Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2001

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over de Nederlandse bevolking per viercijferige
postcode op 1 januari 2001.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Bevolking naar geslacht, leeftijd en postcode.
- Allochtonen naar herkomstgroepering en postcode.
- Particuliere huishoudens naar samenstelling en postcode.

Gegevens per 1 januari 2001.

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.
Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen per 4-cijferige postcode aselect afgerond op veelvouden van 5.
Bij aselect afronden wordt door loten bepaald of een getal naar boven of naar beneden wordt afgerond. De daarbij gehanteerde kansen zijn omgekeerd evenredig met de afrondverschillen. Gemiddeld wordt een getal hierdoor op zichzelf afgerond. Het gemiddelde afrondverschil per getal is evenwel groter dan het geval is bij afronding op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5. Door afrondverschillen is de som van afgeronde getallen niet altijd gelijk aan de afgeronde som.

Wijziging per 23 augustus 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door:
Bevolking; geslacht, leeftijd en viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, migratieachtergrond, viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, positie huishouden, viercijferige postcode, 1 januari;
Huishoudens; huishoudenssamenstelling en viercijferige postcode, 1 januari. (zie paragraaf 3).

Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2001

Postcodes op 1 januari Bevolking naar geslacht en leeftijdMannen en vrouwenTotaal mannen en vrouwen (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijdMannenTotaal mannen (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijdVrouwenTotaal vrouwen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingTotaal allochtonen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingWesterse allochtonen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingNiet-westerse allochtonen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingTotaal particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingEenpersoonshuishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingMeerpersoonshuishoudens zonder kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingMeerpersoonshuishoudens met kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingGemiddelde huishoudensgrootte (aantal) Lokalisering van de postcodeGemeentecode (code) Lokalisering van de postcodeGemeentenaam (naam)
1011 Amsterdam 8.655 4.550 4.105 2.750 1.815 935 5.750 3.930 990 830 1,47 363 Amsterdam
1012 Amsterdam 7.760 4.595 3.160 3.050 1.815 1.235 5.970 4.610 975 385 1,30 363 Amsterdam
1013 Amsterdam 18.745 9.505 9.240 8.160 2.775 5.385 11.100 6.865 1.880 2.350 1,65 363 Amsterdam
1014 Amsterdam 115 65 50 20 5 10 55 25 20 15 1,98 363 Amsterdam
1015 Amsterdam 14.695 7.455 7.240 4.390 3.065 1.330 10.190 7.085 1.835 1.270 1,44 363 Amsterdam
1016 Amsterdam 10.500 5.470 5.030 3.360 2.480 880 7.180 4.965 1.350 860 1,44 363 Amsterdam
1017 Amsterdam 11.725 6.325 5.400 3.905 2.970 940 8.050 5.580 1.560 910 1,46 363 Amsterdam
1018 Amsterdam 18.990 9.520 9.470 7.130 3.170 3.965 11.590 7.620 1.895 2.075 1,57 363 Amsterdam
1019 Amsterdam 13.050 6.780 6.270 4.430 1.855 2.580 6.725 2.995 1.860 1.875 1,94 363 Amsterdam
1021 Amsterdam 7.070 3.545 3.525 3.865 620 3.245 3.615 1.850 670 1.090 1,96 363 Amsterdam
1022 Amsterdam 1.340 700 635 670 110 565 655 340 115 200 2,04 363 Amsterdam
1023 Amsterdam 4.450 2.080 2.365 640 410 225 2.265 935 715 610 1,96 363 Amsterdam
1024 Amsterdam 12.855 6.085 6.775 6.920 1.125 5.800 5.810 2.310 1.320 2.190 2,18 363 Amsterdam
1025 Amsterdam 14.755 6.985 7.770 5.335 1.690 3.645 7.545 3.465 2.065 2.015 1,93 363 Amsterdam
1026 Amsterdam 435 230 210 40 30 10 195 60 60 75 2,25 363 Amsterdam
1027 Amsterdam 425 225 200 30 20 10 180 50 55 70 2,35 363 Amsterdam
1028 Amsterdam 605 305 305 55 40 15 245 80 60 105 2,51 363 Amsterdam
1031 Amsterdam 5.240 2.740 2.495 2.845 425 2.430 2.720 1.430 520 775 1,93 363 Amsterdam
1032 Amsterdam 5.105 2.425 2.675 1.270 315 950 2.585 1.125 650 815 1,97 363 Amsterdam
1033 Amsterdam 10.625 5.115 5.510 2.390 820 1.570 5.285 2.265 1.465 1.555 1,99 363 Amsterdam
1034 Amsterdam 13.880 6.400 7.480 5.960 1.185 4.780 6.465 2.645 1.540 2.280 2,11 363 Amsterdam
1035 Amsterdam 9.905 4.755 5.145 2.515 960 1.555 4.260 1.260 1.295 1.700 2,32 363 Amsterdam
1037 Amsterdam 155 75 75 20 10 5 65 20 20 25 2,33 363 Amsterdam
1041 Amsterdam 45 25 20 5 0 0 20 5 10 5 2,20 363 Amsterdam
1042 Amsterdam 30 15 10 5 0 0 10 0 0 5 2,80 363 Amsterdam
1043 Amsterdam 15 10 10 0 0 5 10 0 5 0 1,73 363 Amsterdam
1044 Amsterdam 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 3,00 363 Amsterdam
1045 Amsterdam 40 30 10 15 10 5 35 30 0 5 1,20 363 Amsterdam
1046 Amsterdam 10 5 0 0 0 0 5 0 0 0 1,75 363 Amsterdam
1047 Amsterdam 155 80 75 30 30 0 75 30 20 25 2,08 363 Amsterdam
1051 Amsterdam 11.725 6.175 5.555 5.265 1.680 3.580 7.400 4.860 1.225 1.310 1,58 363 Amsterdam
1052 Amsterdam 11.930 6.270 5.660 4.645 2.025 2.620 7.920 5.465 1.345 1.110 1,49 363 Amsterdam
1053 Amsterdam 15.215 7.760 7.450 6.480 2.455 4.020 10.195 6.945 1.785 1.470 1,49 363 Amsterdam
1054 Amsterdam 15.545 7.690 7.850 5.120 3.025 2.095 10.155 6.680 1.950 1.525 1,52 363 Amsterdam
1055 Amsterdam 19.385 9.615 9.770 11.235 1.890 9.340 10.420 5.625 2.185 2.615 1,86 363 Amsterdam
1056 Amsterdam 17.670 8.720 8.950 8.735 2.120 6.620 10.245 5.930 2.235 2.080 1,73 363 Amsterdam
1057 Amsterdam 16.915 8.465 8.450 9.335 2.080 7.250 9.550 5.470 1.905 2.175 1,76 363 Amsterdam
1058 Amsterdam 13.425 6.245 7.185 4.475 2.100 2.380 8.300 4.820 2.085 1.390 1,62 363 Amsterdam
1059 Amsterdam 5.750 2.785 2.965 2.060 930 1.125 3.555 2.125 880 550 1,59 363 Amsterdam
1060 Amsterdam 7.730 3.880 3.855 3.160 900 2.260 2.975 645 890 1.440 2,60 363 Amsterdam
1061 Amsterdam 10.465 5.280 5.185 8.690 610 8.075 4.050 1.610 640 1.800 2,57 363 Amsterdam
1062 Amsterdam 7.760 3.775 3.985 4.245 895 3.350 3.830 1.850 930 1.045 2,02 363 Amsterdam
1063 Amsterdam 11.605 5.760 5.850 6.475 1.130 5.345 5.780 2.765 1.325 1.685 2,01 363 Amsterdam
1064 Amsterdam 15.390 7.465 7.925 8.040 1.530 6.505 7.600 3.685 1.780 2.140 2,00 363 Amsterdam
1065 Amsterdam 9.975 4.625 5.355 4.400 1.130 3.265 5.030 2.410 1.360 1.260 1,92 363 Amsterdam
1066 Amsterdam 17.165 8.375 8.790 6.335 2.125 4.215 7.090 2.200 1.835 3.055 2,39 363 Amsterdam
1067 Amsterdam 16.370 7.915 8.450 8.920 1.520 7.405 6.940 2.555 1.590 2.790 2,32 363 Amsterdam
1068 Amsterdam 14.070 6.540 7.530 5.800 1.465 4.335 7.645 3.860 2.170 1.620 1,83 363 Amsterdam
1069 Amsterdam 19.810 9.520 10.285 10.280 1.970 8.310 9.080 3.915 2.075 3.095 2,14 363 Amsterdam
1071 Amsterdam 12.640 6.035 6.605 3.745 2.985 760 7.465 4.350 1.660 1.450 1,69 363 Amsterdam
1072 Amsterdam 13.230 6.725 6.505 5.390 2.295 3.100 8.865 6.070 1.695 1.105 1,48 363 Amsterdam
1073 Amsterdam 12.740 6.400 6.335 5.660 2.170 3.490 8.060 5.165 1.495 1.395 1,58 363 Amsterdam
1074 Amsterdam 7.900 3.865 4.030 3.480 1.200 2.275 4.930 3.215 900 810 1,58 363 Amsterdam
1075 Amsterdam 10.060 4.875 5.185 3.535 1.950 1.585 5.890 3.480 1.240 1.170 1,69 363 Amsterdam
1076 Amsterdam 8.620 3.960 4.655 3.020 1.425 1.595 5.380 3.255 1.110 1.020 1,60 363 Amsterdam
1077 Amsterdam 8.880 4.100 4.775 2.925 2.380 545 4.850 2.540 1.240 1.070 1,83 363 Amsterdam
1078 Amsterdam 13.490 6.190 7.305 4.260 2.515 1.745 8.005 4.430 1.960 1.615 1,69 363 Amsterdam
1079 Amsterdam 12.950 5.775 7.175 4.040 2.055 1.985 8.165 5.010 1.810 1.350 1,58 363 Amsterdam
1081 Amsterdam 4.265 1.815 2.450 1.150 835 315 2.525 1.455 655 415 1,66 363 Amsterdam
1082 Amsterdam 8.365 3.685 4.680 2.805 1.740 1.070 4.965 2.725 1.375 870 1,67 363 Amsterdam
1083 Amsterdam 5.800 2.580 3.220 1.775 1.175 595 3.260 1.810 990 450 1,62 363 Amsterdam
1091 Amsterdam 15.895 8.170 7.730 8.825 2.140 6.690 9.285 5.625 1.690 1.965 1,71 363 Amsterdam
1092 Amsterdam 9.320 4.680 4.640 5.360 1.135 4.225 4.980 2.790 875 1.315 1,87 363 Amsterdam
1093 Amsterdam 8.570 4.400 4.165 4.670 1.005 3.665 5.055 3.155 855 1.050 1,68 363 Amsterdam
1094 Amsterdam 13.335 7.045 6.290 9.330 1.405 7.925 7.265 4.185 1.305 1.775 1,83 363 Amsterdam
1095 Amsterdam 10.460 5.390 5.070 6.680 945 5.740 5.410 2.895 980 1.535 1,89 363 Amsterdam
1096 Amsterdam 915 525 395 300 210 95 510 260 165 85 1,70 363 Amsterdam
1097 Amsterdam 12.645 5.945 6.700 3.755 1.375 2.380 7.435 4.365 1.675 1.395 1,67 363 Amsterdam
1098 Amsterdam 10.060 4.760 5.300 2.250 1.400 855 5.125 2.275 1.430 1.420 1,96 363 Amsterdam
1101 Amsterdam 5 0 5 5 0 0 5 0 0 0 3,00 363 Amsterdam
1102 Amsterdam 21.330 10.720 10.610 17.905 1.485 16.420 10.945 5.575 1.705 3.665 1,94 363 Amsterdam
1103 Amsterdam 14.800 7.540 7.265 11.300 1.135 10.160 7.495 3.780 1.225 2.490 1,98 363 Amsterdam
1104 Amsterdam 12.745 6.230 6.515 9.640 1.050 8.590 6.365 3.190 995 2.175 1,98 363 Amsterdam
1105 Amsterdam 65 40 25 30 0 30 25 15 5 10 2,25 363 Amsterdam
1106 Amsterdam 19.080 8.945 10.135 10.160 1.895 8.275 8.660 3.425 1.705 3.530 2,20 363 Amsterdam
1107 Amsterdam 12.530 5.955 6.570 6.975 1.230 5.740 5.690 2.250 1.120 2.325 2,18 363 Amsterdam
1108 Amsterdam 2.725 1.370 1.355 935 460 475 1.675 1.010 435 230 1,57 363 Amsterdam
1109 Amsterdam 1.515 740 770 190 120 65 610 145 200 265 2,47 363 Amsterdam
Totaal Amsterdam 734.594 361.662 372.932 333.711 99.121 234.590 405.572 223.620 85.662 96.290 1,80 363 Amsterdam
Overig Amsterdam 405 240 165 185 150 35 250 160 40 45 1,65 363 Amsterdam
Bron: CBS.
Verklaring van tekens