Cultuur; instellingen en gebruik, 1900 - 2002

Bedrijven en instellingen, bibliotheken, musea en monumentenzorg;
bezoeken aan professionele podiumkunsten, bioscopen en filmhuizen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1900

Cultuur; instellingen en gebruik, 1900 - 2002

Perioden BibliothekenOpenbare bibliothekenAantal vestigingen openbare bibliotheken (absoluut) BibliothekenOpenbare bibliothekenOmvang bibliotheekcollecties (x 1 000) BibliothekenOpenbare bibliothekenIngeschreven bibliotheekbezoekers (x 1 000) BibliothekenOpenbare bibliothekenAantal uitleningen (x 1 000) BibliothekenTitelproductie van boekenTotaal titelproductie van boeken (absoluut) BibliothekenTitelproductie van boekenNieuwe uitgaven (absoluut) BibliothekenTitelproductie van boekenHerdrukken (absoluut) Musea en monumentenOpengestelde museaAantal opengestelde musea (absoluut) Musea en monumentenOpengestelde museaAantal museabezoeken (x 1 000) Musea en monumentenOpengestelde museaAantal bezoeken per 100 inwoners (absoluut) Musea en monumentenMonumentenzorgAantal monumenten (x 1 000) MonumentenzorgRijkssubsidies monumentenzorgVerstrekt subsidiebedrag (mln euro) MonumentenzorgRijkssubsidies monumentenzorgHerleide totale bouwkosten (mln euro) Bezoeken aan professionele podiumkunstenTotaal bezoeken podiumkunsten (x 1 000) Bezoeken aan professionele podiumkunstenRijksgesubsidieerde gezelschappenTotaal rijksgesubsidieerde gezelschappen (x 1 000) Bezoeken aan professionele podiumkunstenRijksgesubsidieerde gezelschappenToneel (x 1 000) Bezoeken aan professionele podiumkunstenRijksgesubsidieerde gezelschappenMime (x 1 000) Bezoeken aan professionele podiumkunstenRijksgesubsidieerde gezelschappenConcert (x 1 000) Bezoeken aan professionele podiumkunstenRijksgesubsidieerde gezelschappenOpera en operette (x 1 000) Bezoeken aan professionele podiumkunstenRijksgesubsidieerde gezelschappenBallet en dans (x 1 000) Bioscoop- en filmhuisbezoekBioscoopbezoeken (x 1 000) Bioscoop- en filmhuisbezoekBesteed bedrag per bezoek (euro) Bioscoop- en filmhuisbezoekBruto recette (mln euro) Bioscoop- en filmhuisbezoekBioscoopbezoeken per 100 inwoners (absoluut) Bioscoop- en filmhuisbezoekFilmhuisbezoeken per 100 inwoners (absoluut) Overheidsuitgaven voor cultuur/recreatieUitgaven doorTotale overheid (mln euro) Overheidsuitgaven voor cultuur/recreatieUitgaven doorRijk (mln euro) Overheidsuitgaven voor cultuur/recreatieUitgaven doorProvincies (mln euro) Overheidsuitgaven voor cultuur/recreatieUitgaven doorGemeenten (mln euro) Overheidsuitgaven voor cultuur/recreatieUitgaven voorTotaal overheidsuitgaven (mln euro) Overheidsuitgaven voor cultuur/recreatieUitgaven voorBibliotheken (mln euro) Overheidsuitgaven voor cultuur/recreatieUitgaven voorUitvoerende kunsten (mln euro) Overheidsuitgaven voor cultuur/recreatieUitgaven voorVorming (mln euro) Overheidsuitgaven voor cultuur/recreatieUitgaven voorJeugdwerk (mln euro) Overheidsuitgaven voor cultuur/recreatieUitgaven voorSport (mln euro) Overheidsuitgaven voor cultuur/recreatieUitgaven voorMusea (mln euro) Overheidsuitgaven voor cultuur/recreatieUitgaven voorMonumentenzorg (mln euro) Overheidsuitgaven voor cultuur/recreatieUitgaven voorOpenluchtrecr. en natuurbescherming (mln euro) Overheidsuitgaven voor cultuur/recreatieUitgaven voorAlgemeen beheer cultuur en recreatie (mln euro) Exploitatie omroepbijdragenLastenTotaal lasten (mln euro) Exploitatie omroepbijdragenLastenPTT-kosten (mln euro) Exploitatie omroepbijdragenLastenCommissariaat voor de Media e.d. (mln euro) Exploitatie omroepbijdragenLastenDepartementaal mediabeleid (mln euro) LastenBestedingen binnenlandse en WereldomroepTotaal bestedingen (mln euro) LastenBestedingen binnenlandse en WereldomroepNOS, NOB, regionale en Wereldomroep (mln euro) LastenBestedingen binnenlandse en WereldomroepGrote zendgemachtigden (mln euro) LastenBestedingen binnenlandse en WereldomroepNOT, Teleac, Ster, Reclameraad en RVD (mln euro) LastenBestedingen binnenlandse en WereldomroepOverige zendgemachtigden (mln euro) Exploitatie omroepbijdragenLastenAfdracht uitgevers persorganen (mln euro) Exploitatie omroepbijdragenLastenDotatie aan reserves en fondsen (mln euro) Exploitatie omroepbijdragenLastenBatig saldo (mln euro) Exploitatie omroepbijdragenBatenTotaal baten (mln euro) Exploitatie omroepbijdragenBatenOmroepbijdragen (mln euro) Exploitatie omroepbijdragenBatenReclamegelden (mln euro) Exploitatie omroepbijdragenBatenRentebaten algemene reserve (mln euro) Exploitatie omroepbijdragenBatenOnttrekking uit reserve (mln euro) Exploitatie omroepbijdragenBatenNadelig saldo (mln euro) Opbrengsten kijk-, luister-, reclamegeld (mln euro)
1900 . . . . 3.011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1905 . . . . 2.604 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1910 . . . . 3.399 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1915 31 190 . 719 3.807 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1920 68 589 . 1.764 3.294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1925 86 1.184 . 3.762 5.086 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1930 102 1.611 . 4.814 5.496 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1935 112 1.982 . 6.649 6.118 4.288 1.830 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1936 112 2.052 . 6.781 6.100 4.638 1.462 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1937 112 2.102 . 6.794 5.896 4.419 1.477 224 1.404 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1938 115 2.160 . 6.812 6.172 4.521 1.651 229 1.402 . . . . . . . . . . . 35.194 0,23 7,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1939 115 2.207 . 6.652 6.554 4.678 1.876 221 1.217 . . . . . . . . . . . 40.431 0,23 8,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1940 116 2.292 . 6.994 4.885 3.370 1.515 178 665 8 . . . . . . . . . . 33.912 0,23 7,4 384 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1941 116 2.316 . 8.850 4.943 3.454 1.489 176 1.169 13 . . . . . . . . . . 31.302 0,23 7,7 351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1942 118 2.340 . 10.078 3.320 1.949 1.371 191 1.119 12 . . . . . . . . . . 42.936 0,27 11,8 477 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1943 118 2.423 . 10.882 2.836 1.370 1.466 169 1.329 15 . . . . . . . . . . 55.387 0,32 16,5 610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1944 118 2.339 . 8.436 1.847 965 882 140 883 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1945 119 2.426 . 6.432 2.435 1.515 920 147 1.088 12 . . . . . . . . . . 51.738 0,36 19,4 561 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1946 116 . . 7.481 6.593 3.766 2.827 180 2.020 22 . . . . . . . . . . 85.891 0,36 31,3 923 . 7,6 4,2 0,2 3,2 6,6 0,8 1,8 0,0 0,5 1,1 1,6 0,6 0,3 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3
1947 116 2.619 . 7.051 7.086 3.988 3.098 195 3.018 32 . . . . . . . . . . 79.037 0,36 28,1 828 . 9,2 5,6 0,4 3,2 7,8 1,0 2,0 0,0 1,7 0,5 1,5 0,9 0,3 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3
1948 133 2.804 . 7.837 8.047 4.575 3.472 205 2.636 27 . . . . . . . . . . 75.257 0,36 28,5 775 . 12,2 7,2 0,5 4,4 10,4 1,2 2,1 0,1 2,3 1,0 2,0 1,4 0,3 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4
1949 140 2.939 . 7.909 6.722 3.875 2.847 217 2.622 27 . . . . . . . . . . 63.702 0,36 23,9 644 . 13,6 7,4 0,6 5,5 11,8 1,4 2,2 0,1 2,4 1,1 2,4 1,8 0,3 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,9
1950 153 2.940 238 8.396 6.537 3.715 2.822 243 2.616 26 . . . . . . . . . . 63.898 0,36 23,8 637 . 16,2 7,7 0,7 7,8 13,8 1,5 2,7 0,1 2,7 1,8 2,7 1,8 0,5 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,3
1951 164 2.996 265 9.242 6.531 3.924 2.607 254 2.871 28 . . . . . . . . . . 63.086 0,41 25,4 618 . 18,7 8,2 0,9 9,6 16,0 1,8 3,0 0,2 3,3 2,3 3,2 1,6 0,6 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3
1952 - 3.113 293 10.507 6.728 4.134 2.594 255 3.134 30 . . . . . . . . . . 63.425 0,41 26,3 614 . 19,8 8,7 1,0 10,2 17,1 2,0 3,7 0,2 3,4 2,5 3,3 1,8 0,3 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,7
1953 - 3.178 302 10.741 7.045 4.301 2.744 280 3.526 34 . . . . . . . . . . 62.823 0,45 27,0 602 . 23,7 10,5 1,1 12,2 20,6 2,4 4,4 0,2 3,7 3,1 3,4 3,0 0,3 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,1
1954 197 3.382 337 11.662 7.019 4.082 2.937 302 3.552 34 . . . . . . . . . . 64.101 0,50 30,6 608 . 29,3 12,9 1,4 15,0 25,5 2,9 5,2 0,3 4,4 4,4 3,8 3,8 0,3 0,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,6
1955 223 3.817 390 13.383 7.353 4.260 3.093 304 3.769 35 . . . . . . . . . . 65.415 0,50 32,4 613 . 35,9 13,4 1,7 20,9 30,7 3,7 6,6 0,4 5,1 5,0 4,4 3,7 1,4 0,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,0
1956 255 4.031 444 15.617 7.292 4.233 3.059 301 5.032 46 . . . . . . . . . . 68.823 0,54 36,3 636 . 41,1 17,3 2,3 21,5 35,1 4,4 6,1 0,9 6,1 4,3 5,9 4,2 1,9 1,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8
1957 277 4.298 492 17.786 7.284 4.249 3.035 296 4.237 39 . . . . . . . . . . 64.706 0,54 35,8 591 . 44,4 18,8 2,6 23,0 37,6 4,7 7,0 1,0 7,3 4,8 6,0 4,1 1,4 1,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,7
1958 327 4.528 521 19.242 7.817 4.479 3.338 310 4.475 40 . . . . . . . . . . 61.788 0,59 36,0 557 . 49,9 21,6 2,8 25,4 42,7 5,1 7,5 1,0 7,4 5,5 7,0 5,2 2,2 1,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,7
1959 363 4.892 551 20.891 8.588 4.917 3.671 315 4.523 40 . . . . . . . . . . 54.236 0,59 31,8 481 . 56,5 25,0 3,2 28,3 48,0 5,8 8,7 1,4 7,3 6,3 6,7 5,9 4,1 1,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,0
1960 423 5.266 582 22.316 7.893 4.547 3.346 311 4.767 42 . . . . . . . . . . 54.309 0,64 33,4 476 . 64,9 28,9 3,7 32,3 55,6 6,8 10,2 1,4 8,3 6,6 8,6 7,0 4,8 1,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,0
1961 441 5.649 598 23.646 9.010 5.062 3.948 309 5.024 43 . . . . . . . . . . 50.634 0,64 33,2 438 . 74,3 32,8 4,4 37,0 63,4 7,7 11,4 1,7 9,3 8,5 9,2 8,7 5,1 1,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,1
1962 519 6.328 784 27.722 9.674 5.535 4.139 293 5.391 46 . . . . . . . . . . 46.951 0,68 32,8 401 . 89,7 37,9 6,0 45,7 77,5 9,1 12,8 2,3 10,9 11,1 10,5 9,7 9,3 1,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,4
1963 612 6.621 703 28.032 9.448 5.477 3.971 302 5.277 44 . . . . . . . . . . 42.472 0,77 33,5 357 . 116,6 46,1 7,0 63,5 101,3 11,2 18,8 2,2 14,6 15,2 10,9 11,8 13,9 2,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,9
1964 615 7.154 746 30.075 10.026 5.680 4.346 315 5.660 47 . . . . . . . . . . 38.307 0,86 33,6 318 . 153,7 57,0 10,3 86,4 132,7 14,8 22,6 3,3 18,7 20,1 13,4 13,6 22,1 4,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,2
1965 632 7.722 815 31.080 10.193 6.009 4.184 323 6.206 51 . . . . . . . . . . 35.330 0,95 34,4 289 . 194,7 75,4 13,0 106,2 167,9 17,6 26,1 3,2 21,4 25,5 19,3 16,3 29,9 8,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,1
1966 658 8.438 912 34.238 10.582 5.816 4.766 324 6.344 51 . . . . 1.603 1.603 . . . . 33.361 1,09 36,5 270 . 240,4 91,2 15,6 133,7 206,6 22,3 34,0 4,2 23,8 38,3 20,6 18,3 34,2 10,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,5
1967 689 9.177 1.015 38.229 11.262 6.249 5.013 327 6.863 55 . . . . 1.486 1.486 . . . . 30.330 1,18 37,1 242 . 286,8 104,7 20,1 162,1 246,9 25,3 37,3 5,4 28,9 38,9 22,6 15,6 60,1 12,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,8
1968 674 10.077 1.154 45.164 11.174 6.432 4.742 324 6.990 55 . . . . 3.084 1.520 . 1.138 190 236 26.256 1,32 35,4 207 . 356,1 136,4 21,3 198,4 311,9 27,9 42,9 6,1 36,1 47,2 26,1 24,5 78,5 22,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,4
1969 684 10.995 1.293 51.024 11.214 6.377 4.837 339 7.656 60 . . . . 3.004 1.420 . 1.147 170 267 23.999 1,41 35,1 188 . 441,3 161,5 26,6 253,3 385,8 35,2 50,5 7,2 38,4 65,9 29,7 26,4 101,7 30,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,9
1970 716 12.476 1.497 58.681 11.159 6.594 4.565 328 7.695 59 . 18 . . 2.997 1.437 . 1.145 168 247 24.138 1,45 35,2 186 . 521,6 183,7 30,7 307,1 448,2 38,6 57,9 10,2 45,8 87,0 33,4 28,5 114,9 31,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139,2
1971 745 14.415 1.803 65.642 10.827 6.233 4.594 333 8.577 65 . 19 . . 2.799 1.199 . 1.234 152 214 25.703 1,54 40,2 196 . 628,2 211,2 34,0 383,0 541,5 45,6 71,5 12,0 55,4 108,9 38,7 32,1 144,2 33,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,9
1972 761 15.390 1.973 77.273 11.800 6.834 4.966 349 9.429 71 . 19 . . 2.711 1.070 92 1.193 150 206 24.977 1,68 41,9 188 . 756,6 240,6 38,5 477,6 657,5 54,5 83,3 13,0 52,6 157,6 45,2 37,8 178,1 35,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155,1
1973 788 17.053 2.134 84.717 11.640 7.485 4.155 326 9.937 74 39,7 28 . . 3.000 1.068 75 1.236 373 248 26.536 1,82 47,6 198 . 935,7 296,2 44,7 594,9 816,2 69,5 101,3 15,1 62,6 205,3 45,6 54,9 225,3 36,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185,6
1974 825 18.558 2.329 96.307 11.440 7.199 4.241 319 10.463 78 39,9 34 . . 2.886 959 100 1.283 288 256 28.100 1,95 54,5 208 . 1.152,6 392,7 51,4 708,5 1.002,6 84,2 116,7 20,2 93,1 253,1 54,2 65,5 271,7 44,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220,0
1975 846 20.367 2.887 113.496 12.028 7.502 4.526 355 11.924 88 40,1 50 . . 2.879 980 80 1.302 261 256 28.331 2,18 62,0 208 . 1.414,8 484,4 60,6 869,9 1.224,9 110,8 134,5 28,9 107,3 319,4 64,5 88,3 319,9 51,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230,7
1976 875 22.894 3.371 129.778 12.557 7.643 4.914 350 12.188 89 40,5 61 183 . 2.977 976 104 1.335 304 258 26.531 2,45 64,3 193 . 1.734,2 631,8 77,3 1.025,1 1.396,1 136,2 144,8 34,3 121,6 359,0 90,0 10,8 409,9 89,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233,0
1977 895 25.021 3.609 139.446 13.111 7.891 5.220 394 12.856 93 40,8 58 174 . 2.989 960 106 1.374 280 269 26.285 2,86 74,9 190 . 1.954,9 716,2 79,4 1.159,2 1.671,8 163,4 160,0 44,5 135,5 399,0 97,1 109,7 459,5 103,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256,7
1978 916 27.368 3.697 143.803 13.393 7.911 5.482 411 12.884 93 41,4 57 170 . 3.131 1.145 88 1.344 293 261 30.487 2,99 91,0 219 . 2.172,2 763,2 86,9 1.322,1 1.884,2 186,0 181,5 48,0 167,9 408,4 104,1 123,7 551,8 113,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278,3
1979 934 29.870 3.875 151.852 13.429 8.326 5.103 432 13.275 95 41,6 58 175 . 2.978 1.025 116 1.289 272 276 28.403 3,22 90,9 203 . 2.403,2 817,0 93,1 1.493,1 2.084,6 218,5 197,9 47,8 167,4 458,1 110,5 128,1 627,3 128,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328,8
1980 925 32.319 4.008 161.911 14.591 9.121 5.470 485 14.504 103 41,7 63 188 . 3.041 992 128 1.326 274 321 27.934 3,45 96,7 198 . 2.544,1 781,6 112,5 1.650,0 2.196,7 235,6 213,5 51,2 175,4 489,6 120,0 133,9 634,1 143,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328,3
1981 937 34.812 4.117 170.352 13.939 9.065 4.874 489 14.992 106 41,9 55 165 . 2.920 976 92 1.277 272 303 26.684 3,63 96,6 188 . 2.725,6 805,5 125,0 1.795,1 2.373,0 249,2 239,4 58,0 192,2 524,7 128,2 134,7 686,9 159,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341,4
1982 956 36.773 4.270 177.983 13.324 9.377 3.947 500 14.578 102 42,4 53 156 . 2.757 896 83 1.269 225 284 22.006 3,90 85,7 154 . 2.766,5 792,9 128,9 1.844,7 2.428,5 267,4 246,2 59,9 202,8 521,0 126,4 134,4 710,8 159,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386,0
1983 963 38.169 4.160 179.735 11.880 8.207 3.673 525 14.661 102 42,5 81 139 . 2.777 897 82 1.287 238 273 21.615 4,13 88,9 151 . 2.889,4 861,4 136,1 1.891,9 2.535,4 284,1 255,5 60,3 215,4 525,3 129,6 161,3 735,3 168,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418,1
1984 966 39.663 4.093 173.726 13.209 9.329 3.880 539 15.959 111 43,0 93 159 . 2.683 829 63 1.271 229 291 17.412 4,17 72,8 121 . 2.865,8 837,6 143,8 1.884,3 2.504,2 280,4 251,5 45,0 219,4 518,5 136,2 162,4 721,0 169,7 483 17 1 . 444 292 134 9 10 . 21 . 483 324 128 18 0 13 442,5
1985 953 41.235 4.161 172.089 12.629 9.219 3.410 538 15.879 110 43,1 84 152 . 2.756 891 59 1.292 222 292 15.319 4,58 70,4 106 . 2.634,3 826,7 114,0 1.693,7 2.250,6 274,0 272,9 50,9 187,6 488,2 127,9 177,2 671,9 . 486 17 1 . 443 276 149 9 10 . 15 11 486 329 139 18 0 . 468,4
1986 1.162 42.098 4.182 175.617 13.368 9.356 4.012 572 17.699 122 43,2 44 80 . 2.252 580 43 1.185 197 247 14.864 4,72 70,4 102 . 2.700,1 790,4 119,2 1.790,5 2.291,5 285,0 275,9 67,2 193,6 505,2 143,3 138,4 683,1 . 503 17 1 . 450 282 148 10 10 . 21 14 503 336 151 16 . . 486,6
1987 1.169 43.675 4.220 179.882 13.329 9.299 4.030 615 19.847 136 42,6 52 93 . 2.470 553 150 1.281 273 213 15.473 4,86 75,2 106 . 2.762,7 863,5 116,0 1.783,1 2.337,2 306,1 291,2 79,3 189,3 494,3 137,5 135,5 704,0 . 513 18 1 . 468 299 148 10 11 . 25 . 513 344 83 16 4 66 426,7
1988 1.170 43.780 4.246 185.443 14.370 10.183 4.187 633 19.880 135 43,6 41 78 12.172 2.417 413 239 1.248 222 295 14.838 5,08 75,2 101 . 2.782,8 815,3 119,2 1.848,3 2.378,2 307,0 272,0 60,6 223,3 552,9 121,1 146,1 695,1 . 619 19 4 . 528 250 236 26 16 13 20 36 619 348 202 11 58 . 550,0
1989 1.188 43.940 4.261 184.946 15.392 11.111 4.281 667 20.042 135 43,8 34 68 12.324 2.490 432 111 1.436 221 290 15.615 5,08 79,0 105 4 2.732,1 705,5 135,7 1.890,9 2.306,4 296,0 297,0 82,5 192,8 474,2 140,7 122,3 700,8 . 609 19 2 0 527 240 246 27 14 18 9 34 609 370 222 12 5 . 592,3
1990 1.165 44.525 4.346 185.724 13.691 9.761 3.930 697 22.042 148 43,8 40 81 12.819 2.513 551 21 1.436 242 263 14.636 5,22 76,2 98 3 2.628,7 692,5 135,0 1.801,3 2.203,3 295,7 276,0 71,0 178,4 444,5 138,4 134,5 664,9 . 608 19 3 6 540 246 251 29 14 15 18 7 608 382 212 13 . . 594,5
1991 1.167 44.526 4.378 183.500 16.017 11.344 4.673 735 21.806 145 43,8 54 101 13.707 2.620 533 21 1.561 232 273 14.863 5,54 82,5 99 4 2.897,7 759,8 141,0 1.996,9 2.411,3 312,1 310,1 66,7 185,1 509,1 159,0 136,6 732,7 . 609 22 3 9 560 255 259 32 15 . 14 . 608 396 172 11 4 26 567,2
1992 1.190 44.807 4.512 185.145 15.997 11.500 4.497 723 22.559 149 42,9 63 115 14.497 2.564 526 25 1.501 252 260 13.683 5,49 75,0 90 5 . . . . . . . . . . . . . . 670 24 3 10 602 275 275 34 18 . 14 17 670 445 212 11 2 . 657,2
1993 1.161 44.593 4.555 184.937 16.510 12.107 4.403 732 22.993 151 43,4 61 122 14.206 3.032 727 56 1.561 275 413 15.871 5,40 85,4 104 5 . . . . . . . . . . . . . . 695 27 3 9 605 266 286 34 18 . 13 38 695 472 212 11 . . 684,3
1994 1.145 44.487 4.587 182.716 18.001 12.660 5.341 741 21.582 141 44,1 55 104 14.242 2.859 695 48 1.486 220 410 15.983 5,35 85,4 104 5 3.018,9 762,2 150,2 2.106,5 2.520,0 328,0 319,0 62,4 167,7 493,9 180,2 141,8 827,0 . 741 27 3 8 619 273 291 36 18 . 14 71 741 493 238 10 . . .
1995 1.151 44.229 4.549 179.566 18.123 12.704 5.419 744 21.921 141 44,6 48 93 16.020 2.981 760 43 1.541 236 401 17.182 5,22 89,7 111 5 . . . . . . . . . . . . . . 741 38 3 10 670 257 354 39 20 . 13 6 741 506 222 13 . . .
1996 . . . . 17.544 12.054 5.490 . . . 43,5 47 91 15.100 2.942 830 46 1.467 238 359 16.783 5,45 91,7 108 6 . . . . . . . . . . . . . . 766 44 3 12 655 232 355 44 23 . 52 . 766 535 174 11 . 44 .
1997 . . . . 17.235 12.139 5.096 942 20.266 129 44,2 52 101 14.917 2.803 751 29 1.414 253 356 18.934 5,58 105,7 122 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998 . . . . . . . . . . 44,8 56 116 15.607 3.045 914 39 1.441 247 404 19.023 5,81 116,6 122 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999 . . . . . . . 902 20.679 . 45,7 57 118 13.851 . . . . . . . . . . . 3.131,0 605,0 158,0 2.368,0 . 377,0 224,0 179,0 . 649,0 259,0 158,0 856,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000 . . . . . . . . . . 46,8 59 122 14.368 . . . . . . . . . . . 4.114,0 1.334,0 199,0 2.581,0 . 393,0 226,0 188,0 . 725,0 320,0 203,0 928,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001 . . . . . . . 873 20.767 . 48,5 73 152 15.653 . . . . . . . . . . . . 1.393,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002 . . . . . . . . . . 50,7 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens