Slachtofferschap; delicten en delictsgroepen, 1992-2004

Slachtofferschap; delicten en delictsgroepen, 1992-2004

Perioden Slachtofferschap totaal (in % v.d. bevolking van 15 jaar en ouder) Geweldsdelicten Geweldsdelicten totaal (in % v.d. bevolking van 15 jaar en ouder) Vermogensdelicten Vermogensdelicten totaal (in % v.d. bevolking van 15 jaar en ouder) Vandalismedelicten Vandalismedelicten totaal (in % v.d. bevolking van 15 jaar en ouder)
1992 24,3 5,4 13,5 8,7
1993 25,0 5,1 13,5 10,3
1994 26,0 5,2 13,8 9,9
1995 25,9 5,4 13,9 9,7
1996 23,1 4,2 12,5 8,8
1997 25,5 5,0 13,2 10,4
1998 26,2 5,6 13,0 11,1
1999 26,2 5,5 12,5 11,6
2000 25,7 5,0 12,3 11,0
2001 24,9 5,8 12,0 10,5
2002 27,2 6,0 12,8 12,1
2003 25,6 5,7 11,9 11,1
2004 25,4 5,2 11,9 11,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gegevens beschikbaar voor de jaren 1992-2004

Frequentie: stopgezet per 1 januari 2005

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
tekstuele aanpassingen in titels, onderwerpen,
categorieën en toelichtingen

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De dataverzameling voor deze reeks is stopgezet per 1 januari 2005.

Toelichting onderwerpen

Slachtofferschap totaal
Exclusief kwaadwillige telefoontjes en "overige delicten"
(overige: niet genoemde soorten delicten).
Geweldsdelicten
Geweldsdelicten totaal
Vermogensdelicten
Vermogensdelicten totaal
Vandalismedelicten
Vandalismedelicten totaal