Bedrijfsauto's; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Bedrijfsauto's; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekening Bedrijven (x 100) Winst- en verliesrekening Bedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekening Netto-omzet Totaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekening Netto-omzet Verleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekening Netto-omzet Handelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Kostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Personeelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Afschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Autokosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Verkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Andere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekening Saldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekening Resultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekening Bruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekening Operationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekening Winstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekening Investeringsquote (%) Winst- en verliesrekening Netto-omzet per fte (1 000 euro) Winst- en verliesrekening Loonkosten per fte (1 000 euro) Omzetspecificatie Netto-omzet (mln euro) Omzetspecificatie Handel in Nieuwe personenauto's (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Handel in Nieuwe vrachtauto's (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Handel in Nieuwe aanhangwagens en opleggers (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Handel in Gebruikte personenauto's (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Handel in Gebruikte vrachtauto's (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Handel in Gebruikte aanhangwagens en opleggers (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Handel in Accessoires en onderdelen (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Handel in Motorbrandstoffen en olie (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Handel in Banden (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Handel in Overige handelsactiviteiten (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Verleende diensten Reparaties incl. gebruikte onderdelen (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Verleende diensten Verhuur (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Verleende diensten Operational lease (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Verleende diensten Uitbesteed werk (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Verleende diensten Overige dienstverlening (in % van de netto-omzet) Personeelskosten Ontvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Totaal personeelskosten (mln euro) Personeelskosten Bruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Sociale lasten (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Pensioenpremies (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Kosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Kosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Overige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Betaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Onroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Energiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Reparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Verzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Overige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Totaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Betaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Onderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Overige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Totaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Autokosten Betaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Brandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Overige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Totaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Reis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Overige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Totaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Andere kosten Accountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Kantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Communicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Beheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Nog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personen Totaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personen Werknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Werknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Overig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Aantal vte (x 100) Investeringen Totaal investeringen (mln euro) Investeringen Materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Bedrijfsruimten (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Vervoermiddelen (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Computers (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Overige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa (in % van de investeringen) Investeringen Totaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 50101,50103,50105 1996 6,3 2.756 2.748 493 2.254 8 2.645 83,8 9,2 1,0 5,9 157 39 12 16 38 52 111 -17 94 19,3 3,3 3,4 4,5 361,8 33,4 2.748 1,4 50,1 3,2 1,1 12,7 1,8 9,8 0,6 0,1 1,2 13,6 0,5 1,8 1,3 0,7 0,6 244 81,4 7,0 3,9 1,4 1,8 5,1 157 39 53,2 2,2 16,1 15,6 2,0 10,9 12 8,2 37,1 54,7 16 25,3 25,6 49,2 38 40,4 16,7 42,9 52 11,5 7,0 8,3 1,1 13,2 31,5 6,7 20,7 80 93,8 4,3 1,9 76 123 99,7 10,7 77,8 1,5 5,6 4,1 0,3
Totaal SBI 50101,50103,50105 1997 7,1 2.920 2.910 538 2.370 10 2.797 83,6 9,4 1,1 5,9 166 43 12 17 35 59 124 -20 104 19,7 3,6 3,6 4,2 357,4 33,9 2.910 0,9 43,9 3,2 1,5 18,1 2,2 9,3 0,6 0,1 1,7 13,9 0,6 2,2 1,1 0,7 1,0 262 81,8 6,6 4,0 1,2 1,6 5,7 166 43 56,6 2,4 15,4 13,9 1,6 10,2 12 6,9 38,9 54,2 17 24,5 26,3 49,2 35 36,5 18,8 44,7 59 15,2 7,2 8,3 0,4 12,9 24,0 7,2 24,6 87 93,5 5,1 1,4 81 124 99,9 8,8 77,3 2,0 6,9 4,9 0,1
Totaal SBI 50101,50103,50105 1998 7,8 3.333 3.322 588 2.732 11 3.195 84,1 9,1 1,0 5,8 185 46 14 19 42 64 138 -16 122 19,1 3,5 3,7 4,5 . . 3.322 1,6 45,0 3,8 1,5 17,5 1,7 8,7 0,6 0,1 1,7 13,1 0,7 2,2 1,1 0,6 0,9 289 78,2 9,8 4,3 1,5 1,9 5,2 185 46 . . . . . . 14 . . . 19 . . . 42 . . . 64 . . . . . . . . 90 93,2 5,0 1,8 85 149 99,0 5,1 83,0 1,7 4,3 5,0 1,0
Totaal SBI 50101,50103,50105 1999 9,0 3.447 3.438 661 2.775 9 3.310 83,7 9,4 1,2 5,7 189 50 15 22 35 67 138 -20 118 19,4 3,4 3,4 3,7 . . 3.438 1,6 43,0 3,9 1,9 17,1 2,6 8,5 0,6 0,0 1,3 14,4 0,0 0,4 1,2 1,2 1,0 312 77,9 10,1 4,5 1,6 1,5 5,4 189 50 . . . . . . 15 . . . 22 . . . 35 . . . 67 . . . . . . . . 97 92,7 5,7 1,7 89 128 98,8 13,0 68,0 2,7 6,9 8,2 1,2
Tot 500 000 euro 1996 2,8 50 50 11 39 0 48 76,1 8,0 2,0 13,9 7 2 0 1 1 3 2 -1 1 26,5 1,9 1,8 3,2 112,2 20,1 50 0,3 3,9 10,1 3,1 48,7 3,8 3,2 0,1 0,5 4,9 17,1 0,5 0,1 1,6 2,1 0,4 4 85,4 7,3 2,5 3,8 0,1 1,3 7 2 69,2 1,5 11,7 10,3 1,0 6,3 0 11,9 57,2 30,9 1 22,4 36,5 41,0 1 31,9 39,3 28,9 3 24,9 6,0 10,8 0,2 17,7 15,5 1,5 23,3 5 46,4 50,2 3,3 4 2 85,6 0,1 27,6 1,3 16,4 40,0 14,4
Tot 500 000 euro 1997 3,2 70 69 13 56 1 67 77,2 7,5 2,0 13,3 9 2 0 1 2 3 3 -1 2 25,9 3,4 3,3 3,0 126,0 20,3 69 1,5 3,0 5,8 4,4 53,2 5,3 2,5 0,1 0,4 5,4 15,6 0,4 0,0 1,3 1,3 0,6 5 84,8 7,3 2,4 0,4 1,0 4,6 9 2 72,9 2,6 14,7 5,4 1,3 3,1 0 28,7 37,9 33,5 1 27,5 35,2 37,4 2 42,9 29,8 27,6 3 29,5 5,4 9,7 0,4 15,5 11,5 1,6 26,4 6 51,9 47,5 0,6 6 2 100,0 4,9 21,0 3,0 12,2 58,9 -
Tot 500 000 euro 1998 3,8 77 76 17 60 1 71 77,4 7,9 1,9 12,7 9 2 0 1 1 4 6 -1 5 28,0 6,2 6,5 1,6 . . 76 0,0 2,4 6,2 9,7 45,2 5,7 1,2 0,1 0,0 7,8 19,8 0,8 0,0 0,2 0,9 4,3 6 80,0 11,2 7,9 0,9 0,2 4,1 9 2 . . . . . . 0 . . . 1 . . . 1 . . . 4 . . . . . . . . 7 49,6 49,3 1,1 6 1 92,5 8,7 31,2 5,8 38,4 8,5 7,5
Tot 500 000 euro 1999 4,3 82 82 17 65 0 75 78,4 7,3 2,0 12,3 9 2 1 2 1 3 7 -1 6 27,9 7,2 7,3 2,8 . . 82 0,2 5,3 9,1 8,6 41,2 6,1 2,5 0,1 0,2 5,6 18,7 0,0 0,0 - 0,2 5,7 5 83,1 12,6 2,8 0,5 0,4 6,3 9 2 . . . . . . 1 . . . 2 . . . 1 . . . 3 . . . . . . . . 8 52,3 48,0 -0,3 7 2 96,9 4,6 62,9 3,1 20,8 5,4 3,1
500 000 tot 1 000 000 euro 1996 0,7 55 54 13 42 1 52 78,0 11,8 1,9 8,3 4 1 0 1 1 2 3 -1 2 25,1 3,2 3,2 1,3 202,4 25,4 54 3,9 3,6 22,2 6,0 19,9 9,0 6,7 0,1 0,0 5,4 17,0 1,0 0,0 0,5 4,6 1,1 6 83,1 7,2 5,4 0,8 0,6 4,0 4 1 55,5 2,0 18,6 10,9 3,9 9,1 0 - 38,7 61,3 1 21,3 23,7 55,1 1 47,0 21,9 31,1 2 21,7 9,7 11,1 0,1 17,0 20,2 2,0 18,2 3 91,2 8,5 0,3 3 1 97,8 4,8 48,1 3,5 20,8 20,6 2,2
500 000 tot 1 000 000 euro 1997 0,9 65 64 12 53 1 61 77,8 10,8 2,1 9,3 6 2 0 1 1 2 4 -1 3 25,8 4,0 4,1 2,4 216,9 27,6 64 1,1 3,2 17,9 2,6 37,0 5,4 2,4 0,1 - 12,0 15,6 0,7 0,0 0,8 1,2 0,6 7 85,5 7,0 2,1 0,7 0,6 4,7 6 2 64,4 2,3 12,0 8,6 2,0 10,8 0 - 33,1 66,9 1 21,1 33,9 45,0 1 49,4 30,2 20,4 2 24,4 16,7 9,7 0,2 13,6 17,0 1,3 17,3 3 82,9 16,8 0,3 3 2 100,0 13,3 23,9 2,3 5,0 55,5 -
500 000 tot 1 000 000 euro 1998 0,6 50 49 14 35 1 45 77,0 10,9 1,6 10,5 5 2 0 1 1 1 4 0 4 28,9 7,7 7,6 1,4 . . 49 - 2,5 15,4 3,6 37,3 5,9 2,3 0,7 - 4,1 24,1 0,4 0,0 1,8 2,0 0,8 5 81,8 9,8 3,0 0,7 1,8 3,6 5 2 . . . . . . 0 . . . 1 . . . 1 . . . 1 . . . . . . . . 2 85,4 14,3 0,4 2 1 99,8 8,1 43,4 6,3 23,7 18,3 0,2
500 000 tot 1 000 000 euro 1999 0,7 51 50 13 37 1 47 76,7 11,6 1,8 9,9 5 2 0 1 1 2 4 -1 3 28,1 5,6 5,6 1,1 . . 50 1,6 2,0 13,6 6,4 36,5 8,1 1,0 0,2 - 4,8 24,4 0,0 0,1 - 1,5 0,7 5 78,9 11,2 3,2 0,8 1,3 5,3 5 2 . . . . . . 0 . . . 1 . . . 1 . . . 2 . . . . . . . . 3 72,3 27,4 0,3 2 1 100,0 15,2 32,9 6,7 33,4 11,9 -
1 000 000 tot 2 000 000 euro 1996 0,9 125 124 31 93 1 119 76,2 12,9 1,7 9,2 11 3 1 2 2 3 6 -2 4 26,6 3,4 3,3 2,2 209,1 27,7 124 3,1 13,8 8,1 3,2 28,2 6,2 7,4 0,6 0,0 4,3 21,7 0,3 0,0 0,9 1,9 1,6 15 81,0 7,1 2,9 1,7 3,3 5,6 11 3 60,8 1,9 16,2 10,7 2,0 8,3 1 6,3 31,1 62,6 2 10,3 36,2 53,5 2 39,7 28,6 31,7 3 15,8 10,9 11,1 0,5 14,7 24,7 2,1 20,2 6 91,3 7,6 1,1 6 3 99,4 2,3 55,4 1,8 24,8 15,1 0,6
1 000 000 tot 2 000 000 euro 1997 0,9 125 123 33 91 2 120 75,4 13,2 2,0 9,3 11 3 1 1 2 4 5 -2 3 26,4 2,5 2,5 2,2 231,6 32,6 123 3,4 8,5 13,2 3,0 25,1 5,9 7,6 0,3 0,0 6,5 20,9 0,7 0,9 0,9 3,2 3,0 16 84,3 7,6 2,1 1,1 2,7 5,3 11 3 66,7 2,3 13,5 9,3 2,0 6,1 1 0,3 45,2 54,5 1 18,0 30,5 51,5 2 37,8 29,2 33,0 4 27,8 10,0 7,4 0,1 10,2 24,4 1,5 15,4 6 92,5 6,5 1,0 5 3 99,8 18,4 47,1 2,8 21,2 10,3 0,2
1 000 000 tot 2 000 000 euro 1998 1,0 150 149 32 117 1 143 78,3 11,6 1,8 8,3 12 4 1 2 1 4 8 -2 6 25,1 4,2 4,3 2,2 . . 149 1,5 3,2 16,3 2,7 39,2 2,9 5,4 0,2 0,0 7,1 18,6 0,5 0,7 0,3 1,3 3,4 17 81,4 9,9 3,1 1,6 2,8 4,6 12 4 . . . . . . 1 . . . 2 . . . 1 . . . 4 . . . . . . . . 7 92,3 7,0 0,8 6 3 95,7 4,0 54,1 3,9 9,5 24,2 4,3
1 000 000 tot 2 000 000 euro 1999 1,4 203 201 40 162 2 191 81,1 9,9 1,7 7,3 14 4 1 2 2 5 12 -2 10 23,0 4,7 4,7 2,0 . . 201 3,7 7,3 11,9 2,1 43,9 5,3 4,3 0,1 0,1 1,7 17,2 0,0 0,1 0,6 0,7 1,3 19 79,3 11,0 4,0 0,4 1,5 5,1 14 4 . . . . . . 1 . . . 2 . . . 2 . . . 5 . . . . . . . . 8 91,3 8,3 0,4 6 4 99,6 6,5 60,8 4,9 12,1 15,2 0,4
2 000 000 euro en meer 1996 1,9 2.525 2.520 439 2.080 5 2.425 84,5 9,0 0,9 5,6 135 33 10 13 34 45 100 -13 87 18,7 3,4 3,4 4,7 400,7 34,6 2.520 1,3 53,8 2,4 0,8 11,1 1,4 10,2 0,7 0,1 0,9 13,1 0,5 2,0 1,3 0,5 0,5 218 81,3 7,0 3,9 1,3 1,8 5,2 135 33 51,5 2,3 16,2 16,5 2,0 11,5 10 8,4 37,0 54,6 13 27,7 23,5 48,8 34 40,5 15,2 44,3 45 10,1 6,7 7,8 1,2 12,7 33,4 7,5 20,7 65 97,7 0,4 1,9 63 118 99,9 11,1 79,2 1,5 4,9 3,3 0,1
2 000 000 euro en meer 1997 2,2 2.660 2.653 481 2.171 7 2.548 84,3 9,2 1,0 5,5 140 36 11 14 30 50 112 -16 96 19,0 3,7 3,6 4,4 392,3 34,7 2.653 0,8 47,6 2,3 1,3 16,4 1,9 9,7 0,6 0,1 1,1 13,5 0,6 2,4 1,2 0,5 0,8 234 81,4 6,6 4,2 1,2 1,6 5,8 140 36 54,3 2,4 15,8 15,0 1,6 11,0 11 6,4 38,7 54,8 14 25,2 24,6 50,2 30 35,7 17,2 47,1 50 12,9 6,7 8,2 0,4 12,9 25,1 8,3 25,6 71 97,9 0,6 1,6 68 117 99,9 8,6 79,7 1,9 6,5 3,1 0,1
2 000 000 euro en meer 1998 2,4 3.056 3.047 526 2.520 9 2.937 84,7 8,9 1,0 5,4 160 38 13 16 38 55 120 -13 107 18,4 3,3 3,5 4,7 . . 3.047 1,7 48,8 3,0 1,2 15,5 1,5 9,2 0,6 0,1 1,2 12,5 0,7 2,3 1,2 0,5 0,7 262 77,9 9,8 4,3 1,6 1,9 5,3 160 38 . . . . . . 13 . . . 16 . . . 38 . . . 55 . . . . . . . . 74 97,5 0,5 2,0 70 144 99,2 5,1 84,3 1,6 3,8 4,5 0,8
2 000 000 euro en meer 1999 2,6 3.112 3.104 591 2.511 8 2.996 84,1 9,4 1,1 5,4 161 42 14 17 31 57 115 -16 99 18,8 3,1 3,2 3,9 . . 3.104 1,5 47,0 3,1 1,7 14,4 2,3 9,1 0,6 0,0 1,1 13,9 0,0 0,5 1,5 1,4 0,9 282 77,7 9,9 4,6 1,7 1,5 5,4 161 42 . . . . . . 14 . . . 17 . . . 31 . . . 57 . . . . . . . . 78 97,6 0,3 2,1 73 121 98,8 13,3 68,5 2,6 6,3 8,0 1,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Bedrijfsauto's (SBI 50101/103,105)
Import, handel in en reparatie van bedrijfsauto's en handel in
aanhangwagens, opleggers e.d..
Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.
In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Winst- en verliesrekening
Bedrijven
Een bedrijf wordt gekenmerkt door een zekere mate van zelfstandigheid ten
aanzien van de beslissingen over het productieproces en door het afzetten
van zijn producten op de markt. Een bedrijf kan meer dan één vestiging
omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. Bij grotere eenheden
komt het andersom voor, dat er verschillende onderdelen te onderscheiden
zijn die ten aanzien van de productie zelfstandig opereren. Deze onder-
delen vormen dan op grond van de CBS definitie even zoveel bedrijven.
Bij het berekenen van het bedrijfsvolume wordt rekening gehouden met het
aantal maanden dat het bedrijf economisch actief is geweest. Een bedrijf
dat bijvoorbeeld slechts 4 maanden actief was, wordt als eenderde bedrijf
geteld.
Bedrijfsopbrengsten
Totale bedrijfsopbrengst =
Netto-omzet +
wijzigingen in onderhanden werk +
Geactiveerde productie voor eigen bedrijf +
Subsidies en restituties +
uitkeringen van verzekeringen (bedrijfsschade)+
Ontvangen huren onroerende goederen +
Niet eerder genoemde opbrengsten
Netto-omzet
Totaal netto-omzet
Verleende diensten
Handelsgoederen
Overige opbrengsten
Bedrijfslasten
Totaal bedrijfslasten
Kostprijs van de omzet
Grond- en hulpstoffen.
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfslasten
Overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
Huisvestingskosten
Inventaris- en machinekosten
Autokosten
Verkoopkosten
Andere kosten
Bedrijfsresultaat
Saldo financiële resultaten
Saldo financiële resultaten uit gewone en buitengewone
bedrijfsuitoefening.
Resultaat voor belastingen
Bruto winstmarge
De netto-omzet minus de som van de kosten van grond- en hulpstoffen,
inkopen van handelsgoederen en kosten uitbesteed werk als percentage van
de netto-omzet.
Operationele winstmarge
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen als percentage
van de bedrijfsopbrengsten.
Winstmarge voor belastingen
Het resultaat voor belastingen als percentage van de bedrijfsopbrengsten.
Investeringsquote
De investeringen als percentage van de bedrijfsopbrengsten.
Netto-omzet per fte
Loonkosten per fte
Omzetspecificatie
Netto-omzet
Handel in
Nieuwe personenauto's
Nieuwe vrachtauto's
Nieuwe aanhangwagens en opleggers
Gebruikte personenauto's
Gebruikte vrachtauto's
Gebruikte aanhangwagens en opleggers
Accessoires en onderdelen
Motorbrandstoffen en olie
Banden
Overige handelsactiviteiten
Verleende diensten
Reparaties incl. gebruikte onderdelen
Verhuur
Operational lease
Uitbesteed werk
Overige dienstverlening
Personeelskosten
Ontvangsten voor uitleen en subsidie
Ontvangsten voor uitleen en loonsubsidie.
Incl. subsidies ter handhaving van de werkgelegenheid.
Totaal personeelskosten
Personeelskosten minus de personeelsopbrengsten.
Bruto lonen en salarissen
Bruto loon en salarissen gedurende het boekjaar, inclusief:
overhevelingstoeslag, extra beloningen en uitkeringen, overwerkgelden,
gratificaties, tantiemes, vakantiegeld, vergoedingen in natura en
uitkeringen uit hoofde van ontslagregelingen, minus ontvangen ziektegelden
van bedrijfsverenigingen en verzekeringsmaatschappijen, wachtgeld en extra
loonheffing op spaarloon.
Sociale lasten
Alle ten laste van het bedrijf komende premies ZW, ZWF en WW. Als het
bedrijf op grond van de CAO het zgn. WAO-gat voor haar rekening neemt,
zijn de kosten daarvan opgenomen evenals de betalingen ingevolg de
Malus-regeling.
Pensioenpremies
De ten laste van het bedrijf komende bedragen voor pensioen- en
spaarregelingen ten behoeve van de oudedagsvoorziening. Hier zijn ook alle
uitgaven/suppleties in het kader van de VUT/EVT-regelingen opgenomen.
Kosten uitzendkrachten
Kosten ingeleend personeel
Overige personeelskosten
Hieronder vallen o.m. reiskostenvergoedingen voor woon- werkverkeer,
kantinekosten, bedrijfscursussen, bijdrage spaarloonregeling,
personeelsadvertenties, bedrijfskleding, jubilea, wervingskosten,
arbodienst e.d..
Overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
Huisvestingskosten
Totaal huisvestingskosten
Betaalde huren, pachten e.d. van leasing
Betaalde huren, pachten en kosten van leasing.
Onroerende zaakbelasting, milieuheffing
Inclusief zuiveringslasten en PBO.
Energiekosten
Reparatie- en onderhoudskosten
Verzekeringen
Opstal, brand, glas e.d. inclusief assurantiebelasting.
Overige huisvestingskosten
Bewaking, schoonmaak, water e.d..
Inventaris- en machinekosten
Inclusief de huur of lease en het onderhoud van computer(rand)apparatuur.
Totaal inventaris- en machinekosten
Betaalde huren en kosten van oper. lease
Onderhoudskosten
Overige inventaris- en machinekosten
Inclusief aanwijsbare energiekosten.
Autokosten
Totaal autokosten
Betaalde huren en kosten van oper. lease
Betaalde huren en kosten van operational lease.
Brandstof
Overige autokosten
Verkoopkosten
Totaal verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Reis-, verblijfs- en representatiekosten
Overige verkoopkosten
Inclusief beurs- en kredietverzekeringskosten.
Andere kosten
Totaal andere kosten
Accountants- en adviesdiensten
Kantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur
Overige verzekeringen
Exclusief verzekeringen t.b.v. huisvesting, beurs- en
kredietverzekeringskosten.
Overige kostprijsverhogende belastingen
Exclusief onroerend zaakbelasting en milieuheffing.
Communicatiekosten
Beheerskosten
Overige automatiseringskosten
Exclusief de huur of lease en het onderhoud van computer(rand)apparatuur.
Nog niet eerder genoemde bedrijfskosten
Werkzame personen
Totaal aantal werkzame personen
Werknemers op de loonlijst
Werknemers niet op loonlijst
Eigenaren, gezinsleden, firmanten.
Overig personeel
Ingeleend personeel van andere ondernemingen.
Aantal vte
Aantal werkzame personen herleid tot fte's.
Investeringen
Hieronder wordt verstaan de waarde van goederen, die in het boekjaar ter
beschikking komen en meer dan een produktiegang meegaan en een minimale
levensduur hebben van een jaar. Groot onderhoud van gebouwen of machines
wordt ook tot de investeringen gerekend. Investeringen in gebruikte
investeringsgoederen worden opgenomen voor de aanschafprijs. Investeringen
in voorraden en deelnemingen in andere bedrijven vallen niet onder het
investeringsbegrip.
Totaal investeringen
Materiële vaste activa
Totaal materiële vaste activa
Bedrijfsruimten
Vervoermiddelen
Computers
Overige machines, apparaten e.d.
Overige materiële vaste activa
Totaal immateriële vaste activa