Maaltijdverstrekkers; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999Maaltijdverstrekkers (SBI 55301)
Verstrekken van maaltijden voor directe consumptie ter plekke met al dan
niet daarnaast afzonderlijk verstrekken van dranken of kleine eetwaren
voor directe consumptie ter plekke. Restaurants in combinatie met
afhaalrestaurant.

Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.

In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Maaltijdverstrekkers; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekeningBedrijven (x 100) Winst- en verliesrekeningBedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetTotaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetVerleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetHandelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningTotaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenKostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenPersoneelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenOverige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenInventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAutokosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAndere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekeningSaldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekeningBruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningOperationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningWinstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekeningInvesteringsquote (%) OmzetspecificatieNetto-omzet (mln euro) OmzetspecificatieTotaal handel (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieTotaal verleende diensten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDrankenTotaal dranken (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDrankenGedistilleerd (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDrankenBier alcoholhoudend (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDrankenBier alcoholvrij/arm (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDrankenZwak alcoholische dranken (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDrankenKoffie en thee (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDrankenOverige niet alcoholische dranken (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieKeuken (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieIJs en sorbets (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieLogies (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerhuur zalen en banen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOverige horeca activiteiten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOverige dienstverlening (in % van de netto-omzet) PersoneelskostenOntvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenTotaal personeelskosten (mln euro) PersoneelskostenBruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenSociale lasten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenPensioenpremies (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenOverige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenBetaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOnroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenEnergiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenReparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenVerzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOverige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenTotaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOnderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOverige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenAutokostenTotaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAutokostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenBrandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenOverige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenTotaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenOverige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere kostenAccountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenKantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenCommunicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenBeheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenNog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personenTotaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personenWerknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenWerknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenOverig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenAantal vte (x 100) InvesteringenTotaal investeringen (mln euro) InvesteringenMateriële vaste activaTotaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaBedrijfsruimten (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaVervoermiddelen (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaComputers (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenTotaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 55301 1996 92,4 2.725 2.687 2.629 59 38 2.417 35,7 28,4 6,8 29,0 701 351 54 24 90 182 308 -48 260 67,8 9,1 9,5 3,3 2.687 2,2 97,8 27,6 3,2 8,0 0,6 4,2 4,8 6,8 64,9 1,2 0,9 0,7 2,3 0,2 1,4 686 83,7 9,7 1,6 2,2 0,9 3,4 701 351 53,2 3,1 22,9 8,6 2,7 9,6 54 20,0 45,1 34,9 24 29,7 21,9 48,4 90 38,9 8,2 52,9 182 24,3 8,0 9,8 0,9 7,1 20,1 0,7 29,2 886 84,1 14,2 1,7 509 89 96,0 19,2 16,4 2,1 38,0 20,3 4,0
Totaal SBI 55301 1997 95,6 2.920 2.881 2.813 67 39 2.602 36,2 28,9 6,9 28,1 730 364 55 23 99 189 318 -49 269 67,3 8,9 9,2 2,2 2.881 2,3 97,7 28,6 3,0 8,6 0,6 4,3 5,0 7,0 64,0 1,2 0,9 0,6 2,3 0,1 1,7 753 83,2 9,1 1,7 3,3 0,8 3,6 730 364 52,2 3,2 23,0 9,7 3,0 8,9 55 17,3 42,7 40,0 23 30,7 22,1 47,2 99 38,4 8,7 52,9 189 28,2 7,6 9,7 0,4 6,9 18,2 0,8 28,2 928 83,3 13,9 2,7 502 63 91,9 17,7 9,5 1,9 22,1 40,8 8,1
Totaal SBI 55301 1998 96,7 3.152 3.114 3.045 69 38 2.802 36,1 29,3 7,0 27,7 775 392 57 24 100 202 350 -48 302 67,5 9,3 9,6 4,3 3.114 2,2 97,8 28,4 2,9 8,6 0,5 4,3 5,1 7,0 64,4 1,1 0,9 0,7 2,2 0,2 1,7 821 79,3 12,4 1,6 3,6 0,9 3,9 775 392 . . . . . . 57 . . . 24 . . . 100 . . . 202 . . . . . . . . 964 82,5 14,3 3,2 525 137 95,6 24,6 14,8 1,4 31,6 23,3 4,4
Totaal SBI 55301 1999 98,6 3.315 3.279 3.202 77 36 2.953 35,9 30,3 6,7 27,0 798 404 60 28 108 198 362 -54 308 67,6 9,0 9,3 8,2 3.279 2,3 97,7 28,4 3,1 8,2 0,4 4,3 5,1 7,2 64,3 1,1 0,8 0,8 2,0 0,2 1,7 895 78,1 12,8 1,9 3,5 1,4 4,2 798 404 . . . . . . 60 . . . 28 . . . 108 . . . 198 . . . . . . . . 1.037 83,1 12,5 4,4 539 273 93,6 31,5 10,0 1,3 28,2 22,7 6,4
Tot 250 000 euro 1996 61,6 808 797 796 1 11 678 37,9 19,2 8,3 34,6 234 132 13 9 26 56 130 -16 114 67,8 13,5 14,1 4,1 797 0,2 99,8 24,2 2,7 8,6 0,6 3,2 3,1 5,9 71,5 1,3 0,3 0,3 2,3 0,0 1,2 130 82,9 10,6 2,6 1,4 0,9 2,9 234 132 56,0 2,9 24,9 7,0 2,5 6,8 13 23,2 42,8 34,0 9 28,2 27,5 44,3 26 40,8 5,8 53,4 56 32,5 8,6 11,6 1,0 7,8 7,4 0,7 30,4 289 68,9 30,1 1,1 183 33 94,8 15,2 24,3 1,0 34,4 19,9 5,2
Tot 250 000 euro 1997 63,9 831 823 823 1 8 705 38,3 19,0 8,4 34,3 242 135 14 8 28 57 126 -13 113 67,2 13,0 13,6 1,4 823 0,1 99,9 24,5 3,0 9,1 0,6 3,3 3,0 5,5 71,3 1,3 0,2 0,2 2,5 0,0 1,6 134 83,6 10,1 1,5 2,3 0,9 3,1 242 135 54,9 3,3 25,7 7,4 2,7 6,0 14 15,9 45,2 38,9 8 28,9 26,6 44,5 28 41,8 7,6 50,7 57 34,6 8,8 12,1 0,6 7,6 4,4 0,8 31,2 321 69,4 28,7 1,9 176 11 71,2 10,1 7,8 1,3 27,7 24,4 28,8
Tot 250 000 euro 1998 60,5 778 769 769 0 9 655 38,3 18,3 8,5 35,0 229 128 14 9 25 54 123 -15 108 67,4 13,6 13,8 4,6 769 0,0 100,0 24,0 2,9 9,1 0,5 3,3 3,0 5,2 72,1 1,1 0,2 0,2 2,4 0,0 2,2 120 81,6 11,8 1,5 2,9 0,8 3,6 229 128 . . . . . . 14 . . . 9 . . . 25 . . . 54 . . . . . . . . 287 66,3 31,8 1,9 162 36 92,8 16,2 22,4 1,1 36,7 16,4 7,2
Tot 250 000 euro 1999 59,4 746 734 734 0 12 623 37,9 19,2 8,4 34,5 215 121 13 9 24 48 123 -13 110 67,8 14,3 14,8 9,6 734 0,1 99,9 23,5 2,9 8,6 0,5 3,1 3,0 5,3 72,3 1,2 0,3 0,2 2,5 0,1 1,9 120 81,1 11,9 1,8 3,4 0,3 3,3 215 121 . . . . . . 13 . . . 9 . . . 24 . . . 48 . . . . . . . . 289 69,1 27,5 3,4 156 71 93,1 35,9 11,0 0,4 19,3 26,5 6,9
250 000 tot 750 000 euro 1996 24,7 952 944 943 1 8 837 36,4 28,4 7,2 27,9 234 112 19 10 29 64 115 -19 96 67,7 9,7 10,1 2,8 944 0,1 99,9 29,4 3,6 9,5 0,8 4,7 4,1 6,6 65,8 1,0 1,0 0,7 1,8 0,2 1,5 238 85,9 10,2 1,2 0,6 0,4 3,2 234 112 47,8 3,6 25,8 10,2 3,4 9,2 19 17,3 47,1 35,7 10 36,7 19,0 44,3 29 39,5 9,5 51,0 64 24,9 7,2 10,6 0,5 6,9 20,9 0,4 28,6 319 88,2 11,0 0,7 165 26 98,7 13,8 15,5 3,7 50,7 15,0 1,3
250 000 tot 750 000 euro 1997 25,9 1.061 1.051 1.050 0 10 937 36,8 29,5 7,2 26,4 248 118 19 10 33 68 124 -22 102 67,2 9,4 9,6 1,7 1.051 0,0 100,0 30,0 3,7 10,2 0,7 4,5 4,3 6,6 66,0 1,1 0,6 0,6 1,7 0,0 1,8 276 86,3 10,0 1,7 0,6 0,1 3,0 248 118 50,0 3,6 24,5 9,6 3,7 8,6 19 15,0 41,3 43,8 10 34,1 19,8 46,1 33 39,7 10,0 50,3 68 30,5 6,5 10,8 0,2 6,4 17,1 0,4 28,0 330 88,6 10,5 0,9 167 18 98,0 15,3 20,3 1,6 28,5 32,2 2,0
250 000 tot 750 000 euro 1998 29,2 1.182 1.175 1.174 0 7 1.035 36,5 29,7 7,6 26,3 272 133 18 9 35 77 147 -21 126 67,9 10,5 10,6 4,0 1.175 0,0 100,0 29,7 3,5 10,4 0,5 4,4 4,1 6,8 65,7 1,1 0,6 0,5 2,2 0,1 1,5 307 81,6 13,2 1,4 1,6 0,3 3,5 272 133 . . . . . . 18 . . . 9 . . . 35 . . . 77 . . . . . . . . 364 85,9 12,0 2,2 186 47 97,1 15,6 14,3 1,6 36,0 29,6 2,9
250 000 tot 750 000 euro 1999 31,7 1.294 1.285 1.280 4 9 1.150 36,3 30,3 7,1 26,3 303 150 23 11 41 78 144 -26 118 67,5 9,0 9,2 8,5 1.285 0,3 99,7 29,9 3,9 9,8 0,5 4,5 4,3 6,9 65,3 1,0 0,7 0,7 1,8 0,2 1,9 348 80,0 13,6 1,6 1,5 1,3 3,8 303 150 . . . . . . 23 . . . 11 . . . 41 . . . 78 . . . . . . . . 413 87,3 10,5 2,2 201 111 95,0 30,6 11,2 0,9 29,3 22,9 5,0
750 000 tot 1 500 000 euro 1996 5,0 501 498 496 2 3 464 32,8 35,0 5,6 26,6 123 54 10 3 18 38 37 -5 32 69,5 5,8 6,4 2,1 498 0,4 99,6 29,3 4,4 7,4 0,5 5,1 5,0 6,8 65,4 1,4 0,8 0,4 2,4 0,0 1,5 162 84,8 10,1 1,3 1,3 0,6 3,3 123 54 53,0 2,5 20,2 8,6 3,0 12,7 10 20,1 42,1 37,8 3 9,3 20,6 70,1 18 35,7 11,0 53,4 38 18,7 7,3 7,8 1,7 5,7 31,7 0,5 26,4 146 95,9 2,2 1,9 90 11 88,1 9,9 13,2 1,3 46,2 17,5 11,9
750 000 tot 1 500 000 euro 1997 4,1 420 415 412 2 5 391 33,2 35,5 5,2 26,1 102 45 8 3 16 31 29 -6 23 68,7 5,3 5,6 1,7 415 0,6 99,4 31,2 3,0 8,5 0,5 6,9 5,1 7,3 62,5 1,5 1,3 0,4 2,5 0,0 1,4 138 84,3 9,2 1,7 2,1 1,2 2,9 102 45 45,0 2,8 21,9 16,4 4,0 9,8 8 16,6 50,1 33,3 3 23,7 20,9 55,3 16 31,3 10,5 58,2 31 18,4 7,2 6,8 0,1 6,4 33,0 0,4 27,6 118 94,4 1,8 3,9 70 7 98,0 18,3 11,6 2,1 38,4 27,5 2,0
750 000 tot 1 500 000 euro 1998 5,3 517 510 509 1 7 474 34,9 34,5 5,6 25,0 119 52 9 4 17 37 43 -8 35 67,6 6,5 6,8 3,3 510 0,2 99,8 30,0 2,7 7,8 0,5 6,4 5,6 7,1 65,8 0,9 0,8 0,3 2,0 0,0 1,3 164 80,5 12,9 1,9 2,4 0,5 3,2 119 52 . . . . . . 9 . . . 4 . . . 17 . . . 37 . . . . . . . . 147 94,0 1,9 4,1 84 17 96,3 15,5 20,3 0,7 44,0 15,7 3,7
750 000 tot 1 500 000 euro 1999 6,0 613 608 608 1 5 551 34,9 35,7 5,8 23,6 130 53 11 4 24 39 62 -12 50 68,4 8,2 8,2 6,0 608 0,1 99,9 29,1 2,8 7,4 0,3 6,6 5,1 6,8 66,8 1,1 0,5 0,3 2,0 0,0 1,3 197 78,4 12,8 2,6 2,1 1,7 3,7 130 53 . . . . . . 11 . . . 4 . . . 24 . . . 39 . . . . . . . . 172 84,7 3,3 12,0 90 37 92,4 21,2 15,5 2,9 32,4 20,4 7,6
1 500 000 euro en meer 1996 1,1 464 449 394 54 15 439 34,3 35,5 5,2 25,0 110 53 12 2 17 24 26 -8 18 66,5 3,7 3,9 3,9 449 12,1 87,9 28,1 1,8 4,7 0,4 3,7 8,8 8,7 50,7 1,1 2,3 1,8 3,5 0,4 1,3 156 79,7 7,6 1,7 6,3 1,8 4,2 110 53 57,7 3,0 14,7 9,2 1,2 14,1 12 20,8 47,1 32,1 2 36,4 15,4 48,1 17 38,3 6,5 55,1 24 12,6 9,8 6,7 0,5 7,9 28,7 1,8 32,0 132 94,1 0,3 5,5 71 18 98,7 39,6 5,4 2,2 21,1 30,4 1,3
1 500 000 euro en meer 1997 1,7 608 592 528 64 16 569 34,5 35,8 5,5 24,3 138 66 14 2 22 33 39 -9 30 66,9 4,8 4,9 4,5 592 10,8 89,2 29,9 2,0 5,3 0,3 3,6 9,2 9,5 51,5 1,1 1,9 1,5 2,9 0,4 1,7 204 77,8 7,2 1,7 8,3 1,6 5,0 138 66 55,4 2,7 15,5 9,8 1,6 14,9 14 22,1 38,2 39,7 2 29,0 18,0 53,0 22 37,1 6,9 55,9 33 21,5 8,0 6,2 0,5 7,3 30,7 1,9 23,9 158 92,4 0,1 7,5 89 27 95,0 22,1 2,7 2,4 11,4 56,5 5,0
1 500 000 euro en meer 1998 1,7 675 661 593 68 14 638 34,1 36,3 5,4 24,3 155 80 16 3 23 34 37 -4 33 67,1 4,1 4,9 5,4 661 10,3 89,7 29,8 2,0 5,5 0,3 3,9 8,7 9,4 51,8 1,1 2,2 1,8 2,3 0,6 1,8 231 74,4 11,2 1,7 7,4 2,1 5,1 155 80 . . . . . . 16 . . . 3 . . . 23 . . . 34 . . . . . . . . 166 93,0 0,1 6,8 94 36 95,9 49,0 5,1 1,6 14,7 25,6 4,1
1 500 000 euro en meer 1999 1,5 662 652 581 71 10 629 34,2 36,6 5,2 23,9 150 81 14 2 20 33 33 -4 29 67,0 3,8 4,3 8,2 652 10,9 89,1 30,2 1,8 5,4 0,2 3,2 9,2 10,4 51,1 1,2 1,8 1,9 2,0 0,8 1,8 230 73,3 11,9 1,7 7,8 1,7 5,4 150 81 . . . . . . 14 . . . 2 . . . 20 . . . 33 . . . . . . . . 163 95,8 0,4 3,8 91 54 92,4 34,6 2,3 2,1 34,8 18,6 7,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens