Totale vervoersprestatie van de Nederlandse bevolking naar provincie

Totale vervoersprestatie van de Nederlandse bevolking naar provincie

Regio's Perioden Totale vervoersprestatie (mld km)
Nederland 2005 194,0
Nederland 2006 195,1
Nederland 2007 197,2
Groningen 2005 6,7
Groningen 2006 7,1
Groningen 2007 7,3
Friesland 2005 8,6
Friesland 2006 8,4
Friesland 2007 8,2
Drenthe 2005 6,9
Drenthe 2006 5,8
Drenthe 2007 7,1
Overijssel 2005 14,1
Overijssel 2006 13,8
Overijssel 2007 13,4
Flevoland 2005 5,3
Flevoland 2006 5,5
Flevoland 2007 6,1
Gelderland 2005 24,1
Gelderland 2006 25,5
Gelderland 2007 25,3
Utrecht 2005 15,1
Utrecht 2006 16,1
Utrecht 2007 16,4
Noord-Holland 2005 29,4
Noord-Holland 2006 30,6
Noord-Holland 2007 31,0
Zuid-Holland 2005 38,4
Zuid-Holland 2006 37,5
Zuid-Holland 2007 37,6
Zeeland 2005 4,7
Zeeland 2006 4,7
Zeeland 2007 4,0
Noord-Brabant 2005 28,9
Noord-Brabant 2006 28,5
Noord-Brabant 2007 28,7
Limburg 2005 11,8
Limburg 2006 11,6
Limburg 2007 12,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u informatie over het totaal aantal gereisde kilometers
in Nederland per vervoerwijze naar regio. Als basis voor de berekening van
deze zogenoemde vervoersprestaties zijn de onderzoeksresultaten van het
OVG/MON gebruikt. Tevens zijn nog enkele bijschattingen gemaakt, zoals een
schatting van de vakantiemobiliteit per vervoerwijze (binnen Nederland door
de Nederlandse bevolking).

De mobiliteitsgegevens voor de jaren 1985-2003 zijn verkregen uit de door
het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) jaarlijks uitgevoerde enquête
Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG). Sinds 2004 zijn de mobiliteitsgegevens
afkomstig uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) van Dienst Verkeer
en Scheepvaart (DVS), een onderdeel van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1985.

Status van de cijfers
Cijfers op basis van OVG/MON zijn altijd definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 20-03-2012 en voortgezet als “Gereisde kilometers door personen; vervoerswijzen, regio's”. Zie ook paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totale vervoersprestatie
Totale vervoersprestatie: totaal aantal gereisde kilometers door de
Nederlandse bevolking binnen Nederland over alle vervoerwijzen (exclusief
mobiliteit van tehuisbewoners). Als basis voor deze tabel zijn de
onderzoeksresultaten van het OVG/MON gebruikt. Tevens zijn nog enkele
bijschattingen gemaakt, zoals een schatting van de vakantiemobiliteit per
vervoerwijze (binnen Nederland door de Nederlandse bevolking).