Verkeersindex 2000=100; naar wegcategorie, landsdelen, 1994-2005

Indexcijfers van de verkeersintensiteit op de belangrijkste
wegcategorieën, uitgesplitst naar dagsoort en naar landsdeel.

Deze publicatie bevat gegevens over een ontwikkeling van de
verkeersintensiteit (het aantal gepasseerde motorvoertuigen) op
permanente telpunten op rijks- en provinciale wegen buiten de
bebouwde kom.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers zijn beschikbaar vanaf 1994; maandcijfers zijn beschikbaar
vanaf 1998.

Status van de cijfers:
Maandcijfers van het lopende jaar hebben een voorlopig karakter.
De jaarcijfers van de rijkswegen zijn definitief tot en met 2005; voor de
overige wegen is het jaarcijfer van 2005 nog voorlopig.

Wijzigingen per 15 december 2011:
Door uiteenlopende aanpassingen bij de wegbeheerders was een herziening
van de berekeningsmethodiek noodzakelijk. De verschillen met eerder
gepubliceerde verkeersindexcijfers in deze reeks zijn:
a. de indexberekening is nu gebaseerd op vergelijking van jaarcijfers;
voorheen werden maandcijfers gekoppeld aan een jaarcijfer.
b. extreme waarden met een ontwikkeling van meer dan 10% (zowel plus als
min) worden niet meer gecorrigeerd maar 'meegenomen' in de berekeningen.
c. verkeersindexcijfers worden alleen nog gepubliceerd voor Nederland en
de landsdelen, uitgesplitst naar rijks- en provinciale wegen.
Door deze wijzigingen is de publicatie van de huidige reeks stopgezet; de
herberekende reeks verkeersindexcijfers wordt vanaf nu gepubliceerd in een
nieuwe tabel die is te vinden via de hyperlink in paragraaf 3.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Verkeersindex 2000=100; naar wegcategorie, landsdelen, 1994-2005

Dagsoort Perioden Indexcijfers naar wegcategorieTotaal, wegennet (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar wegcategorieRijkswegenTotaal Rijkswegen (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar wegcategorieRijkswegenAutosnelwegen (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar wegcategorieProvinciale wegen (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar wegcategorieHoofdwegennetTotaal hoofdwegen (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar wegcategorieHoofdwegennetHoofd transport assen (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar wegcategorieHoofdwegennetAchterland verbindingen (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar wegcategorieRandstad-screenlinesTotaal Randstad-screenlines (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar wegcategorieRandstad-screenlinesOp rijkswegen (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar wegcategorieRandstad-screenlinesOp provinciale wegen (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar landsdeelTotaal per landsdeelNoord-Nederland (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar landsdeelTotaal per landsdeelOost-Nederland (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar landsdeelTotaal per landsdeelWest-Nederland (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar landsdeelTotaal per landsdeelZuid-Nederland (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar landsdeelRijksautosnelwegen per landsdeelNoord-Nederland (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar landsdeelRijksautosnelwegen per landsdeelOost-Nederland (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar landsdeelRijksautosnelwegen per landsdeelWest-Nederland (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar landsdeelRijksautosnelwegen per landsdeelZuid-Nederland (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar landsdeelProvinciale wegen per landsdeelNoord-Nederland (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar landsdeelProvinciale wegen per landsdeelOost-Nederland (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar landsdeelProvinciale wegen per landsdeelWest-Nederland (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar landsdeelProvinciale wegen per landsdeelZuid-Nederland (Jaar 2000=100)
Weekdagen 2000 jaargemiddelde 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Weekdagen 2001 jaargemiddelde 102 103 103 101 103 104 102 102 103 101 103 103 102 102 104 103 102 102 102 101 101 101
Weekdagen 2002 jaargemiddelde 105 105 105 104 105 106 104 104 104 104 106 105 104 104 107 106 104 104 104 102 105 104
Weekdagen 2003 jaargemiddelde 106 107 107 104 109 108 104 105 105 103 108 108 105 105 111 108 105 106 105 101 106 102
Weekdagen 2004 jaargemiddelde 107 108 108 104 109 112 105 105 105 104 109 109 105 106 113 110 105 106 103 102 104 106
Weekdagen 2005 jaargemiddelde* 108 109 109 103 112 112 106 106 106 102 111 111 106 108 116 112 106 111 103 100 106 100
Werkdagen 2000 jaargemiddelde 100 100 100 100 . . . . . . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Werkdagen 2001 jaargemiddelde 102 103 103 102 . . . . . . 103 103 102 102 104 104 102 102 103 101 102 101
Werkdagen 2002 jaargemiddelde 104 105 105 104 . . . . . . 106 105 104 104 107 105 104 104 104 101 104 104
Werkdagen 2003 jaargemiddelde 106 106 106 104 . . . . . . 109 108 105 105 112 108 104 105 105 102 107 102
Werkdagen 2004 jaargemiddelde 107 107 107 105 . . . . . . 109 109 105 107 113 110 105 107 103 102 107 110
Werkdagen 2005 jaargemiddelde* 108 109 109 103 . . . . . . 112 111 105 109 117 112 105 111 105 101 106 100
Bron: CBS.
Verklaring van tekens