Ingenieurs en architecten; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Ingenieurs en architecten; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekening Bedrijven (x 100) Winst- en verliesrekening Bedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekening Netto-omzet Totaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekening Netto-omzet Verleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekening Netto-omzet Handelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekening Totaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Kostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Personeelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Afschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Autokosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Verkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Andere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekening Saldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekening Resultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekening Bruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekening Operationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekening Winstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekening Investeringsquote (%) Winst- en verliesrekening Netto-omzet per fte (1 000 euro) Omzetspecificatie Netto-omzet (mln euro) Omzetspecificatie Verleende diensten Totaal verleende diensten (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Verleende diensten Burgelijke en utiliteitsbouw (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Verleende diensten Stedebouw-, verkeerskunde e.d. (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Verleende diensten Grond-, weg- en waterbouw (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Verleende diensten Electro-, installatietechniek e.d. (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Verleende diensten Werktuig-, machine- en apparatenbouw (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Verleende diensten Procestechniek (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Verleende diensten Milieutechniek en -advies (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Verleende diensten Overig technisch ontwerp (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Verleende diensten Overige dienstverlening (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Totaal handel (in % van de netto-omzet) Personeelskosten Ontvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Totaal personeelskosten (mln euro) Personeelskosten Bruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Sociale lasten (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Pensioenpremies (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Kosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Kosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Overige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Betaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Onroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Energiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Reparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Verzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Overige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Totaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Betaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Onderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Overige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Totaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Autokosten Betaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Brandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Overige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Totaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Reis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Overige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Totaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Andere kosten Accountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Kantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Communicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Beheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Nog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personen Totaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personen Werknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Werknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Overig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Aantal vte (x 100) Investeringen Totaal investeringen (mln euro) Investeringen Materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Bedrijfsruimten (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Vervoermiddelen (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Computers (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Overige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa (in % van de investeringen) Investeringen Totaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 742 1996 122,3 5.993 6.033 5.895 107 -40 5.499 31,1 48,4 3,1 17,3 953 199 61 125 135 434 494 -15 479 71,6 8,1 8,0 3,8 76,2 6.033 97,7 22,7 7,5 7,6 8,1 11,8 20,5 7,9 9,6 2,0 2,3 0,5 2.660 75,3 5,0 3,9 6,1 5,5 4,7 953 199 70,8 1,1 8,8 7,1 1,2 11,1 61 31,4 33,8 34,9 125 48,2 18,0 34,4 135 21,1 58,5 20,5 434 14,4 16,1 4,3 0,1 11,2 33,3 4,9 15,5 852 80,5 12,6 6,9 792 230 90,0 12,8 13,4 31,2 15,9 16,6 10,0
Totaal SBI 742 1997 131,6 6.326 6.159 6.072 70 167 5.776 30,7 48,8 3,2 17,4 1.006 208 60 132 141 464 550 -5 545 71,2 8,5 8,6 3,5 77,3 6.159 98,6 25,3 8,9 8,9 9,1 8,6 19,5 7,3 8,2 2,7 1,4 0,5 2.816 75,7 4,7 4,0 6,1 5,1 5,0 1.006 208 72,0 0,9 8,0 6,4 1,3 11,3 60 26,2 34,8 39,0 132 55,0 16,7 28,3 141 24,5 56,8 18,7 464 21,7 15,3 4,2 0,3 10,8 29,6 5,2 12,9 846 80,4 12,3 7,3 796 221 91,3 7,4 16,7 32,7 18,0 16,5 8,7
Totaal SBI 742 1998 132,1 6.844 6.583 6.510 58 261 6.295 29,7 49,0 3,3 18,1 1.137 231 77 136 166 527 549 -11 538 71,6 8,0 7,9 4,5 79,8 6.583 98,9 24,4 9,6 9,2 9,7 7,5 18,8 8,7 8,6 2,3 1,1 0,7 3.086 71,7 7,7 4,0 6,3 5,7 5,3 1.137 231 . . . . . . 77 . . . 136 . . . 166 . . . 527 . . . . . . . . 885 79,9 11,6 8,5 825 306 93,1 17,6 13,5 29,6 17,7 14,7 6,9
Totaal SBI 742 1999 147,8 7.453 7.242 7.193 33 211 6.826 31,2 48,0 3,4 17,4 1.184 252 74 155 162 542 626 -8 618 70,6 8,3 8,3 4,4 . 7.242 99,3 25,1 9,4 8,9 11,0 8,1 20,1 8,5 6,7 1,5 0,7 0,7 3.276 72,2 8,2 4,1 6,4 4,4 5,4 1.184 252 . . . . . . 74 . . . 155 . . . 162 . . . 542 . . . . . . . . 931 80,7 11,2 8,0 853 330 84,1 16,2 11,8 25,9 13,8 16,3 15,9
Tot 250 000 euro 1996 98,9 614 602 566 28 12 445 25,4 32,0 7,2 35,4 158 29 8 30 20 70 169 7 176 81,2 27,6 28,6 8,9 . 602 94,0 44,4 5,4 1,9 5,9 8,0 8,8 6,3 10,6 2,6 6,0 1,5 142 79,0 5,4 5,8 1,6 6,5 3,2 158 29 73,9 1,2 10,5 5,6 1,1 7,6 8 27,0 34,2 38,8 30 32,4 25,5 42,2 20 20,1 68,1 11,8 70 20,8 22,0 3,6 0,2 12,0 23,0 2,6 15,7 184 45,7 53,5 0,9 171 54 90,8 19,7 27,1 24,7 6,4 12,8 9,2
Tot 250 000 euro 1997 106,9 698 690 671 17 8 503 25,1 34,5 7,1 33,3 167 30 9 31 19 79 195 4 199 81,7 27,9 28,5 8,0 . 690 97,3 50,6 5,0 3,6 8,3 7,5 6,1 6,3 7,5 2,6 2,7 0,7 173 78,9 4,5 5,7 1,0 6,8 4,0 167 30 75,7 0,7 10,1 2,9 1,1 9,6 9 20,5 28,5 50,9 31 38,1 21,6 40,4 19 31,5 58,6 9,9 79 29,5 21,4 3,5 0,5 11,3 17,7 2,1 14,0 173 42,5 55,1 2,4 165 56 94,6 11,8 32,3 25,0 8,2 17,3 5,4
Tot 250 000 euro 1998 107,0 695 683 668 13 12 487 21,4 37,9 7,3 33,3 162 29 9 28 18 78 208 2 210 84,7 30,4 30,3 10,8 . 683 97,9 47,2 4,7 5,0 7,3 9,0 5,0 9,0 9,1 1,7 2,1 1,9 185 73,9 6,3 5,7 5,1 6,8 4,1 162 29 . . . . . . 9 . . . 28 . . . 18 . . . 78 . . . . . . . . 175 41,3 55,0 3,7 160 75 88,2 25,4 24,1 17,9 10,1 10,7 11,8
Tot 250 000 euro 1999 117,4 728 720 715 5 8 484 23,0 34,8 8,2 34,0 165 27 7 32 25 73 244 4 248 84,5 34,3 34,1 8,6 . 720 99,3 41,4 7,5 4,4 10,9 9,9 4,6 9,0 10,6 1,1 0,7 1,7 168 77,4 6,7 5,2 0,9 6,9 4,6 165 27 . . . . . . 7 . . . 32 . . . 25 . . . 73 . . . . . . . . 173 40,8 56,5 2,7 162 63 82,7 15,7 26,8 18,7 13,0 8,5 17,3
250 000 tot 2 000 000 euro 1996 19,5 1.310 1.293 1.265 24 17 1.191 19,1 55,3 4,1 21,5 256 51 13 32 28 131 119 -20 99 82,4 8,0 7,6 4,9 . 1.293 97,8 41,9 7,2 2,9 11,6 11,2 2,5 7,7 10,7 2,2 2,2 0,9 658 78,9 5,2 3,6 2,8 5,6 4,8 256 51 74,2 1,1 9,1 7,1 1,1 7,3 13 21,4 41,0 37,7 32 40,1 21,0 38,8 28 25,5 53,6 21,0 131 13,5 15,3 4,9 0,2 9,0 41,6 3,8 11,7 216 92,2 3,6 4,2 192 64 87,9 10,4 15,2 27,1 12,7 22,5 12,1
250 000 tot 2 000 000 euro 1997 20,9 1.416 1.397 1.375 15 19 1.268 20,5 53,6 4,4 21,5 272 55 11 37 27 142 148 -7 141 81,4 10,3 9,9 5,0 . 1.397 98,4 42,0 8,3 3,8 11,0 9,0 2,4 9,3 10,3 2,3 1,6 1,1 680 81,0 5,2 4,0 2,7 2,8 5,4 272 55 74,9 0,9 8,2 7,4 1,2 7,4 11 21,5 49,3 29,2 37 54,0 17,5 28,5 27 31,0 50,7 18,4 142 30,5 13,0 4,3 0,3 9,0 29,3 3,5 9,9 214 93,4 3,5 3,1 195 71 90,2 8,0 18,2 25,6 22,5 15,9 9,8
250 000 tot 2 000 000 euro 1998 20,9 1.504 1.470 1.451 12 34 1.369 20,4 53,9 4,3 21,4 294 58 15 36 33 151 134 -9 125 81,0 8,6 8,3 5,3 . 1.470 98,7 38,1 9,2 5,4 11,5 8,8 3,0 11,4 9,9 1,5 1,3 0,8 738 75,6 8,1 3,9 2,9 4,4 5,9 294 58 . . . . . . 15 . . . 36 . . . 33 . . . 151 . . . . . . . . 218 90,8 2,8 6,3 194 79 94,5 13,9 19,3 28,6 15,1 17,6 5,5
250 000 tot 2 000 000 euro 1999 26,1 1.803 1.805 1.780 15 -2 1.620 21,6 53,0 4,7 20,7 336 69 17 47 35 168 183 -15 168 80,6 9,4 9,3 6,4 . 1.805 98,7 40,3 7,9 6,0 14,0 9,4 3,6 10,3 6,4 0,8 1,3 1,0 859 75,2 8,9 4,0 2,8 4,0 6,1 336 69 . . . . . . 17 . . . 47 . . . 35 . . . 168 . . . . . . . . 255 91,1 2,5 6,4 226 115 81,7 16,2 13,0 19,4 20,4 12,7 18,3
2 000 000 tot 5 000 000 euro 1996 2,6 858 838 810 15 20 797 23,1 54,7 3,9 18,3 146 33 9 19 20 66 62 -13 49 78,0 6,4 5,7 4,7 . 838 96,6 29,4 6,0 7,2 10,5 15,3 7,8 9,1 9,9 1,4 3,4 1,0 436 78,1 5,2 3,7 3,0 5,3 5,6 146 33 66,3 1,5 9,4 9,0 1,8 12,1 9 24,1 38,2 37,7 19 54,7 21,1 28,1 20 26,9 52,5 20,6 66 14,7 15,6 5,8 0,1 10,9 34,7 4,8 13,4 116 93,6 0,9 5,4 111 41 81,6 11,8 8,2 26,7 16,3 18,5 18,4
2 000 000 tot 5 000 000 euro 1997 2,5 826 805 785 14 21 760 20,0 58,3 3,8 17,8 135 33 8 18 16 60 65 -10 55 81,1 7,1 6,6 3,8 . 805 97,6 32,3 6,9 9,5 12,1 10,8 6,2 6,2 11,0 2,5 2,4 1,0 444 79,7 4,9 3,7 2,9 4,3 5,5 135 33 70,7 1,2 8,8 6,9 1,9 10,5 8 31,1 37,3 31,7 18 59,0 17,5 23,5 16 29,1 51,4 19,5 60 16,1 15,1 6,0 0,6 10,9 34,8 4,1 12,4 112 94,1 0,5 5,5 106 32 79,7 4,8 8,3 33,6 21,5 11,4 20,3
2 000 000 tot 5 000 000 euro 1998 2,7 913 900 885 10 13 831 19,5 59,3 3,6 17,7 147 33 8 18 18 69 83 -8 75 82,0 8,4 8,3 3,7 . 900 98,3 34,6 7,4 7,0 13,4 11,1 5,0 7,7 9,6 2,6 1,7 1,1 492 76,9 8,4 4,0 3,5 2,9 5,6 147 33 . . . . . . 8 . . . 18 . . . 18 . . . 69 . . . . . . . . 126 94,3 0,2 5,6 118 34 93,9 9,4 9,0 40,1 17,0 18,5 6,1
2 000 000 tot 5 000 000 euro 1999 2,7 864 861 850 7 3 780 18,0 59,3 3,8 19,0 148 34 7 19 17 71 84 -8 76 83,7 9,0 8,9 6,3 . 861 98,7 35,2 8,5 6,5 15,3 13,5 3,5 7,0 7,9 1,4 1,3 0,7 463 74,2 8,6 4,0 3,8 4,0 6,1 148 34 . . . . . . 7 . . . 19 . . . 17 . . . 71 . . . . . . . . 119 92,1 0,2 7,7 107 54 72,6 11,7 7,3 25,5 11,2 16,8 27,4
5 000 000 euro en meer 1996 1,2 3.210 3.299 3.254 40 -89 3.067 38,7 46,4 2,0 12,8 394 86 30 44 66 167 144 11 155 64,0 4,9 4,8 2,2 . 3.299 98,6 9,4 8,3 10,6 6,5 11,9 32,8 8,0 8,9 2,0 1,4 0,1 1.424 72,5 4,9 3,9 9,1 5,3 4,5 394 86 69,3 0,9 7,7 7,0 1,0 14,1 30 39,0 29,2 31,7 44 61,9 9,3 28,7 66 17,8 59,4 22,8 167 12,2 14,6 3,6 0,1 12,8 30,6 6,8 19,3 335 87,4 0,1 12,5 317 71 96,3 10,4 4,4 42,4 25,9 13,2 3,7
5 000 000 euro en meer 1997 1,3 3.386 3.267 3.240 24 119 3.244 38,0 46,8 1,9 13,3 431 91 32 47 78 183 142 8 150 62,2 4,1 4,4 1,8 . 3.267 99,2 11,2 10,4 12,0 7,8 8,2 32,9 7,0 6,7 3,0 0,8 0,2 1.518 71,8 4,4 3,9 9,2 6,1 4,7 431 91 69,5 0,8 7,0 6,9 1,3 14,6 32 28,1 31,0 40,9 47 65,5 12,6 21,9 78 19,6 59,6 20,8 183 13,3 14,5 3,9 0,1 12,0 33,1 8,2 14,9 347 87,0 0,0 13,0 331 63 95,4 4,2 5,3 47,3 19,7 18,9 4,6
5 000 000 euro en meer 1998 1,5 3.731 3.530 3.505 23 201 3.608 36,6 46,3 2,3 14,8 534 111 44 54 96 229 123 5 128 62,6 3,6 3,4 3,1 . 3.530 99,3 11,7 11,4 12,2 8,5 5,7 31,6 7,8 7,8 2,6 0,7 0,3 1.671 68,2 7,5 3,9 8,7 6,9 5,1 534 111 . . . . . . 44 . . . 54 . . . 96 . . . 229 . . . . . . . . 366 86,8 0,0 13,2 352 117 94,9 17,5 4,0 34,7 24,5 14,3 5,1
5 000 000 euro en meer 1999 1,6 4.058 3.857 3.847 7 201 3.942 38,8 45,3 2,3 13,6 536 122 43 58 84 230 115 9 124 60,3 3,1 3,1 2,4 . 3.857 99,8 12,6 10,7 11,6 8,7 5,9 34,5 7,9 5,8 2,0 0,2 0,5 1.786 69,7 8,0 4,0 9,3 4,4 5,0 536 122 . . . . . . 43 . . . 58 . . . 84 . . . 230 . . . . . . . . 384 88,3 0,0 11,7 359 98 94,0 19,0 3,3 38,3 8,1 25,4 6,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Ingenieurs en architecten (SBI 742)
Architecten- en technische ontwerp- en adviesbureaus voor burgelijke
utiliteitsbouw.
Technisch ontwerp en advies voor stedenbouw-, verkeers-, tuin- en
landschapskunde, ruimtelijke ordening en planologie, grond-, weg- en
waterbouw, elektro-, installatietechniek en telematica, werktuig-,
machine- en apparatenbouw, procestechniek; overige technische ontwerp-,
teken- en adviesbureaus.

Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.

In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Winst- en verliesrekening
Bedrijven
Bedrijfsopbrengsten
Totale bedrijfsopbrengst =
Netto-omzet +
wijzigingen in onderhanden werk +
Geactiveerde productie voor eigen bedrijf +
Subsidies en restituties +
uitkeringen van verzekeringen (bedrijfsschade)+
Ontvangen huren onroerende goederen +
Niet eerder genoemde opbrengsten
Netto-omzet
Totaal netto-omzet
Verleende diensten
Handelsgoederen
Overige opbrengsten
Totaal bedrijfslasten
Bedrijfslasten
Kostprijs van de omzet
Grond- en hulpstoffen.
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfslasten
Overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
Huisvestingskosten
Inventaris- en machinekosten
Autokosten
Verkoopkosten
Andere kosten
Bedrijfsresultaat
Saldo financiële resultaten
Saldo financiële resultaten uit gewone en buitengewone
bedrijfsuitoefening.
Resultaat voor belastingen
Bruto winstmarge
De netto-omzet minus de som van de kosten van grond- en hulpstoffen,
inkopen van handelsgoederen en kosten uitbesteed werk als percentage van
de netto-omzet.
Operationele winstmarge
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen als percentage
van de bedrijfsopbrengsten.
Winstmarge voor belastingen
Het resultaat voor belastingen als percentage van de bedrijfsopbrengsten.
Investeringsquote
De investeringen als percentage van de bedrijfsopbrengsten.
Netto-omzet per fte
Omzetspecificatie
Netto-omzet
Verleende diensten
Totaal verleende diensten
Burgelijke en utiliteitsbouw
Stedebouw-, verkeerskunde e.d.
Stedebouw-, verkeers-, tuin- en landschapskunde, ruimtelijke ordening en
planologie.
Grond-, weg- en waterbouw
Electro-, installatietechniek e.d.
Electro-, installatietechniek en telematica.
Werktuig-, machine- en apparatenbouw
Procestechniek
Milieutechniek en -advies
Overig technisch ontwerp
Overige dienstverlening
Totaal handel
Personeelskosten
Ontvangsten voor uitleen en subsidie
Ontvangsten voor uitleen en loonsubsidie.
Incl. subsidies ter handhaving van de werkgelegenheid.
Totaal personeelskosten
Personeelskosten minus de personeelsopbrengsten.
Bruto lonen en salarissen
Bruto loon en salarissen gedurende het boekjaar, inclusief:
overhevelingstoeslag, extra beloningen en uitkeringen, overwerkgelden,
gratificaties, tantiemes, vakantiegeld, vergoedingen in natura en
uitkeringen uit hoofde van ontslagregelingen, minus ontvangen ziektegelden
van bedrijfsverenigingen en verzekeringsmaatschappijen, wachtgeld en extra
loonheffing op spaarloon.
Sociale lasten
Alle ten laste van het bedrijf komende premies ZW, ZWF en WW. Als het
bedrijf op grond van de CAO het zgn. WAO-gat voor haar rekening neemt,
zijn de kosten daarvan opgenomen evenals de betalingen ingevolg de
Malus-regeling.
Pensioenpremies
De ten laste van het bedrijf komende bedragen voor pensioen- en
spaarregelingen ten behoeve van de oudedagsvoorziening. Hier zijn ook alle
uitgaven/suppleties in het kader van de VUT/EVT-regelingen opgenomen.
Kosten uitzendkrachten
Kosten ingeleend personeel
Overige personeelskosten
Hieronder vallen o.m. reiskostenvergoedingen voor woon- werkverkeer,
kantinekosten, bedrijfscursussen, bijdrage spaarloonregeling,
personeelsadvertenties, bedrijfskleding, jubilea, wervingskosten,
arbodienst e.d..
Overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
Huisvestingskosten
Totaal huisvestingskosten
Betaalde huren, pachten e.d. van leasing
Betaalde huren, pachten en kosten van leasing.
Onroerende zaakbelasting, milieuheffing
Inclusief zuiveringslasten en PBO.
Energiekosten
Reparatie- en onderhoudskosten
Verzekeringen
Opstal, brand, glas e.d. inclusief assurantiebelasting.
Overige huisvestingskosten
Bewaking, schoonmaak, water e.d..
Inventaris- en machinekosten
Inclusief de huur of lease en het onderhoud van computer(rand)apparatuur.
Totaal inventaris- en machinekosten
Betaalde huren en kosten van oper. lease
Onderhoudskosten
Overige inventaris- en machinekosten
Inclusief aanwijsbare energiekosten.
Autokosten
Totaal autokosten
Betaalde huren en kosten van oper. lease
Betaalde huren en kosten van operational lease.
Brandstof
Overige autokosten
Verkoopkosten
Totaal verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Reis-, verblijfs- en representatiekosten
Overige verkoopkosten
Inclusief beurs- en kredietverzekeringskosten.
Andere kosten
Totaal andere kosten
Accountants- en adviesdiensten
Kantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur
Overige verzekeringen
Exclusief verzekeringen t.b.v. huisvesting, beurs- en
kredietverzekeringskosten.
Overige kostprijsverhogende belastingen
Exclusief onroerend zaakbelasting en milieuheffing.
Communicatiekosten
Beheerskosten
Overige automatiseringskosten
Exclusief de huur of lease en het onderhoud van computer(rand)apparatuur.
Nog niet eerder genoemde bedrijfskosten
Werkzame personen
Totaal aantal werkzame personen
Werknemers op de loonlijst
Werknemers niet op loonlijst
Eigenaren, gezinsleden, firmanten.
Overig personeel
Ingeleend personeel van andere ondernemingen.
Aantal vte
Aantal werkzame personen herleid tot fte's.
Investeringen
Hieronder wordt verstaan de waarde van goederen, die in het boekjaar ter
beschikking komen en meer dan een produktiegang meegaan en een minimale
levensduur hebben van een jaar. Groot onderhoud van gebouwen of machines
wordt ook tot de investeringen gerekend. Investeringen in gebruikte
investeringsgoederen worden opgenomen voor de aanschafprijs. Investeringen
in voorraden en deelnemingen in andere bedrijven vallen niet onder het
investeringsbegrip.
Totaal investeringen
Materiële vaste activa
Totaal materiële vaste activa
Bedrijfsruimten
Vervoermiddelen
Computers
Overige machines, apparaten e.d.
Overige materiële vaste activa
Totaal immateriële vaste activa