Verdeling personeelskosten bij bedrijven met 10 of meer werknemer, 1999

Personeelskosten groothandel; Hoofdgroep; verdeling van de
personeelskosten voor 13 sectoren in de groothandel.
1999
Gewijzigd op 19 november 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Verdeling personeelskosten bij bedrijven met 10 of meer werknemer, 1999

SBI Totale personeelskosten (mld euro) Lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) Sociale lasten (in % van de personeelskosten) Pensioenlasten (in % van de personeelskosten) Kosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) Overige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Ontvangen loonsubsidies e.d. (in % van de personeelskosten)
512 t/m 517 Totaal Groothandel 12,2 72,3 9,9 4,6 8,2 5,8 0,8
512,5151/2/5-7 Grondstoffen en halffabr 1,7 74,3 10,1 5,4 6,7 5,1 1,6
512 Landbouwproducten en levende dieren 0,7 74,9 10,3 5,1 6,9 4,6 1,9
5151/2/5-7 Ov. grondstoffen en halffabr. 1,0 73,9 9,9 5,5 6,5 5,4 1,3
513,514,51715,5172 Consumentengoederen 4,3 72,4 10,0 4,4 8,4 5,7 0,8
513 Voedings- en genotmiddelen 1,8 70,5 10,4 3,8 11,1 5,0 0,8
514,51715,5172 Non-food consumentengoed. 2,5 73,6 9,7 4,8 6,4 6,2 0,8
5153 en 5154 Bouwmaterialen 1,3 74,6 11,9 5,4 3,6 5,3 0,8
5153 Hout en bouwmaterialen 1,0 74,6 12,0 5,3 3,6 5,3 0,9
5154 IJzer- en metaalwaren 0,3 74,6 11,6 5,6 3,3 5,4 0,4
516, 51711-51714 Kapitaalgoederen 4,9 70,9 9,3 4,3 9,8 6,3 0,5
516 Machines, apparaten en toebehoren 4,5 70,8 9,2 4,2 10,0 6,4 0,5
51711-51714 Bedrijfsmeubels,emballage 0,3 73,5 10,1 5,7 6,3 5,4 1,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens