Aantal WW-uitkeringen; in- en uitstroom per maand, 1998-2015

Aantal WW-uitkeringen; in- en uitstroom per maand, 1998-2015

Geslacht Leeftijdsklassen Perioden Instroom WW-uitkeringen Totale instroom (aantal) Instroom WW-uitkeringen WW-instroom met herkomst bedrijfsleven (aantal) Instroom WW-uitkeringen WW-instroom met overige herkomst (aantal) Uitstroom WW-uitkeringen Totale uitstroom (aantal) Uitstroom WW-uitkeringen WW-uitstroom met reden werkhervatting (aantal) Uitstroom WW-uitkeringen WW-uitstroom met overige redenen (aantal)
Mannen en vrouwen 15 tot 65 jaar 2014 jaarcijfer 605.170 577.640 27.520 602.070 291.080 310.980
Mannen en vrouwen 15 tot 65 jaar 2015 januari 75.250 72.820 2.430 58.470 29.230 29.240
Mannen en vrouwen 15 tot 65 jaar 2015 februari 46.570 44.420 2.150 49.050 23.630 25.420
Mannen en vrouwen 15 tot 65 jaar 2015 maart 44.380 42.260 2.120 56.370 28.480 27.890
Mannen en vrouwen 15 tot 65 jaar 2015 april 47.330 45.000 2.340 63.620 32.840 30.790
Mannen en vrouwen 15 tot 65 jaar 2015 mei 35.360 33.620 1.740 45.880 22.060 23.830
Mannen en vrouwen 15 tot 65 jaar 2015 juni 40.530 38.490 2.040 46.690 22.690 24.000
Mannen en vrouwen 15 tot 65 jaar 2015 juli 60.600 58.240 2.360 50.440 21.590 28.850
Mannen en vrouwen 15 tot 65 jaar 2015 augustus 40.320 38.480 1.840 41.090 18.010 23.080
Mannen en vrouwen 15 tot 65 jaar 2015 september 37.970 36.070 1.900 41.070 17.080 24.000
Mannen en vrouwen 15 tot 65 jaar 2015 oktober 49.790 47.310 2.480 45.290 17.660 27.630
Mannen en vrouwen 15 tot 65 jaar 2015 november* 43.630 41.660 1.980 37.200 14.120 23.080
Mannen en vrouwen 15 tot 65 jaar 2015 december* 62.020 59.780 2.240 43.540 13.720 29.820
Mannen en vrouwen 15 tot 65 jaar 2015 jaarcijfer* 583.740 558.140 25.610 578.700 261.100 317.600
Mannen 15 tot 65 jaar 2014 jaarcijfer 332.390 319.780 12.620 337.670 181.210 156.460
Mannen 15 tot 65 jaar 2015 januari 41.620 40.550 1.070 33.220 18.730 14.490
Mannen 15 tot 65 jaar 2015 februari 24.380 23.410 970 27.130 14.440 12.690
Mannen 15 tot 65 jaar 2015 maart 22.720 21.770 960 32.870 18.510 14.360
Mannen 15 tot 65 jaar 2015 april 24.140 23.140 1.000 36.350 21.120 15.240
Mannen 15 tot 65 jaar 2015 mei 17.730 16.940 780 25.480 13.740 11.740
Mannen 15 tot 65 jaar 2015 juni 20.170 19.310 860 25.590 13.950 11.640
Mannen 15 tot 65 jaar 2015 juli 31.360 30.340 1.020 27.060 12.730 14.330
Mannen 15 tot 65 jaar 2015 augustus 21.630 20.880 750 22.330 11.230 11.100
Mannen 15 tot 65 jaar 2015 september 19.290 18.490 800 21.620 9.950 11.680
Mannen 15 tot 65 jaar 2015 oktober 25.940 24.860 1.090 23.540 10.080 13.450
Mannen 15 tot 65 jaar 2015 november* 23.990 23.140 850 19.390 7.870 11.530
Mannen 15 tot 65 jaar 2015 december* 39.170 38.170 1.000 22.220 7.410 14.810
Mannen 15 tot 65 jaar 2015 jaarcijfer* 312.140 301.000 11.140 316.800 159.750 157.060
Vrouwen 15 tot 65 jaar 2014 jaarcijfer 272.690 257.780 14.910 264.360 109.860 154.490
Vrouwen 15 tot 65 jaar 2015 januari 33.630 32.270 1.360 25.250 10.500 14.750
Vrouwen 15 tot 65 jaar 2015 februari 22.190 21.000 1.190 21.910 9.190 12.720
Vrouwen 15 tot 65 jaar 2015 maart 21.650 20.490 1.160 23.500 9.970 13.530
Vrouwen 15 tot 65 jaar 2015 april 23.190 21.850 1.340 27.270 11.720 15.550
Vrouwen 15 tot 65 jaar 2015 mei 17.630 16.670 960 20.400 8.320 12.080
Vrouwen 15 tot 65 jaar 2015 juni 20.340 19.160 1.180 21.100 8.740 12.350
Vrouwen 15 tot 65 jaar 2015 juli 29.230 27.900 1.340 23.380 8.870 14.520
Vrouwen 15 tot 65 jaar 2015 augustus 18.700 17.600 1.100 18.750 6.780 11.980
Vrouwen 15 tot 65 jaar 2015 september 18.670 17.580 1.090 19.450 7.130 12.320
Vrouwen 15 tot 65 jaar 2015 oktober 23.840 22.450 1.390 21.750 7.580 14.180
Vrouwen 15 tot 65 jaar 2015 november* 19.640 18.520 1.130 17.810 6.250 11.550
Vrouwen 15 tot 65 jaar 2015 december* 22.840 21.610 1.240 21.320 6.320 15.000
Vrouwen 15 tot 65 jaar 2015 jaarcijfer* 271.560 257.090 14.470 261.880 101.350 160.530
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft inzicht in het aantal nieuwe uitkeringen (instroom) en het aantal beëindigde uitkeringen (uitstroom) in het kader van de Werkloosheidswet (WW), in de verslagperiode.

De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- geslacht (van de uitkeringsontvanger);
- leeftijd (van de uitkeringsontvanger);
- herkomstcategorie (bij instroom);
- reden beëindiging (bij uitstroom).

Gegevens beschikbaar van:
Januari 1998 tot en met december 2015.

Status van de cijfers:
De gegevens van januari 1998 tot en met oktober 2015 zijn definitief. De gegevens van november en december 2015 en de jaarcijfers 2015 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 31 augustus 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Instroom WW-uitkeringen
Het aantal uitkeringen in het kader van de werkloosheidswet(WW) dat in de verslagperiode is toegekend.
Totale instroom
Het aantal uitkeringen in het kader van de werkloosheidswet(WW) dat in de verslagperiode is toegekend.
WW-instroom met herkomst bedrijfsleven
Het aantal uitkeringen in het kader van de werkloosheidswet (WW) dat in de verslagperiode is toegekend aan personen die voorheen in loondienst werkzaam waren bij de particuliere sector.
WW-instroom met overige herkomst
Het aantal uitkeringen in het kader van de werkloosheidswet (WW) dat in de verslagperiode is toegekend aan personen die voorheen niet in loondienst werkzaam waren in de particuliere sector. Het betreft werkloze personen die voorheen een uitkering ontvingen in verband met arbeidsongeschiktheid of vrijwillig verzekerden en personen van wie de herkomstcategorie onbekend is.
Uitstroom WW-uitkeringen
Het aantal uitkeringen in het kader van de werkloosheidswet (WW) dat in de verslagperiode is beëindigd.
Totale uitstroom
Het aantal uitkeringen in het kader van de werkloosheidswet (WW) dat in de verslagperiode is beëindigd.
WW-uitstroom met reden werkhervatting
Het aantal uitkeringen in het kader van de werkloosheidswet (WW) dat in de verslagperiode is beëindigd in verband met werkhervatting in loondienst of eigen bedrijf.
WW-uitstroom met overige redenen
Het aantal uitkeringen in het kader van de werkloosheidswet (WW) dat in de verslagperiode is beëindigd, niet door werkhervatting, maar om een andere reden zoals door overlijden, het bereiken van de leeftijd van 65 jaar of het bereiken van de maximale uitkeringsduur en personen van wie de reden beëindiging onbekend is.