Beroep op de Nederlandse kapitaalmarkt via Euronext Amsterdam 1999-2016


In deze tabel vindt u cijfers over gegevens over uitgifte (emissie) van aandelen en obligaties door Nederlandse ondernemingen en overheid(sinstellingen).

In de tabel wordt een onderverdeling gemaakt naar sector op basis van de activiteiten van de instelling die de effecten uitgeeft. Verder wordt bij aandelen onderscheid gemaakt tussen openbare emissie en onderhandse plaatsing en wordt bij obligaties de pand-, bank- en spaarbrieven als aparte categorie vermeld.

Gegevens beschikbaar van januari 1999 tot en met augustus 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. Het definitieve cijfer wordt vastgesteld aan het einde van de maand volgend op de publicatiedatum. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 28 oktober 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 september 2016. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Beroep op de Nederlandse kapitaalmarkt via Euronext Amsterdam 1999-2016

Perioden AandelenmarktTotaal beroep op aandelenmarkt (mln euro) AandelenmarktOpenbare emissie aandelenTotaal openbare emissie aandelen (mln euro) AandelenmarktOnderhandse plaatsing aandelenTotaal onderhandse plaatsing (mln euro) ObligatiemarktTotaal beroep op de obligatiemarkt (mln euro) ObligatiemarktUitgifte obligatiesTotaal uitgifte obligaties (mln euro) ObligatiemarktUitgifte obligatiesDoor overheid (mln euro) Uitgifte obligatiesDoor financiële instellingenTotaal door financiële instellingen (mln euro) Uitgifte obligatiesDoor overige ondernemingenTotaal door overige ondernemingen (mln euro)
2015 augustus 485 484 1 283 283 283 0 0
2015 september 264 261 3 9.973 9.973 4.149 5.325 499
2015 oktober 2.522 2.516 7 8.663 8.663 4.149 3.420 1.095
2015 november 290 289 1 6.396 6.396 4.333 2.063 0
2015 december 336 303 34 3.341 3.341 202 3.139 0
2016 januari 610 598 12 6.074 6.074 1.612 4.462 0
2016 februari 31.127 202 30.925 1.715 1.715 0 1.715 0
2016 maart 192 185 7 16.873 16.873 5.752 11.121 0
2016 april 2.613 2.595 19 8.650 8.650 1.475 6.681 494
2016 mei 432 218 214 5.341 5.341 2.898 1.793 649
2016 juni 532 532 0 19.907 19.907 4.876 15.031 0
2016 juli 337 282 55 2.782 2.782 2.499 133 150
2016 augustus* 86 78 8 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens