Tijdsbesteding naar persoonskenmerken, 1997-2003

Tijdsbesteding naar persoonskenmerken, 1997-2003

Persoonskenmerken Perioden Tijdsbesteding (% participatie) Verzorging van anderen (%) Tijdsbesteding (% participatie) Onderweg (%) Tijdsbesteding (% participatie) Betaald werk (%) Tijdsbesteding (% participatie) Onderwijs (%) Tijdsbesteding (% participatie) Huishoudelijke verplichtingen (%) Tijdsbesteding (% participatie) Vrijwilligerswerk (%) Tijdsbesteding (% participatie) Vrije tijd (%) Tijdsbesteding (% participatie) Overige of onbekende tijdsbesteding (%)
Totaal (12 jaar en ouder) 2003 22 63 35 12 78 6 99 22
Mannen 2003 17 66 43 12 68 6 99 21
Vrouwen 2003 26 59 28 12 87 5 99 23
12-17 jarigen 2003 7 74 14 59 48 2 99 23
18-24 jarigen 2003 6 78 42 30 60 3 98 20
25-34 jarigen 2003 35 73 53 8 75 4 98 18
35-44 jarigen 2003 46 70 50 5 84 7 98 20
45-54 jarigen 2003 17 63 48 4 84 6 99 23
55-64 jarigen 2003 13 52 24 3 83 9 99 25
65-74 jarigen 2003 9 42 3 3 90 7 100 25
75+ jarigen 2003 6 30 2 2 88 5 99 26
Onderwijsniveau: basisonderwijs 2003 15 52 18 19 76 4 99 24
Onderwijsniveau: vbo 2003 19 55 33 7 82 5 100 23
Onderwijsniveau: mavo, havo/vwo 3- 2003 17 62 27 17 75 8 99 20
Onderwijsniveau: havo/vwo, mbo 2003 25 67 42 8 77 6 98 22
Onderwijsniveau: hbo, universiteit 2003 26 72 47 10 80 6 98 21
Onderwijsniveau: onbekend 2003 35 66 28 7 88 13 100 19
Eenpersoonshuishouden 2003 6 58 27 8 85 7 99 20
Lid van eenoudergezin 2003 25 64 29 14 76 1 97 22
Lid van paar zonder kinderen 2003 9 56 31 5 84 6 99 23
Lid van paar met kinderen 2003 37 69 42 17 71 5 98 22
Positie in het huishouden overig 2003 8 73 43 13 76 5 100 38
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Tijdsbesteding per dag in uren en in % participatie naar persoonskenmerken: geslacht, leeftijd, onderwijsniveau positie in het huishouden, stedelijkheidsgraad, kwartaal dag van de week en subjectief gezondheidsoordeel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 tot en met 2003

Status van de cijfers:
definitief

Wijzigingen per 10 januari 2017:
Tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet

Toelichting onderwerpen

Tijdsbesteding (% participatie)
Tijdsbesteding per dag: in procenten. Participatie is het aandeel van de
mensen die tijd hebben besteed aan de betreffende categorie.
Verzorging van anderen
In 1997 werd onder verzorging van anderen de categorie "verzorgen en
spelen met eigen en andere kinderen" onderscheiden. Deze categorie is
vanaf 1999 vervallen. Hierdoor is een trendbreuk ontstaan in het cijfer
over de tijdsbesteding aan verzorging van anderen.
Onderweg
Onderweg voor onderwijs, werk, boodschappen e.d.
Het mini-TBO wil een globaal beeld schetsen van de
tijdsbesteding per dag. Dit betreft de tijd die de bevolking
aan 32 onderscheiden activiteiten spendeert. Voor een
vollediger cijfer over de gemiddelde reisduur per dag
verwijzen we naar het onderzoek verplaatsingsgedrag (OVG).
U vindt deze tabellen onder het trefwoord: mobiliteit.
Betaald werk
Betaald werk, inclusief werk thuis.
Onderwijs
Onderwijs valt uiteen in:
- School, bijwonen lessen, colleges, cursussen.
- Huiswerk maken, studeren.
Huishoudelijke verplichtingen
Huishoudelijke verplichtingen valt in 1997 uiteen in:
- Boodschappen (winkelen, bank, post e.d.)
- Op afspraak naar (tand)arts, fysiotherapeut, kapper e.d.
- Huishoudelijk werk
- Wassen, strijken en naaien e.d.
- Huisdieren verzorgen
- Onderhoudswerk, klussen, in de tuin werken
Vanaf 1999 werd de categorie "eten en drinken klaarmaken" toegevoegd.
In 1997 viel dit nog onder persoonlijke verzorging.
Vanaf 1999 werden de categorieën "schoonmaken in huis" en "wassen,
strijken en naaien e.d." samengevoegd. Door deze veranderingen
is een trendbreuk ontstaan in het cijfer over de tijdsbesteding aan
huishoudelijke verplichtingen.
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk valt uiteen in:
- Werk voor kerkelijke, politieke organisatie.
- Werk voor organisatie, voor vorming of verzorging.
- Werk voor sportvereniging, culturele vereniging.
Vrije tijd
Vrije tijd valt in 1997 uiteen in:
- Sportbeoefening
- Televisie, video, radio, cd's, cassettes
- Contact met familie, vrienden, kennissen
- Bezoek aan restaurant, café, disco e.d.
- Lezen
- Wandelen, fietstochtjes maken
- Bezoek aan museum, theater, bibliotheek, sportwedstrijd
- Spelletjes doen, knutselen, musiceren, toneelspelen
- Niets doen, luieren
Vanaf 1999 is de categorie "bezoek aan kerk, moskee e.d." toegevoegd.
Hierdoor is een trendbreuk ontstaan in het cijfer over de tijdsbesteding
aan vrije tijd.
Overige of onbekende tijdsbesteding