Tijdsbesteding naar persoonskenmerken, 1997-2003

Bewerk tabel

Tijdsbesteding per dag in uren en in % participatie naar persoonskenmerken: geslacht, leeftijd, onderwijsniveau positie in het huishouden, stedelijkheidsgraad, kwartaal dag van de week en subjectief gezondheidsoordeel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 tot en met 2003

Status van de cijfers:
definitief

Wijzigingen per 10 januari 2017:
Tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet

Tijdsbesteding naar persoonskenmerken, 1997-2003

Persoonskenmerken Perioden Tijdsbesteding (% participatie)Verzorging van anderen (%) Tijdsbesteding (% participatie)Onderweg (%) Tijdsbesteding (% participatie)Betaald werk (%) Tijdsbesteding (% participatie)Onderwijs (%) Tijdsbesteding (% participatie)Huishoudelijke verplichtingen (%) Tijdsbesteding (% participatie)Vrijwilligerswerk (%) Tijdsbesteding (% participatie)Vrije tijd (%) Tijdsbesteding (% participatie)Overige of onbekende tijdsbesteding (%)
Totaal (12 jaar en ouder) 2003 22 63 35 12 78 6 99 22
Mannen 2003 17 66 43 12 68 6 99 21
Vrouwen 2003 26 59 28 12 87 5 99 23
12-17 jarigen 2003 7 74 14 59 48 2 99 23
18-24 jarigen 2003 6 78 42 30 60 3 98 20
25-34 jarigen 2003 35 73 53 8 75 4 98 18
35-44 jarigen 2003 46 70 50 5 84 7 98 20
45-54 jarigen 2003 17 63 48 4 84 6 99 23
55-64 jarigen 2003 13 52 24 3 83 9 99 25
65-74 jarigen 2003 9 42 3 3 90 7 100 25
75+ jarigen 2003 6 30 2 2 88 5 99 26
Onderwijsniveau: basisonderwijs 2003 15 52 18 19 76 4 99 24
Onderwijsniveau: vbo 2003 19 55 33 7 82 5 100 23
Onderwijsniveau: mavo, havo/vwo 3- 2003 17 62 27 17 75 8 99 20
Onderwijsniveau: havo/vwo, mbo 2003 25 67 42 8 77 6 98 22
Onderwijsniveau: hbo, universiteit 2003 26 72 47 10 80 6 98 21
Onderwijsniveau: onbekend 2003 35 66 28 7 88 13 100 19
Eenpersoonshuishouden 2003 6 58 27 8 85 7 99 20
Lid van eenoudergezin 2003 25 64 29 14 76 1 97 22
Lid van paar zonder kinderen 2003 9 56 31 5 84 6 99 23
Lid van paar met kinderen 2003 37 69 42 17 71 5 98 22
Positie in het huishouden overig 2003 8 73 43 13 76 5 100 38
Bron: CBS.
Verklaring van tekens