene en Coöperatief georganiseerde banken.
Pand- en bankbriefleningen
Obl. t.l.v. Supra-nationale instellingen
Openbare emissies Nederl. kapitaalmarkt
Openbare emissies op de Nederlandse kapitaalmarkt exclusief conversies.
Totaal openbare emissies
Rijk
Overige openbare emissies
Aandelen
Obligaties
Vanaf 1954 inclusief euro's/obligatie-uitgiften van het buitenland op
de Nederlandse kapitaalmarkt; vanaf 1956 inclusief uitgifte van
pandbrieven.
Consumptief krediet
Omvat alle kredieten, die dienen voor de financiering van consumptieve
bestedingen.
Verstrekt
Verstrekt krediet is inclusief de in rekening gebrachte rente en kosten.
Totaal verstrekt krediet
Geldkrediet
Totaal geldkrediet
Inclusief betaalzegelkrediet (tot en met 1975) en pandkrediet.
Geldleningen
Betaalzegelkrediet
Pandkrediet
Doorlopend geldkrediet
Overig geldkrediet
Financieringskrediet
Goederenkrediet
Uitstaand
Spaargelden
Met ingang van 1975 zijn enkele niet bij een centrale kredietinstelling
aangesloten landbouwkredietinstellingen heringedeeld bij de 'algemene
banken'.
Met ingang van ultimo maart 1978 werd de spaargelddefinitie gewijzigd.
Onder spaargelden werd vanaf die datum verstaan: tegoeden op
spaarrekeningen en deposito's van particulieren, met dien verstande dat
per rekening niet meer dan 226 890 euro's als spaargeld wordt aangemerkt.
Onder particulieren werden hier verstaan: natuurlijke personen,
verenigingen en stichtingen met uitzondering van coöperatieve
verenigingen, financiële instellingen, ziekenhuizen, alsmede andere
verenigingen en stichtingen met een zakelijk doel.
Met ingang van 1980 zijn de cijfers van de 'algemene spaarbanken'
gecorrigeerd voor overboekingen tussen verscheiden spaarrekeningen bij
dezelfde instelling. Rijkspostspaarbank (tot en met 1985), de Postbank
(vanaf 1986) en algemene spaarbanken.
Met ingang van januari 1974 exclusief de spaargirorekeningen.
Vanaf 1992 is de bovengrens van 500 000 euro komen te vervallen en zijn
de spaartegoeden inclusief onderlinge overboekingen tussen
spaarrekeningen en deposito's.
Stortingen
Terugbetalingen
Spaarverschil
Bijgeschreven rente
Besparingen
Spaartegoed totaal
Gewone spaarrekeningen
Deposito's met spaargeld behandeling
Hypotheken op onroerende goederen
Nieuwe inschrijvingen
Totaal nieuwe inschrijvingen
Gemiddelde rentevoet
Met ingang van 1947 werden, bij de bepaling van de gemiddelde rentevoet,
de krediet- en trusthypotheken buiten beschouwing gelaten.
Aantal
Bedrag
Woonhuizen, combi. woonhuis/bedrijfspand
Woonhuizen en combinatie woonhuis/bedrijfspand
Gemiddelde rentevoet
Met ingang van 1947 werden, bij de bepaling van de gemiddelde rentevoet,
de krediet- en trusthypotheken buiten beschouwing gelaten.
Aantal
Bedrag
Openstaande inschrijvingen (31 december)
Aantal
Bedrag