Historie inkomen, vermogen en consumptie; 1900-1998


Deze tabel beschrijft de sociaal-economische situatie van huishoudens en personen, voorzover deze samenhangt met het inkomen, de besteding van het inkomen en het vermogen. In deze tabel komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Inkomens van natuurlijke personen
- Vermogens van natuurlijke personen
- Successie (verkrijgingen)
- Verbruik per huishouden
- Bezit van duurzame consumptiegoederen

Gegevens beschikbaar van 1900 tot en met 1998

Status van de cijfers:
De cijfers voor de jaren 1900 tot en met 1998 in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 april 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Historie inkomen, vermogen en consumptie; 1900-1998

Perioden Inkomens van natuurlijke personenBesteedbaar inkomen per inkomenstrekkerNominaal (1 000 euro) Vermogens van natuurlijke personenVermogens per vermogenstrekkerNominaal (1 000 euro)
1987 13,5 288,6
1988 13,7 288,6
1989 14,2 312,9
1990 15,3 321,2
1991 15,8 319,6
1992 16,1 347,9
1993 16,5 355,7
1994 16,7 372,5
1995 17,1 386,6
1996 17,5 413,5
1997 17,9 .
1998 18,2 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens