Verdeling personeelskosten bij bedrijven met 10 of meer werknemer, 1999

Verdeling personeelskosten bij bedrijven met 10 of meer werknemer, 1999

SBI Totale personeelskosten (mld euro) Lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) Sociale lasten (in % van de personeelskosten) Pensioenlasten (in % van de personeelskosten) Kosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) Overige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Ontvangen loonsubsidies e.d. (in % van de personeelskosten)
512 t/m 517 Totaal Groothandel 12,2 72,3 9,9 4,6 8,2 5,8 0,8
512,5151/2/5-7 Grondstoffen en halffabr 1,7 74,3 10,1 5,4 6,7 5,1 1,6
512 Landbouwproducten en levende dieren 0,7 74,9 10,3 5,1 6,9 4,6 1,9
5151/2/5-7 Ov. grondstoffen en halffabr. 1,0 73,9 9,9 5,5 6,5 5,4 1,3
513,514,51715,5172 Consumentengoederen 4,3 72,4 10,0 4,4 8,4 5,7 0,8
513 Voedings- en genotmiddelen 1,8 70,5 10,4 3,8 11,1 5,0 0,8
514,51715,5172 Non-food consumentengoed. 2,5 73,6 9,7 4,8 6,4 6,2 0,8
5153 en 5154 Bouwmaterialen 1,3 74,6 11,9 5,4 3,6 5,3 0,8
5153 Hout en bouwmaterialen 1,0 74,6 12,0 5,3 3,6 5,3 0,9
5154 IJzer- en metaalwaren 0,3 74,6 11,6 5,6 3,3 5,4 0,4
516, 51711-51714 Kapitaalgoederen 4,9 70,9 9,3 4,3 9,8 6,3 0,5
516 Machines, apparaten en toebehoren 4,5 70,8 9,2 4,2 10,0 6,4 0,5
51711-51714 Bedrijfsmeubels,emballage 0,3 73,5 10,1 5,7 6,3 5,4 1,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Personeelskosten groothandel; Hoofdgroep; verdeling van de
personeelskosten voor 13 sectoren in de groothandel.
1999
Gewijzigd op 19 november 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totale personeelskosten
Lonen en salarissen + sociale lasten (werkgeversaandeel) +
pensioenasten + kosten uitzenkrachten en ander ingeleend personeel +
overige personeelskosten - ontvangsten voor uitgeleend personeel -
ontvangen loonsubsidies
Lonen en salarissen
Loon- en salarisbedragen van het eigen personeeldat op de loonlijst
voorkomt, inclusief loon in natura, tantiemes, overhevelingstoeslag
en andere toeslagen minus terugontvangen ziekengeld van bedrijfs-
vereniging en/of verzekeringsmaatschappij.
Sociale lasten
Werkgeversaandeel premies sociale verzekeringen en voor rekening van
de onderneming gekomen (netto) lasten voortvloeiende uit de Ziektewet,
EVT-regelingen en dekking van het WAO-gat
Pensioenlasten
Inclusief inkoopsommen en jaardotaties pensioenvoorzieningen en
VUT-premies.
Kosten uitzendkrachten
Kosten voor uitzendkrachten en ander ingeleend personeel
Overige personeelskosten
Kosten voor: woon-/werkverkeer; bedrijfskleding; bedrijfscursussen;
werving, selectie en keuring; bijdragen aan personeelsverenigingen;
uitkeringen aan gewezen personeelsleden en nabestaanden; werkgevers
bijdragen aan ziektekosten- en spaarregelingen; kantine exploitatie e.d.
Ontvangen loonsubsidies e.d.
Ontvangsten voor uitgeleend personeel en ontvangen loonsubsidies.