Faillissementen; bedrijfsactiviteit naar regio en bedrijfskenmerk,1993-2011


In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de jaarlijks door de rechter uitgesproken faillissementen naar bedrijfstak, bedrijfsleeftijd bij faillissement en provincie. De aantallen uitgesproken faillissementen worden niet gecorrigeerd voor de uitspraken die later zijn vernietigd. Vanwege het feit dat koppeling met het Algemeen Bedrijfsregister (ABR)
niet mogelijk was door het ontbreken van een juiste datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, ontbreken, vanaf 2007, de gegevens over de bestaansduur van de onderneming.

Gegevens beschikbaar van 1993 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 12 januari 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Reden van stopzetting:
De tabellen over de uitsproken faillissementen in Nederland is opnieuw opgezet. De nieuwe tabellen zijn op statline onder het thema Bedrijven/Bedrijvendemografie/Faillissementen te vinden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Faillissementen; bedrijfsactiviteit naar regio en bedrijfskenmerk,1993-2011

Perioden Regio's en bedrijfskenmerken Uitgesproken faillissementen (aantal) Bedrijfsactiviteit Sbi '930000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) (aantal) Bedrijfsactiviteit Sbi '93C t/m E Nijverheid (geen bouwnijverheid) (aantal) Bedrijfsactiviteit Sbi '93F Bouwnijverheid (aantal) Bedrijfsactiviteit Sbi '93H Horeca (aantal)
2000 Noord-Nederland (LD) 338 8 44 55 22
2001 Noord-Nederland (LD) 380 5 68 80 27
2002 Noord-Nederland (LD) 411 5 97 49 14
2003 Noord-Nederland (LD) 628 10 98 106 28
2004 Noord-Nederland (LD) 594 17 71 88 36
2005 Noord-Nederland (LD) 615 20 69 115 49
2006 Noord-Nederland (LD) 489 18 51 69 41
2007 Noord-Nederland (LD) 418 13 54 71 21
2008 Noord-Nederland (LD) 454 24 41 79 17
2009 Noord-Nederland (LD) 728 15 90 96 25
2010 Noord-Nederland (LD) 669 8 103 108 28
2011 Noord-Nederland (LD) 633 16 81 118 33
2000 Oost-Nederland (LD) 724 14 98 94 48
2001 Oost-Nederland (LD) 926 14 133 116 42
2002 Oost-Nederland (LD) 974 14 139 123 29
2003 Oost-Nederland (LD) 1.373 23 223 172 61
2004 Oost-Nederland (LD) 1.387 30 176 161 69
2005 Oost-Nederland (LD) 1.439 21 178 187 81
2006 Oost-Nederland (LD) 1.237 19 127 141 137
2007 Oost-Nederland (LD) 1.013 13 125 106 71
2008 Oost-Nederland (LD) 998 20 104 127 60
2009 Oost-Nederland (LD) 1.795 29 240 237 63
2010 Oost-Nederland (LD) 1.593 28 227 248 93
2011 Oost-Nederland (LD) 1.530 28 229 234 91
2000 West-Nederland (LD) 1.727 27 151 262 84
2001 West-Nederland (LD) 2.125 30 150 293 83
2002 West-Nederland (LD) 2.504 42 207 281 92
2003 West-Nederland (LD) 3.033 73 289 413 123
2004 West-Nederland (LD) 3.185 109 293 388 141
2005 West-Nederland (LD) 3.203 69 244 395 208
2006 West-Nederland (LD) 2.854 84 178 393 256
2007 West-Nederland (LD) 2.136 33 159 288 145
2008 West-Nederland (LD) 2.102 31 169 275 109
2009 West-Nederland (LD) 3.604 63 305 456 134
2010 West-Nederland (LD) 3.298 75 343 464 139
2011 West-Nederland (LD) 3.269 65 268 465 190
2000 Zuid-Nederland (LD) 790 8 135 120 41
2001 Zuid-Nederland (LD) 899 12 156 156 40
2002 Zuid-Nederland (LD) 1.074 10 161 154 38
2003 Zuid-Nederland (LD) 1.352 16 194 196 59
2004 Zuid-Nederland (LD) 1.482 33 201 218 86
2005 Zuid-Nederland (LD) 1.523 29 166 200 82
2006 Zuid-Nederland (LD) 1.361 20 149 163 106
2007 Zuid-Nederland (LD) 1.035 24 125 150 61
2008 Zuid-Nederland (LD) 1.081 13 112 147 47
2009 Zuid-Nederland (LD) 1.913 36 280 208 89
2010 Zuid-Nederland (LD) 1.650 29 207 303 85
2011 Zuid-Nederland (LD) 1.702 34 199 273 111
Bron: CBS
Verklaring van tekens