Ingenieurs en architecten; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999


Ingenieurs en architecten (SBI 742)
Architecten- en technische ontwerp- en adviesbureaus voor burgelijke
utiliteitsbouw.
Technisch ontwerp en advies voor stedenbouw-, verkeers-, tuin- en
landschapskunde, ruimtelijke ordening en planologie, grond-, weg- en
waterbouw, elektro-, installatietechniek en telematica, werktuig-,
machine- en apparatenbouw, procestechniek; overige technische ontwerp-,
teken- en adviesbureaus.

Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.

In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Ingenieurs en architecten; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekeningBedrijven (x 100) Winst- en verliesrekeningBedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetTotaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetVerleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetHandelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningTotaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenKostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenPersoneelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenOverige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenInventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAutokosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAndere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekeningSaldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekeningBruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningOperationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningWinstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekeningInvesteringsquote (%) Winst- en verliesrekeningNetto-omzet per fte (1 000 euro) OmzetspecificatieNetto-omzet (mln euro) OmzetspecificatieVerleende dienstenTotaal verleende diensten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenBurgelijke en utiliteitsbouw (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenStedebouw-, verkeerskunde e.d. (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenGrond-, weg- en waterbouw (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenElectro-, installatietechniek e.d. (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenWerktuig-, machine- en apparatenbouw (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenProcestechniek (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenMilieutechniek en -advies (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenOverig technisch ontwerp (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenOverige dienstverlening (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieTotaal handel (in % van de netto-omzet) PersoneelskostenOntvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenTotaal personeelskosten (mln euro) PersoneelskostenBruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenSociale lasten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenPensioenpremies (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenOverige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenBetaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOnroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenEnergiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenReparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenVerzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOverige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenTotaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOnderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOverige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenAutokostenTotaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAutokostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenBrandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenOverige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenTotaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenOverige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere kostenAccountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenKantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenCommunicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenBeheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenNog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personenTotaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personenWerknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenWerknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenOverig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenAantal vte (x 100) InvesteringenTotaal investeringen (mln euro) InvesteringenMateriële vaste activaTotaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaBedrijfsruimten (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaVervoermiddelen (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaComputers (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenTotaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 742 1996 122,3 5.993 6.033 5.895 107 -40 5.499 31,1 48,4 3,1 17,3 953 199 61 125 135 434 494 -15 479 71,6 8,1 8,0 3,8 76,2 6.033 97,7 22,7 7,5 7,6 8,1 11,8 20,5 7,9 9,6 2,0 2,3 0,5 2.660 75,3 5,0 3,9 6,1 5,5 4,7 953 199 70,8 1,1 8,8 7,1 1,2 11,1 61 31,4 33,8 34,9 125 48,2 18,0 34,4 135 21,1 58,5 20,5 434 14,4 16,1 4,3 0,1 11,2 33,3 4,9 15,5 852 80,5 12,6 6,9 792 230 90,0 12,8 13,4 31,2 15,9 16,6 10,0
Totaal SBI 742 1997 131,6 6.326 6.159 6.072 70 167 5.776 30,7 48,8 3,2 17,4 1.006 208 60 132 141 464 550 -5 545 71,2 8,5 8,6 3,5 77,3 6.159 98,6 25,3 8,9 8,9 9,1 8,6 19,5 7,3 8,2 2,7 1,4 0,5 2.816 75,7 4,7 4,0 6,1 5,1 5,0 1.006 208 72,0 0,9 8,0 6,4 1,3 11,3 60 26,2 34,8 39,0 132 55,0 16,7 28,3 141 24,5 56,8 18,7 464 21,7 15,3 4,2 0,3 10,8 29,6 5,2 12,9 846 80,4 12,3 7,3 796 221 91,3 7,4 16,7 32,7 18,0 16,5 8,7
Totaal SBI 742 1998 132,1 6.844 6.583 6.510 58 261 6.295 29,7 49,0 3,3 18,1 1.137 231 77 136 166 527 549 -11 538 71,6 8,0 7,9 4,5 79,8 6.583 98,9 24,4 9,6 9,2 9,7 7,5 18,8 8,7 8,6 2,3 1,1 0,7 3.086 71,7 7,7 4,0 6,3 5,7 5,3 1.137 231 . . . . . . 77 . . . 136 . . . 166 . . . 527 . . . . . . . . 885 79,9 11,6 8,5 825 306 93,1 17,6 13,5 29,6 17,7 14,7 6,9
Totaal SBI 742 1999 147,8 7.453 7.242 7.193 33 211 6.826 31,2 48,0 3,4 17,4 1.184 252 74 155 162 542 626 -8 618 70,6 8,3 8,3 4,4 . 7.242 99,3 25,1 9,4 8,9 11,0 8,1 20,1 8,5 6,7 1,5 0,7 0,7 3.276 72,2 8,2 4,1 6,4 4,4 5,4 1.184 252 . . . . . . 74 . . . 155 . . . 162 . . . 542 . . . . . . . . 931 80,7 11,2 8,0 853 330 84,1 16,2 11,8 25,9 13,8 16,3 15,9
Tot 250 000 euro 1996 98,9 614 602 566 28 12 445 25,4 32,0 7,2 35,4 158 29 8 30 20 70 169 7 176 81,2 27,6 28,6 8,9 . 602 94,0 44,4 5,4 1,9 5,9 8,0 8,8 6,3 10,6 2,6 6,0 1,5 142 79,0 5,4 5,8 1,6 6,5 3,2 158 29 73,9 1,2 10,5 5,6 1,1 7,6 8 27,0 34,2 38,8 30 32,4 25,5 42,2 20 20,1 68,1 11,8 70 20,8 22,0 3,6 0,2 12,0 23,0 2,6 15,7 184 45,7 53,5 0,9 171 54 90,8 19,7 27,1 24,7 6,4 12,8 9,2
Tot 250 000 euro 1997 106,9 698 690 671 17 8 503 25,1 34,5 7,1 33,3 167 30 9 31 19 79 195 4 199 81,7 27,9 28,5 8,0 . 690 97,3 50,6 5,0 3,6 8,3 7,5 6,1 6,3 7,5 2,6 2,7 0,7 173 78,9 4,5 5,7 1,0 6,8 4,0 167 30 75,7 0,7 10,1 2,9 1,1 9,6 9 20,5 28,5 50,9 31 38,1 21,6 40,4 19 31,5 58,6 9,9 79 29,5 21,4 3,5 0,5 11,3 17,7 2,1 14,0 173 42,5 55,1 2,4 165 56 94,6 11,8 32,3 25,0 8,2 17,3 5,4
Tot 250 000 euro 1998 107,0 695 683 668 13 12 487 21,4 37,9 7,3 33,3 162 29 9 28 18 78 208 2 210 84,7 30,4 30,3 10,8 . 683 97,9 47,2 4,7 5,0 7,3 9,0 5,0 9,0 9,1 1,7 2,1 1,9 185 73,9 6,3 5,7 5,1 6,8 4,1 162 29 . . . . . . 9 . . . 28 . . . 18 . . . 78 . . . . . . . . 175 41,3 55,0 3,7 160 75 88,2 25,4 24,1 17,9 10,1 10,7 11,8
Tot 250 000 euro 1999 117,4 728 720 715 5 8 484 23,0 34,8 8,2 34,0 165 27 7 32 25 73 244 4 248 84,5 34,3 34,1 8,6 . 720 99,3 41,4 7,5 4,4 10,9 9,9 4,6 9,0 10,6 1,1 0,7 1,7 168 77,4 6,7 5,2 0,9 6,9 4,6 165 27 . . . . . . 7 . . . 32 . . . 25 . . . 73 . . . . . . . . 173 40,8 56,5 2,7 162 63 82,7 15,7 26,8 18,7 13,0 8,5 17,3
250 000 tot 2 000 000 euro 1996 19,5 1.310 1.293 1.265 24 17 1.191 19,1 55,3 4,1 21,5 256 51 13 32 28 131 119 -20 99 82,4 8,0 7,6 4,9 . 1.293 97,8 41,9 7,2 2,9 11,6 11,2 2,5 7,7 10,7 2,2 2,2 0,9 658 78,9 5,2 3,6 2,8 5,6 4,8 256 51 74,2 1,1 9,1 7,1 1,1 7,3 13 21,4 41,0 37,7 32 40,1 21,0 38,8 28 25,5 53,6 21,0 131 13,5 15,3 4,9 0,2 9,0 41,6 3,8 11,7 216 92,2 3,6 4,2 192 64 87,9 10,4 15,2 27,1 12,7 22,5 12,1
250 000 tot 2 000 000 euro 1997 20,9 1.416 1.397 1.375 15 19 1.268 20,5 53,6 4,4 21,5 272 55 11 37 27 142 148 -7 141 81,4 10,3 9,9 5,0 . 1.397 98,4 42,0 8,3 3,8 11,0 9,0 2,4 9,3 10,3 2,3 1,6 1,1 680 81,0 5,2 4,0 2,7 2,8 5,4 272 55 74,9 0,9 8,2 7,4 1,2 7,4 11 21,5 49,3 29,2 37 54,0 17,5 28,5 27 31,0 50,7 18,4 142 30,5 13,0 4,3 0,3 9,0 29,3 3,5 9,9 214 93,4 3,5 3,1 195 71 90,2 8,0 18,2 25,6 22,5 15,9 9,8
250 000 tot 2 000 000 euro 1998 20,9 1.504 1.470 1.451 12 34 1.369 20,4 53,9 4,3 21,4 294 58 15 36 33 151 134 -9 125 81,0 8,6 8,3 5,3 . 1.470 98,7 38,1 9,2 5,4 11,5 8,8 3,0 11,4 9,9 1,5 1,3 0,8 738 75,6 8,1 3,9 2,9 4,4 5,9 294 58 . . . . . . 15 . . . 36 . . . 33 . . . 151 . . . . . . . . 218 90,8 2,8 6,3 194 79 94,5 13,9 19,3 28,6 15,1 17,6 5,5
250 000 tot 2 000 000 euro 1999 26,1 1.803 1.805 1.780 15 -2 1.620 21,6 53,0 4,7 20,7 336 69 17 47 35 168 183 -15 168 80,6 9,4 9,3 6,4 . 1.805 98,7 40,3 7,9 6,0 14,0 9,4 3,6 10,3 6,4 0,8 1,3 1,0 859 75,2 8,9 4,0 2,8 4,0 6,1 336 69 . . . . . . 17 . . . 47 . . . 35 . . . 168 . . . . . . . . 255 91,1 2,5 6,4 226 115 81,7 16,2 13,0 19,4 20,4 12,7 18,3
2 000 000 tot 5 000 000 euro 1996 2,6 858 838 810 15 20 797 23,1 54,7 3,9 18,3 146 33 9 19 20 66 62 -13 49 78,0 6,4 5,7 4,7 . 838 96,6 29,4 6,0 7,2 10,5 15,3 7,8 9,1 9,9 1,4 3,4 1,0 436 78,1 5,2 3,7 3,0 5,3 5,6 146 33 66,3 1,5 9,4 9,0 1,8 12,1 9 24,1 38,2 37,7 19 54,7 21,1 28,1 20 26,9 52,5 20,6 66 14,7 15,6 5,8 0,1 10,9 34,7 4,8 13,4 116 93,6 0,9 5,4 111 41 81,6 11,8 8,2 26,7 16,3 18,5 18,4
2 000 000 tot 5 000 000 euro 1997 2,5 826 805 785 14 21 760 20,0 58,3 3,8 17,8 135 33 8 18 16 60 65 -10 55 81,1 7,1 6,6 3,8 . 805 97,6 32,3 6,9 9,5 12,1 10,8 6,2 6,2 11,0 2,5 2,4 1,0 444 79,7 4,9 3,7 2,9 4,3 5,5 135 33 70,7 1,2 8,8 6,9 1,9 10,5 8 31,1 37,3 31,7 18 59,0 17,5 23,5 16 29,1 51,4 19,5 60 16,1 15,1 6,0 0,6 10,9 34,8 4,1 12,4 112 94,1 0,5 5,5 106 32 79,7 4,8 8,3 33,6 21,5 11,4 20,3
2 000 000 tot 5 000 000 euro 1998 2,7 913 900 885 10 13 831 19,5 59,3 3,6 17,7 147 33 8 18 18 69 83 -8 75 82,0 8,4 8,3 3,7 . 900 98,3 34,6 7,4 7,0 13,4 11,1 5,0 7,7 9,6 2,6 1,7 1,1 492 76,9 8,4 4,0 3,5 2,9 5,6 147 33 . . . . . . 8 . . . 18 . . . 18 . . . 69 . . . . . . . . 126 94,3 0,2 5,6 118 34 93,9 9,4 9,0 40,1 17,0 18,5 6,1
2 000 000 tot 5 000 000 euro 1999 2,7 864 861 850 7 3 780 18,0 59,3 3,8 19,0 148 34 7 19 17 71 84 -8 76 83,7 9,0 8,9 6,3 . 861 98,7 35,2 8,5 6,5 15,3 13,5 3,5 7,0 7,9 1,4 1,3 0,7 463 74,2 8,6 4,0 3,8 4,0 6,1 148 34 . . . . . . 7 . . . 19 . . . 17 . . . 71 . . . . . . . . 119 92,1 0,2 7,7 107 54 72,6 11,7 7,3 25,5 11,2 16,8 27,4
5 000 000 euro en meer 1996 1,2 3.210 3.299 3.254 40 -89 3.067 38,7 46,4 2,0 12,8 394 86 30 44 66 167 144 11 155 64,0 4,9 4,8 2,2 . 3.299 98,6 9,4 8,3 10,6 6,5 11,9 32,8 8,0 8,9 2,0 1,4 0,1 1.424 72,5 4,9 3,9 9,1 5,3 4,5 394 86 69,3 0,9 7,7 7,0 1,0 14,1 30 39,0 29,2 31,7 44 61,9 9,3 28,7 66 17,8 59,4 22,8 167 12,2 14,6 3,6 0,1 12,8 30,6 6,8 19,3 335 87,4 0,1 12,5 317 71 96,3 10,4 4,4 42,4 25,9 13,2 3,7
5 000 000 euro en meer 1997 1,3 3.386 3.267 3.240 24 119 3.244 38,0 46,8 1,9 13,3 431 91 32 47 78 183 142 8 150 62,2 4,1 4,4 1,8 . 3.267 99,2 11,2 10,4 12,0 7,8 8,2 32,9 7,0 6,7 3,0 0,8 0,2 1.518 71,8 4,4 3,9 9,2 6,1 4,7 431 91 69,5 0,8 7,0 6,9 1,3 14,6 32 28,1 31,0 40,9 47 65,5 12,6 21,9 78 19,6 59,6 20,8 183 13,3 14,5 3,9 0,1 12,0 33,1 8,2 14,9 347 87,0 0,0 13,0 331 63 95,4 4,2 5,3 47,3 19,7 18,9 4,6
5 000 000 euro en meer 1998 1,5 3.731 3.530 3.505 23 201 3.608 36,6 46,3 2,3 14,8 534 111 44 54 96 229 123 5 128 62,6 3,6 3,4 3,1 . 3.530 99,3 11,7 11,4 12,2 8,5 5,7 31,6 7,8 7,8 2,6 0,7 0,3 1.671 68,2 7,5 3,9 8,7 6,9 5,1 534 111 . . . . . . 44 . . . 54 . . . 96 . . . 229 . . . . . . . . 366 86,8 0,0 13,2 352 117 94,9 17,5 4,0 34,7 24,5 14,3 5,1
5 000 000 euro en meer 1999 1,6 4.058 3.857 3.847 7 201 3.942 38,8 45,3 2,3 13,6 536 122 43 58 84 230 115 9 124 60,3 3,1 3,1 2,4 . 3.857 99,8 12,6 10,7 11,6 8,7 5,9 34,5 7,9 5,8 2,0 0,2 0,5 1.786 69,7 8,0 4,0 9,3 4,4 5,0 536 122 . . . . . . 43 . . . 58 . . . 84 . . . 230 . . . . . . . . 384 88,3 0,0 11,7 359 98 94,0 19,0 3,3 38,3 8,1 25,4 6,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens