Maatregelen tegen inbraak, fiets- en autodiefstal, 1992-2004

Maatregelen tegen inbraak, fiets- en autodiefstal, 1992-2004

Perioden Standaardmaatregelen tegen inbraak Sloten/grendels op buitendeuren (%) Standaardmaatregelen tegen inbraak Luiken voor ramen/deuren (%) Standaardmaatregelen tegen inbraak Buitenverlichting (%) Standaardmaatregelen tegen inbraak Alarminstallatie (%) Standaardmaatregelen tegen inbraak Waakhond (%) Standaardmaatregelen tegen inbraak Andere voorzieningen (%) Standaardmaatregelen tegen inbraak Geen maatregelen (%) Maatregelen bij afwezigheid Andere mensen tijdelijk in huis (%) Maatregelen bij afwezigheid Buren e.a. houden oogje in 't zeil (%) Maatregelen bij afwezigheid Politie wordt ingelicht (%) Maatregelen bij afwezigheid Er brand altijd licht (%) Maatregelen bij afwezigheid Waardevolle dingen opgeborgen (%) Maatregelen bij afwezigheid Waakhond (%) Maatregelen bij afwezigheid Andere maatregelen (%) Maatregelen bij afwezigheid Geen, n.v.t. (altijd iemand in huis) (%) Maatregelen bij afwezigheid N.v.t., altijd iemand in huis (%) Maatregelen bij afwezigheid Geen maatregelen (%) Maatregelen tegen fietsdiefstal Fietsbezitters (%) Maatregelen tegen fietsdiefstal Maatregelen Veiligheidsslot (In % van fietsbezitters) Maatregelen tegen fietsdiefstal Maatregelen Gegraveerde postcode (In % van fietsbezitters) Maatregelen tegen fietsdiefstal Maatregelen Registratiekaart (In % van fietsbezitters) Maatregelen tegen fietsdiefstal Maatregelen Diefstalpreventiechip (In % van fietsbezitters) Maatregelen tegen autodiefstal Autogebruikers (18+) (%) Maatregelen tegen autodiefstal Totaal:startonderbreker/alarminstallatie (In % van autogebruikers)
1993 75,3 11,4 68,0 5,7 17,0 10,8 8,5 15,0 78,6 9,8 40,3 47,3 6,5 4,3 11,4 . . 85,1 77,0 39,3 28,4 . 46,9 6,6
1994 77,0 10,5 70,9 6,1 17,1 11,3 7,7 12,7 78,9 9,7 42,2 47,5 5,9 4,4 11,7 . . 85,7 78,7 37,9 28,4 . 47,6 8,5
1995 78,7 10,8 72,1 5,9 17,1 10,9 7,3 13,9 80,5 9,4 46,0 51,0 5,8 3,9 11,3 . . 87,1 80,6 36,5 25,0 . 49,2 9,4
1996 78,5 10,3 73,3 7,2 16,0 10,6 7,2 14,0 81,3 11,0 46,5 50,0 5,2 3,6 10,3 . . 86,9 80,2 36,5 26,2 . 48,4 10,5
1997 79,0 12,3 74,2 7,6 16,6 9,7 7,5 13,1 79,2 9,9 43,0 48,2 5,7 4,7 12,4 . . 88,4 82,2 35,8 25,9 . 55,1 17,5
1998 79,2 12,2 75,9 8,4 16,5 10,7 6,6 14,4 80,5 10,4 45,7 49,6 5,9 5,5 12,0 . . 86,5 82,2 34,3 24,9 . 56,5 23,0
1999 80,6 12,8 75,6 8,5 14,7 9,8 6,4 12,3 80,7 10,3 43,6 49,8 5,7 4,8 . 9,2 4,0 86,0 83,9 32,6 24,3 . 57,2 32,7
2000 81,2 13,0 76,0 8,6 15,3 10,2 6,1 13,0 81,6 10,0 46,2 51,1 6,2 5,0 . 7,9 3,8 87,6 84,6 31,5 24,3 . 57,8 40,2
2001 81,4 12,9 74,7 9,1 16,2 8,8 6,1 12,3 79,7 8,5 43,8 50,2 5,6 4,4 . 8,7 5,4 86,6 85,3 31,0 22,0 . 59,0 41,3
2002 82,1 12,4 77,3 9,0 15,7 8,1 5,9 13,3 80,4 7,5 42,6 48,9 4,6 4,7 . 9,2 4,1 86,8 86,3 29,3 23,4 . 59,7 44,5
2003 82,1 14,0 76,8 9,4 16,7 7,5 5,8 13,6 80,0 6,8 41,3 48,3 5,4 4,9 . 9,0 4,5 87,6 85,1 26,1 20,8 . 61,3 45,9
2004 83,3 13,5 78,4 9,3 15,7 8,5 5,3 12,0 79,8 6,6 40,1 50,3 3,8 4,3 . 9,9 4,3 87,2 86,3 24,8 . 5,9 61,0 52,2
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gegevens beschikbaar voor de jaren 1992-2004
Frequentie: Stopgezet per 1 januari 2005

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie tekstuele aanpassingen in
titels, onderwerpen, categorieën en toelichtingen

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De dataverzameling voor deze reeks is stopgezet per 1 januari 2005.

Toelichting onderwerpen

Standaardmaatregelen tegen inbraak
Sloten/grendels op buitendeuren
Luiken voor ramen/deuren
Buitenverlichting
Alarminstallatie
Waakhond
Andere voorzieningen
Geen maatregelen
Maatregelen bij afwezigheid
Andere mensen tijdelijk in huis
Buren e.a. houden oogje in 't zeil
Politie wordt ingelicht
Er brand altijd licht
Waardevolle dingen opgeborgen
Waakhond
Andere maatregelen
Geen, n.v.t. (altijd iemand in huis)
Tot en met 1998.
N.v.t., altijd iemand in huis
Vanaf 1999.
Geen maatregelen
Vanaf 1999.
Maatregelen tegen fietsdiefstal
Fietsbezitters
Personen van 15 jaar of ouder die zelf een fiets bezitten.
Maatregelen
Bij meer dan 1 fiets de meest gebruikte fiets.
Veiligheidsslot
Gegraveerde postcode
Registratiekaart
Diefstalpreventiechip
Maatregelen tegen autodiefstal
Autogebruikers (18+)
Personen (van 18 jaar of ouder) die nu of in de afgelopen vijf jaar
hoofdgebruiker zijn (geweest) van een personenauto.
Hoofdgebruiker is degene die de meeste kilometers aflegt in die auto.
Totaal:startonderbreker/alarminstallatie
In 1992 t/m 1998 is alleen bekend of de autogebruiker zelf deze
voorziening heeft aangebracht of laten aanbrengen.
In 1999 t/m 2003 is daarnaast ook bekend of deze voorziening
reeds standaard aanwezig is.
In 2004 is direct gevraagd of de voorziening in de auto aanwezig is.