Bbp, productie en bestedingen; consumptie, 1988-2010


Deze publicatie bevat gedetailleerde gegevens over de consumptieve bestedingen. De hoofdstructuur kent een onderverdeling in:
- kerncijfers
- gegevens goederen- en dienstencategorie
- gegevens verbruiksfuncties

De kerncijfers geven de opbouw van de totale consumptieve bestedingen, de consumptieve bestedingen door de overheid en de opbouw van de werkelijke individuele consumptie weer. De verbruiksfuncties zijn onderverdeeld in
consumptieve bestedingen door huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en de consumptieve bestedingen door de overheid gesplitst naar individuele consumptie en collectieve consumptie. In deze rubriek is ook een selectie te maken van de werkelijke individuele consumptie, de opbouw van de werkelijke
individuele consumptie en een keuze uit hoofdgroepen.

De onderwerpen kunnen in de volgende grootheden worden weergegeven:
- Lopende prijzen, mln euro
- Volumemutaties, %
- Volume-index, 2005=100
- Constante prijzen, prijsniveau 2005=100, mln euro
- Deflatoren: % mutaties
- Deflatoren: index 2005=100

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988

Frequentie: Stopgezet

Status van de cijfers
De cijfers vanaf 1988 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
Gewijzigd per: 9 oktober 2012
Reden wijziging: Tabel is stopgezet en wordt vervangen door nieuwe tabellen Consumptie goederen- en dienstenindeling en Consumptie naar verbruiksfuncties

In 2005 zijn de nationale rekeningen herzien aan de hand van conceptuele wijzigingen op de internationale richtlijnen van de Europese Unie (ESR 1995). Bovendien zijn nieuwe statistische inzichten en nieuwe bronnen in deze revisie 2001 verwerkt.

Release policy
Na afloop van het verslagjaar worden na 6, 18 en 30 maanden respectievelijk de voorlopige, nader voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd.

Nieuwe cijfers worden jaarlijks in juni of juli gepubliceerd op StatLine, de elektronische database van het CBS. Tevens worden tussentijdse wijzigingen via StatLine beschikbaar gesteld.
Daarnaast worden de cijfers jaarlijks in augustus in de papieren publicatie Nationale rekeningen gepubliceerd.

Bbp, productie en bestedingen; consumptie, 1988-2010

Soort cijfers Perioden KerncijfersConsumptieve bestedingenConsumptieve bestedingen, totaal KerncijfersConsumptieve bestedingen overheidConsumptieve bested. overheid, totaal KerncijfersWerkelijke individuele consumptieWerkelijke individuele cons., totaal
Lopende prijzen, mln euro 1990 177.223,0 56.121,0 149.605,0
Lopende prijzen, mln euro 1995 223.745,0 72.687,0 189.157,0
Lopende prijzen, mln euro 2000 302.694,0 91.871,0 260.902,0
Lopende prijzen, mln euro 2009 425.808,0 163.763,0 358.939,0
Lopende prijzen, mln euro 2010* 434.590,0 167.583,0 367.729,0
Volumemutaties, % 1990 3,5 2,2 3,4
Volumemutaties, % 1995 2,6 2,5 2,5
Volumemutaties, % 2000 3,2 1,9 3,5
Volumemutaties, % 2009 0,1 4,8 -0,8
Volumemutaties, % 2010* 0,6 1,0 1,0
Volume-indexcijfers 2005 = 100 1990 71,3 73,0 70,4
Volume-indexcijfers 2005 = 100 1995 78,6 82,0 77,7
Volume-indexcijfers 2005 = 100 2000 93,7 89,6 94,1
Volume-indexcijfers 2005 = 100 2009 107,3 122,2 106,1
Volume-indexcijfers 2005 = 100 2010* 108,0 123,3 107,2
Prijsniveau 2005, mln euro 1990 265.405,0 88.784,0 224.545,0
Prijsniveau 2005, mln euro 1995 292.466,0 99.828,0 247.767,0
Prijsniveau 2005, mln euro 2000 348.532,0 109.089,0 300.197,0
Prijsniveau 2005, mln euro 2009 399.349,0 148.671,0 338.483,0
Prijsniveau 2005, mln euro 2010* 401.788,0 150.091,0 341.925,0
Deflatoren, % mutaties 1990 1,8 2,7 1,8
Deflatoren, % mutaties 1995 2,2 2,4 2,1
Deflatoren, % mutaties 2000 4,2 4,9 4,2
Deflatoren, % mutaties 2009 0,5 2,2 0,2
Deflatoren, % mutaties 2010* 1,4 1,4 1,4
Deflatoren, indexcijfers 2005 = 100 1990 66,8 63,2 66,6
Deflatoren, indexcijfers 2005 = 100 1995 76,5 72,8 76,3
Deflatoren, indexcijfers 2005 = 100 2000 86,8 84,2 86,9
Deflatoren, indexcijfers 2005 = 100 2009 106,6 110,2 106,0
Deflatoren, indexcijfers 2005 = 100 2010* 108,2 111,7 107,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens