Luchtvloot; omvang en samenstelling, 31 december

Luchtvloot; omvang en samenstelling, 31 december

Perioden Totale luchtvloot (aantal) Vleugelvliegtuigen Totaal vleugelvliegtuigen (aantal) Vleugelvliegtuigen Straalmotoren Totaal straalmotoren (aantal) Vleugelvliegtuigen Schroefturbinemotoren Totaal schroefturbinemotoren (aantal) Vleugelvliegtuigen Zuigermotoren Totaal zuigermotoren (aantal) Vleugelvliegtuigen Ultra Light's Totaal Ultra Light's (aantal) Vleugelvliegtuigen Zweefvliegtuigen Totaal zweefvliegtuigen (aantal) Hefschroefvliegtuigen Totaal hefschroefvliegtuigen (aantal) Ballonvaartuigen (aantal)
2010 2.785 2.226 251 67 744 466 698 96 463
2011 2.779 2.226 256 53 737 502 678 91 462
2012 2.772 2.216 251 52 720 525 668 92 464
2013 2.729 2.194 255 47 707 533 652 87 448
2014 2.678 2.169 256 42 684 543 644 77 432
2015 2.648 2.152 252 37 661 559 643 80 416
2016 2.665 2.160 250 39 658 567 646 78 427
2017 2.656 2.160 261 36 653 572 638 80 416
2018 2.637 2.132 257 41 648 566 620 78 427
2019 2.527 2.045 258 45 647 479 616 76 406
2020 2.533 2.053 265 43 667 467 611 73 407
2021 2.550 2.066 268 44 687 463 604 79 405
2022 2.603 2.097 278 49 708 456 606 79 427
2023 2.646 2.116 281 54 731 449 601 77 453
Bron: © CBS, ILenT,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie bevat gegevens over de omvang en samenstelling van de in Nederland geregistreerde civiele luchtvloot naar type luchtvaartuig op peildatum 31 december van elk jaar. De jaarreeksen starten met informatie over de luchtvloot vanaf 1961.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1961

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 5 februari 2024:
Toegevoegd zijn de cijfers per 31 december 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen telkens in januari na afloop van het betreffende verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Totale luchtvloot
Dit totaal omvat alle in Nederland geregistreerde civiele luchtvaartuigen,
de som van vleugelvliegtuigen, hefschroefvliegtuigen en ballonvaartuigen.
Vleugelvliegtuigen
Vleugelvliegtuigen; Deze luchtvaartuigen zijn gebonden aan maatregelen
zoals vlieghoogtes, het ontzien van stiltegebieden, aanscherping van de
geluidsproductie en maatregelen op het gebied van de interactie met
militair luchtverkeer.
Totaal vleugelvliegtuigen
Straalmotoren
Vleugelvliegtuigen uitgerust met straalmotor(en).
Totaal straalmotoren
Schroefturbinemotoren
Vleugelvliegtuigen met propeller(s) en aangedreven door turbinemotor(en).
Totaal schroefturbinemotoren
Zuigermotoren
Vleugelvliegtuigen met propeller(s) en aangedreven door zuigermotor(en).
Totaal zuigermotoren
Ultra Light's
Zeer lichte vleugelvliegtuigen met propeller; dit type kent twee
uitvoeringen: very light aircraft (VLA) en de micro light aircraft (MLA).
De categorie VLA heeft een dusdanig motorvermogen dat vluchten met dit
type onder de wettelijke bepalingen inzake de geluidshinder vallen.
Totaal Ultra Light's
Het totaal van de very light's (VLA's) en de micro light's (MLA's).
Zweefvliegtuigen
Vleugelvliegtuigen die voor het uitvoeren van een langdurige, vrije
vlucht niet afhankelijk zijn van een voortstuwingsinrichting.
Totaal zweefvliegtuigen
Hefschroefvliegtuigen
Luchtvaartuigen voorzien van een rotor; dit zijn vooral helikopters en
autogiro's.
Totaal hefschroefvliegtuigen
Ballonvaartuigen
Luchtschepen, gas- en heteluchtballonnen.