Rijk; stand en mutatie gevestigde schuld, 1999 - 2001

Rijk; stand en mutatie gevestigde schuld, 1999 - 2001

Perioden Stand schuld ultimo vorige periode (mln euro)
1999 1e kwartaal 181.749
1999 2e kwartaal 181.223
1999 3e kwartaal 181.565
1999 4e kwartaal 183.403
2000 1e kwartaal 184.684
2000 2e kwartaal 185.371
2000 3e kwartaal 179.736
2000 4e kwartaal 178.117
2001 1e kwartaal 174.214
2001 2e kwartaal 166.268
2001 3e kwartaal 172.271
2001 4e kwartaal 170.580
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Stand en mutatie van de gevestigde schuld van het Rijk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999
Frequentie: stopgezet

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Stand schuld ultimo vorige periode
Gevestigde schuld van het Rijk, ook wel vaste staatsschuld genoemd,
behoren leningen met een looptijd van twee jaar of langer. De gevestigde
staatsschuld wordt beheerd door het Agentschap van het Ministerie van
Financiën te Amsterdam.