Maaltijdverstrekkers; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Maaltijdverstrekkers; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekening Bedrijven (x 100) Winst- en verliesrekening Bedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekening Netto-omzet Totaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekening Netto-omzet Verleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekening Netto-omzet Handelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekening Totaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Kostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Personeelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Afschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Autokosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Verkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Andere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekening Saldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekening Resultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekening Bruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekening Operationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekening Winstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekening Investeringsquote (%) Omzetspecificatie Netto-omzet (mln euro) Omzetspecificatie Totaal handel (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Totaal verleende diensten (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Dranken Totaal dranken (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Dranken Gedistilleerd (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Dranken Bier alcoholhoudend (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Dranken Bier alcoholvrij/arm (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Dranken Zwak alcoholische dranken (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Dranken Koffie en thee (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Dranken Overige niet alcoholische dranken (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Keuken (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie IJs en sorbets (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Logies (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Verhuur zalen en banen (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Overige horeca activiteiten (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Overige dienstverlening (in % van de netto-omzet) Personeelskosten Ontvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Totaal personeelskosten (mln euro) Personeelskosten Bruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Sociale lasten (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Pensioenpremies (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Kosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Kosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Overige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Betaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Onroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Energiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Reparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Verzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Overige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Totaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Betaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Onderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Overige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Totaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Autokosten Betaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Brandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Overige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Totaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Reis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Overige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Totaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Andere kosten Accountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Kantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Communicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Beheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Nog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personen Totaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personen Werknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Werknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Overig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Aantal vte (x 100) Investeringen Totaal investeringen (mln euro) Investeringen Materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Bedrijfsruimten (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Vervoermiddelen (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Computers (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Overige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa (in % van de investeringen) Investeringen Totaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 55301 1996 92,4 2.725 2.687 2.629 59 38 2.417 35,7 28,4 6,8 29,0 701 351 54 24 90 182 308 -48 260 67,8 9,1 9,5 3,3 2.687 2,2 97,8 27,6 3,2 8,0 0,6 4,2 4,8 6,8 64,9 1,2 0,9 0,7 2,3 0,2 1,4 686 83,7 9,7 1,6 2,2 0,9 3,4 701 351 53,2 3,1 22,9 8,6 2,7 9,6 54 20,0 45,1 34,9 24 29,7 21,9 48,4 90 38,9 8,2 52,9 182 24,3 8,0 9,8 0,9 7,1 20,1 0,7 29,2 886 84,1 14,2 1,7 509 89 96,0 19,2 16,4 2,1 38,0 20,3 4,0
Totaal SBI 55301 1997 95,6 2.920 2.881 2.813 67 39 2.602 36,2 28,9 6,9 28,1 730 364 55 23 99 189 318 -49 269 67,3 8,9 9,2 2,2 2.881 2,3 97,7 28,6 3,0 8,6 0,6 4,3 5,0 7,0 64,0 1,2 0,9 0,6 2,3 0,1 1,7 753 83,2 9,1 1,7 3,3 0,8 3,6 730 364 52,2 3,2 23,0 9,7 3,0 8,9 55 17,3 42,7 40,0 23 30,7 22,1 47,2 99 38,4 8,7 52,9 189 28,2 7,6 9,7 0,4 6,9 18,2 0,8 28,2 928 83,3 13,9 2,7 502 63 91,9 17,7 9,5 1,9 22,1 40,8 8,1
Totaal SBI 55301 1998 96,7 3.152 3.114 3.045 69 38 2.802 36,1 29,3 7,0 27,7 775 392 57 24 100 202 350 -48 302 67,5 9,3 9,6 4,3 3.114 2,2 97,8 28,4 2,9 8,6 0,5 4,3 5,1 7,0 64,4 1,1 0,9 0,7 2,2 0,2 1,7 821 79,3 12,4 1,6 3,6 0,9 3,9 775 392 . . . . . . 57 . . . 24 . . . 100 . . . 202 . . . . . . . . 964 82,5 14,3 3,2 525 137 95,6 24,6 14,8 1,4 31,6 23,3 4,4
Totaal SBI 55301 1999 98,6 3.315 3.279 3.202 77 36 2.953 35,9 30,3 6,7 27,0 798 404 60 28 108 198 362 -54 308 67,6 9,0 9,3 8,2 3.279 2,3 97,7 28,4 3,1 8,2 0,4 4,3 5,1 7,2 64,3 1,1 0,8 0,8 2,0 0,2 1,7 895 78,1 12,8 1,9 3,5 1,4 4,2 798 404 . . . . . . 60 . . . 28 . . . 108 . . . 198 . . . . . . . . 1.037 83,1 12,5 4,4 539 273 93,6 31,5 10,0 1,3 28,2 22,7 6,4
Tot 250 000 euro 1996 61,6 808 797 796 1 11 678 37,9 19,2 8,3 34,6 234 132 13 9 26 56 130 -16 114 67,8 13,5 14,1 4,1 797 0,2 99,8 24,2 2,7 8,6 0,6 3,2 3,1 5,9 71,5 1,3 0,3 0,3 2,3 0,0 1,2 130 82,9 10,6 2,6 1,4 0,9 2,9 234 132 56,0 2,9 24,9 7,0 2,5 6,8 13 23,2 42,8 34,0 9 28,2 27,5 44,3 26 40,8 5,8 53,4 56 32,5 8,6 11,6 1,0 7,8 7,4 0,7 30,4 289 68,9 30,1 1,1 183 33 94,8 15,2 24,3 1,0 34,4 19,9 5,2
Tot 250 000 euro 1997 63,9 831 823 823 1 8 705 38,3 19,0 8,4 34,3 242 135 14 8 28 57 126 -13 113 67,2 13,0 13,6 1,4 823 0,1 99,9 24,5 3,0 9,1 0,6 3,3 3,0 5,5 71,3 1,3 0,2 0,2 2,5 0,0 1,6 134 83,6 10,1 1,5 2,3 0,9 3,1 242 135 54,9 3,3 25,7 7,4 2,7 6,0 14 15,9 45,2 38,9 8 28,9 26,6 44,5 28 41,8 7,6 50,7 57 34,6 8,8 12,1 0,6 7,6 4,4 0,8 31,2 321 69,4 28,7 1,9 176 11 71,2 10,1 7,8 1,3 27,7 24,4 28,8
Tot 250 000 euro 1998 60,5 778 769 769 0 9 655 38,3 18,3 8,5 35,0 229 128 14 9 25 54 123 -15 108 67,4 13,6 13,8 4,6 769 0,0 100,0 24,0 2,9 9,1 0,5 3,3 3,0 5,2 72,1 1,1 0,2 0,2 2,4 0,0 2,2 120 81,6 11,8 1,5 2,9 0,8 3,6 229 128 . . . . . . 14 . . . 9 . . . 25 . . . 54 . . . . . . . . 287 66,3 31,8 1,9 162 36 92,8 16,2 22,4 1,1 36,7 16,4 7,2
Tot 250 000 euro 1999 59,4 746 734 734 0 12 623 37,9 19,2 8,4 34,5 215 121 13 9 24 48 123 -13 110 67,8 14,3 14,8 9,6 734 0,1 99,9 23,5 2,9 8,6 0,5 3,1 3,0 5,3 72,3 1,2 0,3 0,2 2,5 0,1 1,9 120 81,1 11,9 1,8 3,4 0,3 3,3 215 121 . . . . . . 13 . . . 9 . . . 24 . . . 48 . . . . . . . . 289 69,1 27,5 3,4 156 71 93,1 35,9 11,0 0,4 19,3 26,5 6,9
250 000 tot 750 000 euro 1996 24,7 952 944 943 1 8 837 36,4 28,4 7,2 27,9 234 112 19 10 29 64 115 -19 96 67,7 9,7 10,1 2,8 944 0,1 99,9 29,4 3,6 9,5 0,8 4,7 4,1 6,6 65,8 1,0 1,0 0,7 1,8 0,2 1,5 238 85,9 10,2 1,2 0,6 0,4 3,2 234 112 47,8 3,6 25,8 10,2 3,4 9,2 19 17,3 47,1 35,7 10 36,7 19,0 44,3 29 39,5 9,5 51,0 64 24,9 7,2 10,6 0,5 6,9 20,9 0,4 28,6 319 88,2 11,0 0,7 165 26 98,7 13,8 15,5 3,7 50,7 15,0 1,3
250 000 tot 750 000 euro 1997 25,9 1.061 1.051 1.050 0 10 937 36,8 29,5 7,2 26,4 248 118 19 10 33 68 124 -22 102 67,2 9,4 9,6 1,7 1.051 0,0 100,0 30,0 3,7 10,2 0,7 4,5 4,3 6,6 66,0 1,1 0,6 0,6 1,7 0,0 1,8 276 86,3 10,0 1,7 0,6 0,1 3,0 248 118 50,0 3,6 24,5 9,6 3,7 8,6 19 15,0 41,3 43,8 10 34,1 19,8 46,1 33 39,7 10,0 50,3 68 30,5 6,5 10,8 0,2 6,4 17,1 0,4 28,0 330 88,6 10,5 0,9 167 18 98,0 15,3 20,3 1,6 28,5 32,2 2,0
250 000 tot 750 000 euro 1998 29,2 1.182 1.175 1.174 0 7 1.035 36,5 29,7 7,6 26,3 272 133 18 9 35 77 147 -21 126 67,9 10,5 10,6 4,0 1.175 0,0 100,0 29,7 3,5 10,4 0,5 4,4 4,1 6,8 65,7 1,1 0,6 0,5 2,2 0,1 1,5 307 81,6 13,2 1,4 1,6 0,3 3,5 272 133 . . . . . . 18 . . . 9 . . . 35 . . . 77 . . . . . . . . 364 85,9 12,0 2,2 186 47 97,1 15,6 14,3 1,6 36,0 29,6 2,9
250 000 tot 750 000 euro 1999 31,7 1.294 1.285 1.280 4 9 1.150 36,3 30,3 7,1 26,3 303 150 23 11 41 78 144 -26 118 67,5 9,0 9,2 8,5 1.285 0,3 99,7 29,9 3,9 9,8 0,5 4,5 4,3 6,9 65,3 1,0 0,7 0,7 1,8 0,2 1,9 348 80,0 13,6 1,6 1,5 1,3 3,8 303 150 . . . . . . 23 . . . 11 . . . 41 . . . 78 . . . . . . . . 413 87,3 10,5 2,2 201 111 95,0 30,6 11,2 0,9 29,3 22,9 5,0
750 000 tot 1 500 000 euro 1996 5,0 501 498 496 2 3 464 32,8 35,0 5,6 26,6 123 54 10 3 18 38 37 -5 32 69,5 5,8 6,4 2,1 498 0,4 99,6 29,3 4,4 7,4 0,5 5,1 5,0 6,8 65,4 1,4 0,8 0,4 2,4 0,0 1,5 162 84,8 10,1 1,3 1,3 0,6 3,3 123 54 53,0 2,5 20,2 8,6 3,0 12,7 10 20,1 42,1 37,8 3 9,3 20,6 70,1 18 35,7 11,0 53,4 38 18,7 7,3 7,8 1,7 5,7 31,7 0,5 26,4 146 95,9 2,2 1,9 90 11 88,1 9,9 13,2 1,3 46,2 17,5 11,9
750 000 tot 1 500 000 euro 1997 4,1 420 415 412 2 5 391 33,2 35,5 5,2 26,1 102 45 8 3 16 31 29 -6 23 68,7 5,3 5,6 1,7 415 0,6 99,4 31,2 3,0 8,5 0,5 6,9 5,1 7,3 62,5 1,5 1,3 0,4 2,5 0,0 1,4 138 84,3 9,2 1,7 2,1 1,2 2,9 102 45 45,0 2,8 21,9 16,4 4,0 9,8 8 16,6 50,1 33,3 3 23,7 20,9 55,3 16 31,3 10,5 58,2 31 18,4 7,2 6,8 0,1 6,4 33,0 0,4 27,6 118 94,4 1,8 3,9 70 7 98,0 18,3 11,6 2,1 38,4 27,5 2,0
750 000 tot 1 500 000 euro 1998 5,3 517 510 509 1 7 474 34,9 34,5 5,6 25,0 119 52 9 4 17 37 43 -8 35 67,6 6,5 6,8 3,3 510 0,2 99,8 30,0 2,7 7,8 0,5 6,4 5,6 7,1 65,8 0,9 0,8 0,3 2,0 0,0 1,3 164 80,5 12,9 1,9 2,4 0,5 3,2 119 52 . . . . . . 9 . . . 4 . . . 17 . . . 37 . . . . . . . . 147 94,0 1,9 4,1 84 17 96,3 15,5 20,3 0,7 44,0 15,7 3,7
750 000 tot 1 500 000 euro 1999 6,0 613 608 608 1 5 551 34,9 35,7 5,8 23,6 130 53 11 4 24 39 62 -12 50 68,4 8,2 8,2 6,0 608 0,1 99,9 29,1 2,8 7,4 0,3 6,6 5,1 6,8 66,8 1,1 0,5 0,3 2,0 0,0 1,3 197 78,4 12,8 2,6 2,1 1,7 3,7 130 53 . . . . . . 11 . . . 4 . . . 24 . . . 39 . . . . . . . . 172 84,7 3,3 12,0 90 37 92,4 21,2 15,5 2,9 32,4 20,4 7,6
1 500 000 euro en meer 1996 1,1 464 449 394 54 15 439 34,3 35,5 5,2 25,0 110 53 12 2 17 24 26 -8 18 66,5 3,7 3,9 3,9 449 12,1 87,9 28,1 1,8 4,7 0,4 3,7 8,8 8,7 50,7 1,1 2,3 1,8 3,5 0,4 1,3 156 79,7 7,6 1,7 6,3 1,8 4,2 110 53 57,7 3,0 14,7 9,2 1,2 14,1 12 20,8 47,1 32,1 2 36,4 15,4 48,1 17 38,3 6,5 55,1 24 12,6 9,8 6,7 0,5 7,9 28,7 1,8 32,0 132 94,1 0,3 5,5 71 18 98,7 39,6 5,4 2,2 21,1 30,4 1,3
1 500 000 euro en meer 1997 1,7 608 592 528 64 16 569 34,5 35,8 5,5 24,3 138 66 14 2 22 33 39 -9 30 66,9 4,8 4,9 4,5 592 10,8 89,2 29,9 2,0 5,3 0,3 3,6 9,2 9,5 51,5 1,1 1,9 1,5 2,9 0,4 1,7 204 77,8 7,2 1,7 8,3 1,6 5,0 138 66 55,4 2,7 15,5 9,8 1,6 14,9 14 22,1 38,2 39,7 2 29,0 18,0 53,0 22 37,1 6,9 55,9 33 21,5 8,0 6,2 0,5 7,3 30,7 1,9 23,9 158 92,4 0,1 7,5 89 27 95,0 22,1 2,7 2,4 11,4 56,5 5,0
1 500 000 euro en meer 1998 1,7 675 661 593 68 14 638 34,1 36,3 5,4 24,3 155 80 16 3 23 34 37 -4 33 67,1 4,1 4,9 5,4 661 10,3 89,7 29,8 2,0 5,5 0,3 3,9 8,7 9,4 51,8 1,1 2,2 1,8 2,3 0,6 1,8 231 74,4 11,2 1,7 7,4 2,1 5,1 155 80 . . . . . . 16 . . . 3 . . . 23 . . . 34 . . . . . . . . 166 93,0 0,1 6,8 94 36 95,9 49,0 5,1 1,6 14,7 25,6 4,1
1 500 000 euro en meer 1999 1,5 662 652 581 71 10 629 34,2 36,6 5,2 23,9 150 81 14 2 20 33 33 -4 29 67,0 3,8 4,3 8,2 652 10,9 89,1 30,2 1,8 5,4 0,2 3,2 9,2 10,4 51,1 1,2 1,8 1,9 2,0 0,8 1,8 230 73,3 11,9 1,7 7,8 1,7 5,4 150 81 . . . . . . 14 . . . 2 . . . 20 . . . 33 . . . . . . . . 163 95,8 0,4 3,8 91 54 92,4 34,6 2,3 2,1 34,8 18,6 7,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

TabeltoelichtingMaaltijdverstrekkers (SBI 55301)
Verstrekken van maaltijden voor directe consumptie ter plekke met al dan
niet daarnaast afzonderlijk verstrekken van dranken of kleine eetwaren
voor directe consumptie ter plekke. Restaurants in combinatie met
afhaalrestaurant.

Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.

In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Winst- en verliesrekening
Bedrijven
Bedrijfsopbrengsten
Totale bedrijfsopbrengst =
Netto-omzet +
wijzigingen in onderhanden werk +
Geactiveerde productie voor eigen bedrijf +
Subsidies en restituties +
uitkeringen van verzekeringen (bedrijfsschade)+
Ontvangen huren onroerende goederen +
Niet eerder genoemde opbrengsten
Netto-omzet
Totaal netto-omzet
Verleende diensten
Handelsgoederen
Overige opbrengsten
Totaal bedrijfslasten
Bedrijfslasten
Kostprijs van de omzet
Grond- en hulpstoffen.
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfslasten
Overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
Huisvestingskosten
Inventaris- en machinekosten
Autokosten
Verkoopkosten
Andere kosten
Bedrijfsresultaat
Saldo financiële resultaten
Saldo financiële resultaten uit gewone en buitengewone
bedrijfsuitoefening.
Resultaat voor belastingen
Bruto winstmarge
De netto-omzet minus de som van de kosten van grond- en hulpstoffen,
inkopen van handelsgoederen en kosten uitbesteed werk als percentage van
de netto-omzet.
Operationele winstmarge
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen als percentage
van de bedrijfsopbrengsten.
Winstmarge voor belastingen
Het resultaat voor belastingen als percentage van de bedrijfsopbrengsten.
Investeringsquote
De investeringen als percentage van de bedrijfsopbrengsten.
Omzetspecificatie
Netto-omzet
Totaal handel
Totaal verleende diensten
Dranken
Totaal dranken
Gedistilleerd
Bier alcoholhoudend
Bier alcoholvrij/arm
Zwak alcoholische dranken
Koffie en thee
Overige niet alcoholische dranken
Keuken
IJs en sorbets
Logies
Verhuur zalen en banen
Overige horeca activiteiten
Overige dienstverlening
Personeelskosten
Ontvangsten voor uitleen en subsidie
Ontvangsten voor uitleen en loonsubsidie.
Incl. subsidies ter handhaving van de werkgelegenheid.
Totaal personeelskosten
Personeelskosten minus de personeelsopbrengsten.
Bruto lonen en salarissen
Bruto loon en salarissen gedurende het boekjaar, inclusief:
overhevelingstoeslag, extra beloningen en uitkeringen, overwerkgelden,
gratificaties, tantiemes, vakantiegeld, vergoedingen in natura en
uitkeringen uit hoofde van ontslagregelingen, minus ontvangen ziektegelden
van bedrijfsverenigingen en verzekeringsmaatschappijen, wachtgeld en extra
loonheffing op spaarloon.
Sociale lasten
Alle ten laste van het bedrijf komende premies ZW, ZWF en WW. Als het
bedrijf op grond van de CAO het zgn. WAO-gat voor haar rekening neemt,
zijn de kosten daarvan opgenomen evenals de betalingen ingevolg de
Malus-regeling.
Pensioenpremies
De ten laste van het bedrijf komende bedragen voor pensioen- en
spaarregelingen ten behoeve van de oudedagsvoorziening. Hier zijn ook alle
uitgaven/suppleties in het kader van de VUT/EVT-regelingen opgenomen.
Kosten uitzendkrachten
Kosten ingeleend personeel
Overige personeelskosten
Hieronder vallen o.m. reiskostenvergoedingen voor woon- werkverkeer,
kantinekosten, bedrijfscursussen, bijdrage spaarloonregeling,
personeelsadvertenties, bedrijfskleding, jubilea, wervingskosten,
arbodienst e.d..
Overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
Huisvestingskosten
Totaal huisvestingskosten
Betaalde huren, pachten e.d. van leasing
Betaalde huren, pachten en kosten van leasing.
Onroerende zaakbelasting, milieuheffing
Inclusief zuiveringslasten en PBO.
Energiekosten
Reparatie- en onderhoudskosten
Verzekeringen
Opstal, brand, glas e.d. inclusief assurantiebelasting.
Overige huisvestingskosten
Bewaking, schoonmaak, water e.d..
Inventaris- en machinekosten
Inclusief de huur of lease en het onderhoud van computer(rand)apparatuur.
Totaal inventaris- en machinekosten
Betaalde huren en kosten van oper. lease
Onderhoudskosten
Overige inventaris- en machinekosten
Inclusief aanwijsbare energiekosten.
Autokosten
Totaal autokosten
Betaalde huren en kosten van oper. lease
Betaalde huren en kosten van operational lease.
Brandstof
Overige autokosten
Verkoopkosten
Totaal verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Reis-, verblijfs- en representatiekosten
Overige verkoopkosten
Inclusief beurs- en kredietverzekeringskosten.
Andere kosten
Totaal andere kosten
Accountants- en adviesdiensten
Kantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur
Overige verzekeringen
Exclusief verzekeringen t.b.v. huisvesting, beurs- en
kredietverzekeringskosten.
Overige kostprijsverhogende belastingen
Exclusief onroerend zaakbelasting en milieuheffing.
Communicatiekosten
Beheerskosten
Overige automatiseringskosten
Exclusief de huur of lease en het onderhoud van computer(rand)apparatuur.
Nog niet eerder genoemde bedrijfskosten
Werkzame personen
Totaal aantal werkzame personen
Werknemers op de loonlijst
Werknemers niet op loonlijst
Eigenaren, gezinsleden, firmanten.
Overig personeel
Ingeleend personeel van andere ondernemingen.
Aantal vte
Aantal werkzame personen herleid tot fte's.
Investeringen
Hieronder wordt verstaan de waarde van goederen, die in het boekjaar ter
beschikking komen en meer dan een produktiegang meegaan en een minimale
levensduur hebben van een jaar. Groot onderhoud van gebouwen of machines
wordt ook tot de investeringen gerekend. Investeringen in gebruikte
investeringsgoederen worden opgenomen voor de aanschafprijs. Investeringen
in voorraden en deelnemingen in andere bedrijven vallen niet onder het
investeringsbegrip.
Totaal investeringen
Materiële vaste activa
Totaal materiële vaste activa
Bedrijfsruimten
Vervoermiddelen
Computers
Overige machines, apparaten e.d.
Overige materiële vaste activa
Totaal immateriële vaste activa