Penitentiaire inrichtingen; omvang v.h. personeel op de peildatum 1994-2012


Deze tabel beschrijft de omvang van het personeel van de penitentiaire inrichtingen per functiecategorie. In de tabel zijn de gegevens uitgesplitst naar geslacht van het personeel en type inrichting (1994 - 2002). Alleen personeel met een vast dienstverband of met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband bij de overheid is meegeteld. De personeelsgegevens zijn niet gecorrigeerd voor arbeidsduurverkorting en deeltijdfuncties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
Om een aantal redenen is enige voorzichtigheid geboden bij het interpreteren van de aantallen. Van 1994 tot 2004 komen dubbeltellingen voor omdat sommige personeelsleden hun functie bij meer dan één inrichting vervullen en de personeelsomvang per inrichting is waargenomen. Vanaf 2005 is er bijna geen sprake meer van deze dubbeltellingen omdat de waarneming veelal per cluster (inrichtingen) geschiedt. In 2003 zijn veel inrichtingen gefuseerd tot grotere clusters. Bijna elke cluster is zowel gevangenis als huis van bewaring. Hierdoor zijn er vanaf 2003 geen gegevens meer beschikbaar per type inrichting. Vanaf 1998 zijn er geen afzonderlijke gegevens beschikbaar over de bijzondere inrichtingen. Vanaf 1997 zijn er geen afzonderlijke gegevens beschikbaar over de overige diensten.

Wijzigingen per 7 januari 2016
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Personeel penitentiaire inrichtingen; functie, geslacht en de tabel Personeel penitentiaire inrichtingen; geslacht. Zie paragraaf 3.

Penitentiaire inrichtingen; omvang v.h. personeel op de peildatum 1994-2012

Type inrichting Geslacht Perioden Totaal personeel inrichtingen (aantal) Bezetting per functiecategorieManagement (aantal) Bezetting per functiecategorieStaf (aantal) Bezetting per functiecategorieAdministratie (aantal) Bezetting per functiecategorieSociale dienstverlening (aantal) Bezetting per functiecategorieEducatie, vorming en sport (aantal) Bezetting per functiecategorieArbeid (aantal) Bezetting per functiecategorieExecutieve dienst (aantal) Bezetting per functiecategorieBeveiliging (aantal) Bezetting per functiecategorieHuishoudelijke en technische dienst (aantal)
Totaal penitentiaire inrichtingen Totaal geslacht 1999 12.022 276 350 1.022 482 579 1.077 5.408 1.972 856
Totaal penitentiaire inrichtingen Totaal geslacht 2000 11.835 264 527 1.041 478 581 1.041 5.037 2.085 781
Totaal penitentiaire inrichtingen Totaal geslacht 2001 12.082 230 574 1.086 494 577 1.097 5.014 2.160 850
Totaal penitentiaire inrichtingen Totaal geslacht 2002 12.145 231 720 1.086 494 577 1.097 5.014 2.160 766
Totaal penitentiaire inrichtingen Totaal geslacht 2003 13.162 233 711 1.128 587 591 1.108 5.448 2.439 917
Totaal penitentiaire inrichtingen Totaal geslacht 2004 13.069 371 764 1.102 647 568 1.039 5.326 2.398 854
Totaal penitentiaire inrichtingen Totaal geslacht 2005 11.869 194 934 497 770 532 903 4.894 2.531 614
Totaal penitentiaire inrichtingen Totaal geslacht 2006 11.987 162 610 688 876 452 831 4.756 3.063 549
Totaal penitentiaire inrichtingen Totaal geslacht 2007 11.310 177 583 523 860 412 1.012 4.508 2.732 503
Totaal penitentiaire inrichtingen Totaal geslacht 2008 11.550 174 558 686 939 425 773 4.456 2.990 549
Totaal penitentiaire inrichtingen Totaal geslacht 2009 11.024 133 629 544 961 401 737 4.268 2.837 514
Totaal penitentiaire inrichtingen Totaal geslacht 2010 10.783 137 591 694 936 376 709 4.127 2.713 500
Totaal penitentiaire inrichtingen Totaal geslacht 2011 11.387 142 567 634 1.004 386 765 4.468 2.880 541
Totaal penitentiaire inrichtingen Totaal geslacht 2012 11.121 142 591 698 935 379 770 4.163 2.933 510
Bron: CBS.
Verklaring van tekens