Misdrijven; ingeschreven strafzaken naar grote gemeenten 1994-2010

Misdrijven; ingeschreven strafzaken naar grote gemeenten 1994-2010

Soort misdrijf Soort verdachte Leeftijd verdachte Perioden Totaal ingeschreven rechtbankstrafzaken (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Totaal 4 grootste gemeenten (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Amsterdam (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Rotterdam (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Den Haag (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Utrecht (aantal)
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2000 233.325 55.415 19.815 18.095 11.785 5.715
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2001 236.030 53.230 20.505 15.585 10.660 6.475
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2002 251.290 57.790 22.145 17.030 11.650 6.970
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2003 270.320 62.225 23.680 19.690 11.845 7.010
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2004 273.975 62.820 23.620 19.975 12.935 6.285
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2005 266.860 61.900 22.990 18.580 13.860 6.465
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2006 267.710 62.410 24.735 17.535 14.195 5.940
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2007 272.655 63.100 23.955 19.045 14.080 6.015
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2008 260.230 60.850 22.765 18.720 13.410 5.955
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2009 231.140 57.635 21.300 16.760 13.215 6.355
Totaal soort misdrijf Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2010* 208.595 52.390 19.255 15.880 12.460 4.795
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012 en voortgezet als Misdrijven; ingeschreven strafzaken naar grote gemeenten. Zie ook paragraaf 3. De reden van stopzetting in de invoering van de Standaardclassificatie Misdrijven 2010.

Deze tabel bevat het aantal rechtbankstrafzaken dat is ingeschreven bij het parket van het Openbaar Ministerie (OM), onderverdeeld naar 25 grote gemeenten en enkele kenmerken van de gemeente waar het misdrijf plaatsvond.

De grote gemeenten zijn gekozen op grond van het grotestedenbeleid (GSB).De kenmerken bestaan uit de mate van stedelijkheid en de grootteklasse van de gemeenten. In de tabel zijn deze gegevens verder uit te splitsen naar:
- soort misdrijf;
- soort verdachte;
- leeftijd van de verdachte.
De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.
Frequentie: jaarlijks

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers,
de overige cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012.

Toelichting onderwerpen

Totaal ingeschreven rechtbankstrafzaken
Het totaal van de rechtbankstrafzaken dat is ingeschreven bij het parket
van het Openbaar Ministerie (OM).
25 grote gemeenten
Aantal ingeschreven strafzaken waarvan het misdrijf is gepleegd in één
van de 25 grote gemeenten. De grote gemeenten zijn gekozen op grond van
het grotestedenbeleid. Sinds 1995 wordt in Nederland een zogenaamd
grotestedenbeleid (GSB) gevoerd. Dit beleid heeft als doel de
leefbaarheid, veiligheid en economische vitaliteit van de grote steden te
verbeteren. Tegelijkertijd werd een monitoringonderzoek gestart dat als
doel heeft het beleid van informatie te voorzien over de voortgang ervan.
Destijds vielen 25 steden onder de werking van het beleid: 4 grote steden
en 21 middelgrote steden. Deze zijn gekozen als 25 grote gemeenten in deze
tabel. Eén en ander staat beschreven in het boek:'De kracht van de stad'.
A.O. Verweij, E.J. Latuheru (ISEO/EUR). Van Gorcum, 2000.
4 grootste gemeenten
Aantal afdoeningen van strafzaken waarvan het misdrijf is gepleegd in de
4 grootste gemeenten van Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en
Utrecht).
Totaal 4 grootste gemeenten
Het totaal van de afdoeningen van strafzaken waarvan het misdrijf is
gepleegd in de 4 grootste gemeenten.
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht