Arbeidsomstandigheden: werk en gezondheidsaspecten, 2004

Arbeidsomstandigheden: werk en gezondheidsaspecten, 2004

Kenmerken Perioden Emotioneel uitgeput (%)
15 tot 65 jarigen 1997 15
15 tot 65 jarigen 1998 12
15 tot 65 jarigen 1999 14
15 tot 65 jarigen 2000 12
15 tot 65 jarigen 2001 14
15 tot 65 jarigen 2002 13
15 tot 65 jarigen 2003 15
15 tot 65 jarigen 2004 15
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op vragen naar arbeidsomstandigheden in het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) van het CBS. In de module Gezondheid van POLS zijn vanaf 1997 tot en met 2004 vragen over arbeidsomstandigheden opgenomen. Aan personen die behoren tot de werkzame beroepsbevolking (personen van 15 tot en met 64 jaar die wekelijks minimaal 12 uur betaald werk verrichten) zijn vragen gesteld over arbeidsomstandigheden en gezondheidsklachten die terug te voeren zijn op overmatige werkbelasting. Deze vragen hebben ieder jaar betrekking op ongeveer 4 000 werkende personen.

Deze StatLine tabel toont de resultaten over een aantal werkgerelateerde gezondheidsklachten. Op het psychische vlak gaat het ondermeer om klachten van ongewone vermoeidheid en burn-out. Op het lichamelijke vlak richt de aandacht zich ondermeer op rug- en RSI-klachten. Ook worden cijfers over gerapporteerd ziekteverzuim en oorzaken van ziekteverzuim gepresenteerd.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- geslacht,
- leeftijdsklasse,
- hoogst behaalde onderwijsniveau,
- beroepsniveau,
- werkduur en
- bedrijfstakken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997. Voor de meeste gegevens geldt dat informatie beschikbaar is tot en met het jaar 2004. Voor enkele gegevens is informatie beschikbaar tot en met 2000 of tot en met 2002.

Status van de cijfers: Definitief

Wijziging per 10 januari 2017:
Tabel is stopgezet.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
7 november 2005
De cijfers over het jaar 2004 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Emotioneel uitgeput
Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk.
De 7 antwoordcategorieën op deze uitspraak zijn: (1) 'nooit',
(2) 'enkele keren per jaar', (3) 'maandelijks',
(4) 'enkele keren per maand', (5) 'elke week',
(6) 'enkele keren per week' en (7) 'elke dag'.
Weergegeven is hier het percentage van de samengevoegde
categorieën (3), (4), (5), (6) en (7).