Misdrijven; afdoening door het Openbaar Ministerie 1994-2010

Misdrijven; afdoening door het Openbaar Ministerie 1994-2010

Soort misdrijf Soort verdachte Leeftijd verdachte Perioden Afdoeningen strafzaken door OM Totaal afdoeningen strafzaken door OM (aantal) Afdoeningen strafzaken door OM Sepots Totaal sepots (aantal) Afdoeningen strafzaken door OM Transactie Totaal transacties (aantal) Afdoeningen strafzaken door OM Overdracht (aantal) Afdoeningen strafzaken door OM Voeging ad informandum (aantal) Afdoeningen strafzaken door OM Voeging ter berechting (aantal) Afdoeningen strafzaken door OM Onbekend (aantal)
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2000 118.370 31.645 61.515 4.495 4.885 11.980 3.850
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2001 115.540 28.270 66.940 3.575 4.885 11.775 95
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2002 120.695 27.810 71.200 3.875 5.305 12.430 80
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2003 128.670 26.995 81.080 3.465 4.840 12.180 100
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2004 127.665 28.015 78.615 3.750 4.885 12.305 95
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2005 123.000 28.360 76.060 3.585 3.815 11.100 75
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2006 126.090 30.645 77.860 3.255 3.495 10.735 105
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2007 122.275 30.460 74.210 3.340 3.340 10.755 170
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2008 122.250 35.340 68.290 3.580 3.830 11.115 95
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2009 116.325 34.010 65.115 2.935 3.960 8.000 2.300
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2010* 83.580 25.015 42.295 1.825 1.950 4.910 7.585
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012 en voortgezet als Misdrijven; afdoening door het Openbaar Ministerie. Zie ook paragraaf 3. De reden van stopzetting is de invoering van de Standaardclassificatie Misdrijven 2010.

Deze tabel bevat het aantal rechtbankstrafzaken dat is afgedaan door het Openbaar Ministerie, onderverdeeld naar wijze van afdoening en - bij beleidssepots - naar wijze van uitvoering. In de tabel zijn deze gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- type misdrijf;
- soort verdachte;
- leeftijdscategorie verdachte.
Het OM kan een verdachte ook dagvaarden. In dat geval wordt de zaak voorgelegd aan de rechter. Dagvaardingen worden niet als een afdoening door het OM geteld. De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.
Frequentie: jaarlijks

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers,
de overige cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012.

Toelichting onderwerpen

Afdoeningen strafzaken door OM
Aantal afdoeningen van rechtbankstrafzaken door het Openbaar Ministerie
(OM) naar wijze van afdoening.
Een afdoening van een strafzaak door het Openbaar Ministerie is het nemen
van een beslissing over een bij het parket ingeschreven proces-verbaal
door sepot, voeging ad informandum, voeging ter berechting, transactie of
overdracht aan de afdeling rechtbankzaken van een ander parket.
Het OM kan een verdachte ook dagvaarden. In dat geval wordt de zaak
voorgelegd aan de rechter. Dagvaardingen worden niet als een afdoening
door het OM geteld.
Totaal afdoeningen strafzaken door OM
Het totaal van de afdoeningen van rechtbankstrafzaken door het Openbaar
Ministerie.
Sepots
Het aantal afdoeningen door een sepot.
Een sepot is een beslissing van het Openbaar Ministerie waarbij het
afziet van vervolging van een geconstateerd strafbaar feit om
beleidsmatige of technische redenen.
Totaal sepots
Het totaal van de afdoeningen door een sepot.
Transactie
Het aantal afdoeningen door een transactie.
Een transactie is het onder bepaalde omstandigheden ter voorkoming van
strafvervolging voldoen aan een of meer door de opsporingsambtenaar
(politie) of het Openbaar Ministerie (officier van justitie) gestelde
voorwaarden, zoals het betalen van een geldsom ('boete'), waardoor het
recht tot strafvervolging vervalt.
Totaal transacties
Het totaal van de afdoeningen door een transactie.
Overdracht
Het aantal afdoeningen door overdracht van de zaak aan een officier van
justitie in een ander arrondissement.
Voeging ad informandum
Het aantal afdoeningen door een zogenaamde voeging ad informandum.
Voeging ad informandum is het voegen, door het Openbaar Ministerie, van
een strafzaak zonder tenlastelegging bij een andere zaak die aan de
rechter wordt voorgelegd, met het doel de rechter bij de bepaling van de
strafmaat rekening te laten houden met de gevoegde zaak.
Vaak is het bij een verdachte die heel veel strafbare feiten bekent, niet
zinvol om al die misdrijven ten laste te leggen. De overige misdrijven
worden gevoegd. Ze worden dan niet apart op de zitting behandeld, maar
tellen wel mee voor de straf.
Voeging ter berechting
Het aantal afdoeningen door een zogenaamde voeging ter berechting.
Voeging ter berechting is het samenvoegen, door het Openbaar Ministerie,
van ingeschreven strafzaken. Het doel is om de rechter bij één vonnis
verschillende zaken tegelijk te laten afdoen.
Onbekend
Het aantal afdoeningen met onbekende wijze van afdoening.
Dit aantal is in 2009 en 2010 inclusief resp 2100 en 6820
strafbeschikkingen.
De strafbeschikking is een beslissing van het Openbaar Ministerie (OM)
waarmee het OM lichte strafbare feiten zelf kan afdoen, zonder
tussenkomst van een rechter. De strafbeschikking berust op een
schuldvaststelling. Dit soort afdoeningen betreft dus niet het voorkomen
van strafvervolging, maar zijn zelf een vorm van strafvervolging.
Er wordt een sanctie opgelegd.