Bedrijfsauto's; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999


Bedrijfsauto's (SBI 50101/103,105)
Import, handel in en reparatie van bedrijfsauto's en handel in
aanhangwagens, opleggers e.d..
Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.
In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Bedrijfsauto's; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekeningBedrijven (x 100) Winst- en verliesrekeningBedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetTotaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetVerleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetHandelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenTotaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenKostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenPersoneelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenOverige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenInventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAutokosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAndere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekeningSaldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekeningBruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningOperationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningWinstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekeningInvesteringsquote (%) Winst- en verliesrekeningNetto-omzet per fte (1 000 euro) Winst- en verliesrekeningLoonkosten per fte (1 000 euro) OmzetspecificatieNetto-omzet (mln euro) OmzetspecificatieHandel inNieuwe personenauto's (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inNieuwe vrachtauto's (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inNieuwe aanhangwagens en opleggers (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inGebruikte personenauto's (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inGebruikte vrachtauto's (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inGebruikte aanhangwagens en opleggers (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inAccessoires en onderdelen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inMotorbrandstoffen en olie (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inBanden (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inOverige handelsactiviteiten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenReparaties incl. gebruikte onderdelen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenVerhuur (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenOperational lease (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenUitbesteed werk (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenOverige dienstverlening (in % van de netto-omzet) PersoneelskostenOntvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenTotaal personeelskosten (mln euro) PersoneelskostenBruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenSociale lasten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenPensioenpremies (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenOverige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenBetaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOnroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenEnergiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenReparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenVerzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOverige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenTotaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOnderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOverige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenAutokostenTotaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAutokostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenBrandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenOverige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenTotaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenOverige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere kostenAccountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenKantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenCommunicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenBeheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenNog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personenTotaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personenWerknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenWerknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenOverig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenAantal vte (x 100) InvesteringenTotaal investeringen (mln euro) InvesteringenMateriële vaste activaTotaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaBedrijfsruimten (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaVervoermiddelen (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaComputers (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenTotaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 50101,50103,50105 1996 6,3 2.756 2.748 493 2.254 8 2.645 83,8 9,2 1,0 5,9 157 39 12 16 38 52 111 -17 94 19,3 3,3 3,4 4,5 361,8 33,4 2.748 1,4 50,1 3,2 1,1 12,7 1,8 9,8 0,6 0,1 1,2 13,6 0,5 1,8 1,3 0,7 0,6 244 81,4 7,0 3,9 1,4 1,8 5,1 157 39 53,2 2,2 16,1 15,6 2,0 10,9 12 8,2 37,1 54,7 16 25,3 25,6 49,2 38 40,4 16,7 42,9 52 11,5 7,0 8,3 1,1 13,2 31,5 6,7 20,7 80 93,8 4,3 1,9 76 123 99,7 10,7 77,8 1,5 5,6 4,1 0,3
Totaal SBI 50101,50103,50105 1997 7,1 2.920 2.910 538 2.370 10 2.797 83,6 9,4 1,1 5,9 166 43 12 17 35 59 124 -20 104 19,7 3,6 3,6 4,2 357,4 33,9 2.910 0,9 43,9 3,2 1,5 18,1 2,2 9,3 0,6 0,1 1,7 13,9 0,6 2,2 1,1 0,7 1,0 262 81,8 6,6 4,0 1,2 1,6 5,7 166 43 56,6 2,4 15,4 13,9 1,6 10,2 12 6,9 38,9 54,2 17 24,5 26,3 49,2 35 36,5 18,8 44,7 59 15,2 7,2 8,3 0,4 12,9 24,0 7,2 24,6 87 93,5 5,1 1,4 81 124 99,9 8,8 77,3 2,0 6,9 4,9 0,1
Totaal SBI 50101,50103,50105 1998 7,8 3.333 3.322 588 2.732 11 3.195 84,1 9,1 1,0 5,8 185 46 14 19 42 64 138 -16 122 19,1 3,5 3,7 4,5 . . 3.322 1,6 45,0 3,8 1,5 17,5 1,7 8,7 0,6 0,1 1,7 13,1 0,7 2,2 1,1 0,6 0,9 289 78,2 9,8 4,3 1,5 1,9 5,2 185 46 . . . . . . 14 . . . 19 . . . 42 . . . 64 . . . . . . . . 90 93,2 5,0 1,8 85 149 99,0 5,1 83,0 1,7 4,3 5,0 1,0
Totaal SBI 50101,50103,50105 1999 9,0 3.447 3.438 661 2.775 9 3.310 83,7 9,4 1,2 5,7 189 50 15 22 35 67 138 -20 118 19,4 3,4 3,4 3,7 . . 3.438 1,6 43,0 3,9 1,9 17,1 2,6 8,5 0,6 0,0 1,3 14,4 0,0 0,4 1,2 1,2 1,0 312 77,9 10,1 4,5 1,6 1,5 5,4 189 50 . . . . . . 15 . . . 22 . . . 35 . . . 67 . . . . . . . . 97 92,7 5,7 1,7 89 128 98,8 13,0 68,0 2,7 6,9 8,2 1,2
Tot 500 000 euro 1996 2,8 50 50 11 39 0 48 76,1 8,0 2,0 13,9 7 2 0 1 1 3 2 -1 1 26,5 1,9 1,8 3,2 112,2 20,1 50 0,3 3,9 10,1 3,1 48,7 3,8 3,2 0,1 0,5 4,9 17,1 0,5 0,1 1,6 2,1 0,4 4 85,4 7,3 2,5 3,8 0,1 1,3 7 2 69,2 1,5 11,7 10,3 1,0 6,3 0 11,9 57,2 30,9 1 22,4 36,5 41,0 1 31,9 39,3 28,9 3 24,9 6,0 10,8 0,2 17,7 15,5 1,5 23,3 5 46,4 50,2 3,3 4 2 85,6 0,1 27,6 1,3 16,4 40,0 14,4
Tot 500 000 euro 1997 3,2 70 69 13 56 1 67 77,2 7,5 2,0 13,3 9 2 0 1 2 3 3 -1 2 25,9 3,4 3,3 3,0 126,0 20,3 69 1,5 3,0 5,8 4,4 53,2 5,3 2,5 0,1 0,4 5,4 15,6 0,4 0,0 1,3 1,3 0,6 5 84,8 7,3 2,4 0,4 1,0 4,6 9 2 72,9 2,6 14,7 5,4 1,3 3,1 0 28,7 37,9 33,5 1 27,5 35,2 37,4 2 42,9 29,8 27,6 3 29,5 5,4 9,7 0,4 15,5 11,5 1,6 26,4 6 51,9 47,5 0,6 6 2 100,0 4,9 21,0 3,0 12,2 58,9 -
Tot 500 000 euro 1998 3,8 77 76 17 60 1 71 77,4 7,9 1,9 12,7 9 2 0 1 1 4 6 -1 5 28,0 6,2 6,5 1,6 . . 76 0,0 2,4 6,2 9,7 45,2 5,7 1,2 0,1 0,0 7,8 19,8 0,8 0,0 0,2 0,9 4,3 6 80,0 11,2 7,9 0,9 0,2 4,1 9 2 . . . . . . 0 . . . 1 . . . 1 . . . 4 . . . . . . . . 7 49,6 49,3 1,1 6 1 92,5 8,7 31,2 5,8 38,4 8,5 7,5
Tot 500 000 euro 1999 4,3 82 82 17 65 0 75 78,4 7,3 2,0 12,3 9 2 1 2 1 3 7 -1 6 27,9 7,2 7,3 2,8 . . 82 0,2 5,3 9,1 8,6 41,2 6,1 2,5 0,1 0,2 5,6 18,7 0,0 0,0 - 0,2 5,7 5 83,1 12,6 2,8 0,5 0,4 6,3 9 2 . . . . . . 1 . . . 2 . . . 1 . . . 3 . . . . . . . . 8 52,3 48,0 -0,3 7 2 96,9 4,6 62,9 3,1 20,8 5,4 3,1
500 000 tot 1 000 000 euro 1996 0,7 55 54 13 42 1 52 78,0 11,8 1,9 8,3 4 1 0 1 1 2 3 -1 2 25,1 3,2 3,2 1,3 202,4 25,4 54 3,9 3,6 22,2 6,0 19,9 9,0 6,7 0,1 0,0 5,4 17,0 1,0 0,0 0,5 4,6 1,1 6 83,1 7,2 5,4 0,8 0,6 4,0 4 1 55,5 2,0 18,6 10,9 3,9 9,1 0 - 38,7 61,3 1 21,3 23,7 55,1 1 47,0 21,9 31,1 2 21,7 9,7 11,1 0,1 17,0 20,2 2,0 18,2 3 91,2 8,5 0,3 3 1 97,8 4,8 48,1 3,5 20,8 20,6 2,2
500 000 tot 1 000 000 euro 1997 0,9 65 64 12 53 1 61 77,8 10,8 2,1 9,3 6 2 0 1 1 2 4 -1 3 25,8 4,0 4,1 2,4 216,9 27,6 64 1,1 3,2 17,9 2,6 37,0 5,4 2,4 0,1 - 12,0 15,6 0,7 0,0 0,8 1,2 0,6 7 85,5 7,0 2,1 0,7 0,6 4,7 6 2 64,4 2,3 12,0 8,6 2,0 10,8 0 - 33,1 66,9 1 21,1 33,9 45,0 1 49,4 30,2 20,4 2 24,4 16,7 9,7 0,2 13,6 17,0 1,3 17,3 3 82,9 16,8 0,3 3 2 100,0 13,3 23,9 2,3 5,0 55,5 -
500 000 tot 1 000 000 euro 1998 0,6 50 49 14 35 1 45 77,0 10,9 1,6 10,5 5 2 0 1 1 1 4 0 4 28,9 7,7 7,6 1,4 . . 49 - 2,5 15,4 3,6 37,3 5,9 2,3 0,7 - 4,1 24,1 0,4 0,0 1,8 2,0 0,8 5 81,8 9,8 3,0 0,7 1,8 3,6 5 2 . . . . . . 0 . . . 1 . . . 1 . . . 1 . . . . . . . . 2 85,4 14,3 0,4 2 1 99,8 8,1 43,4 6,3 23,7 18,3 0,2
500 000 tot 1 000 000 euro 1999 0,7 51 50 13 37 1 47 76,7 11,6 1,8 9,9 5 2 0 1 1 2 4 -1 3 28,1 5,6 5,6 1,1 . . 50 1,6 2,0 13,6 6,4 36,5 8,1 1,0 0,2 - 4,8 24,4 0,0 0,1 - 1,5 0,7 5 78,9 11,2 3,2 0,8 1,3 5,3 5 2 . . . . . . 0 . . . 1 . . . 1 . . . 2 . . . . . . . . 3 72,3 27,4 0,3 2 1 100,0 15,2 32,9 6,7 33,4 11,9 -
1 000 000 tot 2 000 000 euro 1996 0,9 125 124 31 93 1 119 76,2 12,9 1,7 9,2 11 3 1 2 2 3 6 -2 4 26,6 3,4 3,3 2,2 209,1 27,7 124 3,1 13,8 8,1 3,2 28,2 6,2 7,4 0,6 0,0 4,3 21,7 0,3 0,0 0,9 1,9 1,6 15 81,0 7,1 2,9 1,7 3,3 5,6 11 3 60,8 1,9 16,2 10,7 2,0 8,3 1 6,3 31,1 62,6 2 10,3 36,2 53,5 2 39,7 28,6 31,7 3 15,8 10,9 11,1 0,5 14,7 24,7 2,1 20,2 6 91,3 7,6 1,1 6 3 99,4 2,3 55,4 1,8 24,8 15,1 0,6
1 000 000 tot 2 000 000 euro 1997 0,9 125 123 33 91 2 120 75,4 13,2 2,0 9,3 11 3 1 1 2 4 5 -2 3 26,4 2,5 2,5 2,2 231,6 32,6 123 3,4 8,5 13,2 3,0 25,1 5,9 7,6 0,3 0,0 6,5 20,9 0,7 0,9 0,9 3,2 3,0 16 84,3 7,6 2,1 1,1 2,7 5,3 11 3 66,7 2,3 13,5 9,3 2,0 6,1 1 0,3 45,2 54,5 1 18,0 30,5 51,5 2 37,8 29,2 33,0 4 27,8 10,0 7,4 0,1 10,2 24,4 1,5 15,4 6 92,5 6,5 1,0 5 3 99,8 18,4 47,1 2,8 21,2 10,3 0,2
1 000 000 tot 2 000 000 euro 1998 1,0 150 149 32 117 1 143 78,3 11,6 1,8 8,3 12 4 1 2 1 4 8 -2 6 25,1 4,2 4,3 2,2 . . 149 1,5 3,2 16,3 2,7 39,2 2,9 5,4 0,2 0,0 7,1 18,6 0,5 0,7 0,3 1,3 3,4 17 81,4 9,9 3,1 1,6 2,8 4,6 12 4 . . . . . . 1 . . . 2 . . . 1 . . . 4 . . . . . . . . 7 92,3 7,0 0,8 6 3 95,7 4,0 54,1 3,9 9,5 24,2 4,3
1 000 000 tot 2 000 000 euro 1999 1,4 203 201 40 162 2 191 81,1 9,9 1,7 7,3 14 4 1 2 2 5 12 -2 10 23,0 4,7 4,7 2,0 . . 201 3,7 7,3 11,9 2,1 43,9 5,3 4,3 0,1 0,1 1,7 17,2 0,0 0,1 0,6 0,7 1,3 19 79,3 11,0 4,0 0,4 1,5 5,1 14 4 . . . . . . 1 . . . 2 . . . 2 . . . 5 . . . . . . . . 8 91,3 8,3 0,4 6 4 99,6 6,5 60,8 4,9 12,1 15,2 0,4
2 000 000 euro en meer 1996 1,9 2.525 2.520 439 2.080 5 2.425 84,5 9,0 0,9 5,6 135 33 10 13 34 45 100 -13 87 18,7 3,4 3,4 4,7 400,7 34,6 2.520 1,3 53,8 2,4 0,8 11,1 1,4 10,2 0,7 0,1 0,9 13,1 0,5 2,0 1,3 0,5 0,5 218 81,3 7,0 3,9 1,3 1,8 5,2 135 33 51,5 2,3 16,2 16,5 2,0 11,5 10 8,4 37,0 54,6 13 27,7 23,5 48,8 34 40,5 15,2 44,3 45 10,1 6,7 7,8 1,2 12,7 33,4 7,5 20,7 65 97,7 0,4 1,9 63 118 99,9 11,1 79,2 1,5 4,9 3,3 0,1
2 000 000 euro en meer 1997 2,2 2.660 2.653 481 2.171 7 2.548 84,3 9,2 1,0 5,5 140 36 11 14 30 50 112 -16 96 19,0 3,7 3,6 4,4 392,3 34,7 2.653 0,8 47,6 2,3 1,3 16,4 1,9 9,7 0,6 0,1 1,1 13,5 0,6 2,4 1,2 0,5 0,8 234 81,4 6,6 4,2 1,2 1,6 5,8 140 36 54,3 2,4 15,8 15,0 1,6 11,0 11 6,4 38,7 54,8 14 25,2 24,6 50,2 30 35,7 17,2 47,1 50 12,9 6,7 8,2 0,4 12,9 25,1 8,3 25,6 71 97,9 0,6 1,6 68 117 99,9 8,6 79,7 1,9 6,5 3,1 0,1
2 000 000 euro en meer 1998 2,4 3.056 3.047 526 2.520 9 2.937 84,7 8,9 1,0 5,4 160 38 13 16 38 55 120 -13 107 18,4 3,3 3,5 4,7 . . 3.047 1,7 48,8 3,0 1,2 15,5 1,5 9,2 0,6 0,1 1,2 12,5 0,7 2,3 1,2 0,5 0,7 262 77,9 9,8 4,3 1,6 1,9 5,3 160 38 . . . . . . 13 . . . 16 . . . 38 . . . 55 . . . . . . . . 74 97,5 0,5 2,0 70 144 99,2 5,1 84,3 1,6 3,8 4,5 0,8
2 000 000 euro en meer 1999 2,6 3.112 3.104 591 2.511 8 2.996 84,1 9,4 1,1 5,4 161 42 14 17 31 57 115 -16 99 18,8 3,1 3,2 3,9 . . 3.104 1,5 47,0 3,1 1,7 14,4 2,3 9,1 0,6 0,0 1,1 13,9 0,0 0,5 1,5 1,4 0,9 282 77,7 9,9 4,6 1,7 1,5 5,4 161 42 . . . . . . 14 . . . 17 . . . 31 . . . 57 . . . . . . . . 78 97,6 0,3 2,1 73 121 98,8 13,3 68,5 2,6 6,3 8,0 1,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens