Prognose bevolking; intervallen bevolkingsontwikkeling, 2006 - 2050

Prognose bevolking; intervallen bevolkingsontwikkeling, 2006 - 2050

Prognose(-interval) Perioden Levendgeborenen (aantal) Overledenen (aantal) Buitenlandse migratie Immigratie (aantal) Buitenlandse migratie Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Prognose 2006 184.354 135.849 100.358 131.656 -31.298
Prognose 2010 176.979 143.032 120.113 125.297 -5.184
Prognose 2020 180.697 162.771 122.026 114.046 7.981
Prognose 2030 184.640 190.111 119.409 105.330 14.079
Prognose 2040 176.371 215.012 117.585 96.887 20.698
Prognose 2050 177.924 218.858 116.603 92.616 23.987
Ondergrens 95%-prognose-interval 2006 175.685 122.993 81.694 105.624 -76.384
Ondergrens 95%-prognose-interval 2010 157.785 116.112 84.135 91.387 -73.608
Ondergrens 95%-prognose-interval 2020 145.801 124.378 77.747 74.916 -58.583
Ondergrens 95%-prognose-interval 2030 137.455 145.788 73.983 66.502 -48.087
Ondergrens 95%-prognose-interval 2040 117.756 162.558 71.949 61.269 -40.666
Ondergrens 95%-prognose-interval 2050 105.510 165.573 70.890 54.953 -22.192
Bovengrens 95%-prognose-interval 2006 192.774 149.922 127.511 172.158 6.154
Bovengrens 95%-prognose-interval 2010 195.034 173.479 173.877 196.663 52.598
Bovengrens 95%-prognose-interval 2020 215.871 207.106 196.635 185.742 68.149
Bovengrens 95%-prognose-interval 2030 232.960 242.596 200.198 181.015 72.192
Bovengrens 95%-prognose-interval 2040 234.353 268.818 200.439 167.132 80.084
Bovengrens 95%-prognose-interval 2050 262.069 273.557 200.197 163.412 75.868
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over:
Het aantal levendgeborenen
Het aantal overledenen
De immigratie, emigratie en het migratiesaldo

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006
Frequentie: per twee jaar

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
13 december 2006.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2006 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Wegens langere doorloop van werkzaamheden uit 2008 en tijdelijk
verminderde capaciteit zullen de cijfers in deze tabel, niet zoals
eerder hier gemeld in december 2008 maar, in de 2e helft van 2009 worden
aangevuld.

Toelichting onderwerpen

Levendgeborenen
Levendgeborenen
Kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de
zwangerschapsduur.
Overledenen
Overledenen
Personen die zijn overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte
heeft ondertekend.
Buitenlandse migratie
Buitenlandse migratie
Heeft betrekking op personen die zich in Nederland vestigen (immigratie)
of inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen
(emigratie).
Immigratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland voor een termijn van ten
minste vier maanden.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland voor een termijn van ten
minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de
administratief opgenomen personen.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie.