Verhuur van personenauto's; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999


Verhuur van personenauto's (SBI 71101)
Verhuur van personenauto's zonder chauffeur. Verhuur van bestelwagens
en vrachtauto's <3,5 ton zonder chauffeur.

Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.
Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enqu^te die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enqu^te heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.

In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Verhuur van personenauto's; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekeningBedrijven (x 100) Winst- en verliesrekeningBedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetTotaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetVerleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetHandelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningTotaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenKostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenPersoneelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenOverige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenInventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAutokosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAndere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekeningSaldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekeningBruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningOperationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningWinstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekeningInvesteringsquote (%) OmzetspecificatieTotaal netto-omzet (mln euro) OmzetspecificatieVerleende diensten (mln euro) OmzetspecificatieHandelsgoederen (mln euro) OmzetspecificatiePersonenauto's (in % van de verleende diensten) OmzetspecificatieVrachtauto's, aanhangwagens en opleggers (in % van de verleende diensten) OmzetspecificatieOverige omzet verhuur en lease (in % van de verleende diensten) PersoneelskostenOntvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenTotaal personeelskosten (mln euro) PersoneelskostenBruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenSociale lasten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenPensioenpremies (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenOverige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenBetaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOnroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenEnergiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenReparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenVerzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOverige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenTotaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOnderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOverige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenAutokostenTotaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAutokostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenBrandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenOverige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenTotaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenOverige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere kostenAccountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenKantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenCommunicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenBeheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenNog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personenTotaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personenWerknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenWerknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenOverig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenAantal vte (x 100) InvesteringenTotaal investeringen (mln euro) InvesteringenMateriële vaste activaTotaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaBedrijfsruimten (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaVervoermiddelen (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaComputers (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenTotaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 71101 1996 3,3 360 352 317 36 8 323 46,1 13,6 27,5 12,8 41 9 1 3 12 16 37 -15 22 57,8 5,7 6,2 124,7 352 317 36 89,3 7,6 0,7 0,4 44 80,2 7,6 3,7 3,7 2,0 3,3 41 9 75,2 2,1 7,9 6,5 1,8 6,4 1 23,1 39,7 37,3 3 39,5 18,1 42,4 12 49,9 6,7 43,4 16 10,5 9,2 1,6 3,3 23,0 21,5 8,5 22,3 24 83,9 10,6 5,4 19 449 99,6 0,7 97,3 0,1 0,2 1,3 0,4
Totaal SBI 71101 1997 3,7 358 349 319 30 9 319 45,8 15,5 25,8 12,9 41 10 1 2 13 15 39 -13 26 58,1 6,4 7,3 119,2 349 319 30 86,5 9,0 0,8 0,1 49 74,7 7,1 3,8 7,3 0,9 6,3 41 10 72,3 3,3 8,9 7,9 1,5 6,1 1 19,9 63,5 16,6 2 4,3 27,3 68,4 13 45,2 6,6 48,2 15 12,3 8,1 2,4 3,6 26,5 16,5 10,7 19,7 23 84,0 11,0 5,1 20 426 100,0 0,6 98,5 0,1 0,3 0,6 0,0
Totaal SBI 71101 1998 2,9 441 433 409 24 8 390 43,3 16,1 27,5 13,1 51 11 1 2 16 21 50 -15 35 60,9 7,3 7,9 91,6 433 409 24 85,3 8,2 1,1 0,3 63 70,6 10,4 5,3 9,3 0,3 4,4 51 11 . . . . . . 1 . . . 2 . . . 16 . . . 21 . . . . . . . . 26 88,0 6,9 5,1 22 403 99,9 0,1 97,9 0,2 0,3 1,4 0,1
Totaal SBI 71101 1999 2,3 486 477 452 25 9 447 42,7 15,6 31,1 10,7 48 11 1 1 15 19 40 -11 29 60,0 5,1 5,9 117,0 477 452 25 75,2 20,5 0,9 0,8 70 68,0 10,2 3,1 12,5 1,5 5,4 48 11 . . . . . . 1 . . . 1 . . . 15 . . . 19 . . . . . . . . 29 81,6 7,7 10,7 26 569 100,0 0,7 98,1 0,6 0,2 0,3 0,0
Tot 100 000 euro 1996 1,4 6 6 6 0 0 6 47,4 7,8 22,1 22,8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 54,6 3,6 3,4 40,8 6 6 0 87,1 5,6 2,6 - 0 78,8 5,6 - 2,9 6,6 6,1 1 0 74,2 0,4 14,0 5,6 - 5,8 0 54,6 16,4 29,1 0 8,0 33,0 59,1 0 75,0 4,8 20,2 1 28,1 4,5 2,7 0,4 10,1 7,5 0,6 46,1 2 21,7 77,1 1,3 2 2 99,8 2,6 90,6 1,4 1,4 3,8 0,2
Tot 100 000 euro 1997 1,2 4 4 4 0 0 4 45,6 2,8 26,9 24,7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 57,6 7,5 6,7 30,4 4 4 0 71,3 19,1 - - 0 86,1 13,9 - - - - 1 0 69,0 2,4 11,0 4,8 - 12,7 0 - 50,0 50,0 0 - 6,1 93,9 0 79,1 14,5 6,4 0 39,5 4,3 14,7 - 22,5 1,3 - 17,7 1 20,2 79,8 - 1 1 100,0 - 92,5 - 6,6 0,9 -
Tot 100 000 euro 1998 1,1 5 5 5 0 0 4 52,7 1,8 27,9 17,5 1 0 - 0 0 0 0 0 0 50,7 7,4 7,4 42,7 5 5 0 83,9 2,7 5,3 - 0 87,9 12,1 - - - - 1 0 . . . . . . - . . . 0 . . . 0 . . . 0 . . . . . . . . 1 14,8 85,2 - 1 2 100,0 - 98,4 1,6 - - -
Tot 100 000 euro 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 000 tot 250 000 euro 1996 0,5 9 9 9 0 0 8 43,1 7,0 32,6 17,4 1 0 0 0 0 1 1 -1 0 61,6 6,1 4,7 47,3 9 9 0 84,9 7,5 1,8 0,2 1 57,0 6,4 0,7 3,1 15,2 17,8 1 0 72,6 1,8 14,5 3,4 7,3 0,3 0 - 37,2 62,8 0 6,2 36,2 57,7 0 63,5 12,2 24,4 1 26,8 5,6 1,3 - 9,7 20,5 2,2 33,9 1 54,0 44,0 2,0 1 4 99,8 2,0 95,0 0,6 1,2 1,1 0,2
100 000 tot 250 000 euro 1997 1,4 27 27 26 0 0 22 67,0 6,4 17,3 9,3 2 0 0 0 0 1 4 -1 3 43,6 10,6 11,0 30,4 27 26 0 90,5 4,8 0,3 0,9 1 33,9 6,3 0,3 1,5 4,9 54,0 2 0 78,0 0,5 12,9 4,5 4,0 - 0 - 90,0 10,0 0 - 22,0 78,0 0 51,0 3,6 45,3 1 29,7 5,6 1,1 2,3 4,4 13,7 0,2 43,0 2 43,6 56,4 - 2 8 100,0 - 99,5 - 0,2 0,3 -
100 000 tot 250 000 euro 1998 0,6 11 11 11 0 0 9 43,2 3,7 39,7 13,5 1 0 0 0 0 1 3 -1 2 66,3 14,9 15,0 6,6 11 11 0 87,7 7,4 0,8 0,9 0 76,4 17,5 0,1 2,4 1,2 3,3 1 0 . . . . . . 0 . . . 0 . . . 0 . . . 1 . . . . . . . . 1 59,8 40,2 - 1 1 100,0 7,5 89,1 0,5 2,9 - -
100 000 tot 250 000 euro 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 000 tot 750 000 euro 1996 0,7 28 28 27 1 0 26 53,5 7,7 22,2 16,5 4 1 0 1 1 1 3 -1 2 50,7 6,1 6,7 53,8 28 27 1 89,9 3,4 0,8 2,8 2 80,1 8,4 0,7 2,5 9,5 1,7 4 1 82,4 0,9 6,3 5,4 2,5 2,4 0 - 28,5 71,5 1 79,3 4,9 15,8 1 64,4 12,8 22,9 1 21,9 13,7 4,6 1,0 15,6 10,3 4,8 28,1 2 57,4 35,2 7,4 1 15 99,6 10,6 84,9 0,2 0,6 3,3 0,4
250 000 tot 750 000 euro 1997 0,4 20 20 19 0 0 18 59,8 9,8 19,3 11,1 2 1 0 0 0 1 2 0 2 46,0 6,8 7,7 40,7 20 19 0 82,1 10,5 1,0 0,1 2 73,2 10,6 1,8 2,9 9,8 1,7 2 1 71,3 0,9 12,7 9,0 1,8 4,3 0 1,7 90,8 7,5 0 1,0 67,2 31,8 0 75,3 10,2 14,5 1 32,1 14,1 4,7 - 15,8 4,8 1,8 26,6 2 68,1 18,2 13,7 1 8 100,0 - 98,3 0,1 1,1 0,5 -
250 000 tot 750 000 euro 1998 0,6 28 28 28 0 0 26 48,3 13,0 23,1 15,6 4 1 0 0 1 2 2 -1 1 55,0 4,1 5,2 28,7 28 28 0 81,2 9,0 1,5 0,8 3 80,5 12,5 2,5 1,8 0,3 3,2 4 1 . . . . . . 0 . . . 0 . . . 1 . . . 2 . . . . . . . . 3 88,2 9,9 1,9 2 8 100,0 0,4 98,6 0,2 0,2 0,5 0,0
250 000 tot 750 000 euro 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750 000 euro en meer 1996 0,7 316 309 276 34 7 283 45,4 14,4 28,0 12,2 34 8 1 1 11 14 33 -13 20 58,4 5,7 6,3 135,0 309 276 34 89,5 8,0 0,6 0,3 41 80,5 7,6 3,9 3,7 1,4 3,1 34 8 74,1 2,4 7,7 6,9 1,6 7,4 1 25,2 41,1 33,7 1 12,7 24,1 63,2 11 48,3 6,3 45,4 14 8,2 9,2 1,4 3,7 24,7 23,0 9,3 20,4 19 93,7 0,6 5,8 15 427 99,6 0,3 97,8 0,1 0,2 1,2 0,4
750 000 euro en meer 1997 0,6 307 298 269 29 9 275 43,2 16,8 26,9 13,1 36 8 1 1 12 13 32 -11 21 60,2 6,0 7,0 133,3 298 269 29 86,7 9,2 0,8 0,1 46 76,0 7,0 4,0 7,7 0,4 5,1 36 8 72,3 3,7 8,3 8,1 1,5 6,2 1 22,1 60,8 17,1 1 7,1 29,8 63,1 12 43,9 6,5 49,6 13 9,5 8,0 2,1 4,0 28,7 17,6 12,2 17,8 18 94,7 0,1 5,3 15 409 100,0 0,6 98,5 0,1 0,2 0,6 0,0
750 000 euro en meer 1998 0,6 396 389 365 24 7 351 42,8 16,8 27,5 12,8 45 9 1 2 14 18 45 -14 31 61,3 7,3 7,9 99,1 389 365 24 85,5 8,2 1,0 0,2 59 70,0 10,2 5,5 9,8 0,3 4,5 45 9 . . . . . . 1 . . . 2 . . . 14 . . . 18 . . . . . . . . 21 93,8 0,1 6,1 18 393 99,9 0,1 97,9 0,2 0,3 1,4 0,1
750 000 euro en meer 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens