Cultuur; instellingen en gebruik, 1900 - 2002

Cultuur; instellingen en gebruik, 1900 - 2002

Perioden Bibliotheken Openbare bibliotheken Aantal vestigingen openbare bibliotheken (absoluut) Bibliotheken Openbare bibliotheken Omvang bibliotheekcollecties (x 1 000) Bibliotheken Openbare bibliotheken Ingeschreven bibliotheekbezoekers (x 1 000) Bibliotheken Openbare bibliotheken Aantal uitleningen (x 1 000) Bibliotheken Titelproductie van boeken Totaal titelproductie van boeken (absoluut) Bibliotheken Titelproductie van boeken Nieuwe uitgaven (absoluut) Bibliotheken Titelproductie van boeken Herdrukken (absoluut) Musea en monumenten Opengestelde musea Aantal opengestelde musea (absoluut) Musea en monumenten Opengestelde musea Aantal museabezoeken (x 1 000) Musea en monumenten Opengestelde musea Aantal bezoeken per 100 inwoners (absoluut) Musea en monumenten Monumentenzorg Aantal monumenten (x 1 000) Musea en monumenten Monumentenzorg Rijkssubsidies monumentenzorg Verstrekt subsidiebedrag (mln euro) Musea en monumenten Monumentenzorg Rijkssubsidies monumentenzorg Herleide totale bouwkosten (mln euro) Bezoeken aan professionele podiumkunsten Totaal bezoeken podiumkunsten (x 1 000) Bezoeken aan professionele podiumkunsten Rijksgesubsidieerde gezelschappen Totaal rijksgesubsidieerde gezelschappen (x 1 000) Bezoeken aan professionele podiumkunsten Rijksgesubsidieerde gezelschappen Toneel (x 1 000) Bezoeken aan professionele podiumkunsten Rijksgesubsidieerde gezelschappen Mime (x 1 000) Bezoeken aan professionele podiumkunsten Rijksgesubsidieerde gezelschappen Concert (x 1 000) Bezoeken aan professionele podiumkunsten Rijksgesubsidieerde gezelschappen Opera en operette (x 1 000) Bezoeken aan professionele podiumkunsten Rijksgesubsidieerde gezelschappen Ballet en dans (x 1 000) Bioscoop- en filmhuisbezoek Bioscoopbezoeken (x 1 000) Bioscoop- en filmhuisbezoek Besteed bedrag per bezoek (euro) Bioscoop- en filmhuisbezoek Bruto recette (mln euro) Bioscoop- en filmhuisbezoek Bioscoopbezoeken per 100 inwoners (absoluut) Bioscoop- en filmhuisbezoek Filmhuisbezoeken per 100 inwoners (absoluut) Overheidsuitgaven voor cultuur/recreatie Uitgaven door Totale overheid (mln euro) Overheidsuitgaven voor cultuur/recreatie Uitgaven door Rijk (mln euro) Overheidsuitgaven voor cultuur/recreatie Uitgaven door Provincies (mln euro) Overheidsuitgaven voor cultuur/recreatie Uitgaven door Gemeenten (mln euro) Overheidsuitgaven voor cultuur/recreatie Uitgaven voor Totaal overheidsuitgaven (mln euro) Overheidsuitgaven voor cultuur/recreatie Uitgaven voor Bibliotheken (mln euro) Overheidsuitgaven voor cultuur/recreatie Uitgaven voor Uitvoerende kunsten (mln euro) Overheidsuitgaven voor cultuur/recreatie Uitgaven voor Vorming (mln euro) Overheidsuitgaven voor cultuur/recreatie Uitgaven voor Jeugdwerk (mln euro) Overheidsuitgaven voor cultuur/recreatie Uitgaven voor Sport (mln euro) Overheidsuitgaven voor cultuur/recreatie Uitgaven voor Musea (mln euro) Overheidsuitgaven voor cultuur/recreatie Uitgaven voor Monumentenzorg (mln euro) Overheidsuitgaven voor cultuur/recreatie Uitgaven voor Openluchtrecr. en natuurbescherming (mln euro) Overheidsuitgaven voor cultuur/recreatie Uitgaven voor Algemeen beheer cultuur en recreatie (mln euro) Exploitatie omroepbijdragen Lasten Totaal lasten (mln euro) Exploitatie omroepbijdragen Lasten PTT-kosten (mln euro) Exploitatie omroepbijdragen Lasten Commissariaat voor de Media e.d. (mln euro) Exploitatie omroepbijdragen Lasten Departementaal mediabeleid (mln euro) Exploitatie omroepbijdragen Lasten Bestedingen binnenlandse en Wereldomroep Totaal bestedingen (mln euro) Exploitatie omroepbijdragen Lasten Bestedingen binnenlandse en Wereldomroep NOS, NOB, regionale en Wereldomroep (mln euro) Exploitatie omroepbijdragen Lasten Bestedingen binnenlandse en Wereldomroep Grote zendgemachtigden (mln euro) Exploitatie omroepbijdragen Lasten Bestedingen binnenlandse en Wereldomroep NOT, Teleac, Ster, Reclameraad en RVD (mln euro) Exploitatie omroepbijdragen Lasten Bestedingen binnenlandse en Wereldomroep Overige zendgemachtigden (mln euro) Exploitatie omroepbijdragen Lasten Afdracht uitgevers persorganen (mln euro) Exploitatie omroepbijdragen Lasten Dotatie aan reserves en fondsen (mln euro) Exploitatie omroepbijdragen Lasten Batig saldo (mln euro) Exploitatie omroepbijdragen Baten Totaal baten (mln euro) Exploitatie omroepbijdragen Baten Omroepbijdragen (mln euro) Exploitatie omroepbijdragen Baten Reclamegelden (mln euro) Exploitatie omroepbijdragen Baten Rentebaten algemene reserve (mln euro) Exploitatie omroepbijdragen Baten Onttrekking uit reserve (mln euro) Exploitatie omroepbijdragen Baten Nadelig saldo (mln euro) Opbrengsten kijk-, luister-, reclamegeld (mln euro)
1900 . . . . 3.011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1905 . . . . 2.604 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1910 . . . . 3.399 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1915 31 190 . 719 3.807 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1920 68 589 . 1.764 3.294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1925 86 1.184 . 3.762 5.086 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1930 102 1.611 . 4.814 5.496 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1935 112 1.982 . 6.649 6.118 4.288 1.830 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1936 112 2.052 . 6.781 6.100 4.638 1.462 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1937 112 2.102 . 6.794 5.896 4.419 1.477 224 1.404 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1938 115 2.160 . 6.812 6.172 4.521 1.651 229 1.402 . . . . . . . . . . . 35.194 0,23 7,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1939 115 2.207 . 6.652 6.554 4.678 1.876 221 1.217 . . . . . . . . . . . 40.431 0,23 8,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1940 116 2.292 . 6.994 4.885 3.370 1.515 178 665 8 . . . . . . . . . . 33.912 0,23 7,4 384 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1941 116 2.316 . 8.850 4.943 3.454 1.489 176 1.169 13 . . . . . . . . . . 31.302 0,23 7,7 351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1942 118 2.340 . 10.078 3.320 1.949 1.371 191 1.119 12 . . . . . . . . . . 42.936 0,27 11,8 477 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1943 118 2.423 . 10.882 2.836 1.370 1.466 169 1.329 15 . . . . . . . . . . 55.387 0,32 16,5 610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1944 118 2.339 . 8.436 1.847 965 882 140 883 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1945 119 2.426 . 6.432 2.435 1.515 920 147 1.088 12 . . . . . . . . . . 51.738 0,36 19,4 561 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1946 116 . . 7.481 6.593 3.766 2.827 180 2.020 22 . . . . . . . . . . 85.891 0,36 31,3 923 . 7,6 4,2 0,2 3,2 6,6 0,8 1,8 0,0 0,5 1,1 1,6 0,6 0,3 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3
1947 116 2.619 . 7.051 7.086 3.988 3.098 195 3.018 32 . . . . . . . . . . 79.037 0,36 28,1 828 . 9,2 5,6 0,4 3,2 7,8 1,0 2,0 0,0 1,7 0,5 1,5 0,9 0,3 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3
1948 133 2.804 . 7.837 8.047 4.575 3.472 205 2.636 27 . . . . . . . . . . 75.257 0,36 28,5 775 . 12,2 7,2 0,5 4,4 10,4 1,2 2,1 0,1 2,3 1,0 2,0 1,4 0,3 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4
1949 140 2.939 . 7.909 6.722 3.875 2.847 217 2.622 27 . . . . . . . . . . 63.702 0,36 23,9 644 . 13,6 7,4 0,6 5,5 11,8 1,4 2,2 0,1 2,4 1,1 2,4 1,8 0,3 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,9
1950 153 2.940 238 8.396 6.537 3.715 2.822 243 2.616 26 . . . . . . . . . . 63.898 0,36 23,8 637 . 16,2 7,7 0,7 7,8 13,8 1,5 2,7 0,1 2,7 1,8 2,7 1,8 0,5 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,3
1951 164 2.996 265 9.242 6.531 3.924 2.607 254 2.871 28 . . . . . . . . . . 63.086 0,41 25,4 618 . 18,7 8,2 0,9 9,6 16,0 1,8 3,0 0,2 3,3 2,3 3,2 1,6 0,6 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3
1952 - 3.113 293 10.507 6.728 4.134 2.594 255 3.134 30 . . . . . . . . . . 63.425 0,41 26,3 614 . 19,8 8,7 1,0 10,2 17,1 2,0 3,7 0,2 3,4 2,5 3,3 1,8 0,3 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,7
1953 - 3.178 302 10.741 7.045 4.301 2.744 280 3.526 34 . . . . . . . . . . 62.823 0,45 27,0 602 . 23,7 10,5 1,1 12,2 20,6 2,4 4,4 0,2 3,7 3,1 3,4 3,0 0,3 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,1
1954 197 3.382 337 11.662 7.019 4.082 2.937 302 3.552 34 . . . . . . . . . . 64.101 0,50 30,6 608 . 29,3 12,9 1,4 15,0 25,5 2,9 5,2 0,3 4,4 4,4 3,8 3,8 0,3 0,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,6
1955 223 3.817 390 13.383 7.353 4.260 3.093 304 3.769 35 . . . . . . . . . . 65.415 0,50 32,4 613 . 35,9 13,4 1,7 20,9 30,7 3,7 6,6 0,4 5,1 5,0 4,4 3,7 1,4 0,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,0
1956 255 4.031 444 15.617 7.292 4.233 3.059 301 5.032 46 . . . . . . . . . . 68.823 0,54 36,3 636 . 41,1 17,3 2,3 21,5 35,1 4,4 6,1 0,9 6,1 4,3 5,9 4,2 1,9 1,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8
1957 277 4.298 492 17.786 7.284 4.249 3.035 296 4.237 39 . . . . . . . . . . 64.706 0,54 35,8 591 . 44,4 18,8 2,6 23,0 37,6 4,7 7,0 1,0 7,3 4,8 6,0 4,1 1,4 1,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,7
1958 327 4.528 521 19.242 7.817 4.479 3.338 310 4.475 40 . . . . . . . . . . 61.788 0,59 36,0 557 . 49,9 21,6 2,8 25,4 42,7 5,1 7,5 1,0 7,4 5,5 7,0 5,2 2,2 1,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,7
1959 363 4.892 551 20.891 8.588 4.917 3.671 315 4.523 40 . . . . . . . . . . 54.236 0,59 31,8 481 . 56,5 25,0 3,2 28,3 48,0 5,8 8,7 1,4 7,3 6,3 6,7 5,9 4,1 1,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,0
1960 423 5.266 582 22.316 7.893 4.547 3.346 311 4.767 42 . . . . . . . . . . 54.309 0,64 33,4 476 . 64,9 28,9 3,7 32,3 55,6 6,8 10,2 1,4 8,3 6,6 8,6 7,0 4,8 1,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,0
1961 441 5.649 598 23.646 9.010 5.062 3.948 309 5.024 43 . . . . . . . . . . 50.634 0,64 33,2 438 . 74,3 32,8 4,4 37,0 63,4 7,7 11,4 1,7 9,3 8,5 9,2 8,7 5,1 1,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,1
1962 519 6.328 784 27.722 9.674 5.535 4.139 293 5.391 46 . . . . . . . . . . 46.951 0,68 32,8 401 . 89,7 37,9 6,0 45,7 77,5 9,1 12,8 2,3 10,9 11,1 10,5 9,7 9,3 1,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,4
1963 612 6.621 703 28.032 9.448 5.477 3.971 302 5.277 44 . . . . . . . . . . 42.472 0,77 33,5 357 . 116,6 46,1 7,0 63,5 101,3 11,2 18,8 2,2 14,6 15,2 10,9 11,8 13,9 2,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,9
1964 615 7.154 746 30.075 10.026 5.680 4.346 315 5.660 47 . . . . . . . . . . 38.307 0,86 33,6 318 . 153,7 57,0 10,3 86,4 132,7 14,8 22,6 3,3 18,7 20,1 13,4 13,6 22,1 4,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,2
1965 632 7.722 815 31.080 10.193 6.009 4.184 323 6.206 51 . . . . . . . . . . 35.330 0,95 34,4 289 . 194,7 75,4 13,0 106,2 167,9 17,6 26,1 3,2 21,4 25,5 19,3 16,3 29,9 8,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,1
1966 658 8.438 912 34.238 10.582 5.816 4.766 324 6.344 51 . . . . 1.603 1.603 . . . . 33.361 1,09 36,5 270 . 240,4 91,2 15,6 133,7 206,6 22,3 34,0 4,2 23,8 38,3 20,6 18,3 34,2 10,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,5
1967 689 9.177 1.015 38.229 11.262 6.249 5.013 327 6.863 55 . . . . 1.486 1.486 . . . . 30.330 1,18 37,1 242 . 286,8 104,7 20,1 162,1 246,9 25,3 37,3 5,4 28,9 38,9 22,6 15,6 60,1 12,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,8
1968 674 10.077 1.154 45.164 11.174 6.432 4.742 324 6.990 55 . . . . 3.084 1.520 . 1.138 190 236 26.256 1,32 35,4 207 . 356,1 136,4 21,3 198,4 311,9 27,9 42,9 6,1 36,1 47,2 26,1 24,5 78,5 22,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,4
1969 684 10.995 1.293 51.024 11.214 6.377 4.837 339 7.656 60 . . . . 3.004 1.420 . 1.147 170 267 23.999 1,41 35,1 188 . 441,3 161,5 26,6 253,3 385,8 35,2 50,5 7,2 38,4 65,9 29,7 26,4 101,7 30,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,9
1970 716 12.476 1.497 58.681 11.159 6.594 4.565 328 7.695 59 . 18 . . 2.997 1.437 . 1.145 168 247 24.138 1,45 35,2 186 . 521,6 183,7 30,7 307,1 448,2 38,6 57,9 10,2 45,8 87,0 33,4 28,5 114,9 31,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139,2
1971 745 14.415 1.803 65.642 10.827 6.233 4.594 333 8.577 65 . 19 . . 2.799 1.199 . 1.234 152 214 25.703 1,54 40,2 196 . 628,2 211,2 34,0 383,0 541,5 45,6 71,5 12,0 55,4 108,9 38,7 32,1 144,2 33,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,9
1972 761 15.390 1.973 77.273 11.800 6.834 4.966 349 9.429 71 . 19 . . 2.711 1.070 92 1.193 150 206 24.977 1,68 41,9 188 . 756,6 240,6 38,5 477,6 657,5 54,5 83,3 13,0 52,6 157,6 45,2 37,8 178,1 35,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155,1
1973 788 17.053 2.134 84.717 11.640 7.485 4.155 326 9.937 74 39,7 28 . . 3.000 1.068 75 1.236 373 248 26.536 1,82 47,6 198 . 935,7 296,2 44,7 594,9 816,2 69,5 101,3 15,1 62,6 205,3 45,6 54,9 225,3 36,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185,6
1974 825 18.558 2.329 96.307 11.440 7.199 4.241 319 10.463 78 39,9 34 . . 2.886 959 100 1.283 288 256 28.100 1,95 54,5 208 . 1.152,6 392,7 51,4 708,5 1.002,6 84,2 116,7 20,2 93,1 253,1 54,2 65,5 271,7 44,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220,0
1975 846 20.367 2.887 113.496 12.028 7.502 4.526 355 11.924 88 40,1 50 . . 2.879 980 80 1.302 261 256 28.331 2,18 62,0 208 . 1.414,8 484,4 60,6 869,9 1.224,9 110,8 134,5 28,9 107,3 319,4 64,5 88,3 319,9 51,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230,7
1976 875 22.894 3.371 129.778 12.557 7.643 4.914 350 12.188 89 40,5 61 183 . 2.977 976 104 1.335 304 258 26.531 2,45 64,3 193 . 1.734,2 631,8 77,3 1.025,1 1.396,1 136,2 144,8 34,3 121,6 359,0 90,0 10,8 409,9 89,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233,0
1977 895 25.021 3.609 139.446 13.111 7.891 5.220 394 12.856 93 40,8 58 174 . 2.989 960 106 1.374 280 269 26.285 2,86 74,9 190 . 1.954,9 716,2 79,4 1.159,2 1.671,8 163,4 160,0 44,5 135,5 399,0 97,1 109,7 459,5 103,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256,7
1978 916 27.368 3.697 143.803 13.393 7.911 5.482 411 12.884 93 41,4 57 170 . 3.131 1.145 88 1.344 293 261 30.487 2,99 91,0 219 . 2.172,2 763,2 86,9 1.322,1 1.884,2 186,0 181,5 48,0 167,9 408,4 104,1 123,7 551,8 113,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278,3
1979 934 29.870 3.875 151.852 13.429 8.326 5.103 432 13.275 95 41,6 58 175 . 2.978 1.025 116 1.289 272 276 28.403 3,22 90,9 203 . 2.403,2 817,0 93,1 1.493,1 2.084,6 218,5 197,9 47,8 167,4 458,1 110,5 128,1 627,3 128,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328,8
1980 925 32.319 4.008 161.911 14.591 9.121 5.470 485 14.504 103 41,7 63 188 . 3.041 992 128 1.326 274 321 27.934 3,45 96,7 198 . 2.544,1 781,6 112,5 1.650,0 2.196,7 235,6 213,5 51,2 175,4 489,6 120,0 133,9 634,1 143,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328,3
1981 937 34.812 4.117 170.352 13.939 9.065 4.874 489 14.992 106 41,9 55 165 . 2.920 976 92 1.277 272 303 26.684 3,63 96,6 188 . 2.725,6 805,5 125,0 1.795,1 2.373,0 249,2 239,4 58,0 192,2 524,7 128,2 134,7 686,9 159,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341,4
1982 956 36.773 4.270 177.983 13.324 9.377 3.947 500 14.578 102 42,4 53 156 . 2.757 896 83 1.269 225 284 22.006 3,90 85,7 154 . 2.766,5 792,9 128,9 1.844,7 2.428,5 267,4 246,2 59,9 202,8 521,0 126,4 134,4 710,8 159,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386,0
1983 963 38.169 4.160 179.735 11.880 8.207 3.673 525 14.661 102 42,5 81 139 . 2.777 897 82 1.287 238 273 21.615 4,13 88,9 151 . 2.889,4 861,4 136,1 1.891,9 2.535,4 284,1 255,5 60,3 215,4 525,3 129,6 161,3 735,3 168,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418,1
1984 966 39.663 4.093 173.726 13.209 9.329 3.880 539 15.959 111 43,0 93 159 . 2.683 829 63 1.271 229 291 17.412 4,17 72,8 121 . 2.865,8 837,6 143,8 1.884,3 2.504,2 280,4 251,5 45,0 219,4 518,5 136,2 162,4 721,0 169,7 483 17 1 . 444 292 134 9 10 . 21 . 483 324 128 18 0 13 442,5
1985 953 41.235 4.161 172.089 12.629 9.219 3.410 538 15.879 110 43,1 84 152 . 2.756 891 59 1.292 222 292 15.319 4,58 70,4 106 . 2.634,3 826,7 114,0 1.693,7 2.250,6 274,0 272,9 50,9 187,6 488,2 127,9 177,2 671,9 . 486 17 1 . 443 276 149 9 10 . 15 11 486 329 139 18 0 . 468,4
1986 1.162 42.098 4.182 175.617 13.368 9.356 4.012 572 17.699 122 43,2 44 80 . 2.252 580 43 1.185 197 247 14.864 4,72 70,4 102 . 2.700,1 790,4 119,2 1.790,5 2.291,5 285,0 275,9 67,2 193,6 505,2 143,3 138,4 683,1 . 503 17 1 . 450 282 148 10 10 . 21 14 503 336 151 16 . . 486,6
1987 1.169 43.675 4.220 179.882 13.329 9.299 4.030 615 19.847 136 42,6 52 93 . 2.470 553 150 1.281 273 213 15.473 4,86 75,2 106 . 2.762,7 863,5 116,0 1.783,1 2.337,2 306,1 291,2 79,3 189,3 494,3 137,5 135,5 704,0 . 513 18 1 . 468 299 148 10 11 . 25 . 513 344 83 16 4 66 426,7
1988 1.170 43.780 4.246 185.443 14.370 10.183 4.187 633 19.880 135 43,6 41 78 12.172 2.417 413 239 1.248 222 295 14.838 5,08 75,2 101 . 2.782,8 815,3 119,2 1.848,3 2.378,2 307,0 272,0 60,6 223,3 552,9 121,1 146,1 695,1 . 619 19 4 . 528 250 236 26 16 13 20 36 619 348 202 11 58 . 550,0
1989 1.188 43.940 4.261 184.946 15.392 11.111 4.281 667 20.042 135 43,8 34 68 12.324 2.490 432 111 1.436 221 290 15.615 5,08 79,0 105 4 2.732,1 705,5 135,7 1.890,9 2.306,4 296,0 297,0 82,5 192,8 474,2 140,7 122,3 700,8 . 609 19 2 0 527 240 246 27 14 18 9 34 609 370 222 12 5 . 592,3
1990 1.165 44.525 4.346 185.724 13.691 9.761 3.930 697 22.042 148 43,8 40 81 12.819 2.513 551 21 1.436 242 263 14.636 5,22 76,2 98 3 2.628,7 692,5 135,0 1.801,3 2.203,3 295,7 276,0 71,0 178,4 444,5 138,4 134,5 664,9 . 608 19 3 6 540 246 251 29 14 15 18 7 608 382 212 13 . . 594,5
1991 1.167 44.526 4.378 183.500 16.017 11.344 4.673 735 21.806 145 43,8 54 101 13.707 2.620 533 21 1.561 232 273 14.863 5,54 82,5 99 4 2.897,7 759,8 141,0 1.996,9 2.411,3 312,1 310,1 66,7 185,1 509,1 159,0 136,6 732,7 . 609 22 3 9 560 255 259 32 15 . 14 . 608 396 172 11 4 26 567,2
1992 1.190 44.807 4.512 185.145 15.997 11.500 4.497 723 22.559 149 42,9 63 115 14.497 2.564 526 25 1.501 252 260 13.683 5,49 75,0 90 5 . . . . . . . . . . . . . . 670 24 3 10 602 275 275 34 18 . 14 17 670 445 212 11 2 . 657,2
1993 1.161 44.593 4.555 184.937 16.510 12.107 4.403 732 22.993 151 43,4 61 122 14.206 3.032 727 56 1.561 275 413 15.871 5,40 85,4 104 5 . . . . . . . . . . . . . . 695 27 3 9 605 266 286 34 18 . 13 38 695 472 212 11 . . 684,3
1994 1.145 44.487 4.587 182.716 18.001 12.660 5.341 741 21.582 141 44,1 55 104 14.242 2.859 695 48 1.486 220 410 15.983 5,35 85,4 104 5 3.018,9 762,2 150,2 2.106,5 2.520,0 328,0 319,0 62,4 167,7 493,9 180,2 141,8 827,0 . 741 27 3 8 619 273 291 36 18 . 14 71 741 493 238 10 . . .
1995 1.151 44.229 4.549 179.566 18.123 12.704 5.419 744 21.921 141 44,6 48 93 16.020 2.981 760 43 1.541 236 401 17.182 5,22 89,7 111 5 . . . . . . . . . . . . . . 741 38 3 10 670 257 354 39 20 . 13 6 741 506 222 13 . . .
1996 . . . . 17.544 12.054 5.490 . . . 43,5 47 91 15.100 2.942 830 46 1.467 238 359 16.783 5,45 91,7 108 6 . . . . . . . . . . . . . . 766 44 3 12 655 232 355 44 23 . 52 . 766 535 174 11 . 44 .
1997 . . . . 17.235 12.139 5.096 942 20.266 129 44,2 52 101 14.917 2.803 751 29 1.414 253 356 18.934 5,58 105,7 122 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998 . . . . . . . . . . 44,8 56 116 15.607 3.045 914 39 1.441 247 404 19.023 5,81 116,6 122 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999 . . . . . . . 902 20.679 . 45,7 57 118 13.851 . . . . . . . . . . . 3.131,0 605,0 158,0 2.368,0 . 377,0 224,0 179,0 . 649,0 259,0 158,0 856,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000 . . . . . . . . . . 46,8 59 122 14.368 . . . . . . . . . . . 4.114,0 1.334,0 199,0 2.581,0 . 393,0 226,0 188,0 . 725,0 320,0 203,0 928,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001 . . . . . . . 873 20.767 . 48,5 73 152 15.653 . . . . . . . . . . . . 1.393,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002 . . . . . . . . . . 50,7 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Bedrijven en instellingen, bibliotheken, musea en monumentenzorg;
bezoeken aan professionele podiumkunsten, bioscopen en filmhuizen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1900

Toelichting onderwerpen

Bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheek: een voor ieder bestemde en toegankelijke
bibliotheek die met toepassing van de Welzijnswet in overwegende mate
(dus meer dan 50 procent) door het Rijk, een provincie of een gemeente
wordt bekostigd dan wel in stand wordt gehouden.
Aantal vestigingen openbare bibliotheken
Een voor ieder bestemd en toegankelijk vast distributiepunt waar
uitleningen en gebruikers door de openbare bibliotheekinstelling worden
geregistreerd (hoofdbibliotheek, filiaal en een voor iedereen
toegankelijke uitleenpost).
Omvang bibliotheekcollecties
Ingeschreven bibliotheekbezoekers
Aantal uitleningen
Titelproductie van boeken
In 1983 en 1991 is een andere wijze van registreren ingevoerd, waardoor
gegevens niet helemaal vergelijkbaar zijn. Titelproductie van boeken
omvat de Nederlandse en buitenlandse romans, naslagwerken en
schoolboeken.
Totaal titelproductie van boeken
Nieuwe uitgaven
Herdrukken
Musea en monumenten
Opengestelde musea
Cijfers beschikbaar vanaf 1937. Na 1995 verschijnen de cijfers om de twee
jaar.
Aantal opengestelde musea
Aantal museabezoeken
Aantal bezoeken per 100 inwoners
Monumentenzorg
Aantal monumenten
Cijfers beschikbaar vanaf 1973. Deze staan op de monumentenlijst met
beschermde bouwkundige monumenten.
Rijkssubsidies monumentenzorg
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg, die is belast met het toezicht op
de uitvoering van de monumentenwet, kent subsidies toe voor restauratie
van en onderhoud aan beschermde monumenten.
Verstrekt subsidiebedrag
Herleide totale bouwkosten
Cijfers beschikbaar vanaf 1976. Totale kosten voor verbouwing van of
restauratie aan monumenten, inclusief het deel dat gesubsidieerd is door
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Bezoeken aan professionele podiumkunsten
Omvat bezoeken aan voorstellingen van door de rijksoverheid structureel
gesubsidieerde beroepsgezelschappen alsmede de niet gesubsidieerde
buitenlandse en Nederlandse beroepsgezelschappen. Seizoengegevens
augustus-juli, eindigend in betreffende jaar.
Totaal bezoeken podiumkunsten
Vanaf 1999 grondig herziene cijfers.
Rijksgesubsidieerde gezelschappen
Aantal bezoeken aan voorstellingen van door de rijksoverheid structureel
gesubsidieerde beroepsgezelschappen. Vanaf 1986 worden alleen gegevens
van de structureel door het rijk gesubsidieerde gezelschappen vermeld.
De rubricering heeft betrekking op de hoofddiscipline van de
gezelschappen. De cijfers zijn exclusief voorstellingen in het buitenland.
Totaal rijksgesubsidieerde gezelschappen
Toneel
Inclusief jeugdtheater,
poppentheater en vanaf 1993 worden hiertoe ook de multidisciplinaire
toneelvoorstellingen gerekend.
Mime
Concert
Opera en operette
Ballet en dans
Bioscoop- en filmhuisbezoek
Omvat zowel bioscoopbezoek als de bezoeken aan filmhuizen.
Deze gegevens zijn afkomstig van de Nederlandse Federatie voor de
Cinematografie en de Associatie van Nederlandse Filmtheaters.
Bioscoopbezoeken
Bezoeken excl. filmhuisbezoeken.
Besteed bedrag per bezoek
Het gemiddelde bedrag dat per bezoeker aan entree van bioscopen en
filmhuizen, consumpties e.d. wordt besteed.
Vanaf 1970 inclusief reisbioscopen.
Bruto recette
Omvat de totale verkoop van kaartjes voor een bezoek aan de bioscoop of
het filmhuis. Een gekocht kaartje hoeft niet te zijn gebruikt.
Bioscoopbezoeken per 100 inwoners
Filmhuisbezoeken per 100 inwoners
Cijfers zijn vanaf 1984 beschikbaar.
Overheidsuitgaven voor cultuur/recreatie
Uitgaven door
Totale overheid
Rijk
Provincies
Gemeenten
Uitgaven voor
Totaal overheidsuitgaven
Bibliotheken
Uitvoerende kunsten
Uitvoerende amateuristische kunst, culturele accommodaties, uitvoerende
beroepskunst en culturele multifunctionele accommodaties.
Vorming
Jeugdwerk
Sport
Musea
Monumentenzorg
Openluchtrecr. en natuurbescherming
Algemeen beheer cultuur en recreatie
Exploitatie omroepbijdragen
Inkomsten en besteding omroepbijdragen en reclamegelden geeft een beeld
van de exploitatie van de radio en televisie van de grote Nederlandse
publieke zendgemachtigden. De cijfers zijn vanaf 1984 beschikbaar.
Lasten
Totaal lasten
PTT-kosten
Commissariaat voor de Media e.d.
Departementaal mediabeleid
Bestedingen binnenlandse en Wereldomroep
Cijfers zijn vanaf 1984 beschikbaar.
Totaal bestedingen
NOS, NOB, regionale en Wereldomroep
NOS= Nederlandse Omroep Stichting
NOB= Nederlandse Omroepballetproductie Bedrijf NV.
Grote zendgemachtigden
AVRO, EO, KRO, NCRV, NPS, TROS, VARA, VOO (t/m 1994) en de VPRO.
NOT, Teleac, Ster, Reclameraad en RVD
NOT= Nederlandse Onderwijstelevisie.
RVD= Rijksvoorlichtingsdienst.
Overige zendgemachtigden
Afdracht uitgevers persorganen
Dotatie aan reserves en fondsen
Batig saldo
Baten
Totaal baten
Omroepbijdragen
Reclamegelden
Rentebaten algemene reserve
Onttrekking uit reserve
Nadelig saldo
Opbrengsten kijk-, luister-, reclamegeld