Nationale rekeningen 2009; Goederen en diensten invoer en uitvoer


Deze publicatie bevat gedetailleerde gegevens over de invoer en uitvoer
van goederen en diensten. De hoofdstructuur kent zowel voor de invoer als
de uitvoer een onderverdeling in drie rubrieken:
- kerncijfers
- gegevens per bedrijfsklasse
- gegevens per productgroep

Bij de kerncijfers zijn de totalen van de invoer en de uitvoer opgenomen
plus enige globale onderverdelingen ervan, namelijk naar intermediair
verbruik en finale bestedingen en naar goederen en diensten.

De gegevens per bedrijfsklasse zijn zowel voor de invoer als de uitvoer
uitgesplitst naar totaal, goederen en diensten. Bovendien is bij de
invoer ook nog een onderscheid aangebracht naar intermediair verbruik en
finale bestedingen. Deze gegevens zijn opgenomen voor alle beschikbare
grootheden. Op dit punt is de publicatie meer uitgebreid dan de invoer-
en uitvoergegevens in de publicatie "Nationale rekeningen".

Tot slot zijn ook de gegevens per productgroep opgenomen. Deze gegevens
zijn tevens opgenomen in de meer algemene tabel "Goederen- en
dienstentransacties: productgroepen".

De onderwerpen kunnen in de volgende grootheden worden weergegeven:
- Lopende prijzen, mln euro
- Volumemutaties, %
- Volume-index, 2000 = 100
- Constante prijzen, prijsniveau 2000 = 100, mln euro
- Deflatoren: % mutaties
- Deflatoren: index 2000 = 100

Deze tabel is stopgezet. Gegevens zijn beschikbaar vanaf:
1969 tot en met 2009.

Reden stopzetting:
De tabellen van de Nationale rekeningen, te vinden onder macro-economie,
worden opnieuw gestructureerd. De tabellen zijn in een nieuwe
mappenstructuur geplaatst. Een aantal tabellen wordt in de tweede helft van
2011 herzien. Sommige tabellen gaan één op één over in een nieuwe tabel,
andere worden opgesplitst, weer andere (deels) samengevoegd met andere
tabellen. Doelstelling van de herstructurering is om de vindbaarheid van de
cijfers te verhogen. De herstructurering valt samen met de herziening van
de bedrijfsindeling die in de tabellen van de nationale rekeningen wordt
gebruikt. De nationale rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93
naar de SBI 2008.

Nationale rekeningen 2009; Goederen en diensten invoer en uitvoer

Soort cijfers Perioden InvoerKerncijfersTotaal invoer goederen InvoerKerncijfersTotaal invoer diensten InvoerKerncijfersTOTALE INVOER UitvoerKerncijfersTotaal uitvoer goederen UitvoerKerncijfersTotaal uitvoer diensten UitvoerKerncijfersTOTALE UITVOER
Lopende prijzen, mln euro 1972 25.605,0 5.191,0 30.796,0 26.069,0 7.134,0 33.203,0
Lopende prijzen, mln euro 1977 51.602,0 10.690,0 62.292,0 50.361,0 12.098,0 62.459,0
Lopende prijzen, mln euro 1982 77.200,0 16.418,0 93.618,0 83.427,0 17.895,0 101.322,0
Lopende prijzen, mln euro 2008 322.567,0 85.269,0 407.836,0 366.252,0 90.186,0 456.438,0
Lopende prijzen, mln euro 2009* 267.740,0 86.845,0 354.585,0 306.119,0 89.830,0 395.949,0
Volumemutaties, % 1972 3,4 -1,3 2,6 10,8 2,6 9,0
Volumemutaties, % 1977 2,1 3,7 2,4 -1,0 0,8 -0,7
Volumemutaties, % 1982 -0,9 -2,0 -1,1 -0,6 -3,2 -1,0
Volumemutaties, % 2008 3,3 3,9 3,4 2,4 4,5 2,8
Volumemutaties, % 2009* -10,3 -1,7 -8,5 -8,9 -3,9 -7,9
Volume-indexcijfers 2000 = 100 1972 24,6 26,9 25,2 22,3 29,6 23,6
Volume-indexcijfers 2000 = 100 1977 28,6 34,5 29,8 26,6 32,3 27,6
Volume-indexcijfers 2000 = 100 1982 30,8 38,3 32,3 30,8 36,3 31,8
Volume-indexcijfers 2000 = 100 2008 146,8 114,6 138,5 144,7 124,7 140,1
Volume-indexcijfers 2000 = 100 2009* 131,7 112,7 126,7 131,8 119,9 129,0
Prijsniveau 2000, mln euro 1972 51.273,0 16.444,0 67.858,0 51.758,0 17.931,0 69.013,0
Prijsniveau 2000, mln euro 1977 59.726,0 21.091,0 80.396,0 61.819,0 19.551,0 80.935,0
Prijsniveau 2000, mln euro 1982 64.332,0 23.410,0 87.065,0 71.578,0 22.005,0 93.200,0
Prijsniveau 2000, mln euro 2008 306.245,0 70.123,0 373.600,0 336.191,0 75.540,0 410.470,0
Prijsniveau 2000, mln euro 2009* 274.708,0 68.966,0 341.881,0 306.260,0 72.608,0 377.999,0
Deflatoren, % mutaties 1972 1,9 4,5 2,3 2,1 4,7 2,7
Deflatoren, % mutaties 1977 5,3 7,1 5,6 2,2 6,1 2,9
Deflatoren, % mutaties 1982 3,6 4,0 3,7 4,5 4,0 4,4
Deflatoren, % mutaties 2008 4,6 4,4 4,6 4,5 5,3 4,7
Deflatoren, % mutaties 2009* -7,5 3,6 -5,0 -8,3 3,6 -5,8
Deflatoren, indexcijfers 2000 = 100 1972 49,9 31,6 45,4 50,4 39,8 48,1
Deflatoren, indexcijfers 2000 = 100 1977 86,4 50,7 77,5 81,5 61,9 77,2
Deflatoren, indexcijfers 2000 = 100 1982 120,0 70,1 107,5 116,6 81,3 108,7
Deflatoren, indexcijfers 2000 = 100 2008 105,3 121,6 109,2 108,9 119,4 111,2
Deflatoren, indexcijfers 2000 = 100 2009* 97,5 125,9 103,7 100,0 123,7 104,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens